Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Aile Hukuku
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Dernekler - Vakıflar Hukuku
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras Hukuku
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Roma Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret - E-Ticaret Hukuku
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 251 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Şahin Akıncı
Aydın Zevkliler
Sezer Aydın
Mustafa Alper Gümüş
Rona Serozan
Şener Akyol
Remzi Özmen
Nihat Yavuz
Kemal Dayınlarlı
 

 Yeni Çıkanlar:

Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları


Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

GİRİŞ Franchise sistemi, özellikle 1970'li yıllardan sonra işletmelerin mal ve hizmet pazarlamasında ortaya çıkan güçlükleri aşmak, pazar paylarını arttırmak ve pazarlama maliyetlerini azaltmak amacıyla başvurdukları bir ticari ilişki şeklidir. Franchise, Fransızcada serbest bırakmak anlamına gelen "affranchir" sözcüğünden türetilmiş İngilizce bir kelimedir ve sözlük anlamı "imtiyaz"dır. Franchise sistemi, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış ve ülkede geniş bir uygulama alanı bulmuştur. >>>

Vakıf Kira Hukuku

Yazar : M. Serhat Yener
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıklara konu olan meselelerden biridir. Bir emanet idaresi olan Vakıflar İdaresinde vakıfların yaşatılmasının başlıca gelir kaynağı olan mazbut vakıflara ait taşınmaz malların ecdadın vakıf duası ve bedduasını dikkate alarak vakıf menfaatine olarak gelir getirici şekilde değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. >>>

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Uyarlı Tazminat Hukuku

Yazar : Mustafa Kılıçoğlu
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Eser metodolojik açıdan yeni bir uygulama getirmeyi amaçlamıştır. Sorumluluk, Tazminat, Hesaplama ekseninde sunulmuştur. Bu düzenleme ilk defa ele alınmıştır. İkincisi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi uygulamalarına yer verilmiştir. Bu yolla yüksek mahkemeler arasındaki farklı uygulamalara değinilmiştir. Üçüncüsü, İsviçre ve Alman Federal Mahkeme Kararlarına yer verilmiştir. Son olarak da Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin cismani zarara ilişkin somut uygulamalarından söz edilmiştir... >>>

Tazminat ve Alacak Davaları

Yazar : Çelik Ahmet Çelik
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası?na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer verilmiş olup güncel, kapsamlı bir kaynak sunulmuştur..... >>>

Genel ve Özel Faiz Hukuku

Yazar : Zeki Gözütok
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Faiz temel hukuki kavramlardan olup faize ilişkin genel ve özel kurallar pek çok yasada farklı ve kapsamlı bir biçimde yer almaktadır. Faize ilişkin kuralların çeşitliliği yanında usul ve takip hukukuna ilişkin kurallar ve dava konularının mahiyetine göre de gözetilecek ayrıntılar bulunmaktadır. Bu kitapta faize ilişkin kurallar ile, niteliğinin faiz olup olmadığı tartışmalı olan konular bir araya toplanıp açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca gözetilecek ayrıntılar, istisna oluşturan durumlar, hukuki yorum farklılıkları bulunan konular incelenip değerlendirilmiştir. >>>

Türk Borçlar Hukuku

Yazar : Cevdet Yavuz
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

- Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler - Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler - İş Görme Sözleşmeleri - Saklama (Muhafaza) Sözleşmeleri - Şahsi (Kişisel) Teminat Sözleşmeleri - Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler - Ortaklık Sözleşme (Adi Ortaklık).... >>>

Hasta ve Hekim Hukuku

Yazar : Aytaç Mestçi
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Alanında çıkan yayın azlığı sebebiyle olmalı ki, kitabımızın ilk baskısı kısa sürede tükendi. Mevzuat değişikliklerinin tevâli etmesi nedeniyle ikinci baskıyı yayın-lamamız ise gecikmeli oldu. Kitap, yeniden ve titiz bir şekilde gözden geçirildi. 1 Temmuz 2012de yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Borçlar Yasası ile 1 Ekim 2011de yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu başta olmak üzere bazı mevzuat değişiklikleri kitaptaki ilgili konulara işlendi. >>>

Muvazaa İnançlı İşlem Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları

Yazar : Ebru Omurcalı
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

-Uygulamada ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları- isimli kitabımın son baskısı da tükenmiş bulunmaktadır. İkinci baskıdan sonra temel kanunlarda (TTK, TBK, TKHK, HMK gibi) kökten değişiklikler yapılmasına karşın muvazaa ile ilgili hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Buna uygun olarak Yargıtay uygulaması da eskiden olduğu minval üzerine devam edegelmiştir. Bu nedenle kitaptaki tüm eski kararlar bu gün de canlılığını (ve geçerliliğini) korumaktadır. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ( CİLT 1 )

