Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 220 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Aydın Zevkliler
Şahin Akıncı
Mehmet Remzi
Nihat Yavuz
Sezer Aydın
Remzi Özmen
Şener Akyol
Mustafa Alper Gümüş
M.Turgut Öz
 

 Yeni Çıkanlar:

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

Yazar : Özcan Günergök
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Alacağın devri borç ilişkilerinde taraf değişikliği kapsamında yer almaktadır. Bu devirle borçlu aynı kalmakla birlikte, alacak hakkı üzerinde hak sahibi olan kişi değişmektedir. Alacağın devri günlük ticari yaşamda piyasa aktörleri tarafından sıkça başvurulan bir kurumdur. Alacağın devri tek bir amaca hizmet etmeyip bir çok farklı işlevler görebilir. Bir başkasına karşı borçlu durumda olan kişi, bu borç ilişkisine yabancı bir üçüncü kişide olan alacağını devrederek kendi alacaklısına karşı borçlu olmaktan kurtulabilir. >>>

Açıklamalı – İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bono – Poliçe – Çek

Yazar : Nazif Kaçak
Seçkin Yayıncılık; Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler

5. Baskısını yapan ve 14.12.2009 tarihli 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu Değişikliklerinin de işlendiği güncellenmiş çalışma açıklamalı ve içtihatlı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, bono, poliçe ve çekin unsurları ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca "Kambiyo senetlerine dayalı ihtiyati hacze ilişkin içtihatlar" bölümü eklenmiştir. Kullanıcının uygulamanın tüm yönlerine eksiksiz hakim olması için, uygun düşen bölümlerin içinde konuya ilişkin dilekçe örnekleri de mevcuttur... >>>

Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu

Yazar : Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Temel Mevzuat Dizisinin 1. kitabı olan Türk Borçlar Kanunu en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. Kitapta, Karşılaştırmalı Eski Yeni Kanun Metni eklenerek okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Kitabın sonunda yer verilen Karşılaştırma Tablosunda eski madde numaralarının yeni kanunda karşılık gelen madde numarası yer almıştır. Kanunda dilin yeni Türkçeye uyarlanması nedeniyle, eski terminolojiye alışık okuyucular için kitabın başına mini bir sözlük eklenmiştir. Kanunda yapılan tüm değişiklikleri en güncel ve en doğru şekilde bu kitaptan öğrenebilirsiniz... >>>

Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar : Şevkiye Özak
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

6098 S. BORÇLAR KANUNU 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİVE TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞFİNANSAL KİRALAMA KANUNU ve İLGİLİ MEVZUATİÇİNDEKİLER2. BASKIYA ÖNSÖZSUNUŞİÇİNDEKİLER 1BÖLÜM 1FİNANSAL KİRALAMAYA GENEL BAKIŞ1- KONUYA GENEL BAKIŞA- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ?B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI:2- LEASING TÜRLERİ3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ?B.. >>>

Oktay Usta'dan Çorbalar ve Ekmekler (Ciltli)

Durmuş Kaya; Yazar : Oktay Aymelek
Yakamoz Yayınları; Türk Mutfağı

Çorba ve ekmekler, Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerindendirler.Her mevsimde, her öğünde masamızda baş köşede yerlerinialırlar. Peki, alıştığınız tatlar yerine sofralarınıza ve sevdiklerinizefarklı, eşsiz lezzetler sunmak istemez misiniz? Oktay Usta sizin için kolay malzemelerle yapabileceğiniz yeni, enfes çorba ve ekmek tarifleri hazırladı..... >>>

6098 Sayılı Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1

Gökhan Antalya; Yazar : O. Gökhan Antalya
Beta Yayınevi - Ders Kitapları; Hukuk

Borçlar Hukukunun Temel KavramlarıHukuki İşlemden Doğan Borç İlişkileriHaksız Fiilden Doğan Borç İlişkileriSebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri(Ön Kapak).... >>>

İflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri

Sezayi Dumanoğlu; Yazar : Metin Atamer
Beta Basım Yayın;

Bu kitabın yazılmasında öncelikle, iflasın ertelenmesi, borca batıklık ve iyileştirme, konularında yapılacak akademik çalışmalarda bir yapı taşı olması ve uygulamacılara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Konu ile ilgili olarak görülmekteolan davalar, hukukçuları ve mali konularda uzman bilirkişi ve kayyımları bir araya getirmektedir. Ancak ne hukukçuların mali bilgileri, nede mali bilirkişilerin hukuk bilgileri yeterli olmadığından zaman zaman iki tarafın ortak mesleki dilinde sorunlar yaşanmaktadır. >>>

