Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı

  Tarih

Bu konu başlığında toplam 194 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Ali İhsan Sabis
Hasan Dilan
Kazım Karabekir
Yusuf Hikmet Bayur
Heath W. Lowry
Pierre Renouvin
Hikmet Özdemir
Edward J. Erickson
Bilal N. Şimşir
Ahmet Tetik
 

 Yeni Çıkanlar:

Harbiyeli Bir Osmanli Ermeni Mülazim-ı Sani Sürmenyan’in Savaş ve Tehcir Anıları

Kalusd Sürmenyan
Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı, Anı, Hatırat

“1912 haziranında üç, temmuzunda beş Ermeni okulu bitirdik ve mülâzım-ı sânî [teğmen] rütbesiyle Osmanlı ordusunun hizmetine ilk Ermeni subaylar olarak girdik. O yılki mezunlarımız ordulara kurayla dağıtıldılar. Ben şanslıydım, 4. Ordu’yu, Erzincan’ı çektim. 1912 yazında, belime takılı kılıcım, parlayan düğmelerim ve apoletlerimle gururlu ve mutlu, memleketimde idim…” Kalusd Sürmenyan, II. Meşrutiyet döneminde Harbiye’den mezun olup Osmanlı Ordusu’nda muvazzaf subay olarak görev yapan Ermenilerden biriydi ve Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar orduya hizmet etti. >>>

1. Dünya Savaşı Ansiklopedisi 1-2 cilt

Kolektif
Yener Yayınları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı

100 Soruda 1. Dünya Savaşı

Ali Satan
Rumuz Yayınları;

Dünya savaşı gerçekte hangi nedenle çıktı? Osmanlı Devleti buna neden ve nasıl dahil oldu? Osmanlı Devleti Almanlarla neden ittifak yaptı? Bulgaristan'ın savaşa katılması için Osmanlı Devleti hangi tavizi verdi? Savaşın finansmanı nasıl sağlandı? Kimler askere alındı kimler alınmadı? Cihat Fetvası neden verildi, etkileri ne oldu? Kafkas Cephesi'nde neler yaşandı? Osmanlı Devleti kaç cephede savaştı? Osmanlı Ordusu kaç cephede zafer kazandı? Osmanlı'nın gizlenen zaferi var mı? Osmanlı askerleri neden Avrupa cephelerine gitti? İran'da neler oldu? Kudüs şehri savunulmadı mı? >>>

Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi - Umur-ı Şarkıyye Dairesi Cilt I 1914 - 1916

Ahmet Tetik
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Tarihi > (1908-1918) İttihat ve Terakki, İstihbarat ve Casusluk

Askeri tarih çalışmalarıyla tanınan Ahmet Tetik bu kez, Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli servis yapılanması, Umûr-ı Şarkıyye Dairesi’ni, daha yaygın bilinen adıyla, Teşkilat-ı Mahsusa’yı mercek altına alıyor. Bugüne kadar sınırlı sayıda akademik makaleye konu olan ve ancak anılar üzerinden okunabilen bu kuruluşu konu alan kitap, derin bir araştırma ve arşiv tarama çalışması sonucu yayına hazırlandı. Başbakanlık Osmanlı arşivleri ve ATESE’den derlenen belgeler, Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşundan kapatılışına tüm faaliyetlerini gözler önüne seriyor. >>>

Akçuraoğlu Yusuf : Birinci Dünya Savaşı Sonunda İskandinavya'dan Sibirya'ya Hilal - i Ahmer Hizmetinde

Seçil Kara Akgün
Türk Kızılay Derneği Yayınları; Tarih / Askeri Tarih / 1. Dünya Savaşı

Akçura'nın Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Rusya'daki Türk esirlerine yardım eli uzatmak üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti görevlisi olarak 1917 yılı sonbaharından 1919 Ağustos'una kadar İskandinav ülkelerinde ve Rusya'da geçirdiği yaklaşık iki yılın sonunda hazırladığı rapor..." (Önsöz'den).... >>>

Süryanilerin Dünü Bugünü I. Dünya Savaşı'nda Süryaniler

Bülent Özdemir
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı, Sosyal Gruplar > Etnik Gruplar

Bu çalışmamızda, I. Dünya Savaşı’nda Süryanilerin durumlarını arşiv belgelerine dayanarak incelemeye çalıştık. Özellikle savaşta taraf olan ülkelerin arşivlerinde bulunan kayıtlara ulaşmaya çalışarak tarih biliminin ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde yaşananları inceledik. Bu çalışmamızın, Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaası olarak yüzlerce yıl aynı topraklarda Türk halkı ile kader birliği yapmış.. >>>

Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi : 1935 Yılında Harp Akademisinde Verilen Konferanslar

Mareşal Fevzi Çakmak
Genelkurmay ATASE Başkanlığı;

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı önemli cephelerden olan "Doğu Cephesi" Türk ve rus kuvvetlerinin şiddetli muharebelerine sahne olmuş ve her iki tarafın da ağır kayıplar vermesine yol açmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşundam 1944 yılına kadar Genelkurmay başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın direktifleri doğrultusunda, bizzat muharebelere katılan subayların kazandıkları tecrübe ve bilgi birikimini genç subaylara aktarmak üzere bu esr kaleme alınmıştır... >>>

Balkan Savaşı'nda Mürettep 1. nci Kolordunun Harekatı

Mahmut Beliğ Uzdil
Genelkurmay ATASE Başkanlığı;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen ertesindeki yıllarda, belleklerde yaşayan Balkan, Birnci Dünya ve İstiklal Harbi üzerine yazılan eserler, Genelkurmay Harp Tarihi tarafından yayımlanmıştır. Bunlardan birisi de Mahmut Beliğ Uzdil'in " Balkan Savaşı'nda Mürettep 1'nci Kolordunun Harekatı" adlı eseridir..... >>>

Balkan Savaşı'nda Çatalca ve Sağ Kanat Ordularının Harekatı Savaşın Siyasi ve Psikolojik İncelemeleri Cilt I, II, III

Mahmut Beliğ Uzdil
Genelkurmay ATASE Başkanlığı;

Eserde, 2 harita, 26 kroki, 4 kuruluş ve 6 cetvel mevcuttur. Bunlar ek olarak orjinal şekilleri ile eserin sonuna konulmuştur. Harita, kroki ve kuruluşlarda yer alan ve günümüzde kullanılmayan bazı terimlerin günümüz türkçesindeki karşılıkları, bir liste halinde orjinallerinden önce açıklanmıştır..... >>>

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Rumeli Müfrezesi (Takviyeli 177 nci Piyade Alayı)

Mustafa Erem
Genelkurmay ATASE Başkanlığı;

Eserde Osmanlı Rumeli Müfrezesinin kuruluşu, Avrupa cephesine gönderilmek üzere hareket hazırlıkları, cepheye gidişi, Makedonya cephesinde yaptığı muharebeler ve kazandığı başarılar ile birlikte, Makedonya, Romanya ve Kafkasya cephelerindeki faaliyetlerinden lağvedildiği sürece kadar uzanan dönem anlatılmaktadır..... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

29 Ekim 1914 Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Harbine Girişi

Doğan Hacipoğlu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı;

Kan ve Çiçekler

Selçuk Kızıldağ
Sinemis Yayınları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı

Kitap,1.Dünya Savaşı dönemini anlatmaktadır. Tayyar, vatanını seven, Osmanlı'nın içine düştüğü durumun farkında olan ve bir şeyler yapmak isteyen aydın bir gençtir. Çeşitli cephelerde savaşır. Savaşlar yüzünden ilk aşkı ve nişanlısı Nesibe'den, ailesinden ayrı kalmıştır. Esir düştüğü zamanlarda onların izini kaybeder. O dönemlerde nice aile gibi Tayyar'ın ailesi de göç etmek zorunda kalmış ve vatanlarından ayrılmışlardır. Yüreği; Nesibe, ailesi ve vatanı arasında gidip gelmektedir.Tayyar, savaşın umutsuzluğunu ve zorluğunu aşkın umudu ile aynı anda yaşamaktadır. >>>

1914 Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik

Ziya Şakir
Çatı Kitapları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı

Babıâlideki vükelâ meclislerinden, hariciye nezareti encümenlerinden, Mebusan Meclisi koridorlarından, Merkezi umumînin sofalarından başlıyarak tâ mahalle kahvelerine kadar dalga dalga yayılan bu ittifak münakaşası, sebepsiz değildi. O tarihe kadar Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir siyasî zümreye girmemesi ve hiçbir Avrupa devletiyle ciddî bir ittifak akdetmemesi, Meşrutiyetin ilânından beri çok fecî hâdiselere sebebiyet vermişti. >>>

Kafkas Cephesi'nde 10 ncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı'nın Başlangıcından Sarıkamış Muharebelerinin Sonuna Kadar Olan Harekatı

Yarbay Selahattin; Yayına Hazırlayan: Alev Keskin, Zekeriya Türkmen
Genelkurmay ATASE Başkanlığı; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı, Askerlik Bilimi, Kafkasya Tarihi

