Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar

  Arkeoloji

Bu konu başlığında toplam 397 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Nezih Başgelen
Anonim
Jürgen Seeher
Muazzez İlmiye Çığ
Lewis Henry Morgan
Herodotos
Haluk Tarcan
Güven Arsebük
George Thomson
Erik Hornung
 

 Yeni Çıkanlar:

Sauvé des eaux : Le patrimoine archéologique en bois, histoires de fouilles et de restaurations

Henri Bernard-Maugiron, Magdeleine Clermont-Joly, Paul Veysseyre, Philippe Coeuré
ARC-Nucléart; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar, Başvuru Eserleri, Ansiklopediler, Restorasyon ve Konservasyon

Araştırma Sonuçları Toplantısı 1-24 cilt, (37 kitap)

Kolektif
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; Arkeoloji (Genel)

Ciltler: 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2.... >>>

Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri. 1. Şehir ve Savunması

Aşkıdil Akarca
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar

Between Continents: Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology

Nergis Günsenin
Ege Yayınları;

CONTENTSList of ContributorsPrefaceKeynote address: A Brief History of Nautical Archaeology in Turkey by George F. Bass A. News from the Mediterranean - Varinlioglu, Guzden and Elif Denel / Between the Seabed and the Public: Data Collection for a Virtual Museum from the Underwater Survey at Kaş, Turkey- Pomey, Patrice / Pharaonic Ship Remains of Ayn Sukhna- Van de Moortel, Aleydis / Middle Bronze Age Boat of Mitrou, Central Greece- Polzer, Mark E. / Iron Age Phoenician Shipwreck Excavation at Bajo de la Campana, Spain: Preliminary Report from the Field- Littlefield, John D. >>>

Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri

Ahmet Söylemez, Walter Burkert
İthaki Yayınları; Antropoloji - Etnoloji

"Burkert, Yunanların kendilerine özgü yeteneklerini yadsımaksızın, yarattıkları mucizenin büyük bir kısmının, diğer kültürlerin etkisine açık olmaktan ileri geldiğini gösteriyor." -Carol G. Thomas- "Burkert'in arkeoloji ve filolojiye hakimiyeti, son derece değerli bir kitap ortaya çıkarmasına imkan sağlıyor." -Peter Krentz- Walter Burkert, göz kamaştıran "Yunan mucizesi"nin Semitik Yakındoğu'ya borcunu titiz bir araştırmayla ortaya koyuyor. Walter Burkert, Yunan dini, Pythagoras ve takipçileri, Yakındoğu-Yunan ilişkileri gibi konularda günümüzün en önde gelen isimlerinden biridir. >>>

Amorium Reports 3 The Lower City Enclosure Finds Reports and Technical Studies

C.S. Lightfoot, E. A. Ivison, C. S. Lightfoot, Şerafettin Turan
Ege Yayınları; Tarih / Arkeoloji

Contents; Forward Acknowledgements Check-List of Amorium Publications General Introduction Archaeological Introduction E.A. Ivison, Excavations at the Lower City Enclosure, 1996-2008 Finds Reports B. Böhlendorf-Arslan, The Pottery from Destruction Contexts in the Enclosure E. Laflı, Roman and Late Roman Terracotta Unguentaria: 1988-2005 E. Schoolman, Middle Imperial, Late Roman, and Early Byzantine Terracotta Oil Lamps: 2002-2005 C.S. Lightfoot, Middle Byzantine Terracotta Lamps: 1993-2005 C.S. Lightfoot, Hellenistic and Roman Terracotta Figurines and Architectural Fragments J. >>>

Uzak Geçmişimize Dair Okumalar Bir Derleme

Güven Arsebük
Ege Yayınları; Arkeoloji

Bu çalışma, son birkaç yıl içinde çeşitli yerlerde yayınlanmış olmasına rağmen hepsinin (farklı zaman ve mekân boyutlarında da olsa) ortak temasını insanın biyokültürel evriminin oluşturduğu bazı makalelerimin bir araya getirilmesi sonunda oluştu. Söz konusu böyle bir derlemenin amacı, insanın tarihöncesi çağlardaki yapısal ve kültürel özellikleri konusunda Türkçemizde sayısı fazla olmayan yayınlara bir ilavede bulunmak ve konuyla ilgilenenlere yeni bir kaynak sağlamak olarak özetlenebilir. (Tanıtım Bülteninden).. >>>

Antik Çağda Confessiones - Günah, İtiraf, Kefaret

Pınar Özlem Aytaçlar, Şengül Öymen Gür
Ege Yayınları; Tarih / Arkeoloji

"Bu yeni -aslında çok eski- inançlarda, insanlara çekici gelen pek çok özellik mevcuttu. Ruhun kurtuluşu umudunu müjdeleme, kimi durumlarda arınmış bir seçkin sınıfına üye olabilmek için egzotik törenler, evrensel düzeni ve bireyin evrendeki yerini tanımlayan allegorik söylencelerle süslüydüler. En önemlisi de, yaşamını toprağa ve yetiştirdiği çiftlik hayvanlarına bağlamış, gelir ve kültür seviyesi şehirde yaşayanlara oranla düşük olan kırsal kesim insanının istek ve umutlarına cevap veren tanrıları kapsamalarıydı. Yunan ve Romalıların eski tanrıları bu sorunların hiçbiriyle ilgilenmiyordu. >>>