Türk Borçlar Kanunu

Meltem Karatepe, Okan Fırat Turan, Tuba Birinci Uzun, Zafer Zeytin, Zeynep Coşkun
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Türk Borçlar Kanunu kitabımız,1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011,27836) maddeleri ile genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu maddelerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. Kitabımızda ayrıca 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG 04.02. >>>

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu

Hazırlayan: Murat İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu teşkil etmektedir. Söz konusu sempozyuma 13 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesi - konuşmacı ya da oturum başkanı olarak - katılmış, ayrıca pek çok öğretim üyesi de genel görüşmeler (tartışmalar) kısmında söz almak suretiyle Kanun hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Borçlar Hukuku alanında çalışan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 80'nin üzerinde akademisyenin katılmış olması, hiç kuşkusuz sempozyumun olduğu kadar, bu kitabın da değerini artırmaktadır. >>>

Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

İlhan Helvacı
On İki Levha Yayınları; Borçlar Hukuku

İlhan Helvacı,1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden (1975-1983) ,1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (1983-1987) mezun olmuştur. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan İlhan Helvacı, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde Prof. Dr. Özer Seliçi'nin danışmanlığında yazdığı 'Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk' konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır (1988-1989) . >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Adi Alacakların Rehni

Seda İrem Çakırca
Vedat Kitapçılık; Adli Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku

ADİ ALACAKLARIN REHNİ -Genel olarak alacak rehni -Alacak rehninin hükümleri -Alacak rehninin sona ermesi.... >>>

Borçlar Kanunu


Adalet Yayınları ; Borçlar Hukuku

* Borçlar Kanunu
* Finansal Kiralama Kanunu
* Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun....
>>>

Borçlar Kanununa Göre Tahliye Davaları

Müslim Tunaboylu
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Metin Açıklama: / Usul Hükümleri, Geçici Tahliye / Satım - Temlik - İnfisah, Akde Aykırılık / Temerrüt, Feshi İhbar / Süre Bitimi, Kiracının İflası / Kiracının Ölümü / Hasılat Kirası / İçtihadı Birleştirme Kararları Açıklama: . Yılların deneyimi sonucu hazırlanan eserde; Borçlar Kanunundaki akdin feshi ve tahliye sebepleri, kanunundaki sıraya uygun biçimde açıklamalı olarak yer almaktadır. Hukuk davaları içinde kira sözleşmesine dayalı olarak açılan davaların büyük sayılarda olduğu bir gerçektir. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler

Aydın Zevkliler
Turhan Kitabevi; Borçlar Hukuku

* Borçlar Hukuku Hakkında Genel Bilgiler Ve Borçlar Hukukunun Temel Kavramları * Borcu Doğuran Olaylar (Borcun Kaynakları) * Sözleşmelerden Doğan Borçlar * Haksız Fiillerden Doğan Borçlar * Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar * Borçların İfası, İfa İhlalleri Ve Hukuki Sonuçları * Alacağın Temliki, Borcun Üstlenilmesi, Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme, Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt, Şarta Bağlı Borçlar, Pey Akçesi Ve Benzer Durumlar * Borçların Sona Ermesi.. >>>

Soru ve Yanıtlarla Borçlar Hukuku

Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu
Turhan Kitabevi; Borçlar Hukuku

Kitap, iş sınavlarına girecekler için yararlı olacağı düşüncesiyle hazırlanan 'İş Sınavlarına Hazırlık' serisinin 11. kitabıdır. Kitapta, açıklamalı yanıtlarıyla, konu anlatımlı ve çoktan seçmeli sorular yer almaktadır..... >>>

Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması

Gökhan Dirican
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Genel Olarak Konunun Sunumu * Cezai Şartın Konusu Olduğu Asıl Borç İlişkisi: Eser Sözleşmesi * Cezai Şart * Eser Sözleşmesi Taraflarının Temerrüdüne Dayalı Cezai Şart Hükümleri * Aşırı Cezai Şartın İndirilmesi ve Tacir Borçlunun Aşırı Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememesi.... >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Alt Vekâlet

Şebnem Akipek
Yetkin Yayınları; Borçlar Hukuku

* Vekâlet Sözleşmesi * Alt Sözleşme Kavramı, Türleri, Alt Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları, Unsurları, Hukuki Niteliği, Şekli, Türleri ve Benzer Kurumlardan Farkları * Alt Vekâlet Sözleşmesinin Hükümleri * Alt Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Sona Ermenin Sonuçları ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Zamanaşımı..... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 220 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
23.09.2014 15:19:21  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]