Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Antik Yunan Felsefesi

  Felsefe ve Psikoloji

Bu konu başlığında toplam 206 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Platon (Eflatun)
Aristoteles Augustinus
Aristoteles
Ksenophon
Frederick Copleston
Süleyman Bulut
Aristophanes
Paul Strathern
Epiktetos
Ahmet Cevizci
 

 Yeni Çıkanlar:

Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu

Şaban Teoman Duralı
Çantay Kitabevi;

Aristoteles, "bütün insanlar, doğaları gereği bilmek isterler" diyor. Her meslek öbeği belli bir konuyla uğraşır, belli işle meşguldür. O konu hakkında bilgiler derler; işe bilgiyle yönelmek zorundadır. Ancak, bilginin kendisini 'derd edinmiş' 'pek az sayıda insan' ortaya çıkmıştır. M. Ö. Dördüncü yüzyıl Ege Medeniyetinden beri bu 'pek az sayıdaki insan', filosof olarak anılagelmiştir.Sİ.... >>>

Yunan Tarihi

Ksenophon
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Araştırma - İnceleme, Bölgeler

Ksenpohon'un Yunan Tarihi adlı eserinin Türkçeye çevirisini 60'lı yılların başında ele aldım. 1963'de ilk üç bölümü tamamlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı "Dünya Klasikleri" serisinde yerini aldı.(Önsöz'den).... >>>

Ksenophon Sokrates'ten Anılar

Ksenophon
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Anı, Hatırat

İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi

Werner Jaeger; Çeviren: Güneş Ayas, Zehra Aydüz
İthaki Yayınları; Genel ve Referans, İlkçağ Felsefeleri

Werner Jaeger, Parmenides, Herakleitos, Empedokles gibi karanlık ve zor düşünürlerin metinlerini ayrıntılı bir şekilde yorumlarken,Tanrı düşüncesinin Yunan felsefesinde en başından itibarenoynadığı belirleyici rolün altını çiziyor. "Burada, Yunan felsefi düşüncesinde teolojinin başlangıcının izini sürmek istiyorum...Tanrı ve tanrısallık meselesinin, erken dönem doğa filozoflarının düşüncesinde, genellikle kabul etmeye hazır olduğumuzdan çok daha geniş bir yer işgal ettiğini göreceğiz... >>>

Yunan Felsefe Tarihi 1 - Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar

W.K.C. Guthrie; Çeviren: Ergün Akça, W. K. C. Guthrie
Kabalcı Yayınevi; İlkçağ Felsefeleri

Bu cilt, Thales'ten Aristoteles'e altı kitaplık bir Yunan felsefesi tarihinin ilk kitabı. Cambridge Üniversitesi'nin ısmarladığı diziyi W. K. C. Guthrie yaklaşık yirmi yılda tamamladı. Dizinin bu ilk kitabında, yazar gayet kapsamlı ama bir o kadar duru bir anlatımla Thales'ten başlayarak Miletos Okulu'nu ve ilk Pythagorasçılığı ele alıyor; Alkmaion ve Ksenophanes gibi -pek de ünlü olmayan- iki ilginç düşünüre değindikten sonra, en az ikisi kadar karanlık bir düşünürle sözü bağlıyor: Ephesoslu Herakleitos.(Tanıtım Bülteninden).. >>>

İlkçağ Felsefe Tarihi (5 Kitap Takım - Kutulu)

Ahmet Arslan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; Antik Yunan Felsefesi

Epikuros, Lucretius, Kıbrıslı Zenon, Kleanthes, Krizippos, Panaitios, Poseidonios, Seneca, Epitetos, Marcus Aurelius, Sextus, Empiricus, Karneades, Kleitomakhos, Piron, Anaksarkhos Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı 'zihnin keşfedilmesi'dir. Bu 'keşfin' sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramları ve bunların arkalarında yatan sistematik yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir. İşte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı Prof. Dr. >>>

Toplu Diyalogları II

Platon (Eflatun)
Yargı Yayınevi; Antik Yunan Felsefesi

Demek ki, Platonun bugün taşıdığı gerçek anlam ve önem ileri sürdüğü görüşlerden çok bu görüşlere varırken izlediği yol ve yöntemdir.Başka bir deyişle önemli olan yan hakikatin araştırılma tarzı bu araştırmada yol gösterici olan diyalektik, aklın biricik kılavuzu olarak kabul edilmesi gerçeğin akıl üzerinde temellendirilmek istenmesi yani rasyonellik (akılsallık) ilkesidir.Platon geçerli dinin akıldışı ve karanlık gerçekleriyle kamuoyunun her şeyi kolayca kabul etmesinden aynı ölçüde uzaklaşarak bilgi ve hakikat arayan zihnin ihtiyaçlarına devam etmek ister. >>>