Toprağın Altından Kağıdın Üzerine Arkeoloji

Nezih Başgelen
Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar

Antik Çağ Ekonomisi (Ciltli)

M. I. Finley; Çeviren: Hatice Palaz Erdemir
Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Arkeoloji / Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar, Ekonomi ve İşletme / Finans

Bu yüzyıl içinde, Roma ve Hellen ekonomi tarihi ile alakalı hiçbir kitap Finley'in 'Antik Çağ Ekonomi'si kadar büyük etki ve önemi haiz olmamıştır. Finley'in kitabının ana temasını, M.Ö.1000 ile M.S.500 arasındaki dönemde, Hellen-Roma Akdeniz dünyasının önemli konularını özetleyen tek bir Antik Çağ Ekonomisi modeli üzerine oturduğunu söyleyebiliriz. Yayımlanmasından çeyrek yüzyıl sonra bile Antik Çağ Ekonomisi hala tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Finley açık bir şekilde filolojik deneyimci tarihçiliğin, Antik Çağ'ın ekonomik etkinliğini gösterdi. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Antik Mısır Sırları

Ergun Candan
Sınır Ötesi Yayınları; Eskiçağ Tarihi > Mısır

Bir zamanlar "Ezoterik Kültür"ün en önde gelen kalelerinden biri olan Antik Mısır, Dünya coğrafyasında yer almış en gizemli toplumlardan biridir. Mısır, kadim çağlarda çok sayıda kişiyi eğiten ve yetiştiren bir okuldu... Bir zamanlar yeryüzünü aydınlatmış olan "Osiris'in Işığı", bugün terkedilmiş mabetlerde artık sönmüş durumdadır. Atlantisli bilge Thot'un binlerce yıl önce söylemiş olduğu kehanet niteliğindeki şu sözleri, bugün tam anlamıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ey Mısır! >>>

A'dan Z'ye Sümer

Ali Narçın, Medine Akgül
Ozan Yayıncılık; Antik Tarih - İlkçağ Tarihi

Edduba [("Tabletevi")] adlı okullarda ilk ve orta öğrenimin temellerini Mezopotamya bölgesinde atmayı başaran Sümerlerin, "Urukagina, Ur-nammu, Ana-İttuşu ve Lipit İştar" kanunlarından başka Akad diliyle yazılmış "Eşnunna, Hammurabi ve Orta Asur" kanunları da günümüzde ilgiyle karşılanmaktadır. Yaklaşık İ.Ö. 2500/2600 yılları arasında hükümdarlık yapan kral Urukagina'nın reformları belirlenir. Urukagina'nın reformlarından 300 yıl sonra (İ.Ö. 2012-2095) tarihlerinde hüküm süren kral Ur-nammu'nun reformları görülür. >>>

Azteklerin ve Mayaların Dinleri Eski Amerikan Halklarının Dinleri

Walter Krickeberg; Çeviren: Alev Kırım; Yayına Hazırlayan: Lütfü Bozkurt
Okyanus Yayınları; Arkeoloji / Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar

Eski Amerikan Halklarının dinlerinin tanıtıldığı kültür izlencemizin ilk kitabında iki büyük uygarlığın Azteklerin ve onların da öncüleri olan Mayaların dinsel inanışları ve bu dinsel inanışların temelinde yatan kendine özgü kültürler anlatılmaktadır. Günümüzde coğrafi konumu nedeniyle 'Orta Amerika' olarak adlandırılan bölgede Kolomb öncesi Amerikan kültürünü oluşturan eski Meksika ve Maya ülkelerinde gelişen dinler hakkındaki bilgilerimiz, yaklaşık 1920'li yıllarda başlayan arkeolojik kazılarla elde edilmiştir. >>>

İbrahim Peygamber

Muazzez İlmiye Çığ
Kaynak Yayınları; İslam Dini Tarihi

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu kitabında, Tevrat, İncil ve Kur'an'da geçen "İbrahim Peygamber" konusunu ele almaktadır. "Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, çiviyazılı kaynaklar ve Mısır-Kumran metinleri ışığında ve birbiriyle karşılaştırarak incelemektedir. "Kitapta yanıt aranan sorulardan bazıları şunlardır: İbrahim Peygamber kimdir? Neden ve nasıl Yahudilerin, Hıristiyanların, sonra da Müslümanların atası olmuştur? Kendisi, çocukları ve torunları hakkında Tevrat'tan önce ne gibi kaynaklar vardır? Sumerlilerle bir ilgileri var mıdır?.. >>>

