Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Çocuk Kitapları


Bu konu başlığında toplam 483 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Sevim Ak
Sempe (Sempé)
Sally Rippin
Koray Avcı Çakman
Rene Goscinny
Özge Mardi Bayar
Ömer Seyfettin
Süleyman Bulut
Behiç Ak
Aziz Sivaslıoğlu
 

 Yeni Çıkanlar:

Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Selçukluların Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan Meydan Savaşı'ndan (23 Mayıs 1040) sonra Horasan'da kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk sultanı, büyük devlet adamı Tuğrul Bey, bir yandan, bütün İslam aleminin maddi kudret ve kuvvetini temsil etme faaliyetlerine devam ederken bir yandan da batı yönünde, özellikle Bizans hakimiyetindeki Anadolu'da, fetih hareketlerini planlı bir şekilde yürüterek bu ülkenin bir Türk yurdu, bir Türkiye haline getirilmesi yolunda ilk girişimleri başlatmıştı.(Önsöz'den).. >>>

Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi

Abdülkerim Özaydın
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Selçuklu devri tarihi bilindiği gibi Cumhuriyet döneminde üzerinde yoğun çalışmalar yapılan ve değerli eserler verilen bir saha oldu. Ancak gerçekten yeterli ölçüde kaynak olmasına yaklaşık üç asrı kaplayan milli tarihimizin bu çok önemli devresi için konuyu bütünüyle kapsayan ve varılan bütün sonuçları bilimsel olarak birleştiren bir terkibe henüz malik değiliz. Bunun sebebi elbette en başta, bütün kaynakların sıhhatli bir külliyat halinde toplu olarak yayınlanmamış olmasıdır. >>>

Şarki Rumeli Vilayeti

Mahir Aydın, Uğur İlhan
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Dünya Tarihi, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

1877 / 1878 Osmanlı - Rus Harbi'ni neticelendiren Ayastefanos Anlaşması ile, Balkanlarda büyük bir Bulgaristan kurulmuştu. Ege Denizi'ne kadar uzanan bu yeni kuruluş, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarının bütünlüğüne de bir son vermekteydi. Rusya'nın bu taaruzuna, özellikle İngiltere ve Avusturya'nın gösterdiği muhalefet üzerine toplanan Berlin Kongresi'nde, Ayastefanos Antlaşması tadil edilmiş ve "Büyük Bulgaristan Rüyası", üç parçaya bölünmüş olarak sona ermişti.(Önsöz'den).. >>>

Osmanlı Tarihi 3. Cilt 2. Kısım 16. Yüzyıl Ortalarından 17. Yüzyıl Sonuna Kadar

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Pierre Lasserre
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İçindekiler28. Bölüm:Osmanlı Devletine Tabi Hükümet ve Beylikler 1-11529. Bölüm:16. Yüzyılın Son Yarısıyla 17. Yüzyılda Avrupa 116 - 13530. Bölüm:16. Yüzyıl Ortalarından 17. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlıların Avrupa Devletleriyle Münasebetleri 116-13531. Bölüm:Bazı İslam Devletleriyle Olan Münasebetler 243-26932. Bölüm:Yüzyıl Ortalarından 17. Yüzyıl Sonuna Kadar Askeri Vaziyet 270-28833. Bölüm:Osmanlı Devletinin İdari Taksimatı 289-30534. Bölüm:Toprağın Taksimatı ve İdaresi 307-31435. Bölüm:17. Yüzyıl Sonlarıiyle 17. Yüzyılda Osmanlı Denizciliği 315-32236. >>>

Osmanlı Tarihi 2. Cilt İstanbul'un Fethinden Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümüne Kadar

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Pierre Lasserre
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İçindekiler1. Bölüm:İstanbul'un Fethi Sırasında Üç Kıt'aya Bir Bakış ve Bazı Olaylar2. Bölüm:Sırbistan ile Mora'nın İlhakı3. Bölüm:Osmanlıların Denizciliği ve Doğu - Akdeniz'deki Faaliyetleri4. Bölüm:>/b>Güney - Karadeniz Bölgesi - Amasra - Candar Beyliği ve Trabzon'un İşgalleri5. Bölüm:Arnavutluk - Eflak - Boğdan ve Bosna Seferleri ile Bosna'nın İlhakı6. Bölüm:Karaman Beyliği Sebebiyle Osmanlı Akkoyunlu Rekabeti ve Bunun Neticeleri7. Bölüm:Osmanlı Venedik Harbinin Haçlı Savaşına İnkılabı ve Bunun Sonuçları8. Bölüm:Kuzey Karadeniz Seferi ve Kırım İlhanlığının Osmanlı Himayesi Altına Girmesi9. >>>

Osmanlı Tarihi 8. Cilt Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876 - 1907)

