Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 221 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Aydın Zevkliler
Şahin Akıncı
Mehmet Remzi
Nihat Yavuz
Sezer Aydın
Remzi Özmen
Şener Akyol
Mustafa Alper Gümüş
M.Turgut Öz
 

 Yeni Çıkanlar:

Türk Hukukunda Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu


Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Toplum hayatında uygulamasına sıklıkla rastladığımız kira sözleşmesinde, kiraya verenin yükümlülüklerinden biri olan kiralananın ayıplarından sorumluluk, kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanmasına hizmet eder. Kiracının kira sözleşmesinden beklediği yararı tam anlamıyla sağlamayı amaçlayan ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümler, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda kısmen değişikliğe uğramıştır. Bu çalışma, yapılan değişikliklerin uygulamadaki yansımalarının ortaya konulması gayretinin bir eseridir... >>>

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

Yazar : Özcan Günergök
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Alacağın devri borç ilişkilerinde taraf değişikliği kapsamında yer almaktadır. Bu devirle borçlu aynı kalmakla birlikte, alacak hakkı üzerinde hak sahibi olan kişi değişmektedir. Alacağın devri günlük ticari yaşamda piyasa aktörleri tarafından sıkça başvurulan bir kurumdur. Alacağın devri tek bir amaca hizmet etmeyip bir çok farklı işlevler görebilir. Bir başkasına karşı borçlu durumda olan kişi, bu borç ilişkisine yabancı bir üçüncü kişide olan alacağını devrederek kendi alacaklısına karşı borçlu olmaktan kurtulabilir. >>>

Açıklamalı – İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bono – Poliçe – Çek

Yazar : Nazif Kaçak
Seçkin Yayıncılık; Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler

5. Baskısını yapan ve 14.12.2009 tarihli 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu Değişikliklerinin de işlendiği güncellenmiş çalışma açıklamalı ve içtihatlı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, bono, poliçe ve çekin unsurları ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca "Kambiyo senetlerine dayalı ihtiyati hacze ilişkin içtihatlar" bölümü eklenmiştir. Kullanıcının uygulamanın tüm yönlerine eksiksiz hakim olması için, uygun düşen bölümlerin içinde konuya ilişkin dilekçe örnekleri de mevcuttur... >>>

Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu

Yazar : Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Temel Mevzuat Dizisinin 1. kitabı olan Türk Borçlar Kanunu en son değişikliklere göre hazırlanmıştır. Kitapta, Karşılaştırmalı Eski Yeni Kanun Metni eklenerek okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Kitabın sonunda yer verilen Karşılaştırma Tablosunda eski madde numaralarının yeni kanunda karşılık gelen madde numarası yer almıştır. Kanunda dilin yeni Türkçeye uyarlanması nedeniyle, eski terminolojiye alışık okuyucular için kitabın başına mini bir sözlük eklenmiştir. Kanunda yapılan tüm değişiklikleri en güncel ve en doğru şekilde bu kitaptan öğrenebilirsiniz... >>>

Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar : Şevkiye Özak
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

6098 S. BORÇLAR KANUNU 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİVE TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞFİNANSAL KİRALAMA KANUNU ve İLGİLİ MEVZUATİÇİNDEKİLER2. BASKIYA ÖNSÖZSUNUŞİÇİNDEKİLER 1BÖLÜM 1FİNANSAL KİRALAMAYA GENEL BAKIŞ1- KONUYA GENEL BAKIŞA- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ?B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI:2- LEASING TÜRLERİ3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ?B.. >>>

Oktay Usta'dan Çorbalar ve Ekmekler (Ciltli)

Durmuş Kaya; Yazar : Oktay Aymelek
Yakamoz Yayınları; Türk Mutfağı

Çorba ve ekmekler, Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerindendirler.Her mevsimde, her öğünde masamızda baş köşede yerlerinialırlar. Peki, alıştığınız tatlar yerine sofralarınıza ve sevdiklerinizefarklı, eşsiz lezzetler sunmak istemez misiniz? Oktay Usta sizin için kolay malzemelerle yapabileceğiniz yeni, enfes çorba ve ekmek tarifleri hazırladı..... >>>

6098 Sayılı Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: 1

Gökhan Antalya; Yazar : O. Gökhan Antalya
Beta Yayınevi - Ders Kitapları; Hukuk

Borçlar Hukukunun Temel KavramlarıHukuki İşlemden Doğan Borç İlişkileriHaksız Fiilden Doğan Borç İlişkileriSebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri(Ön Kapak).... >>>

İflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri

Sezayi Dumanoğlu; Yazar : Metin Atamer
Beta Basım Yayın;