Sokratesin Savunması Platon (Eflatun)

Platon (Eflatun); Çeviren: Furkan Akderin
Say Yayınları;

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir. >>>

Gorgias

Platon (Eflatun); Çeviren: Furkan Akderin, H. Kamil Yılmaz
Say Yayınları;

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir. >>>

Poetika

Aristoteles; Çeviren: Furkan Akderin
Say Yayınları; İlkçağ Felsefeleri

Aristoteles, Antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofudur. Benzer düzeyde bir felsefeye İlkçağda sadece Platon'un erişebildiği kabul edilir. Antikçağa damgasını vurmuş olan Aristoteles, pek çoklarına göre tüm çağların en büyük birkaç filozofundan birisidir. Bilim ve felsefede onun başarmış olduklarıyla rekabet etme ümidi besleyebilen insan sayısının bir elin parmaklarını geçmediği hemen herkes tarafından kabul edilir.Aristoteles, mantık, doğabilimleri, metafizik, psikoloji, etik ve siyaset felsefesi gibi pek çok alanda eser vermiştir. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Sokrates'in Savunması

Platon (Eflatun); Çeviren: Ahmet Cevizci
Sentez Yayıncılık;

Sokrates'in Savunması, yaklaşık 30 kadar felsefi eser kaleme almış Platon'un külliyatının en gözde eserlerinin başında gelir. Sokrates, "dinsizlik suçu" işlediği gerekçesiyle mahkemeye verilmiş ve sonunda suçlu bulunarak idam edilmiştir. Savunma, mahkemedeki Sokrates'i ve onun burada yaptığı eşsiz savunmayı aktarır. Savunma'nın Sokrates'in hayatı, karakteri ve görüşleriyle ilgili bilgi bakımından en önemli kaynak olduğu kabul edilir. >>>

Devlet

Platon (Eflatun); Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz
İş Bankası Kültür Yayınları; Antik Yunan Felsefesi

Menon Erdem Üzerine

Platon (Eflatun); Çeviren: Ahmet Cevizci
Sentez Yayıncılık;

Menon, Platon tarafından kaleme alınmış yaklaşık otuza yakın diyalog arasında, oldukça öne çıkan üç beş diyalogdan biridir. Menon'un önemi, her şeyden önce onun filozofun en bilinen eserlerinden biri olmasından kaynaklanır. Diyalogu daha önce hiç okumamış, onunla en küçük bir tanışıklığı dahi olmayan birine, "Hani şu, Sokrates'in hiç matematik bilmeyen bir köleye bir geometri problemini çözdürdüğü diyalog" demeniz yeterli olacaktır. O, Menon'a gönderme yaptığınızı bir şekilde anlar. Platon'un rasyonalizminin, öte-dünyacı idealizminin en parlak kanıtlarından biridir, o. (Arka Kapak).. >>>

Poetika

Aristoteles; Çeviren: Furkan Akderin
Say Yayınları; İlkçağ Felsefeleri

Aristoteles, Antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofudur. Benzer düzeyde bir felsefeye İlkçağda sadece Platon'un erişebildiği kabul edilir. Antikçağa damgasını vurmuş olan Aristoteles, pek çoklarına göre tüm çağların en büyük birkaç filozofundan birisidir. Bilim ve felsefede onun başarmış olduklarıyla rekabet etme ümidi besleyebilen insan sayısının bir elin parmaklarını geçmediği hemen herkes tarafından kabul edilir.Aristoteles, mantık, doğabilimleri, metafizik, psikoloji, etik ve siyaset felsefesi gibi pek çok alanda eser vermiştir. >>>

Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine

Aristoteles
Say Yayınları;

