Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Eğitim - Genel

  Eğitim
» Açıköğretim Yardımcı Kitaplar
» Açık Öğretim
» Açıköğretim Yardımcı Kitapları
» Açıköğretim Yardımcı Kitapları
» Akademik
» Akademik
» Anne Baba Kitapları
» Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
» Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
» Bilgisayar
» Bilgisayar
» Bilim ve Teknoloji
» Bilim ve Teknoloji
» Biyokimya
» Biyokimya
» Çocuk Bakım ve Eğitimi
» Dil Öğrenimi - Almanca
» Dil Öğrenimi - Arapça
» Dil Öğrenimi - Diğer Diller
» Dil Öğrenimi - Farsça
» Dil Öğrenimi - Fransızca
» Dil Öğrenimi - İngilizce
» Dil Öğrenimi - İtalyanca
» Dil Öğrenimi - Rusça
» Dil Öğrenimi - Rusça
» Dil ve Gramer
» Dil ve Gramer
» Eğitim
» Eğitim - Genel
» Eğitim Bilimi
» Eğitim Bilimi
» Eğitim Hakkında - Tarihi - Referans
» Eğitim Kurumları
» Eğitim Kurumları
» Eğitim Sorunları
» Eğitim Sorunları
» Eğitim Tarihi
» Eğitim Tarihi
» Eğitim Üzerine Yazılar
» Eğitim ve Öğretim Kitapları
» Eğitim ve Öğretim Kitapları
» Fen Bilimleri
» Fen Bilimleri
» Filoloji
» Hakkında - Tarihi - Refe
» Hakkında - Tarihi - Referans
» Hakkında - Tarihi - Referans
» Hukuki Kitaplar
» İlköğretim
» İlköğretim
» İşletme
» İşletme
» Kadınların Eğitimi
» LES - GRE - GMAT - DGS
» LES - GRE - GMAT - DGS
» Lise ve Dengi
» Lise ve Dengi
» Matematik - İstatistik
» Matematik - İstatistik
» Meslek Eğitim
» Meslek Eğitimi
» Meslek Eğitimi ve Uzmanlık
» Meslek Eğitimi ve Uzmanlık
» Meslek Sınavları
» Meslek Sınavları
» Müfredat ve Yönetmelikler
» Okul Öncesi
» Okul Öncesi Eğitim
» Okul Yönetimi
» Okullar ve Din
» Ortaöğretim, Lise
» Öğretim ve Öğretmenlik Eğitimi
» Pedagojik Formasyon Kitapları
» Pedagojik Formasyon Kitapları
» Rehber Kitaplar
» Rehber Kitaplar
» Rehberlik, Danışmanlık
» Sınavlar
» Sınavlar > Ales Kitapları
» Sınavlar > Diğer Sınavlar
» Sınavlar > İşletme
» Sınavlar > KPDS - ÜDS - YDS
» Sınavlar > KPSS
» Sınavlar > Muhasebe
» Sınavlar > SBS ve Okula Yardımcı
» Sınavlar > Soru Bankaları
» Sınavlar > TUS
» Sınavlar > YGS - LYS
» Sınavlar > Yöneticilik Sınavları
» Sınavlara Hazırlık
» Sınavlara Hazırlık Kitapları
» Sınavlara Hazırlık Kitapları
» Sınavlara Hazırlık Kitapları
» TOEFL - KPDS - Proficiency
» TOEFL - KPDS - Proficiency
» TOEFL - KPDS - Proficiency
» TUS'a Hazırlık
» TUS'a Hazırlık
» Üniversite Ders Kitapları
» Üniversite Ders Kitapları
» Yabancı Dil Öğrenimi
» Yabancı Dil Öğrenimi
» Yabancı Dilde Akademik Kitaplar
» Yardımcı Kitaplar
» Yardımcı Kitaplar
» Yetişkinlerin Eğitimi
» Yüksek Eğitim

Bu konu başlığında toplam 2.070 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Özcan Demirel
Birol Vural
Ahmet Çağlayan
Çetin Özbey
Aylin Bilgin
İrfan Erdoğan
Veysel Sönmez
M. Arzu Elemek
Ali Murat Sünbül
Alpaslan Acar
 

 Yeni Çıkanlar:

Kaynaştırma

Yazar : Gönül Kırcaali İftar, Nurettin Gülmez, Sema Batu
Kök Yayınevi; Meslek Eğitimi ve Uzmanlık, Okul Öncesi

