Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Kent ve Kent Sosyolojisi

  İnsan ve Toplum

Bu konu başlığında toplam 12 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Roz Kohen
Nilgün Aslan
Nejat F. Eczacıbaşı
Mustafa Toprak
Muammer Tuna
Haluk Çağdaş
Halime Kozlubel Doğru
Funda Şenol Cantek
Erkan İznik
Çağlar Özbek
 

 Yeni Çıkanlar:

1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca'nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu

Halime Doğru, Halime Kozlubel Doğru
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler;GirişXIX. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca KazalarıAraştırma Sırasında Başvurulan KaynaklarKuzeydoğu Bulgaristan Deliorman ve DobrucaDeliorman ve Dobruca'nın Coğrafi KonumuTarihte Kuzeydoğu BulgaristanII. İzzeddin Keykavüs ve Türklerin Sağ Kol'da GörünmesiXIV. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca'da TürklerXVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileriXIX. Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve SonucuBüyük GöçXIX. >>>

Sosyal Adalet ve Şehir

David Harvey
Metis Yayıncılık; Diğer Sosyoloji Kitapları

Sosyal bilimlerin gelişimde öyle bazı dönemler vardır ki mevcut bakış açılarını derinden sarsan, dönüştüren kitaplar çıkar ortaya. Sosyal Adalet ve Şehir bunlardan biri. Mekân çalışmalarında klasikleşmiş bir yapıt. Kentsellikle ilgili kapitalist ve sosyalist formülasyonların ayrı bölümler halinde eleştirel bir incelemesini yapan Harvey, bir anlamda tarihsel maddeciliğin mekân çalışmalarına uygulanmasının ilk örneğini vermiş, sosyal adaletsizliğin mekân üzerindeki bölünme ve farklılaşmalarla nasıl örtüştüğünü göstermiştir. Zenginlik ve yoksulluk coğrafya üzerinde nasıl dağılır? >>>

Cumhuriyet'in Ütopyası: Ankara

Funda Şenol Cantek
Ankara Üniversitesi Yayınları; Kent ve Kent Sosyolojisi

Bu kitap, Ankara hakkında pek çok hikaye anlatıyor. "Orta zamanlar"dan bugüne; taşra kasabasından başkente; Taşhan Meydanı'ndan Kızılay'a uzanan hikayeler.Bu şehrin evleri, sokakları, kurumları ve insanları bu hikayelerin kahramanları. Sinemalar, pastaneler, gazete binaları, türbeler, bakanlıklar, ticarethaneler, parklar, apartmanlar...Şehri farklı dönemlerde ve biçimlerde inşa eden ve onun tarafından inşa edilen her şey ve herkes.Bu kitap, yaşadığımız ve sevdiğimiz şehre bir gönül borcudur.(Arka Kapak).. >>>

Estambol Djudyo: Una Koleksyon de Rekuerdos i Ilustrasyones - Jewish Istanbul: A Collection of Memor

Roz Kohen
Libra Kitap; Kent ve Kent Sosyolojisi

Jewish İstanbul is about the folkloric culture of its Jews and their language that survived over five centuries within the perimeters of the multicultural city of İstanbul, throughout the reign of the Ottoman Empire into the 20th century. It is about the journey of Judeo-Spanish, the language brought to the Ottoman Lands by the Jews expelled from Spain and Portugal following the Inquisition and their expulsion in 1492. >>>

Bir Kent Bir İnsan

Yaşar Aksoy
Eczacıbaşı Yayınları;

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, aynı zamanda, İzmir kentinin ayrılmaz bir parçası demekti. O, ömrü boyunca Ege'nin bu büyük tarihsel kentiyle elele vermişti. Eczacıbaşı'nın öyküsü, İzmir'in son yüzyıl boyunca geçirdiği değişimleri yansıtırken, Türkiye'de modern kent toplumuna özgü dünya görüşleri ve yurttaşlık bilincinin ortaya çıkışının canlı bir tarihini sergiliyor.(Tanıtım Bülteninden).... >>>

İzlenimler, Umutlar

Nejat F. Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Yayınları; Anı - Mektup - Günlük, Kültür Sosyolojisi, Kent ve Kent Sosyolojisi

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve daha uygar bir Türkiye'ye adanmış olan yaşamını 6 Ekim 1993 günü arkasında bırakarak, dünyamızdan ayrıldı. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı; Dr. Eczacıbaşı'nın, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarındaki sayısal katkılarının yanısıra, Kuşaktan Kuşağa adını verdiği anılarından sonra, "İzlenimler Umutlar" adlı son yapıtını da sunarken, anısı önünde yeniden saygıyla eğiliyor...(Tanıtım Bülteninden).. >>>