Enver Ziya Karal
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İçindekiler Birinci Bölüm / Birinci Meşrutiyet Devri Siyasi Olayları Abdülhamid'in tahta çıkması, Mehmet Rüştü ve Mithat Paşaların tasfiyesi İç ve dış harpler-Sırbistan ve Karadağ ile Harpler-İstanbul Konferansı-Osmanlı - Rus Harbi- Ayastafanos (Yeşilköy) Muahedesi- Gizli Antlaşmalar İkinci Bölüm / İstibdat Devri Siyasi Olayları Tunus Beyliğinin Fransız Himayesine Girmesi İngiltere'nin Mısır'a .. >>>

Osmanlı Tarihi 4. Cilt 1. Kısım Karlofça Antlaşmasından 18. Yüzyılın Sonlarına Kadar

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Pierre Lasserre
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İçindekiler Birinci Bölüm / Karlofça Muahedesinden Sonra İç Durum Amca-zâde Hüseyin Paşa'nın Faaliyeti İdari Islahat Mali ve İstisadi Durumun Islahı Askeri ve Bahri Islahat ve Tensikat Kırım Meselesi Şeyhulislam Feyzullah Efendi'nin Tahakkümü Birinci Edirne Vak'ası İkinci Bölüm / 18. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durmu Bu Sırada Avruapa'ya bir bakış İsveç Rus Muahrebesi 12. Şarl - 2. Ogüs.. >>>

Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyeti

Selahattin Tansel (Selâhattin Tansel)
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İçindekiler1. Bölümİstanbul'un Fethine Doğru2. Bölümİstanbul'un Fethi3. BölümFatih'in Batı SiyasetiArnavutluğun İşgaliMora'nın Osmanlı Topraklarına İthakıEflak'ın Kati Olarak Hakimiyet Altına AlınmasıBosna'nın Zaptı ve Hersek Tabiiyet Altına AlınmasıOsmanlı - Macar MünasebetleriOsmanlı - Venedik Mücadelesiİtalya'nın Zaptına DoğruBoğdan Meselesi4. BölümFatih'in Ege Denizi Siyaseti5. BölümFatih'in .. >>>

Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür

Ali Sevim, Erdoğan Merçil, Pierre Louys
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İçindekiler:ÖnsözGirişBüyük Selçuklu İmparatorluğu. I. Devletin Kuruluş Dönemi II. Sultan Tuğrul DevriAnadolu Seferleri. III. Sultan Alp Arslan DevriIV. Sultan Melikşah DevriAhsa Ve Bahreyn KarmatileriV.Sultan Berkyaruk DevriMelik Tutuş'un Saltanat MücadelesiSultan Berkyaruk - Muhammed Tapar MücadeleleriVI. Sultan Muhammed Tapar DevriHaçlılarla Mücadeleler VII. Sultan Sencer Devri. Irak Selçuklu Devleti. Sultan Mahmut Devri1. II. Sultan Davut DevriIII. Sultan Tuğrul B. Muhammed Tapar Devri. IV. Sultan Mesut DevriV. Sultan Melikşah DevriVI. Sultan Iı. Muhammed DevriVII. >>>

Osmanlılar'ın Kafkas - Elleri'ni Fethi (1451 - 1590)

M. Fahrettin Kırzıoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Fatih Sultan Mehmed Çağındaki FetihlerŞehzade ve Padişah Yavuz Selim'in FetihleriKanuni Sultan Süleyman Çağındaki Fetihler3. Murad Çağındaki Fetihler(İçindekiler'den).... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Fatih Sultan Mehmet - Fetih Kitapları Serisi

Ekrem Yeşilçayır
Muştu Yayınları;

"Kâinatın Efendisi Hazreti MuhammedAleyhisselâm, asırlar öncesinden muştulamıştı bu fethi:"İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askerleri ne güzel askerlerdir.Bu müjdeden yaklaşık sekiz asır sonra Allah Resulünün söyledikleri gerçekleşti. Allah'ın yüce adını yaymak ve zulümleri, haksızlıkları sona erdirmek içindi bu fetih.Çocuklar için kaleme alınan bu kitapta hadis-i şerifteki müjdeye mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kareler okuyacaksınız. Özellikle çocuklara yol gösterici olacak bir hayat Fatih'in hayatı. >>>

Falaka

Ömer Seyfettin
Altın Kitaplar; Hikaye-Öykü

Her sabah Çarşı Camii'nin arkasındaki harap zaptiye ahırlarının önünden bir serçe sürüsü gibi, cıvıldayarak geçerdik. Okul biraz daha ileride, alçak duvarlı, oldukça geniş bir avlunun ortasında idi. Bir kattı. Etrafında yükselen büyük kestane ağaçlarının birbirine karışmış koyu gölgeleri, bütün çatısını kaplardı. (Tanıtım Yazısı'ndan).... >>>

Yalnız Efe

Ömer Seyfettin
Kardelen Yayınları;