Bu kitabın yazılmasında öncelikle, iflasın ertelenmesi, borca batıklık ve iyileştirme, konularında yapılacak akademik çalışmalarda bir yapı taşı olması ve uygulamacılara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Konu ile ilgili olarak görülmekteolan davalar, hukukçuları ve mali konularda uzman bilirkişi ve kayyımları bir araya getirmektedir. Ancak ne hukukçuların mali bilgileri, nede mali bilirkişilerin hukuk bilgileri yeterli olmadığından zaman zaman iki tarafın ortak mesleki dilinde sorunlar yaşanmaktadır. >>>

Türk Borçlar Kanunu

Meltem Karatepe, Okan Fırat Turan, Tuba Birinci Uzun, Zafer Zeytin, Zeynep Coşkun
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Türk Borçlar Kanunu kitabımız,1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RC 04.02.2011,27836) maddeleri ile genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte bu tarihten itibaren yürürlükten kalkacak olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu maddelerini karşılaştırmalı olarak içermektedir. Kitabımızda ayrıca 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG 04.02. >>>

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu

Hazırlayan: Murat İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu teşkil etmektedir. Söz konusu sempozyuma 13 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesi - konuşmacı ya da oturum başkanı olarak - katılmış, ayrıca pek çok öğretim üyesi de genel görüşmeler (tartışmalar) kısmında söz almak suretiyle Kanun hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Borçlar Hukuku alanında çalışan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 80'nin üzerinde akademisyenin katılmış olması, hiç kuşkusuz sempozyumun olduğu kadar, bu kitabın da değerini artırmaktadır. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı BK.m.17)

Özlem Karlı
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı) Kavramı ve Tarihi Gelişimi * Hukuki Sebep Kavramı * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Özellikleri * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Hukuki Niteliği * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Doğurduğu Hukuki Sonuçlar * Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanımasının Temel Borç İlişkisi Karşısındaki Konumu * Sebebi Gösterilmeyen Borç Ta.. >>>

İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

Ferhat Canbolat
Turhan Kitabevi; Borçlar Hukuku

* Genel Olarak İstisna Sözleşmesi Ve Ayıp Kavramı * Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Kullanılmasının Şartları Ve İş Sahibinin Külfetleri * İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları Ve Hakların Kullanmasını Engelleyen Durumlar.... >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Karşılaştırma Tablolu, Eski ve Yeni Madde Metinleri İle Birlikte Türk Borçlar Kanunu


Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Hukuk Uygulamasında Faiz

Efrail Aydemir
Adalet Yayınevi; Bankacılık Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku

Hemen hemen alacağa konu her davanın içinde faiz istemi de yer alır. Yalın gibi gözükmekle birlikte, hukuk uygulamasında bu konuda sıkça duraksamaya düşüldüğü gözlenmektedir. Türk Borçlar Yasası ve Türk Ticaret Yasası ile yapılan yeni düzenlemelerle faizle ilgili kuralların birçok bakımdan yeni boyut kazandığı ve bu yasalarda yer alan faiz uygulamasının 3095 sayılı Faiz Yasası kapsamında kaldığı göz önüne alınacak olursa, faiz konusunun da yeni düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. >>>

Türk Borçlar Kanunu

Cengiz Kostakoğlu
Beta Basım Yayın;

Gerekçeli ve Açıklamalı- Kanun Maddelerinin Gerekçeleri - Yeni ve Eski Kanun Maddelerinin Karşılaştırılması- Özünde Değişiklik Bulunmayan Maddelerle İlgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları- Türk Borçlar Kanununun Gerekçesi(Ön Kapak)Türk hukuk devrimlerinin en büyüğü ve temel taşı olan Türk Medeni Kanunu'nun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı "Beşinci Kitabı" kabul edilen 818 Sayılı Borçlar.. >>>

Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

1-Yeni TBKda,818 sayılı eski Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan bazı kurumlarda önemli sayılabilecek değişiklikler yapılırken, yine eski 818 sayılı BKda düzenlenmiş olmayan bazı konularda yeni kurum ve hükümlere de yer verilmiştir. Bu değişiklikler, günümüzde ortaya çıkan bir takım yeni ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yapılırken, yenilikler yabancı hukuk sistemlerinde, özellikle İsviçre ve Alman hukuklarında son zamanlarda gerçekleşmiş olan değişiklik ve gelişmelerden esinlenmek suretiyle kanun metnine alınmıştır. >>>

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi

Merve Yılmaz
On İki Levha Yayınları; Borçlar Hukuku

Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleşmesi incelenmiştir. Bu bölümde bağışlamanın tanımı, mahiyeti ve unsurları ile bağışlamanın çeşitleri üzerinde kısaca durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise bağışlama sözleşmesinin hukuki işlem ile sona erdirilmesi araştırılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, üçüncü kişilerin bağışlama sözleşmesini tamamen veya kısmen hükümsüz kılmaları incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda T.B.M.M. tarafından 11.01.2011 tarihinde kabul edilen,04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 221 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
23.10.2014 19:31:10  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]