Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Aile Hukuku
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Dernekler - Vakıflar Hukuku
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras Hukuku
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Roma Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret - E-Ticaret Hukuku
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 245 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Aydın Zevkliler
Şahin Akıncı
Mehmet Remzi
Nihat Yavuz
Sezer Aydın
Remzi Özmen
Şener Akyol
Mustafa Alper Gümüş
M.Turgut Öz
 

 Yeni Çıkanlar:

Hasta ve Hekim Hukuku

Yazar : Aytaç Mestçi
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Alanında çıkan yayın azlığı sebebiyle olmalı ki, kitabımızın ilk baskısı kısa sürede tükendi. Mevzuat değişikliklerinin tevâli etmesi nedeniyle ikinci baskıyı yayın-lamamız ise gecikmeli oldu. Kitap, yeniden ve titiz bir şekilde gözden geçirildi. 1 Temmuz 2012de yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Borçlar Yasası ile 1 Ekim 2011de yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu başta olmak üzere bazı mevzuat değişiklikleri kitaptaki ilgili konulara işlendi. >>>

Muvazaa İnançlı İşlem Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları

Yazar : Ebru Omurcalı
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

-Uygulamada ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları- isimli kitabımın son baskısı da tükenmiş bulunmaktadır. İkinci baskıdan sonra temel kanunlarda (TTK, TBK, TKHK, HMK gibi) kökten değişiklikler yapılmasına karşın muvazaa ile ilgili hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Buna uygun olarak Yargıtay uygulaması da eskiden olduğu minval üzerine devam edegelmiştir. Bu nedenle kitaptaki tüm eski kararlar bu gün de canlılığını (ve geçerliliğini) korumaktadır. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ( CİLT 1 )

Yazar : M. Kemal Oğuzman
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku genel Hükümler Kitabımızın Birinci Cildinin onikinci basısını 2014-2015 eğitim dönemi öncesi tamamladık. Bu basıda mevzuatta gerçekleşen bazı değişiklikler ile her basıda kaçınılmaz olduğu üzere önceki basıda gözden kaçmış bazı yanlışlara ilişkin düzeltmeler yer almaktadır. Bu basının da düzeltmelerine yardımcı olan genç arkadaşlarım Yard.Doç.Dr. Nihal Ural Çınar, Yard.Doç.Dr. Özlem Acar ve Araş.Gör. Güler Gümüşsoy ile basımı gerçekleştiren Vedat yayınevi yönetici ve çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Prof.Dr. Turgut ÖZ Ataşehir, 2014.. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler ( CİLT 2 )

Yazar : M. Kemal Oğuzman
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabımızın İkinci Cildinin 11. Basısını Birinci Cildin 12. Basına yetiştirerek gerçekleştirdik. İki Cilt arasında basım tarihi bakımından zaman farkını önlemek uğruna; İkinci Cildin bu basısında mevzuattaki değişiklikleri işlemek, gözden kaçan yazım ve içerik hatalarını düzeltmek ve cümlelerde sınırlı bir kaç kısa ekleme yapmak dışında değişiklik yapmadık. Yardımları için değerli genç arkadaşlarım Yard. Doç. Dr. Nihal Ural Çınara, Yard. Doç. Dr. Özlem Acara ve Araş. Gör. >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Yazar : Melek Bilgin Yüce
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Kitabın bu baskısında öğrencilerden gelen istek üzerine, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) yürürlüğe girmesinden önce sorulmuş olan sınav sorularının cevap anahtarları TBK dikkate alınarak gözden geçirilmiştir. Sorular ve cevap anahtarları önceki gibi bırakılmış; ancak önceki kanunla farklı olan cevaplar, elbette tespit edildiğim kadarıyla, dipnotlarda yeni kanuna göre cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında, ikinci bölümde pratikler kısmına, uygulama açısından oldukça öneme sahip ceza koşuluna ilişkin bir pratik eklenmiştir. >>>

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

Yazar : Umut Yeniocak
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Kitabın hazırlanması fikri; Yazarın, yıllardır, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri adlı seminerine katılan kişilerin seminere gösterdikleri ilgi ve olumlu geri bildirimlerin ürünüdür. Hukukçulara ve hukukçu olmayan şirket yöneticilerine yönelik olarak verilen bu seminerde anlatılanların, aslında uygulamadaki önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin tespit edilmesi üzerine, bu eser ortaya çıkmıştır. Kitap, daha çok bir kişisel gelişim kitabı olarak tasarlanmıştır. Kitabın iddialı olduğu noktalardan biri, içeriği kadar, anlatım metodudur. >>>

Kira Hukuku

Yazar : Efrail Aydemir
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Yeni Türk Borçlar Yasası ile kira ilişkisi yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, Eserde; kira ilişkisinden kaynaklanan konular yeni düzenleme kapsamında oldukça yalın bir anlatımla açıklanıp yorumlanmış, duraksamaya neden olabilecek hususlar da örneklendirilmek suretiyle somutlaştırılmıştır. Ayrıca en son Yargıtay kararları da özetlenerek, ilgili oldukları konular içerisinde yerini almıştır. Bununla .. >>>