Türkiye'de İskan ve Şehirleşme Tarihi

Mehmet Ali Beyhan
Kitabevi Yayınları; Kent ve Kent Sosyolojisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi'nin 2010 yılı semineri konusu, Tarih Bölümü öğretim kadrosunun ortak kararıyla "Türkiye'de İskân ve Şehirleşme"ye tahsis edilmişti. On sekiz bildiri başvurusunun yapıldığı seminer, 25 Mayıs 2010 tarihinde dört oturumda gerçekleştirilmiştir. Bu bildirilerin konu başlıkları, içerik bakımından Anadolu ve Trakya coğrafyasında eski çağlar.. >>>

Yerlileşen Yabancılar Güney Ege Bölgesinde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü

Çağlar Özbek, Muammer Tuna
Detay Yayıncılık; Kent ve Kent Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi

Yeni uluslararası göçlerden, yaşlı/emekli göçü, iklime bağlı göç ve yaşam biçimi göçü olarak adlandırılan göç biçimi bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Yeni uluslararası göçler 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmış ve 1980'ler ve 1990'larda yaygınlaşarak ivme kazanmıştır. Bu anlamda, Türkiye, özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz yöreleri çekim merkezi haline gelmiştir. B.. >>>

Çizgilerle Eskişehir

Erkan İznik, Mustafa Toprak
Anadolu Üniversitesi Yayınları; Sosyoloji ve Toplum Bilimleri

Bu çalışmanın amacı, sahip olduğu kültürel zenginlikler üzerinden yola çıkarak, çağdaş bir kent olan Eskişehir'in geçmişine yolculuk yapmaktır. Bu yolculuk aynı zamanda dikkatli her okuyucunun anlayacağı gibi Anadolu'nun zengin ve köklü tarihine de yapılan bir yolculuktur.Eserin metni, resimleme ile zenginleştirilmiş ve böylelikle geçmişteki kimi eksik noktalar, eldeki verilere göre daha rahat kurgulanabilmiş ve okuyucuya somut şekliyle sunulabilmiştir. >>>

Sivas'ın Resmi En Eski Fotoğraflarıyla Bir Şehrin Hikayesi

Ahmet Turan Alkan, Haluk Çağdaş
Yitik Hazine Yayınları; Bölgeler, Kent ve Kent Sosyolojisi

Sivas'ın ilk fotoğraflarının II. Abdülhamid Yıldız Koleksiyonu'nda bulunması ile beraber başlayan yolculukta şehre dair eski fotoğraf ilaveleriyle bir şehrin hikayesi ortaya konuluyor. Sivas'ın Resmi isimli eser Tarihin Gözleri Serisi'nin ilk kitabını oluşturuyor. Tarihi fotoğrafları Ahmet Turan Alkan'ın ustaca değerlendirmeleriyle okurken bir yandan da Sivas'tan hareketle bir Anadolu hikayesi gözlerinizde canlanıyor. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar

İlhan Tekeli, Nilgün Aslan
Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Kent ve Kent Sosyolojisi, Mimari

İlhan Tekeli, bir şehir ve bölge plancısı olarak, insan aklının iki farklı ürünü olan "tasarım" ve "planlama"nın birbiriyle ilişkisinin ve farklılıklarının nasıl temellendirilebileceği problemiyle birlikte yaşamıştır. Bu nedenle planlama konusunda olduğu gibi tasarım konusunda da yazmıştır. Planlama konusundaki yazılarını Toplu Eserlerin yedincisi olan Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Ol.. >>>

1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca'nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu

Halime Doğru, Halime Kozlubel Doğru
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler;GirişXIX. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca KazalarıAraştırma Sırasında Başvurulan KaynaklarKuzeydoğu Bulgaristan Deliorman ve DobrucaDeliorman ve Dobruca'nın Coğrafi KonumuTarihte Kuzeydoğu BulgaristanII. İzzeddin Keykavüs ve Türklerin Sağ Kol'da GörünmesiXIV. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca'da TürklerXVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileriXIX. Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve SonucuBüyük GöçXIX. >>>

Birgi

Kolektif
Çekül Vakfı Yayınları; Sosyoloji ve Toplum Bilimleri

Yirmi yıldır Anadolu'da kentleri "kent" yapan birikimin korunup yaşatılması için mücadele veren ÇEKÜL Vakfı, bugüne kadar öncülüğünü yaptığı çalışmalarını belgeliyor, paylaşıyor, kısacası yayına dönüştürüyor. Kendini Koruyan Kentler dizisiyle, her biri farklı coğrafyalarda, farklı ölçeklerde ve farklı demografik özelliklere sahip, ancak her biri başka bir tarih hazinesi olan kentlerde yapılanlar, özgün birer vaka çalışması olarak okuyucusuyla buluşuyor. Kendini Koruyan Kentler serisinde, "Kültürel mirası neden, nasıl, kiminle birlikte korumalı?" sorusunun yanıtları var. >>>

