Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 220 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Aydın Zevkliler
Şahin Akıncı
Mehmet Remzi
Nihat Yavuz
Sezer Aydın
Remzi Özmen
Şener Akyol
Mustafa Alper Gümüş
M.Turgut Öz
 

 Yeni Çıkanlar:

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

Yazar : Özcan Günergök
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Alacağın devri borç ilişkilerinde taraf değişikliği kapsamında yer almaktadır. Bu devirle borçlu aynı kalmakla birlikte, alacak hakkı üzerinde hak sahibi olan kişi değişmektedir. Alacağın devri günlük ticari yaşamda piyasa aktörleri tarafından sıkça başvurulan bir kurumdur. Alacağın devri tek bir amaca hizmet etmeyip bir çok farklı işlevler görebilir. Bir başkasına karşı borçlu durumda olan kişi, bu borç ilişkisine yabancı bir üçüncü kişide olan alacağını devrederek kendi alacaklısına karşı borçlu olmaktan kurtulabilir. >>>

Açıklamalı – İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bono – Poliçe – Çek

Yazar : Nazif Kaçak
Seçkin Yayıncılık; Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler

5. Baskısını yapan ve 14.12.2009 tarihli 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu Değişikliklerinin de işlendiği güncellenmiş çalışma açıklamalı ve içtihatlı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, bono, poliçe ve çekin unsurları ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca "Kambiyo senetlerine dayalı ihtiyati hacze ilişkin içtihatlar" bölümü eklenmiştir. Kullanıcının uygulamanın tüm yönlerine eksiksiz hakim olması için, uygun düşen bölümlerin içinde konuya ilişkin dilekçe örnekleri de mevcuttur... >>>

Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu

Yazar : Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Temel Mevzuat Dizisinin 1. kitabı olan Türk Borçlar Kanunu en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. Kitapta, Karşılaştırmalı Eski Yeni Kanun Metni eklenerek okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Kitabın sonunda yer verilen Karşılaştırma Tablosunda eski madde numaralarının yeni kanunda karşılık gelen madde numarası yer almıştır. Kanunda dilin yeni Türkçeye uyarlanması nedeniyle, eski terminolojiye alışık okuyucular için kitabın başına mini bir sözlük eklenmiştir. Kanunda yapılan tüm değişiklikleri en güncel ve en doğru şekilde bu kitaptan öğrenebilirsiniz... >>>

Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar : Şevkiye Özak
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

6098 S. BORÇLAR KANUNU 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİVE TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞFİNANSAL KİRALAMA KANUNU ve İLGİLİ MEVZUATİÇİNDEKİLER2. BASKIYA ÖNSÖZSUNUŞİÇİNDEKİLER 1BÖLÜM 1FİNANSAL KİRALAMAYA GENEL BAKIŞ1- KONUYA GENEL BAKIŞA- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ?B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI:2- LEASING TÜRLERİ3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ?B.. >>>

Oktay Usta'dan Çorbalar ve Ekmekler (Ciltli)

Durmuş Kaya; Yazar : Oktay Aymelek
Yakamoz Yayınları; Türk Mutfağı

Çorba ve ekmekler, Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerindendirler.Her mevsimde, her öğünde masamızda baş köşede yerlerinialırlar. Peki, alıştığınız tatlar yerine sofralarınıza ve sevdiklerinizefarklı, eşsiz lezzetler sunmak istemez misiniz? Oktay Usta sizin için kolay malzemelerle yapabileceğiniz yeni, enfes çorba ve ekmek tarifleri hazırladı..... >>>

6098 Sayılı Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1

Gökhan Antalya; Yazar : O. Gökhan Antalya
Beta Yayınevi - Ders Kitapları; Hukuk

Borçlar Hukukunun Temel KavramlarıHukuki İşlemden Doğan Borç İlişkileriHaksız Fiilden Doğan Borç İlişkileriSebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri(Ön Kapak).... >>>

İflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri

Sezayi Dumanoğlu; Yazar : Metin Atamer
Beta Basım Yayın;

Bu kitabın yazılmasında öncelikle, iflasın ertelenmesi, borca batıklık ve iyileştirme, konularında yapılacak akademik çalışmalarda bir yapı taşı olması ve uygulamacılara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Konu ile ilgili olarak görülmekteolan davalar, hukukçuları ve mali konularda uzman bilirkişi ve kayyımları bir araya getirmektedir. Ancak ne hukukçuların mali bilgileri, nede mali bilirkişilerin hukuk bilgileri yeterli olmadığından zaman zaman iki tarafın ortak mesleki dilinde sorunlar yaşanmaktadır. >>>

Türk Borçlar Kanunu

Meltem Karatepe, Okan Fırat Turan, Tuba Birinci Uzun, Zafer Zeytin, Zeynep Coşkun
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Türk Borçlar Kanunu kitabımız,1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011,27836) maddeleri ile genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu maddelerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. Kitabımızda ayrıca 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG 04.02. >>>