Yazar : M. Kemal Oğuzman
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku genel Hükümler Kitabımızın Birinci Cildinin onikinci basısını 2014-2015 eğitim dönemi öncesi tamamladık. Bu basıda mevzuatta gerçekleşen bazı değişiklikler ile her basıda kaçınılmaz olduğu üzere önceki basıda gözden kaçmış bazı yanlışlara ilişkin düzeltmeler yer almaktadır. Bu basının da düzeltmelerine yardımcı olan genç arkadaşlarım Yard.Doç.Dr. Nihal Ural Çınar, Yard.Doç.Dr. Özlem Acar ve Araş.Gör. Güler Gümüşsoy ile basımı gerçekleştiren Vedat yayınevi yönetici ve çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Prof.Dr. Turgut ÖZ Ataşehir, 2014.. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ( CİLT 2 )

Yazar : M. Kemal Oğuzman
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabımızın İkinci Cildinin 11. Basısını Birinci Cildin 12. Basına yetiştirerek gerçekleştirdik. İki Cilt arasında basım tarihi bakımından zaman farkını önlemek uğruna; İkinci Cildin bu basısında mevzuattaki değişiklikleri işlemek, gözden kaçan yazım ve içerik hatalarını düzeltmek ve cümlelerde sınırlı bir kaç kısa ekleme yapmak dışında değişiklik yapmadık. Yardımları için değerli genç arkadaşlarım Yard. Doç. Dr. Nihal Ural Çınara, Yard. Doç. Dr. Özlem Acara ve Araş. Gör. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt: 1 / İsimsiz Sözleşmeler Teorisi, Satım, Trampa, Bağışlama, Adi Kira, Ariyet, Karz

Mustafa Alper Gümüş
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Borçlar Kanunu'nda Özel Borçlar Hukuku İlişkilerinin Düzenlenmesi be İsimsiz Sözleşmelerin Genel Teorisi * Satım Sözleşmesi * Trampa Sözleşmesi * Bağışlama * (Adi) Kira Sözleşmesi * Ariyet Sözleşmesi * Karz Sözleşmesi.... >>>

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri

Aydın Zevkliler, K. Emre Gökyayla
Turhan Kitabevi; Borçlar Hukuku

ir önceki basının önsözünde de belirtildiği gibi, Adalet Bakanlığı ta-rafından hazırlanan Borçlar Kanunu Tasarısı T.B.M.M.'ne sunulmuştu ve Tasarının yasalaşması bekleniyordu. Biz de, kitabın yeni basısını Borçlar Kanunu Tasarısının yürürlüğe girmesinden sonra yapmayı ve yasalaşan yeni kanun hükümlerini dikkate alarak çalışmayı genişletmeyi planlıyorduk. Fakat aradan geçen zamanda Tasarı yasalaşmadı ve yakın bir gelecekte Tasarının yasalaşacağına ilişkin beklentiler de zayıfladı. >>>

Uygulamada ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları

Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Muvazaa, hukuksal niteliği itibariyle üç unsurdan teşekkül eder. Bunlar, tarafların gerçek iradeleriyle beyanları arasındaki kasdi bir uygunsuzluk, üçüncü kişileri aldatmak niyeti ve muvazaa hususunda yapılan bir anlaşmadır. Türk-İsviçre kanun koyucusu muvazaa gibi pratik ve teorik öneme haiz olan bir hukuksal kurumu düzenleme konusunda maalesef sadece BK. mad.18in tek bir fıkrası ile yetinmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, kanunumuz herhalde mükemmel olmaktan uzaktır. >>>

Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt : I )

Yazar : Mustafa Alper Gümüş
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Bu yılın Nisan ayında basısı tükenen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden yazılmış Borçlar Hukuku Özel Hükümler kitabımızın 1.Cildinin yeni basısının yapılması, Genel Hizmet Sözleşmesi bölümünün yazımı sebebiyle yaklaşık dört ay kadar gecikmiştir. Yeni basının da Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve hukuk uygulamacılarına yararlı olmasını dilerim. Prof.Dr.Mustafa Alper GÜMÜŞ Bostancı, Ağustos 2013.. >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Ayıplı İfa (Ciltli)

Nihat Yavuz
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı İfa * Satımda Ayıplı İfa * Kirada Ayıplı İfa * Eser (İnşaat) Sözleşmesinde Ayıplı İfa * Bağışlamada Ayıplı İfa * Trampada Ayıplı İfa * Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesinde Ayıplı İfa * Kötü İfa * Ticari Satım ve Ayıplı İfa * Edime Uygun İfa İlkesi ve Sliud Kavramı * Borçlar Kanunu Tasarısının İlgili Bölümün Açıklanması (Şerhi).... >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Şaban Kayıhan
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukunun genel hükümlerini ele alan elinizdeki kitap, lisans ve ön lisans aşamasında bu dersi alan iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve bunun gibi fakülte-lerde ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler için bir ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Yanısıra, mesleki sınavlara hazırlanan mezun öğrenciler için de bir el kitabı niteliğinde olması düşünülmüştür... >>>

Borçlar Kanunu 005

Celal Ülgen
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

.Kavramlar .Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun .Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında KHK.... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 251 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
22.12.2014 00:09:56  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]