Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk

Bu konu başlığında toplam 265 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Aydın Zevkliler
M. Kemal Oğuzman
Şahin Akıncı
Remzi Özmen
Mustafa Alper Gümüş
Murat Aydoğdu
Nihat Yavuz
Nazif Kaçak
Kemal Dayınlarlı
 

 Yeni Çıkanlar:

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

Ali Hulki Cihan
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Hasar kavramı borçlar hukukuna ilişkin incelemelerde hep satış sözleşmesi yönünden incelenmiştir. Satış sözleşmesinde hasar konusunun dışında bir de finansal kiralama sözleşmesi yönünden hasar konusu özellikli bir durum teşkil etmektedir. Bunun sebebi, gerek satış gerekse de finansal kiralama sözleşmelerinin hasar yönünden genel kuralın istisnası niteliğindeki hükümlerle çevrelenmiş olmalarıdır. H.. >>>

Borçlar Hukuku Genel Bölüm

Hüseyin Hatemi, K. Emre Gökyayla
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

"Borçlar Hukuku Genel Bölüm" isimli eserimizin ilk basısını 2011, ikinci basısını 2012'de yayımlamıştık. İlk basının yapıldığı dönemde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu TBMM'de kabul edilmiş fakat henüz yürürlüğe girmemişti. İkinci basının yayımlandığı günlerde ise 6098 sayılı Kanun henüz yürürlüğe girmişti. Yeni Kanun ile yapılan değişiklikler ile ilk defa Kanuna dâhil olan kavram ve müesseseler de bu arada anlaşılmaya, uygulanmaya başladı. Bu gerekçeyle ve kitabın ikinci basısının da tükendiği gözetilerek eserin yeni basının yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. >>>

Borçların İfasında İhtirazi Kayıt (Çekince)

Halil Yılmaz
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Borcun asıl sona erme nedeninin ifa olduğu gözönüne alındığında, bağlı (fer'i) borçların da asıl borcun sona ermesi ile birlikte sona erip ermeyeceğinin bilinmesi son derece önemlidir. Yazar bu çalışmasında, borçların ifası nedeniyle gündeme gelen ihtirazi kayıt ileri sürülmesine ilişkin ilkeyi ortaya çıkışı, anlamı, koşulları, şekli ve sonuçları açısından güncel Yargıtay kararlarından örnekler getirmek suretiyle incelemiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu "ihtirazi kayıt" yerine "çekince" terimini kullanmıştır. >>>

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

Umut Yeniocak
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Bu kitabın hazırlanması fikri; Yazarın, yıllardır, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" adlı seminerine katılan kişilerin seminere gösterdikleri ilgi ve olumlu geri bildirimlerin ürünüdür. Hukukçulara ve hukukçu olmayan şirket yöneticilerine yönelik olarak verilen bu seminerlerde anlatılanların, aslında uygulamadaki önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin tespit edilmesi üzerine, bu eser ortaya çıkmıştır. Kitap, daha çok bir kişisel gelişim kitabı olarak tasarlanmıştır. >>>

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Özlem Acar
On İki Levha Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Birinci Bölüm Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları, Niteliği ve Benzeri Sözleşmelerden Ayırdedilmesi 1. TANIMI, TARAFLARI VE NİTELİĞİ 2. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ İkinci Bölüm Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları 3. MÜTESELSİL KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ESASA (ASIL BORCA) İLİŞKİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI 4. MÜTESELSİL KEFALETİN ŞEKLE İLİŞKİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI Üçüncü Bölüm Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Hükümleri 5. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 6. MÜTESELSİL KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN GERÇEKLEŞMESİNİN ŞARTLARI 7. >>>

1. Sınıf 2. Yarıyıl Borçlar Hukuku

Kolektif
Yediiklim Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Borcun Taksitle Ödenmesine Yönelik Taahhüt ve Sözleşmeler ile Hükümleri

Emrah Kızılhisar
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

İcra hukukunda borcun taksitle ödenmesine yönelik taahhüt ve sözleşmeler ve bu işlemlerin hüküm ve tasarrufları icra takibinin taraflarını hem icra hukuku, hem de ceza hukuku bakımından etkileyen bir konudur. Sözü edilen konu ile ilgili olarak, meseleyi tüm hatları ile ele alarak gerektiği yerde disiplinler arası inceleme yapan bizatihi bir kaynak bulunmaması, içtihadi bir takım hususların uygulam.. >>>

Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi

Yazar : Pınar Altınok Ormancı
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk doktora programı çerçevesinde hazırlanmış ve 15.06.2011 tarihinde Prof. Dr. Erden Kuntalp, Prof. Dr. Lâle Sirmen, Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar, Prof. Dr. Vedat Buz ve Prof. Dr. Çiğdem Kırcadan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Tez çalışmasının devam ettiği süreçte 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükte olmasına rağmen, tasarı halinde olan yeni Türk Borçlar Kanunu düzenlemelerinden, sürekli borç ilişkilerine yönelik bazı yeni hükümlerin öngörüldüğü anlaşılmaktaydı. >>>

Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler

Gökhan Bakar
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Aracılık faaliyetlerine tarihî süreç içerisinde duyulan gereksinim ve özellikle orta çağda atfedilen değer, simsarlık sözleşmesinin kanunla düzenlenmesinin genel tarihî sebebi olarak görülebilir. Simsarlığın lüzumu çeşitli sebeplerden ötürü bir araya gelemeyen kimseleri birbirlerine yaklaştırmak ve sözleşme yapmak isteyen tarafların birbirleriyle bir kısım sebeplerle bir araya gelememesi hususundaki çeşitli engelleri aracılık faaliyeti ile aşmak olarak görülebilir. Simsarlık sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu?nun 520 ilâ 525 inci maddeleri arasında genel şekilde ele alınarak düzenlenmiştir. >>>

Türk Borçlar Kanununa Göre Kısmi Hükümsüzlük

Yazar : Nagehan Kırkbeşoğlu
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

SUNUŞ Doçentlik tezimde; özellikle indirim yaptırımı açısından Kısmî hükümsüzlük konusuyla ilgilenmiş ve Simlerin sunuş yazısını yazdığım bu Doktora tezinde de yararlanılan monografisinden yararlanmıştım. Doçentlik tezim 1976da yayımlandı. Elinizdeki eserde bu Teze atıf vardır. Doçentlik tezimden otuz yıl sonra Dr. Nagehan Kırkbeşoğlunu tanıdım. İstanbul Hukuk Fakültesinden yeni mezun olmuştu ve Yüksek Lisans programı öğrencisi idi. Emekliliğim yaklaşırken, Soybağı Alanında Biyoetik Sorunları başlıklı Yüksek Lisans Tezinin danışmanlığını yaptım. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Safa Reisoğlu
Beta Basım Yayın; Genel Hukuk, Borçlar Hukuku

Kitabın hazırlanışında gözönünde bulundurulan temel unsur, doktrin ve uygulamayı birlikte yansıtan ve ilkelere ağırlık veren bir sistem içinde Borçlar Hukukunun Genel Kurallarını incelemek olmuştur. Kitapta, Yargıtay içtihatlarına, özellikle İçtihadı Birleştirme ve Hukuk Genel Kurulu kararlarına geniş ölçüde yer verilmiş; ayrıca, Federal Mahkemenin 1912-2009 yılları arasında yayınlanmış bulunan kararlarında yer alan görüşler ilgili paragraflarda değerlendirilmiştir. >>>

Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin CISG Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri

Yeşim M. Atamer, Charles Decker, Leslie A. Yerkes
Beta Basım Yayın; Hukuk

Tam 25 yıl önce, 1980 yılında Viyana'da kabul edilmiş olan Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması, günümüzün en önemli hukuk uyumlaştırması projelerinden biri sayılmaktadır. Bugün 66 ülkenin taraf olduğu bu Antlaşma, ifa engelleri hukuku gibi, gelişmi ulusal hukukların tarihi ile yakından bağlantılı olan bir alanda, uluslararası bir hukuk düzeni yaratmayı başarmış; hem common law hem de civil law hukuk çevrelerine hitap edebilecek, onları orta noktada birleştirecek çözümlerle, bir "dünya satım hukuku"nun oluşmasını sağlamıştır. >>>

Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile

M. Fadıl Yıldırım
Nobel Yayın Dağıtım ; Borçlar Hukuku

Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması1. Konu1. Konunun TakdimiTürk-İsviçre borçlar hukuk sistemi, kişinin irade özgürlüğüne sahip olduğunu ve dolayısıyla kişilerin ancak özgür iradesi ile hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesini temel bir ilke olarak benimsemiş; bu ilkeyi zedeleyecek her türlü davranışı müeyyidelendirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç, Anayasa'da ifadesini bulan 'herkes...sözleşme hürriyetlerine sahiptir (AY. m.48/1) ' hükmü ile birlikte insanlık onurunun bir teminatı, ferdin kişiliğinin zorunlu bir sonuç uzantısıdır. >>>

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu

İhsan Erdoğan
Nobel Yayın Dağıtım ; Borçlar Hukuku

-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu-743 sayılı Türk Kanunu Medenisi-4722 sayılı Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun-818 Sayılı Borçlar KanunuKarşılaştırmalı Eski ve Yeni Medeni Kanun MetinleriKarşılaştırmalı Madde Listesi .... >>>

Borçlar Kanunu


Adalet Yayınları ; Borçlar Hukuku

* Borçlar Kanunu
* Finansal Kiralama Kanunu
* Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun....
>>>

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu


Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk

Türk medeni kanunu
Borçlar kanunu
Türk medeni kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun
Türk medeni kenununun velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzük
Aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun
Ailennin korunmasına dair kanun
Evlendirme yönetmeliği
Tapu kanunu
Tapu sicil tüzüğü....
>>>

Borçlar Kanununa Göre Tahliye Davaları

Müslim Tunaboylu
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Metin Açıklama: / Usul Hükümleri, Geçici Tahliye / Satım - Temlik - İnfisah, Akde Aykırılık / Temerrüt, Feshi İhbar / Süre Bitimi, Kiracının İflası / Kiracının Ölümü / Hasılat Kirası / İçtihadı Birleştirme Kararları Açıklama: . Yılların deneyimi sonucu hazırlanan eserde; Borçlar Kanunundaki akdin feshi ve tahliye sebepleri, kanunundaki sıraya uygun biçimde açıklamalı olarak yer almaktadır. Hukuk davaları içinde kira sözleşmesine dayalı olarak açılan davaların büyük sayılarda olduğu bir gerçektir. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 265 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
01.09.2015 23:14:45  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]