Günümüzde özel gereksinimli birey sayısının giderek arttığı bilinmektedir. Bu artış, çevresel nedenlere, tıbbın ilerlemiş olmasına bağlı olarak erken doğan ya da ileri derecede sağlık sorununa sahip olan bebeklerin yaşatılabilmelerine ve artan trafiğe bağlı olarak meydana gelen kazaların artmasına ve benzeri nedenlere bağlıdır.Tıpkı normal gelişim gösteren bireyler gibi özel gereksinimli bireylerin de eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanma hakkı vardır. Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olarak yaşamaları ancak bu şekilde söz konusu olabilecektir. >>>

Yetişkin Eğitimi

Yazar : İhsan Kurt
Asil Yayın Dağıtım; Eğitim - Genel

Duyarlı Olmak

Yazar : Nazmi Şimşek
Asil Yayın Dağıtım; Eğitim - Genel

İnsan düşünen varlıktır, Yaşadığı hayatı düzenlemek, değişiklikler, yenilikler yapmak, mevcut durumu olumlu yönde geliştirmek ve kısaca bulunduğu yere damgasını vurmak ister. Ancak o zaman mutlu olacağına, içinde yaşadığı ortama kolay uyum sağlayacağına inanır, insan, verilenlerle ve bulduklarıyla yetinmez. Güzelin daha güzelini, iyinin daha iyisini aramaya çalışır. Bu arayışın kendine, çevresindekilere zarar vermediği, aşırı hırs, bencillik ve tatminsizlik yaratmadığı ölçüdeyarorlı olduğu görülmüştür. >>>

Tonguç ve Enstütüleri

Yazar : Pakize Türkoğlu
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Hakkında - Tarihi - Referans

Türkiye'de 20.yüzyılın ilk yarısında dünyayı şaşırtan iki büyük savaşım örneği verildi. Bu iki önemli olaydan biri, çökmekte olan Osmanlı İmparataorluğu'ndan yeni bir cumhuriyet yaratan Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşımızdı (1919-1923). İkincisi de, savaştan sonra kurulan yeni devletin kısa sürede gelişip ilerlemesini etkileyecek, yerli bir eğitim ve kalkınma seferberliği olan Köy Enstitüleri hareketidir (1935-1946). >>>

Güçlü ve Mutlu İnsan Yetiştirmek

Yazar : Ebru Günlü, Mustafa Bakan
Babıali Kültür Yayıncılığı; Eğitim, Anne Baba Kitapları, Çocuk Eğitimi

Elinizdeki bu değerli kitap, birçok yerinde bilinçli olarak vurgulanan "beyni, bedeni ve gönlü güçlü insan yetiştirme gayesinin şifrelerini ifşa etmektedir ve nihayetinde milletimize "insanlığa mutluluk reçetesi sunacak özlenen nesle kavuşturma" maksadıyla kaleme alınmıştır. Çok önemli bilgileri ihtiva eden kitapta, kanayan yaralarımızın belki de en önemlisi olan eğitim meselelerimize parmak basılmakta; eğitim serüvenimiz dünü, bugünü ve yarını ile irdelenmekte ve makul çözüm önerileri sıralanmaktadır. >>>

LYS Kolay Matematik: İpuçlarıyla Soru Bankası

Yazar : Seyithan Halef Berent
FDD Yayınları; Eğitim - Genel

Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim

Yazar : Ahmet Saban
Nobel Yayın Dağıtım ; Eğitim - Genel

Çoklu zekâ teorisi, bütün çocukların sahip oldukları doğal veya gizil güçleri, potansiyelleri ve yetenekleri bulmayı ve onları geliştirmeyi vurgulayan bir eğitim felsefesi ortaya atmaktadır. Bu yönüyle teori, insan zihninde açılan adeta bir pencere gibidir. Bu kitabın genel amacı, çoklu zekâ teorisini tanıtmak ve bu teorinin eğitim sürecine nasıl uygulanabileceğini örneklerle tartışmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde kitapta yer alan konular başlıca şu sorular etrafında yoğunlaşmaktadır: Eğitimde çoklu zekâ teorisine neden ihtiyaç vardır? Zekâ nedir? Çoklu zekâ alanları nelerdir? >>>

Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri

Yazar : Salih Uşun
Nobel Yayın Dağıtım ; Eğitim - Genel

Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi; toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemelerini, kendilerine uyarlamalarını ve eğitim kurumlarının programlarına almalarını bir zorunluluk hâline getirmiştir. Bilgisayar artık en etkili iletişim ve bireysel öğretim teknolojisi olarak günlük hayatımızdaki yerini güçlendirmiştir. Bu kitap; örgün eğitimin yanı sıra yetişkin eğitiminde, kurumların hizmet içi ve uzaktan eğitim gibi eğitim kademelerinde de yararlanılan bilgisayar destekli öğretim yöntemini ve bu yöntemin başarısında rol oynayan faktörleri kurumsal düzeyde ele alıp incelemektedir. >>>

Medreseden Üniversiteye Ali Özek

Yazar : Ramazan Yıldırım
Düşün Yayıncılık; Eğitim - Genel

Matematik ve Doğa

Yazar : Ali Nesin
Nesin Matematik Köyü; Eğitim

Zenon'un paradoksları... "Doğada matematik var mı? Matematiksel kavramlar yaratı mı yoksa keşif mi?" gibi felsefi sorular, "Birey ne derece özgür olabilir?" sorusunun matematikçesi...Ayrıca olasılık kuramı, oyunlar, geometri, kombinatoryal hesaplar, sayılar kuramı, aritmetik...Ali Nesin Matematik ve Doğa kitabında tüm bu konuları rahat ve akıcı bir dille ele alıyor. Matematiğin çeşitli alanlarına heyecanlı bir yolculuk yapmak isteyenler, matematiği seven ya da sevmek isteyenler için birbirinden bağımsız on sekiz yazıdan oluşmuş bir kitap.(Tanıtım Bülteninden).. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Barış Köprüleri: Dünyaya Açılan Türk Okulları

Eser Karakaş, İlber Ortaylı, Toktamış Ateş
Ufuk Kitapları; Eğitim - Genel

Bir haylı zamandır tartışılan ama az tanınan, yurt dışındaki Türk Okulları üzerine uzmanların ve siyasi liderlerin kaleme aldığı makalelerden oluşan bu kitapta; Avrasya dünyasından bir hayi öğrenci okutan ve bazı çevrelerde Türk dilini ikinci dil haline getiren okullar üzerindeki bilgi ve yorumlar yer almaktadır. Uzak Moğolistan'da, Estonya'da, Güney Amerika'da, Hindistan'da ve Çin'de Türkçe konuşan, şarkı söyleyen ortaokul öğrencileri bugün artık bir vakıadır. >>>

Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metodları

Abdulfettah Ebu Gudde
Yasin Yayınevi; İslam Araştırmaları (Genel), Eğitim - Genel

Kitabın İçeriği: Bu eser dinin emir ve yasaklarını insanlara öğretirken, Hz. Muhammed (S.A.V) 'in eğitim ve öğretimde hangi metotları uyguladığını, toplu olarak sunmaya çalışan bir eserdir. Klasik kaynaklardan derlenen eğitim ve öğretime yönelik alıntılarla zenginleştirilmiş dipnotlar ise kitabın kıymetini daha da arttırmaktadır..... >>>

Çocuklara Söz Geçirme Sanatı Sinirlenmeden, Ceza Vermeden, Bağırmadan...

Ali Çankırılı; Yazar : Wayne W. Dyer
Zafer Yayınları;

Sinirlenmeden, ceza vermeden, bağırmadan... Arabanızla büyük ve kalabalık bir şehrin sokaklarında seyahat ettiğinizi, daha önce hiç gitmediğiniz bir adresi bulmaya çalıştığınızı, ancak kavşaklarda ve dönemeçlerde hiç levha bulunmadığını düşünün. Aradığınız adresi bulmak için kimbilir kaç kez yanlış yola girer, kaç kez kaza atlatırsınız. Doğru ve kabul edilebilir davranışları öğrenmeye çalışan çocuklar için de durum aynıdır. Koyduğunuz sınırlar yol gösteren levhalar gibidir. Sınırlar, sanıldığı gibi, çocukların haklarını kısıtlamak, onlara baskı uygulamak değildir. >>>

Yaşam Yolu 1 Bir Eğitim Destanı

Anton Semyonoviç Makarenko; Çeviren: Şemsa Yeğin; Önsöz: Maksim Gorki
Payel Yayınevi; Eğitim - Genel

İç savaşın alevlerinin henüz tümüyle sönmediği ve yaşamın daha yeni yeni normale dönmeye başladığı dönemde,1920 güzünde, Eğitim Bakanlığı, o zamanlar genç bir öğretmen olan Anton Semyonoviç Makarenko'ya kimsesiz çocuklarla çocuk suçlular için bir topluluk kurma görevini verdi. 1921 yılında Gorki Topluluğu adını alan bu çalışma-öğrenme-yaşama okulu, ana babaları iç savaşta ya da hastalıktan, açlıktan ölen sokak çocuklarını bir araya getirdi. Bu toplum dışına itilmiş gençleri değiştirmek ve onları birer dürüst, değerli, üretici insan haline getirmek, Makarenko'nun yaşamının ereği oldu. >>>

Akıcı İngilizce Dünyaya Açılan Kapı Çok Para Harcamadan Nasıl İngilizce Öğrenilir?

