Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret - E-Ticaret Hukuku
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 223 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Şahin Akıncı
Aydın Zevkliler
Sezer Aydın
Mustafa Alper Gümüş
Rona Serozan
Şener Akyol
Remzi Özmen
Nihat Yavuz
Kemal Dayınlarlı
 

 Yeni Çıkanlar:

Türk Borçlar Hukluku

Yazar : Safa Reisoğlu
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

*Borçlar Hukukuna Giriş *Borcun Kaynakları *Borçların Sonuçları *Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı *Borç İlişkilerinde Özel Durumlar *Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliği.... >>>

Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yazar : Cevdet Yavuz
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

- Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler - Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler - İş Görme Sözleşmeleri - Saklama (Muhafaza) Sözleşmeleri - Şahsi (Kişisel) Teminat Sözleşmeleri - Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler - Ortaklık Sözleşmeleri (Adi Ortaklık).... >>>

Türk Hukukunda Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu


Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Toplum hayatında uygulamasına sıklıkla rastladığımız kira sözleşmesinde, kiraya verenin yükümlülüklerinden biri olan kiralananın ayıplarından sorumluluk, kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanmasına hizmet eder. Kiracının kira sözleşmesinden beklediği yararı tam anlamıyla sağlamayı amaçlayan ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümler, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda kısmen değişikliğe uğramıştır. Bu çalışma, yapılan değişikliklerin uygulamadaki yansımalarının ortaya konulması gayretinin bir eseridir... >>>

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

Yazar : Özcan Günergök
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Alacağın devri borç ilişkilerinde taraf değişikliği kapsamında yer almaktadır. Bu devirle borçlu aynı kalmakla birlikte, alacak hakkı üzerinde hak sahibi olan kişi değişmektedir. Alacağın devri günlük ticari yaşamda piyasa aktörleri tarafından sıkça başvurulan bir kurumdur. Alacağın devri tek bir amaca hizmet etmeyip bir çok farklı işlevler görebilir. Bir başkasına karşı borçlu durumda olan kişi, bu borç ilişkisine yabancı bir üçüncü kişide olan alacağını devrederek kendi alacaklısına karşı borçlu olmaktan kurtulabilir. >>>

Açıklamalı – İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bono – Poliçe – Çek

Yazar : Nazif Kaçak
Seçkin Yayıncılık; Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler

5. Baskısını yapan ve 14.12.2009 tarihli 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu Değişikliklerinin de işlendiği güncellenmiş çalışma açıklamalı ve içtihatlı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, bono, poliçe ve çekin unsurları ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca "Kambiyo senetlerine dayalı ihtiyati hacze ilişkin içtihatlar" bölümü eklenmiştir. Kullanıcının uygulamanın tüm yönlerine eksiksiz hakim olması için, uygun düşen bölümlerin içinde konuya ilişkin dilekçe örnekleri de mevcuttur... >>>

Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu

Yazar : Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Temel Mevzuat Dizisinin 1. kitabı olan Türk Borçlar Kanunu en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. Kitapta, Karşılaştırmalı Eski Yeni Kanun Metni eklenerek okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Kitabın sonunda yer verilen Karşılaştırma Tablosunda eski madde numaralarının yeni kanunda karşılık gelen madde numarası yer almıştır. Kanunda dilin yeni Türkçeye uyarlanması nedeniyle, eski terminolojiye alışık okuyucular için kitabın başına mini bir sözlük eklenmiştir. Kanunda yapılan tüm değişiklikleri en güncel ve en doğru şekilde bu kitaptan öğrenebilirsiniz... >>>

Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar : Şevkiye Özak
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

6098 S. BORÇLAR KANUNU 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİVE TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞFİNANSAL KİRALAMA KANUNU ve İLGİLİ MEVZUATİÇİNDEKİLER2. BASKIYA ÖNSÖZSUNUŞİÇİNDEKİLER 1BÖLÜM 1FİNANSAL KİRALAMAYA GENEL BAKIŞ1- KONUYA GENEL BAKIŞA- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ?B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI:2- LEASING TÜRLERİ3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ?B.. >>>

Oktay Usta'dan Çorbalar ve Ekmekler (Ciltli)

