Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Açılım Kitap

Sitemizde bu yayınevinin toplam 104 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - Celalettin Vatandaş
  - Christopher Dawson
  - Etienne Gilson
  - George Frankle
  - Kadir Canatan
  - Mark Kishlansky
  - Mete Doğruer
  - Mustafa Aydın
  - Nuran Yıldız
  - Selçuk Kütük
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Kültür ve Küreselleşme


Açılım Kitap; Kültür Sosyolojisi

-Kültür kavramı etrafında yapılan tartışmalar, kültürün felsefi yorumları -Küreselleşme sürecinde, kültürel asimilasyon, kültürel entegrasyon, kültürler arası farklar ve çatışmalar -Kültürel küreselleşmenin dünyayı global köye çevirmesi -Sosyal, ekonomik, dini, etnik ve kültürel boyutlarıyla küreselleşmenin tezahürleri. Günümüzde alabildiğine gelişmekte olan "iletişim teknolojisi" sayesinde her türlü bilgi süratle çok geniş insan kitlelerine ulaştırılabilmekte, böylelikle bir anlamda dünya küçülmektedir. >>>

Modern Toplumun Çözümlenmesi


Açılım Kitap; Sosyoloji (Toplum Bilimleri)

Modern insan özgür müdür? Modern toplumlarda insanın mutluluğu artmış mıdır? Modern yaşam tarzı insan doğasına uygun mudur, yoksa insanlar bir yabancılaşmışlık durumunda mı yaşamaktadır? Modern zamanlarda insanlığın şahit olduğu yıkıcılığın kaynakları nelerdir? İnceleme konusu insan olan sosyal bilimciler konusu karşısında objektif olabilir mi, objektif olmalı mıdır? İnsanların yabancılaştığı sağlıksız bir toplumdan sağlıkla topluma geçmenin bir yolu var mıdır; bilim bu süreçte işlevsel olabilir mi? 20. >>>

Ortaçağ Felsefesinin Ruhu

Yazar : Etienne Gilson
Açılım Kitap; Felsefe

- Ortaçağlar, gerçekten "karanlık çağlar" mı? Bu yanlış algının nedenleri neler? - Özgün bir Ortaçağ felsefesinden sözetmek mümkün mü? - Ortaçağların, bilim, düşünce, sanat, kültür ve medeniyet tarihine yaptığı katkılar neler? - Ortaçağ, Antik Yunan ve İslam medeniyetinden nasıl yararlandı, modern dünyaya neleri miras bıraktı? - Çağdaş düşünürler, Ortaçağ a neden yoğun ilgi gösterme ihtiyacı hissediyorlar?.. >>>

Mekan ve Müslüman Şehir Hayatı


Açılım Kitap; İslam Uygarlık Tarihi

Bu kitap modern dönem öncesi Müslüman Arap şehrinin, yani medinenin yapısal mantığını araştırarak Müslümanların şehir mekânlarına ilişkin akademik bir anlayış geliştirmektedir. Öncelikli konusu duvar olup İslâm hukukunun tarihi bir araştırması niteliğinde olan Duvarlar Kitabı’na hususi bir atıfta bulunan bu kitap önce duvarın ne manaya geldiğini tespit ederek sonra bunu Fes şehrinin labirent gibi karmakarışık olan yapısını analiz etmede kullanmaktadır. >>>

Yirmibirinci Yüzyılda İktidar


Açılım Kitap; Siyaset > Bilimi - Felsefesi

Michael Mann günümüzün en etkili sosyologlarından biridir. Son cildi yeni tamamlanan 4 ciltlik İktidarın Kaynakları dizisi iktidar mefhumuna yaklaşımları dönüştürmüş ve insan toplumları tarihini yeniden yazmıştır. Modern dünyanın nasıl şekillendiğini, bugüne nasıl geldiğimizi ve nereye doğru gittiğimizi anlamak isteyen hiç kimse bu modern klasikleri göz ardı edemez. John Hall’un oldukça yerinde deyimiyle, Michael Mann “günümüzün Max Weber’idir.” Bu kitapta Michael Mann çalışmalarının tamamının anlamı üzerine düşünüyor. >>>