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu

Hazırlayan: Murat İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu teşkil etmektedir. Söz konusu sempozyuma 13 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesi - konuşmacı ya da oturum başkanı olarak - katılmış, ayrıca pek çok öğretim üyesi de genel görüşmeler (tartışmalar) kısmında söz almak suretiyle Kanun hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Borçlar Hukuku alanında çalışan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 80'nin üzerinde akademisyenin katılmış olması, hiç kuşkusuz sempozyumun olduğu kadar, bu kitabın da değerini artırmaktadır. >>>

Gerekçeli - Karşılaştırmalı - İçtihatlı - Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

İlhan Helvacı
On İki Levha Yayınları; Borçlar Hukuku

İlhan Helvacı,1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden (1975-1983) ,1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (1983-1987) mezun olmuştur. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan İlhan Helvacı, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde Prof. Dr. Özer Seliçi'nin danışmanlığında yazdığı 'Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk' konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır (1988-1989) . >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu

Sesim Soyer Güleç
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Borç İçin Hapis Yasağının Anlamı, Unsurları, Tarihsel Gelişimi, Uluslar arası Belgelerdeki Yeri, Avrupa Konseyine Üye Ülkelerde ve Türk Hukukundaki Yorumu ve Uygulaması / Tarihsel Gelişim İçinde Çek Kavramı, Çekin Ekonomideki Yeri ve Çek Türleri, Çekin Hukuki Niteliği ve Unsurları / 3167 Sayılı Kanun ve Yeni Türk Ceza Kanunu Hükümleri Açısından Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu.... >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Türk Medeni Kanunu - Borçlar Kanunu


Yetkin Yayınları; Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler

* Türk Medeni Kanunu * Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.... >>>

İsviçre Borçlar Kanunu'nun İktibasının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku'nun Türk Ticaret Hukuku'na Etkileri

Fülürya Yusufoğlu, H. Ali Dural, H. Ercüment Erdem, Hamdi Yasaman, S. Anlam Altay, Sinan Yüksel, Tolga Ayoğlu
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku

'Bu çalışma, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen 'İsviçre Borçlar Kanunu'nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku'nun Türk Ticaret Hukuku'na Etkileri' başlıklı proje çerçevesinde hazırlanmıştır. Başkanlığını üstlendiğim bu projeye, Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nın tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katılmıştır. >>>

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu

Hazırlayan: Murat İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu teşkil etmektedir. Söz konusu sempozyuma 13 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesi - konuşmacı ya da oturum başkanı olarak - katılmış, ayrıca pek çok öğretim üyesi de genel görüşmeler (tartışmalar) kısmında söz almak suretiyle Kanun hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Borçlar Hukuku alanında çalışan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 80'nin üzerinde akademisyenin katılmış olması, hiç kuşkusuz sempozyumun olduğu kadar, bu kitabın da değerini artırmaktadır. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Safa Reisoğlu
Beta Basım Yayın; Genel Hukuk, Borçlar Hukuku

Kitabın hazırlanışında gözönünde bulundurulan temel unsur, doktrin ve uygulamayı birlikte yansıtan ve ilkelere ağırlık veren bir sistem içinde Borçlar Hukukunun Genel Kurallarını incelemek olmuştur. Kitapta, Yargıtay içtihatlarına, özellikle İçtihadı Birleştirme ve Hukuk Genel Kurulu kararlarına geniş ölçüde yer verilmiş; ayrıca, Federal Mahkemenin 1912-2009 yılları arasında yayınlanmış bulunan kararlarında yer alan görüşler ilgili paragraflarda değerlendirilmiştir. >>>

Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları

Yeşim M. Atamer; Yazar : Charles Decker, Leslie A. Yerkes
Beta Basım Yayın;

Tam 25 yıl önce, 1980 yılında Viyana'da kabul edilmiş olan Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması, günümüzün en önemli hukuk uyumlaştırması projelerinden biri sayılmaktadır. Bugün 66 ülkenin taraf olduğu bu Antlaşma, ifa engelleri hukuku gibi, gelişmi ulusal hukukların tarihi ile yakından bağlantılı olan bir alanda, uluslararası bir hukuk düzeni yaratmayı başarmış; hem common law hem de civil law hukuk çevrelerine hitap edebilecek, onları orta noktada birleştirecek çözümlerle, bir "dünya satım hukuku"nun oluşmasını sağlamıştır. >>>

Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile

M. Fadıl Yıldırım
Nobel Yayın Dağıtım ; Borçlar Hukuku

Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması1. Konu1. Konunun TakdimiTürk-İsviçre borçlar hukuk sistemi, kişinin irade özgürlüğüne sahip olduğunu ve dolayısıyla kişilerin ancak özgür iradesi ile hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesini temel bir ilke olarak benimsemiş; bu ilkeyi zedeleyecek her türlü davranışı müeyyidelendirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç, Anayasa'da ifadesini bulan 'herkes...sözleşme hürriyetlerine sahiptir (AY. m.48/1) ' hükmü ile birlikte insanlık onurunun bir teminatı, ferdin kişiliğinin zorunlu bir sonuç uzantısıdır. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 220 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
01.09.2014 16:43:55  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]