Sivas'ın Resmi En Eski Fotoğraflarıyla Bir Şehrin Hikayesi

Ahmet Turan Alkan, Haluk Çağdaş
Yitik Hazine Yayınları; Bölgeler, Kent ve Kent Sosyolojisi

Sivas'ın ilk fotoğraflarının II. Abdülhamid Yıldız Koleksiyonu'nda bulunması ile beraber başlayan yolculukta şehre dair eski fotoğraf ilaveleriyle bir şehrin hikayesi ortaya konuluyor. Sivas'ın Resmi isimli eser Tarihin Gözleri Serisi'nin ilk kitabını oluşturuyor. Tarihi fotoğrafları Ahmet Turan Alkan'ın ustaca değerlendirmeleriyle okurken bir yandan da Sivas'tan hareketle bir Anadolu hikayesi gözlerinizde canlanıyor. >>>

Çizgilerle Eskişehir

Erkan İznik, Mustafa Toprak
Anadolu Üniversitesi Yayınları; Sosyoloji ve Toplum Bilimleri

Bu çalışmanın amacı, sahip olduğu kültürel zenginlikler üzerinden yola çıkarak, çağdaş bir kent olan Eskişehir'in geçmişine yolculuk yapmaktır. Bu yolculuk aynı zamanda dikkatli her okuyucunun anlayacağı gibi Anadolu'nun zengin ve köklü tarihine de yapılan bir yolculuktur.Eserin metni, resimleme ile zenginleştirilmiş ve böylelikle geçmişteki kimi eksik noktalar, eldeki verilere göre daha rahat kurgulanabilmiş ve okuyucuya somut şekliyle sunulabilmiştir. >>>

Yerlileşen Yabancılar Güney Ege Bölgesinde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü

Çağlar Özbek, Muammer Tuna
Detay Yayıncılık; Kent ve Kent Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi

Yeni uluslararası göçlerden, yaşlı/emekli göçü, iklime bağlı göç ve yaşam biçimi göçü olarak adlandırılan göç biçimi bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Yeni uluslararası göçler 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmış ve 1980'ler ve 1990'larda yaygınlaşarak ivme kazanmıştır. Bu anlamda, Türkiye, özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz yöreleri çekim merkezi haline gelmiştir. B.. >>>

Türkiye'de İskan ve Şehirleşme Tarihi

Mehmet Ali Beyhan
Kitabevi Yayınları; Kent ve Kent Sosyolojisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi'nin 2010 yılı semineri konusu, Tarih Bölümü öğretim kadrosunun ortak kararıyla "Türkiye'de İskân ve Şehirleşme"ye tahsis edilmişti. On sekiz bildiri başvurusunun yapıldığı seminer, 25 Mayıs 2010 tarihinde dört oturumda gerçekleştirilmiştir. Bu bildirilerin konu başlıkları, içerik bakımından Anadolu ve Trakya coğrafyasında eski çağlar.. >>>

Bir Kent Bir İnsan

Yaşar Aksoy
Eczacıbaşı Yayınları;

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, aynı zamanda, İzmir kentinin ayrılmaz bir parçası demekti. O, ömrü boyunca Ege'nin bu büyük tarihsel kentiyle elele vermişti. Eczacıbaşı'nın öyküsü, İzmir'in son yüzyıl boyunca geçirdiği değişimleri yansıtırken, Türkiye'de modern kent toplumuna özgü dünya görüşleri ve yurttaşlık bilincinin ortaya çıkışının canlı bir tarihini sergiliyor.(Tanıtım Bülteninden).... >>>

İzlenimler, Umutlar

Nejat F. Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Yayınları; Anı - Mektup - Günlük, Kültür Sosyolojisi, Kent ve Kent Sosyolojisi

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve daha uygar bir Türkiye'ye adanmış olan yaşamını 6 Ekim 1993 günü arkasında bırakarak, dünyamızdan ayrıldı. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı; Dr. Eczacıbaşı'nın, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarındaki sayısal katkılarının yanısıra, Kuşaktan Kuşağa adını verdiği anılarından sonra, "İzlenimler Umutlar" adlı son yapıtını da sunarken, anısı önünde yeniden saygıyla eğiliyor...(Tanıtım Bülteninden).. >>>

Estambol Djudyo: Una Koleksyon de Rekuerdos i Ilustrasyones - Jewish Istanbul: A Collection of Memor

Roz Kohen
Libra Kitap; Kent ve Kent Sosyolojisi

Jewish İstanbul is about the folkloric culture of its Jews and their language that survived over five centuries within the perimeters of the multicultural city of İstanbul, throughout the reign of the Ottoman Empire into the 20th century. It is about the journey of Judeo-Spanish, the language brought to the Ottoman Lands by the Jews expelled from Spain and Portugal following the Inquisition and their expulsion in 1492. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 12 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: KENT VE KENT SOSYOLOJİSİ KİTAPLARI

Antoloji.com
29.08.2015 15:33:55  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]