Zihniyet Din ve İktisat


Açılım Kitap; İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomisi

Sanal Din


Açılım Kitap; Karşılaştırmalı Din

İnternetin dinler ile etkileşimini ele alan bu çalışma, dinlerin internet ortamındaki serüvenini; tarihsel, kuramsal ve pratik boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Elinizdeki bu kitapta; Sanal Dinin ne anlama geldiği ve neleri kapsadığı, Dinlerin internet ortamına taşınma sürecinin nasıl gerçekleştiği, Dinlerin internet ortamındaki temsil ve dağılım oranları, Dini grup ve organizasyonların .. >>>

Sosyolog ve Tarihçi


Açılım Kitap; Sosyolojik Araştırmalar

Bu metinler 7 ve 8 Aralık 1987 tarihleri arasında kayda alınmış olan ve 1 ile 5 Şubat 1988 tarihleri arasında France Culture radyosunda yayınlanan beş A voix nue programının ürünüdür.Yapım asistanı Marie-Andrée Armynot du Châtelet idi. Bu programlar aynı radyoda 23 Ocak 2002'te Pierre Bourdieu'nun ölümünün ardından 28 Ocak ile 1 Şubat 2002 tarihleri arasında yeniden yayınlanmıştır. 1988 yılında tarihçi Roger Chartier bu kitapta tamamını entelektüel ve siyasi bağlamlarıyla birlikte bulacağınız beş söyleşi için sosyolog Pierre Bourdieu'yü France Culture'de ağırlıyor. >>>

Karbon Demokrasi

Yazar : Timothy Mitchell
Açılım Kitap; Yeni Dünya Düzeni - Globalleşme

Aile Sosyolojisi Yazıları

Yazar : Mustafa Aydın
Açılım Kitap; Sosyoloji (Toplum Bilimleri)

İnsani ve toplumsal hayat, sosyal kurumların belli işlevlerini yerine getirebilmesine bağlıdır. Aile dünden bugüne, bu işlevlerin bir kısmını yerine getiren önemli konularından birisidir. Bilindiği üzere aile genel olarak en deruni birincil ilişkilerin karşılanması, neslin devam ettirilmesi ve bununla bağlantılı olarak da en sağlıklı ve meşru şekliyle cinsel hayatın yaşanması işlevlerini yerine getirmektedir. Bu görevler bir başka kuruma havale edilemeyeceği için aile, tali değil, bir temel kurumdur. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Kültür ve Küreselleşme


Açılım Kitap; Kültür Sosyolojisi

-Kültür kavramı etrafında yapılan tartışmalar, kültürün felsefi yorumları -Küreselleşme sürecinde, kültürel asimilasyon, kültürel entegrasyon, kültürler arası farklar ve çatışmalar -Kültürel küreselleşmenin dünyayı global köye çevirmesi -Sosyal, ekonomik, dini, etnik ve kültürel boyutlarıyla küreselleşmenin tezahürleri. Günümüzde alabildiğine gelişmekte olan "iletişim teknolojisi" sayesinde her türlü bilgi süratle çok geniş insan kitlelerine ulaştırılabilmekte, böylelikle bir anlamda dünya küçülmektedir. >>>

Modern Toplumun Çözümlenmesi


Açılım Kitap; Sosyoloji (Toplum Bilimleri)

Modern insan özgür müdür? Modern toplumlarda insanın mutluluğu artmış mıdır? Modern yaşam tarzı insan doğasına uygun mudur, yoksa insanlar bir yabancılaşmışlık durumunda mı yaşamaktadır? Modern zamanlarda insanlığın şahit olduğu yıkıcılığın kaynakları nelerdir? İnceleme konusu insan olan sosyal bilimciler konusu karşısında objektif olabilir mi, objektif olmalı mıdır? İnsanların yabancılaştığı sağlıksız bir toplumdan sağlıkla topluma geçmenin bir yolu var mıdır; bilim bu süreçte işlevsel olabilir mi? 20. >>>

Ortaçağ Felsefesinin Ruhu

Yazar : Etienne Gilson
Açılım Kitap; Felsefe

- Ortaçağlar, gerçekten "karanlık çağlar" mı? Bu yanlış algının nedenleri neler? - Özgün bir Ortaçağ felsefesinden sözetmek mümkün mü? - Ortaçağların, bilim, düşünce, sanat, kültür ve medeniyet tarihine yaptığı katkılar neler? - Ortaçağ, Antik Yunan ve İslam medeniyetinden nasıl yararlandı, modern dünyaya neleri miras bıraktı? - Çağdaş düşünürler, Ortaçağ a neden yoğun ilgi gösterme ihtiyacı hissediyorlar?.. >>>