Sofistlerin muhatabı çürütmek için başvurduğu araçlardan biri çürütmenin uzunluğundan ileri gelir; zira birçok şeyi bir defada anlamak zordur. Böyle bir uzunluğa ulaşmak için daha önce sayılan araçlardan yararlanmak gerekir. Bir başka araç da konuşmanın çabukluğudur; zira arkadan gelenler ileriyi kolayca göremezler. Öfke ve rekabet de araç olarak kullanılır, çünkü zıtlaşanlar dikkatlerini pek toplayamazlar. Cevap veren kişiyi öfkelendirme aracı, kendisine haksızlık yapmak istendiğini fark ettirmekten, genel olarak küstahça davranmaktan ileri gelir. >>>

Tanrısal Öngörü

Camil Seneca; Çeviren: Çiğdem Dürüşken
Kabalcı Yayınevi; Antik Yunan Felsefesi

Çevirmen notunda, Tanrısal Öngörü'nün niteliğini ve sınırlarını açımlayan bu yapıt, içeriğinde, Stoa felsefesinin evren ve tanrı öğretisinin terimbilimi açısından önemli sayılan tanrısal öngörü, alınyazısı, yazgı, talih gibi terimlerin kullanım alanlarını belirlemesi açısından da önem taşımaktadır, diyor..... >>>

Sokrates'in Savunması

Platon (Eflatun)
Kare Yayınları; Antik Yunan Felsefesi

Sokrates, Atinalı bir felsefecidir. Atina'da M. Ö.468-400 yılları arasında yaşamıştır. Babası heykeltraştır. Sophroniskos oğlunun heykeltraş olmasını ister. Ama Sokrates felsefeye ilgi duyar. O çok iyi bir hatiptir. Sokrat bulunduğu her ortamda; sohbetlerde, tiyatrolarda, meydanlarda sürekli herkesle felsefe tartışmayı severdi. Felseye, politikaya, astronomiye, aritmetik ve geometriye olağandışı ilgisi vardı... >>>

Hermetik Bilge Pitagoras

Malik İlyas Tanrıbağı
Hermes Yayınları; Antik Yunan Felsefesi

ANTİK ÇAĞ HERMETİK BİLGESİ PİTAGORAS (İÖ 580?500) Kadim Mısır mabet öğretisinin yetiştirdiği büyük Hermetik Eren! Eski Mısır, Babil, Kalde ve Hint Bilgelerinin hikmetlerini Batı'ya taşıyan bu büyük ruh, filozofiyi kurarak insanları 'içyüz aydınlanmaları'nı gerçekleştirmeleri için evrensel hakikate çağırmıştır. Onun hakikat yolunda olan bu ruhsal çağrısı aradan geçen 2600 yıla rağmen hâlen devam etmektedir! O'nu, ?Sayıların Babası! ' ?Tanrı'nın Oğlu! ' ?O dedi' diye anarlardı. >>>

Odysseia

Homeros; Çeviren: Azra Erhat
Can Yayınları ; Mitolojiler, Efsaneler - Destanlar, Dünya Halk Edebiyatı

Egeli büyük ozan Homeros'un destanlarından "İlyada" bir olayın, "Odysseia" ise bir kişinin destanıdır. Çağdaş okurlar, "İlyada"dan daha sonra yaratıldığı anlaşılan "Odysseia"yı bir destandan çok çağdaş bir romana, bir filme benzetirler. Gerçekten de konusuyla romanı, kurgusuyla filmi andırır bu destan. Her iki destan, anlatım tekniği açısından da değişiktirler. Troya kentinin destanı olan "İlyada"da olaylar düz akışlı bir anlatımla sergilenirken, "Odysseia"da anılar, öyküler, geriye dönüşler, yer ve zaman atlamalarıyla, olay içinde olayların anlatıldığı çağdaş bir roman kurgusu görülür. >>>

Deliliğe Övgü

Desiderius Erasmus; Çeviren: Nusret Hızır
Kırmızı Yayınları; Aydınlanma

"Hakkımda ne derlerse desinler, (zira, deliliğin en deli olanlar tarafından bile her gün nasıl ayaklar altına alındığını bilmez değilim) tanrısal tesirlerimle tanrılar ve insanlar üzerine sevinç saçan gene ben, yalnız benim; öyle ya, bu kalabalık toplantıda ben görünür görünmez, söz söylemeye hazırlanır hazırlanmaz canlı emsalsiz bir neşenin çehrelerinizde birdenbire parladığı görülmedi mi? (...)".. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 206 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ANTİK YUNAN FELSEFESİ KİTAPLARI

Antoloji.com
02.08.2015 03:08:27  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]