Arşivi Kaybolan Savaş Sina- Filistin- Suriye Cephesi

Murat Çulcu
Kastaş Yayınları; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı

Osmanlı orduları, Birinci Dünya Savaşı sırasında en ağır yenilgiye; Sina-Filistin-Suriye Cephesi'nde uğruyordu. Kanal Seferi ile başlayan 'Çöl Harekatı'; Birüssebi-Gazze savunma hattının çökmesi ile birlikte 'bozguna' dönüşüyordu. Nablus, Yafa, Kudüs, Şam, Halep, Hatay birbiri ardına düşmanın eline geçiyor; saldırganlar Osmanlı Ordusu'nu kovalayarak Adana'dan Anadolu coğrafyasına giriyorlardı. İstanbul'daki yönetim 'mütarekenin ağır şartlarına' kayıtsız şartsız boyun eğiyor; Osmanlı İmparatorluğu'nun şanlı tarihi 'onulmaz bir hizmetle' sonlanıyordu. >>>

1. Dünya Savaşı Hikâyeleri Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikayeler 3

Nesime Ceyhan, Nesime Ceyhan (Nesîme Ceyhan)
Selis Kitaplar; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı Hikâyeleri, topraklarının her bir köşesi adeta öldürücü bir mikropla mücadele eden Osmanlı Devleti'nin 1914-1918 yıllarına rastlayan hüzünlü hikâyeleridir. Bu hikâyeler, birçok cephede tek karış toprak için can verip can almanın hikâyeleridir. Harp; Lübnan, Beyrut, Filistin, Suriye, Irak, Hicaz, Mısır, Yemen, Kafkasya, Galiçya ve Romanya'ya vefakâr Türk askerlerinin kabirlerini emanet edecek; tarih, bu günlerden sonra bilhassa Ortadoğu'ya gün yüzü göstermeyecektir. >>>

1915 Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrûkesi

Murat Bardakçı
Everest Yayınları;

Çok Konuşulan Ama Ortaya Çıkmayan Belgelerin Işığında Tarih Yeniden Yazılacak!.. Bu kitap, Türkiye'de gündemin değişmez dertlerinden biri haline gelen 1915'teki Ermeni tehciri konusunda tehcirin mimarı Sadrazam Mehmed Talât Paşa'nın özel arşivinde bulunan ve bugüne kadar yayınlanmamış olan belgelerden meydana geliyor. Paşa, tehcir öncesindeki Ermeni nüfusu, kaç Ermeni'nin nereden nereye gönderildiği ve tehcir sonrasındaki Ermeni nüfusunun ne olduğu gibi senelerden buyana tartışılan konulara, şahsi kayıtlarına dayanarak bizzat cevap veriyor. >>>

Türk Silahlı Kuvetleri Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler ve Lojistik 'X ncu Cilt'


Genelkurmay ATASE Başkanlığı; Askeri Tarih : 1. Dünya Savaşı, Askerlik Bilimi, Osmanlı Tarihi > Askeri Yapısı

Sarıkamış

Köprülü Şerif (İlden), Köprülü Şerif İlden
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

"Buradan o dağlara baktığımızda, üzerine kar düşmüş çalılıklar görürdük. O çalılıkların, kurda kuşa yem olmuş askerlerimizin kemikleri olduğunu oraya gidince anladık." Vaktiyle Sarıkamışlı bir ihtiyarın söylediği bu sözler, tarihimizde Sarıkamış Harekatı olarak bilinen facianın boyutlarını özlü bir biçimde yansıtıyor. Sarıkamış olayı Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamış, tam 90.000 insanımızın ölümüyle sonuçlanmış trajik bir serüvendi. Bu serüveni bilgisiz ve hırslı insanlar yarattı. Olayın içinde yaşayan Kurmay Yarbay Köprülü Şerif Bey'in kitaplaştırdığı anılarını ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. >>>

Osmanlı Tarihi 3 Sona Doğru

Alphonse de Lamartine; Çeviren: Reşat Uzmen
Bilge Kültür Sanat; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih), Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

"Hiç bir milletin tarihi, Türklerin ki gibi, bu kadar önemli şartlar altında kaleme alınmamıştır. Bir milletin başına felaket ve adaletsizlik geldiği zaman, ona karşı adaletli olmak ve teesür duymak lazımdır. Gelecek nesiller, aynen adalet gibi, zayıfları korumayı ve ezilenlerin intikamını almayı arzu ederler. (Arka Kapak'tan).... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 194 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ASKERİ TARİH : 1. DÜNYA SAVAŞI KİTAPLARI

Antoloji.com
04.10.2015 18:12:36  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]