Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
İşaret Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 174 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Süheyl Ünver
  - Abdurrahman Dilipak
  - Aykut Kazancıgil
  - Davut Dursun
  - Hakkı Yılmaz
  - Hüsrev Hatemi
  - Muhammed Esed
  - Muhammed Kutub
  - Rıza Nur
  - Sabahattin Zaim
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Bilim Tarihi ve Kültür Yazıları

Yazar : Aykut Kazancıgil
İşaret Yayınları; Edebiyat - Diğer

Bilim tarihinin incelenmesi bir sentez konusudur, diğer bir deyimle elle tutulur metinlere dayanan bir değerlendirmedir. Dolayısıyla bu tür bir sentezi yapmak isteyen kişilerin o toplumdaki bu tür kaynaklara ihtiyacı vardır. İşte bu vadide; Miralay Hüseyin Remzi Bey, Binbaşı Rıza Tahsin Bey, Besim Ömer Paşa, Dr. A. Adnan Adıvar, Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Dr. Osman Şevki Uludağ, Prof. Dr. Akil Muhtar, Prof. Dr. Mazhar Osman, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Prof. Dr. Bedii Şehsuvaroğlu, Prof. Dr. >>>

Beyan İlmi


İşaret Yayınları; Diğer

Beyân; ıstılah olarak "Bir mânânın, açıkça ortaya konacak şekilde farklı şekillerde ifâde edilme yollarını öğreten bilim dalı" olarak târif edilebilir. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadîslerinde "Muhakkak ki beyânın bir kısmı sihirdir" buyurmuşlardır. Çünkü güzel söz insanı cezbeder, büyüler. Nitekim Mekkeli müşrikler olanca inad ve kızgınlıklarına rağmen her fırsatı değerlendirip Kur'ân'ı dinlemekten kendilerini alamazlardı. Bir başka deyişle Beyân; bir mânâyı, anlaşılma zorluğu farklı derecelerde olan şekillerle ifâde etme sanatıdır. >>>

Hilmi Ziya Ülken Kitabı

Yazar : Ayhan Vergili
İşaret Yayınları; Edebiyat - Diğer

Hilmi Ziya Ülken, Türk fikir hayatına yön vermiş, Türkiye'de akademik ve bilimsel anlamda sosyal bilimler çalışmalarının yapılabilmesi için metot ve fikirler geliştirmiş bir bilim adamıdır. O, içinde yaşadığı olayları sosyolojik ve felsefî açıdan gözlemleyip değerlendiren, bunlardan bilimsel sonuçlar çıkarmaya çalışan, milletinin ve ülkesinin sorunlarına ışık tutan bir düşünür olarak 73 yıllık hayatının 55 yılını sürekli eser vererek geçirmiştir. >>>

Harput Yollarında (2 Cilt)

Yazar : İshak Sunguroğlu
İşaret Yayınları; Sosyal Tarih

Birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine, fotoğraflara, tarihî bilgilere ve kisilerin sahitliklerine basvurularak hazırlanan "Harput Yollarında" adlı bu eserin yazarı Ishak Sunguroglu, belge ve bilgileri, soguk ve akademik bir havada degil, duygu ve düsüncelerin, geçmisin, hatıraların özlemi içinde ele almıstır. Ishak Sunguroglu için Harput, Harput'un eski günleri, artık çok uzaklardadır. Çocukluk ve gençligini yasadıgı, binlerce yıllık tarihe sahip olan bu sehir yok olmustur. Eski ihtişamından eser kalmamış ve evlerin kapılarını örümcek ağları bağlamıstır. >>>

Kur'an Mesajı - Meal-Tefsir (Orta Boy, Mushaflı)

Yazar : Muhammed Esed
İşaret Yayınları; İslam Dini

Çağdaş İslam düşüncesi tarihinde Kuran hakkında çok yetkin ve derinlikli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen doğrudan Kuranın kendisinin aynı ölçüde derin ve köklü bir yorumu fazla değildir. Esedin Kuran Mesajı adlı çalışması işte böyle bakir bir alanda, Esedin sahip olduğu objektif vasıfların ve halisane niyet ve çabalarının ürünü olarak ortaya çıkan değerli bir eserdir. Esed, bu çalışmasıyla çağdaş İslam düşüncesine en zengin ve değerli katkılardan birini gerçekleştiren bir düşünür olma sıfatını fazlasıyla hak etmiştir. >>>