Durmuş Kaya; Yazar : Oktay Aymelek
Yakamoz Yayınları; Türk Mutfağı

Çorba ve ekmekler, Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerindendirler.Her mevsimde, her öğünde masamızda baş köşede yerlerinialırlar. Peki, alıştığınız tatlar yerine sofralarınıza ve sevdiklerinizefarklı, eşsiz lezzetler sunmak istemez misiniz? Oktay Usta sizin için kolay malzemelerle yapabileceğiniz yeni, enfes çorba ve ekmek tarifleri hazırladı..... >>>

6098 Sayılı Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1

Gökhan Antalya; Yazar : O. Gökhan Antalya
Beta Yayınevi - Ders Kitapları; Hukuk

Borçlar Hukukunun Temel KavramlarıHukuki İşlemden Doğan Borç İlişkileriHaksız Fiilden Doğan Borç İlişkileriSebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri(Ön Kapak).... >>>

İflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri

Sezayi Dumanoğlu; Yazar : Metin Atamer
Beta Basım Yayın;

Bu kitabın yazılmasında öncelikle, iflasın ertelenmesi, borca batıklık ve iyileştirme, konularında yapılacak akademik çalışmalarda bir yapı taşı olması ve uygulamacılara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Konu ile ilgili olarak görülmekteolan davalar, hukukçuları ve mali konularda uzman bilirkişi ve kayyımları bir araya getirmektedir. Ancak ne hukukçuların mali bilgileri, nede mali bilirkişilerin hukuk bilgileri yeterli olmadığından zaman zaman iki tarafın ortak mesleki dilinde sorunlar yaşanmaktadır. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Uygulamada ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları

Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Muvazaa, hukuksal niteliği itibariyle üç unsurdan teşekkül eder. Bunlar, tarafların gerçek iradeleriyle beyanları arasındaki kasdi bir uygunsuzluk, üçüncü kişileri aldatmak niyeti ve muvazaa hususunda yapılan bir anlaşmadır. Türk-İsviçre kanun koyucusu muvazaa gibi pratik ve teorik öneme haiz olan bir hukuksal kurumu düzenleme konusunda maalesef sadece BK. mad.18in tek bir fıkrası ile yetinmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, kanunumuz herhalde mükemmel olmaktan uzaktır. >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme

Vedat Buz
Yetkin Yayınları; Borçlar Hukuku

# Sözleşmeden Dönme Hakkının Tarihi Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum# Sözleşmeden Dönmenin Unsurları, Fonksiyonları ve Pozitif Hukukta Düzenlenişi# Sözleşmeden Dönmenin Hüküm ve Sonuçları# Menfi Zararların Tazmini# Dönme Hakkının Kullanılmasında Özel Durumlar.... >>>

Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı BK.m.17)

Özlem Karlı
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı) Kavramı ve Tarihi Gelişimi * Hukuki Sebep Kavramı * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Özellikleri * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Hukuki Niteliği * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Doğurduğu Hukuki Sonuçlar * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Temel Borç İlişkisi Karşısındaki Konumu * Sebebi Gösterilmeyen Borç Ta.. >>>

Türk Özel Hukukunda Yap - İşlet - Devret (YİD) Sözleşmesi

Güzin Pekgüçlü Karabulut
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü; Borçlar Hukuku

* Yap-İşlet-Devret (YİD) Modelinin Gelişimi, Tanımı ve Unsurları * YİD Modelinin Hukuki Niteliği * YİD Sözleşmesinin Hükümleri, Şekil Sorunu ve Tarafların Borçları * YİD Sözleşmesinin Sona Ermesi.... >>>

Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme

Şener Akyol
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmenin Benzer Müesseselerden Ayrılması ve Gelişmesi * Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmede Taraflar Arasındaki İlişkiler..... >>>

Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı

R. Cem Dinar
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Niyet Mektubu Kavramı, Şekli, İçeriği, Amacı, Diğer Hukuki Kavramlardan Ayrılması ve Niyet Mektuplarında Riskler, Önlemler ve Tazminatlar * Niyet Mektubunun Görünüş Şekilleri ve Değerlendirilmesi * Niyet Mektubunda Yer Alan Hukuki Düzenlemeler * Niyet Mektubuna Bağlanan Hukuki Sonuçlar.... >>>

Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi

Sabah Altay
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Satım Sözleşmesinde Hasar Kavramı, Türleri ve Unsurları * İsviçre - Türk Borçlar Hukukunda Bedel Hasarının Alıcıya Geçişi.... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 223 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
31.10.2014 21:57:32  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]