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi 2 Cilt

Yazar : Nezih Sütçü
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

İnceleme konusu olan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal alt yapısı olmayan bir sözleşmedir. Kanunda açıkça düzenlenmeyen bu sözleşme ile ilgili ihtilafların çözümünde, Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri, eser sözleşmesi ve taşınmaz satım vaadi sözleşmesi hükümlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş emsal Yargıtay Kararları ve bunların değişim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada, teori ve uygulama arasında oluşan kopuklukların giderilmesi de amaçlanmıştır. >>>

Turkish Code of Obligations

Yazar : Çağlar Özel
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Hukukun ulusallığı bu gün için de geçerliliğini sürdüren temel bir ilkedir. Günümüzde geçerli ve çok önemli bir diğer olgu da hukuk kurallarının uluslararası etkileşimidir. Çeşitli uluslara ait kişilerin birbirleriyle ekonomik, sosyal, sanatsal, sportif vb. ilişkiler içinde olması, kaçınılmaz olarak bu kişilerin birbirleriyle hukuksal ilişki içine de girmesine sebep olmaktadır. Kişiler arasında olduğu gibi, şirketler, kurumlar, kuruluşlar, devletlerarasında da bu sözü edilen ilişkiler kaçınılmaz olmuştur. >>>

Destekten Yoksun Kalma Tazminat ve Davaları

Yazar : Sami Narter
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Teori ve pratiğin birleştiği alan ise uygulamadır. Teori ve içtihat ağırlıklı eserlerin yanında teorik ve pratik bilgileri içeren uygulama eseri olarak bu eser hazırlanmıştır. Eserde, trafik kazası, iş kazası, meslek hastalığı ve haksız fiillerden doğan destekten yoksun kalma tazminatı ayrıntılı olarak incelenmiş ve tüm hukukçuların hizmetine sunulmuştur. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Karşılaştırmalı Hukukta Borcun Dış Üstlenilmesi

Yazar : Zafer Kahraman
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

Klasik Roma hukukunda borç kavramı, günümüzdeki anlamına kavuş­muş değildi. Henüz geniş anlamda borç ilişkisi ve dar anlamda borç ayrımı yoktu. Borç (obligatio) kavramı, hem geniş hem de dar anlamıyla alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki ilişkiyi ifade etmek için kullanılıyordu. Bu ilişki, o kadar kişisel görülüyordu ki, alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki bağ tama­men kopup yok olmadan ilişkinin taraflarının değişmesi mümkün görülmü­yordu. Diğer bir deyişle, alacaklının ya da borçlunun bu ilişkiden ayrılması, aralarındaki hukuki bağı çözüyordu. >>>

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt: 1 / İsimsiz Sözleşmeler Teorisi, Satım, Trampa, Bağışlama, Adi Kira, Ariyet, Karz

Mustafa Alper Gümüş
Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

* Borçlar Kanunu'nda Özel Borçlar Hukuku İlişkilerinin Düzenlenmesi be İsimsiz Sözleşmelerin Genel Teorisi * Satım Sözleşmesi * Trampa Sözleşmesi * Bağışlama * (Adi) Kira Sözleşmesi * Ariyet Sözleşmesi * Karz Sözleşmesi.... >>>

Uygulamada ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları

Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

Muvazaa, hukuksal niteliği itibariyle üç unsurdan teşekkül eder. Bunlar, tarafların gerçek iradeleriyle beyanları arasındaki kasdi bir uygunsuzluk, üçüncü kişileri aldatmak niyeti ve muvazaa hususunda yapılan bir anlaşmadır. Türk-İsviçre kanun koyucusu muvazaa gibi pratik ve teorik öneme haiz olan bir hukuksal kurumu düzenleme konusunda maalesef sadece BK. mad.18in tek bir fıkrası ile yetinmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, kanunumuz herhalde mükemmel olmaktan uzaktır. >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Ayıplı İfa (Ciltli)

Nihat Yavuz
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı İfa * Satımda Ayıplı İfa * Kirada Ayıplı İfa * Eser (İnşaat) Sözleşmesinde Ayıplı İfa * Bağışlamada Ayıplı İfa * Trampada Ayıplı İfa * Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesinde Ayıplı İfa * Kötü İfa * Ticari Satım ve Ayıplı İfa * Edime Uygun İfa İlkesi ve Sliud Kavramı * Borçlar Kanunu Tasarısının İlgili Bölümün Açıklanması (Şerhi).... >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Şaban Kayıhan
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukunun genel hükümlerini ele alan elinizdeki kitap, lisans ve ön lisans aşamasında bu dersi alan iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve bunun gibi fakülte-lerde ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler için bir ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Yanısıra, mesleki sınavlara hazırlanan mezun öğrenciler için de bir el kitabı niteliğinde olması düşünülmüştür... >>>

Borçlar Kanunu 005

Celal Ülgen
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

.Kavramlar .Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun .Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında KHK.... >>>

Vade Farkı ve Uygulaması

Mahmut Akdoğan
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

* İÇİNDEKİLER * I. -VADE FARKI KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI-1 * 1. -Vade Farkı Kavramı-1 * 2. -Temerrüt Faizi-2 * 3. -Munzam Zarar-3 * 4. -Anapara Faizi-4 * 5. -Cezai Şart-5 * II. -VADE FARKININ YASAL DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTE-LİĞİ-7 * 1. -Vade Farkının Yasal Dayanağı-7 * 2. -Vade Farkının Hukuki Niteliği-7 * a -Vade Farkının Cezai Şart Olduğuna İlişkin Görüş-8 * b -Vade Farkın.. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 245 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
28.11.2014 06:01:03  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]