Bir Zındık Uydurması Ğaraniq Safsatası


İşaret Yayınları; İslam Dini

akikatini, şüphe tohumları ile yıpratmaya çalışanların uydurduğu bir safsatadır. Olay kısaca şöyle gerçekleşmiştir: Müşrikler, imanî hakikatlerden yüz çevirdikleri için Hz. Peygamber büyük bir ızdırab duymaktadır. Artık bundan sonra onları nefret ettirecek bir ayet inmemesini, putları (haşâ!) öven ayetler inmesini temenni etmektedir. Bu temenni, bir gün müşriklerin de bulunduğu bir ortamda Necm Sûresinin inişine kadar devam etmiştir. Necm Sûresinin mezkûr ayetleri inerken Hz. Peygamber de gelen ayetleri okumakta olup Ve üçüncüleri olan Menat sözüne gelince şeytan, Hz. >>>

Alem-i İslam ve Japonya'da İslamiyet'in Yayılması (2 Cilt Takım Kutulu)

Yazar : Abdürreşid İbrahim
İşaret Yayınları; İslam Dini Tarihi

Bir gün Tokyo etrafında dolaşmakta idim, ahbaptan biri tesadüf ederek "Şu Köyde bir Türk var, geçende sizinle görüşmeyi arzu ediyordu" dedi. Türk' kelimesini işittiğim gibi hemen bende bir memnuniyet hâsrl oldu ki; tarif edemem, aylarca müslüman görmemişim, 'Nerede acaba?' diyerek adresini öğrendim. Hemen aramaya gittim, tarif olunduğu gibi buldum, Nippori isimli köyde Mikazki Kak -("güneş ile hilal" manasını ifade eder)- (adlı) eve geldim, genç bir Japon kızı karşıladı. Dedim ki: -Burada bir Türk varmış?! -Hayır Türk yoktur, Arab var. >>>

Dine Karşı Din

Yazar : Ali Şeriati
İşaret Yayınları; İslam Dini > İslam Düşünce Tarihi

Yazar, elinizdeki konuşma metninde "Din Halk Yığınlarının Afyonudur" sloganını ele almakta ve İslami açıdan eleştirisini yaparak doğru sonuca varabilmenin metod ve yollarını göstermeye çalışmaktadır. Dr. Şeriati'yi rahmetle anıyor, bu çevirinin de üzerinde düşünülmeye değer bulunacağını ümit ediyoruz. (Arka Kapak).... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Bilim Tarihi ve Kültür Yazıları

Yazar : Aykut Kazancıgil
İşaret Yayınları; Edebiyat - Diğer

Bilim tarihinin incelenmesi bir sentez konusudur, diğer bir deyimle elle tutulur metinlere dayanan bir değerlendirmedir. Dolayısıyla bu tür bir sentezi yapmak isteyen kişilerin o toplumdaki bu tür kaynaklara ihtiyacı vardır. İşte bu vadide; Miralay Hüseyin Remzi Bey, Binbaşı Rıza Tahsin Bey, Besim Ömer Paşa, Dr. A. Adnan Adıvar, Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Dr. Osman Şevki Uludağ, Prof. Dr. Akil Muhtar, Prof. Dr. Mazhar Osman, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Prof. Dr. Bedii Şehsuvaroğlu, Prof. Dr. >>>

Beyan İlmi


İşaret Yayınları; Diğer

Beyân; ıstılah olarak "Bir mânânın, açıkça ortaya konacak şekilde farklı şekillerde ifâde edilme yollarını öğreten bilim dalı" olarak târif edilebilir. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadîslerinde "Muhakkak ki beyânın bir kısmı sihirdir" buyurmuşlardır. Çünkü güzel söz insanı cezbeder, büyüler. Nitekim Mekkeli müşrikler olanca inad ve kızgınlıklarına rağmen her fırsatı değerlendirip Kur'ân'ı dinlemekten kendilerini alamazlardı. Bir başka deyişle Beyân; bir mânâyı, anlaşılma zorluğu farklı derecelerde olan şekillerle ifâde etme sanatıdır. >>>

Hilmi Ziya Ülken Kitabı

Yazar : Ayhan Vergili
İşaret Yayınları; Edebiyat - Diğer

Hilmi Ziya Ülken, Türk fikir hayatına yön vermiş, Türkiye'de akademik ve bilimsel anlamda sosyal bilimler çalışmalarının yapılabilmesi için metot ve fikirler geliştirmiş bir bilim adamıdır. O, içinde yaşadığı olayları sosyolojik ve felsefî açıdan gözlemleyip değerlendiren, bunlardan bilimsel sonuçlar çıkarmaya çalışan, milletinin ve ülkesinin sorunlarına ışık tutan bir düşünür olarak 73 yıllık hayatının 55 yılını sürekli eser vererek geçirmiştir. >>>