Chris Crossan; Çeviren: Mustafa Özanbarcı
Alfa Basım Yayım Dağıtım; Eğitim - Genel

Chris Crossan, Ankara Ted Koleji'nde üç yıl öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra, İngilizce öğrenmek isteyen kişilere ve personelin akıcı bir İngilizce'ye sahip olmasını isteyen şirketlere bir rehber kaynak olması amacıyla bu kitabı yazmıştır. Bugüne kadar yazılmış kitapların çoğunda, gramer kurallarını öğreterek, kelime ezberleterek ve yazılı alıştırmalar yaptırarak İngilizce'nin öğretilmesini amaçlamıştır. >>>

Başarıya Götüren Aile Sınav Döneminde Anababalık

Doğan Cüceloğlu; Yazar : Arif Arslan
Remzi Kitabevi; Çocuk Psikolojisi, Anne Baba Kitapları, Diğer

Bu kitap, çocuğunun başarılı olması için, "Çok çalış oğlum / kızım," demenin ya da tüm maddi olanaklarını seferber etmenin ötesinde bir şeyler yapmak isteyen anababalara yol göstermek amacıyla yazıldı.Her anababa, okul başarısı için çocuğuna yardımcı olmak ister. Ama öğrenme sürecinin bilimsel temellerini kavramadan atılacak her adım, iyi niyetli de olsa, çocuğu engelleyebilir.Başarıya Götüren Aile, sınav döneminde çocuklarına destek olmak için doğru ve etkili yöntemler arayan tüm anababalara kılavuzluk edecek.(Tanıtım Bülteninden).. >>>

Küçük Ağaç'ın Eğitimi

Forrest Carter; Çeviren: Şen Süer Kaya
Say Yayınları; Eğitim - Genel

Çocuk Eğitimi El Kitabı

Haluk Yavuzer; Yazar : Rula Jebreal
Remzi Kitabevi;

... Kitabın temel amacı, çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için, anne-babalara yol göstermektir. Bu amaçla, kitapta, anne-babaların günlük hayatta karşılaştıkları eğitim ve iletişim sorunlarının çözümüne yönelik pratik önerilere yer verilmiştir, yapılan pedagojik hatalar, olması gereken doğrularla birlikte ele alınmış, okumayı kolaylaştırmak için, her konu resimlerle desteklenmiştir. (Arka Kapak).. >>>

Oyun ve Öğrenme

Hülya Pehlivan
Anı Yayıncılık; Eğlence, Salon ve Şans Oyunları, Eğitim - Genel

İnsanlık tarihi kadar eski olan oyun aktiviteleri küçük çocukların etraflarını kuşatan gizemli dünyayı ve henüz tam olarak anlayamadıkları yetişkinleri tanıma ve anlama yolunda önemli bir çabanın ürünüdür. Bu çalışma ile oyunun eğitim etkinleri esnasında duruma ve çocukların düzeyine uygun ola-rak kullanılması amacına hizmet etmek düşünülmüş ve amaçlanmıştır..... >>>

Çocuk Eğitimi

Alfred Adler; Çeviren: Kamuran Şipal
Cem Yayınevi; Eğitim - Genel, Ev Ekonomisi, Aile Yaşamı ve Hobiler

Adler, bu kitabında kişisellikle birlik ve bütünlük, üstünlük eğilim ve çabası, aşağılık kompleksi gibi temel nitelikteki kuramsal görüşlerini çocuklarını ev ve okuldaki gelişimi ve eğitimi üzerine uygular, günümüzde hala geçerliğini koruyan sonuçlara varır. Özellikle işin uzmanı olmayan kişiler için kolay anlaşılır bir üslupla yazılan ve eğitim literatüründe köşe taşı sayılan bu küçükeser, çocukl.. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 2.070 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: EĞİTİM - GENEL KİTAPLARI

Antoloji.com
30.01.2015 02:22:43  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]