Uzak Geçmişimize Dair Okumalar Bir Derleme

Güven Arsebük
Ege Yayınları; Arkeoloji

Bu çalışma, son birkaç yıl içinde çeşitli yerlerde yayınlanmış olmasına rağmen hepsinin (farklı zaman ve mekân boyutlarında da olsa) ortak temasını insanın biyokültürel evriminin oluşturduğu bazı makalelerimin bir araya getirilmesi sonunda oluştu. Söz konusu böyle bir derlemenin amacı, insanın tarihöncesi çağlardaki yapısal ve kültürel özellikleri konusunda Türkçemizde sayısı fazla olmayan yayınlara bir ilavede bulunmak ve konuyla ilgilenenlere yeni bir kaynak sağlamak olarak özetlenebilir. (Tanıtım Bülteninden).. >>>

Gılgameş Tarihte İlk Kral Kahraman

Muazzez İlmiye Çığ, Jack London
Kaynak Yayınları; Antik Tarih - İlkçağ Tarihi

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın kaleme aldığı bu kitap, Sümerlilerin bundan binlerce yıl önce yaşamış olan kahraman kralı Gilgameş'in serüvenlerini kapsayan bir öyküdür. Bu öyküde yer alan konular, Gilgameş'in yaşadığı çağdaş itibaren yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza geçtikten sonra çiviyazısıyla destan halinde tabletlere yazılmıştır. Babilliler, Sümerce yazılmış tek tek konuları, Akad dilinde bir bütün destan haline getirmişler. Çığ, Sumerce yazılıp destana alınmamış öyküleri, XII. >>>

Mayaların Dünyası

Sam Osmanagich; Çeviren: M. Umur Koçak, Robin Hagg
Arkadaş Yayınevi; Bölgeler, Antik Tarih - İlkçağ Tarihi, Diğer

Bosna kasabası olan Visoko'da piramitlerin varlığını keşfederek bilim dünyasında ismini duyuran araştırmacı Sam Osmanagich bu kez de Mayaların Dünyası adlı eseriyle dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Sarayevo Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler, Ekonomi ve Sosyoloji alanlarında eğitimini tamamlayan Osmanagich, Uluslararası İktisat dalında yüksek lisans yapmış olup, Maya Uygarlığı konusunda doktora yapmaktadır. Mayaların Dünyası, araştırmacı yazarın Orta Amerika'da Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'da bulunan antik Maya şehirlerinde yıllar süren keşifleri sonucunda kaleme alınmıştır. >>>

İnsan Nasıl İnsan Oldu

E. Segal, M. İline; Çeviren: Ahmet Zekerya
Say Yayınları; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar, Antik Felsefe

Bu dünyada bir dev var. Bu devin öyle kolları var ki, hiç güçlük çekmeden bir lokomotifi kaldırabilir. Bu devin öyle ayakları var ki, günde binlerce kilometre koşabilir. Bu devin öyle kanatları var ki, bulutlar üzerinde, kuşların çıkamadığı yüksekliklerde uçabilir. Bu devin öyle yüzgeçleri var ki, su altında balıklardan daha iyi yüzebilir. Bu devin öyle gözleri ve kulakları var ki, görülmeyenleri görür, başka bir kıtada konuşulanları işitir. Bu dev o kadar güçlüdür ki, dağları delip geçer ve doludizgin akıp giden suları durdurur. >>>

Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?

R. E. Wycherley
Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar, Mimarlık > Kent ve Şehir Mimarisi

Öncelikle antik kentlerde, özellikle Hellen kentlerinde somutlaşan öz değerlerin yeniden ortaya çıkarılması, çağımız kentinin gelişmesi için de birinci koşuldur. Bu nedenle yazar Hellen mimarlığı konusunu ele aldığı kitabında eski Hellen kentinin biçimini ve kentteki belirli mimari öğelerin yerini tanımlamaktadır. Kentin oluşumunu ve mimari özelliklerini incelerken eski Hellen toplumlarının siyasal ve kültürel tarihlerine de değinmektedir..... >>>

Kadının Evrimi 1 Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye

Evelyn Reed; Çeviren: Şemsa Yeğin
Payel Yayınevi; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar

Dünya'da yalnızca son altı bin yıldır ataerkil düzen görülmektedir. Daha önce tam bir milyon yıl, toplulukları kadınlar yönetmiş, hayvandan insana geçişte en önemli rolü kadınlar üstlenmişlerdir. Dünyamızdaki ilk çiftçiler, ilk doktor ve bilim adamları kadındır. Toplumsal güdülerin gelişmesine cinsel ilişkiler değil, anasal işlevler yol açmıştır. Dişi cins, erkekleri hayvanlıktan çıkarıp insanlığa yükseltmiş, ırkımızı uygarlığın eşiğine getirmiştir. Erkekler sürekli olarak avlanmakta ve savaşmaktaydılar. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 397 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ARKEOLOJİ VE ESKİ UYGARLIKLAR KİTAPLARI

Antoloji.com
04.10.2015 07:51:58  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]