Harput Yollarında (2 Cilt)

Yazar : İshak Sunguroğlu
İşaret Yayınları; Sosyal Tarih

Birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine, fotoğraflara, tarihî bilgilere ve kisilerin sahitliklerine basvurularak hazırlanan "Harput Yollarında" adlı bu eserin yazarı Ishak Sunguroglu, belge ve bilgileri, soguk ve akademik bir havada degil, duygu ve düsüncelerin, geçmisin, hatıraların özlemi içinde ele almıstır. Ishak Sunguroglu için Harput, Harput'un eski günleri, artık çok uzaklardadır. Çocukluk ve gençligini yasadıgı, binlerce yıllık tarihe sahip olan bu sehir yok olmustur. Eski ihtişamından eser kalmamış ve evlerin kapılarını örümcek ağları bağlamıstır. >>>

Kur'an Mesajı - Meal-Tefsir (Orta Boy, Mushaflı)

Yazar : Muhammed Esed
İşaret Yayınları; İslam Dini

Çağdaş İslam düşüncesi tarihinde Kuran hakkında çok yetkin ve derinlikli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen doğrudan Kuranın kendisinin aynı ölçüde derin ve köklü bir yorumu fazla değildir. Esedin Kuran Mesajı adlı çalışması işte böyle bakir bir alanda, Esedin sahip olduğu objektif vasıfların ve halisane niyet ve çabalarının ürünü olarak ortaya çıkan değerli bir eserdir. Esed, bu çalışmasıyla çağdaş İslam düşüncesine en zengin ve değerli katkılardan birini gerçekleştiren bir düşünür olma sıfatını fazlasıyla hak etmiştir. >>>

Bir Zındık Uydurması Ğaraniq Safsatası


İşaret Yayınları; İslam Dini

akikatini, şüphe tohumları ile yıpratmaya çalışanların uydurduğu bir safsatadır. Olay kısaca şöyle gerçekleşmiştir: Müşrikler, imanî hakikatlerden yüz çevirdikleri için Hz. Peygamber büyük bir ızdırab duymaktadır. Artık bundan sonra onları nefret ettirecek bir ayet inmemesini, putları (haşâ!) öven ayetler inmesini temenni etmektedir. Bu temenni, bir gün müşriklerin de bulunduğu bir ortamda Necm Sûresinin inişine kadar devam etmiştir. Necm Sûresinin mezkûr ayetleri inerken Hz. Peygamber de gelen ayetleri okumakta olup Ve üçüncüleri olan Menat sözüne gelince şeytan, Hz. >>>

Alem-i İslam ve Japonya'da İslamiyet'in Yayılması (2 Cilt Takım Kutulu)

Yazar : Abdürreşid İbrahim
İşaret Yayınları; İslam Dini Tarihi

Bir gün Tokyo etrafında dolaşmakta idim, ahbaptan biri tesadüf ederek "Şu Köyde bir Türk var, geçende sizinle görüşmeyi arzu ediyordu" dedi. Türk' kelimesini işittiğim gibi hemen bende bir memnuniyet hâsrl oldu ki; tarif edemem, aylarca müslüman görmemişim, 'Nerede acaba?' diyerek adresini öğrendim. Hemen aramaya gittim, tarif olunduğu gibi buldum, Nippori isimli köyde Mikazki Kak -("güneş ile hilal" manasını ifade eder)- (adlı) eve geldim, genç bir Japon kızı karşıladı. Dedim ki: -Burada bir Türk varmış?! -Hayır Türk yoktur, Arab var. >>>

Dine Karşı Din

Yazar : Ali Şeriati
İşaret Yayınları; İslam Dini > İslam Düşünce Tarihi

Yazar, elinizdeki konuşma metninde "Din Halk Yığınlarının Afyonudur" sloganını ele almakta ve İslami açıdan eleştirisini yaparak doğru sonuca varabilmenin metod ve yollarını göstermeye çalışmaktadır. Dr. Şeriati'yi rahmetle anıyor, bu çevirinin de üzerinde düşünülmeye değer bulunacağını ümit ediyoruz. (Arka Kapak).... >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: İşaret Yayınları

Antoloji.com
19.12.2014 13:38:30  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]