Mekan ve Müslüman Şehir Hayatı


Açılım Kitap; İslam Uygarlık Tarihi

Bu kitap modern dönem öncesi Müslüman Arap şehrinin, yani medinenin yapısal mantığını araştırarak Müslümanların şehir mekânlarına ilişkin akademik bir anlayış geliştirmektedir. Öncelikli konusu duvar olup İslâm hukukunun tarihi bir araştırması niteliğinde olan Duvarlar Kitabı’na hususi bir atıfta bulunan bu kitap önce duvarın ne manaya geldiğini tespit ederek sonra bunu Fes şehrinin labirent gibi karmakarışık olan yapısını analiz etmede kullanmaktadır. >>>

Yirmibirinci Yüzyılda İktidar


Açılım Kitap; Siyaset > Bilimi - Felsefesi

Michael Mann günümüzün en etkili sosyologlarından biridir. Son cildi yeni tamamlanan 4 ciltlik İktidarın Kaynakları dizisi iktidar mefhumuna yaklaşımları dönüştürmüş ve insan toplumları tarihini yeniden yazmıştır. Modern dünyanın nasıl şekillendiğini, bugüne nasıl geldiğimizi ve nereye doğru gittiğimizi anlamak isteyen hiç kimse bu modern klasikleri göz ardı edemez. John Hall’un oldukça yerinde deyimiyle, Michael Mann “günümüzün Max Weber’idir.” Bu kitapta Michael Mann çalışmalarının tamamının anlamı üzerine düşünüyor. >>>

Zihniyet Din ve İktisat


Açılım Kitap; İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomisi

Sanal Din


Açılım Kitap; Karşılaştırmalı Din

İnternetin dinler ile etkileşimini ele alan bu çalışma, dinlerin internet ortamındaki serüvenini; tarihsel, kuramsal ve pratik boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Elinizdeki bu kitapta; Sanal Dinin ne anlama geldiği ve neleri kapsadığı, Dinlerin internet ortamına taşınma sürecinin nasıl gerçekleştiği, Dinlerin internet ortamındaki temsil ve dağılım oranları, Dini grup ve organizasyonların .. >>>

Sosyolog ve Tarihçi


Açılım Kitap; Sosyolojik Araştırmalar

Bu metinler 7 ve 8 Aralık 1987 tarihleri arasında kayda alınmış olan ve 1 ile 5 Şubat 1988 tarihleri arasında France Culture radyosunda yayınlanan beş A voix nue programının ürünüdür.Yapım asistanı Marie-Andrée Armynot du Châtelet idi. Bu programlar aynı radyoda 23 Ocak 2002'te Pierre Bourdieu'nun ölümünün ardından 28 Ocak ile 1 Şubat 2002 tarihleri arasında yeniden yayınlanmıştır. 1988 yılında tarihçi Roger Chartier bu kitapta tamamını entelektüel ve siyasi bağlamlarıyla birlikte bulacağınız beş söyleşi için sosyolog Pierre Bourdieu'yü France Culture'de ağırlıyor. >>>

Karbon Demokrasi

Yazar : Timothy Mitchell
Açılım Kitap; Yeni Dünya Düzeni - Globalleşme

Aile Sosyolojisi Yazıları

Yazar : Mustafa Aydın
Açılım Kitap; Sosyoloji (Toplum Bilimleri)

İnsani ve toplumsal hayat, sosyal kurumların belli işlevlerini yerine getirebilmesine bağlıdır. Aile dünden bugüne, bu işlevlerin bir kısmını yerine getiren önemli konularından birisidir. Bilindiği üzere aile genel olarak en deruni birincil ilişkilerin karşılanması, neslin devam ettirilmesi ve bununla bağlantılı olarak da en sağlıklı ve meşru şekliyle cinsel hayatın yaşanması işlevlerini yerine getirmektedir. Bu görevler bir başka kuruma havale edilemeyeceği için aile, tali değil, bir temel kurumdur. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Açılım Kitap

Antoloji.com
31.10.2014 17:38:33  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]