Yalnız Efe, hikayeci olarak bilinen Ömer Seyfettin'in bir roman denemesidir. "Anadolu Romanı" olarak nitelendirilmektedir. Yazar bu eserinde, halk arasında söylenen bir mekıbeden yola çıkmıştır. Eserin yazıldığı yıllarda Yunanlılar İzmir'e girmiş, halk ve aydınlar arasında büyük bir karamsarlık doğmuştu. İşte yazar, haksızlık karşısında mücadele eden bir kadın kahramanı bu eserinde ele alarak okurlarına yeni bir umut vermek istemiştir. Yalnız Efe, çağdaş bir Köroğlu destanı sayılabilir. Gördüğü ilgi üzerine sonraki yıllarda TV filmi olarak da çekilmiştir.(Arka Kapak).. >>>

Başını Vermeyen Şehit

Ömer Seyfettin
Akçağ Yayınları; Hikaye-Öykü

İçindekiler:-Kütük-Vire-Başını Vermeyen Şehit-Topuz.... >>>

Bıcırık Billie B - Doğum Günü Karışıklığı

Sally Rippin
1001 Çiçek Kitaplar; Hikaye-Öykü

Bu kız felaket komik! Başına neler neler geliyor bir bilseniz. Bazen okul projesi için hazırladığı kuleyi kardeşi yerle bir ediyor, bazen evinin arka bahçesindeki canavarların elinden zor kurtarıyor kendini. En iyi arkadaşı Jack ile birlikte çok eğleniyorlar ve ne zaman başları sıkışsa, Billie'nin aklına gelen muhteşem fikirler sayesinde işler yoluna giriyor.Bıcırık Billie B serisinde yer alan 12 kitap, kendi başına okumaya başlamak üzere olan ve okumayı yeni sökmüş çocuklar için hazırlandı. >>>

Pembe İncili Kaftan

Ömer Seyfettin
Gonca Yayınları; Hikaye-Öykü

Ömer Seyfettin önde gelen hikaye yazarlarımızdan biridir. Otuz altı yıllık kısa ömrünün son üç yılına çok sayıda hikaye sığdırmıştır. Bu seri, mesaj, konu ve seviye bakımından 9-12 yaş grubu çocuklarının gelişim düzeyleri göz önünde tutularak yazarın 125 hikayesi arasından özenle seçilmiştir. Dilde sadeleşmenin savunucularından olan Ömer Seyfettin'in hikayelerinde geçen ve günümüzde de varlığını sürdüren kelimeler korunmuştur. Gerek kitap arkasına eklenen sözlükle, gerekse parantez içerisinde eş anlamı verilerek çocukların kelime haznesinin gelişmesi hedeflenmiştir.(Arka Kapak).. >>>

Büyükanne ve Miyop Ejderha

Behiç Ak
Can Çocuk Yayınları; Okul Öncesi

Küçük yeşil miyop ejderhanın hikâyesi bizleri bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Çocukları kendinden farklı olanı anlatmaya davet ediyor.(Tanıtım Bülteninden).... >>>

Doğumgünü Hediyesi

Behiç Ak
Can Çocuk Yayınları; Okul Öncesi

Deniz ve gökyüzünün kesiştiği yerde bir leke! O nedir? Yeşil bir ada olabilir mi? Evet, bir adaymış. Peki, adanın üzerindeki bu beyaz lekeler de nedir? Kıyıda demirleşmiş bir tekne mi var? Bir değil, birçok tekne var! Evler,ağaçlar,kuşlar...Behiç Ak, bu kitabıyla çocukların hayalgücüne sesleniyor.(Arka Kapaktan).... >>>

Rüzgarın Üzerindeki Şehir

Behiç Ak
Can Yayınları; Okul Öncesi

Bu kitapta, rüzgârın üzerinde yaşayan insanların inanılmaz öyküsünü bulacaksınız. Siz de onlarla birlikte rüzgârın üzerine binip, dünyayı dolaşacaksınız... (Tanıtım Bülteninden).... >>>

Zeka Mantık Oyunları 1 7-12 Yaş Çocukları İçin

Ayşegül Seçkiner
Platform; Hobi - Oyun

Amacımız İlköğretimin ilk yıllarından başlayarak çocukların neşeli saatler geçirmesini sağlamak, bunu yaparken de; - Sözeli algılamalarını, - Mantıksal düşünme yeteneğini, - Problem çözme konusundaki becerilerini, - Sayısal, şekilsel düşünme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak ayrıca IQ zeka düzeyini de etkileyici oyunları kapsamaktadır. Kitaptaki bilgiler özenle derlenmiş, herhangi bir sınıf ayrımına gidilmemiştir. Bu nedenle basitten zora doğru 5 ayrı seviyede çalışma yapılmıştır. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 483 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ÇOCUK KİTAPLARI KİTAPLARI

Antoloji.com
05.10.2015 06:56:16  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]