Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Kitabevi Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 813 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - Abdullah Uçman
  - Bilal Kemikli
  - Dücane Cündioğlu
  - Emine Gürsoy Naskali
  - Erman Artun
  - İsmail Kara
  - Mevlana Celaleddin Rumi
  - Ömer Erdem
  - Rıfat N. Bali
  - Ünver Oral
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Dünden Bugüne Karagöz Oyunları


Kitabevi Yayınları; Tiyatro - Piyes

Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 2

Yazar : Nalan Türkeli
Kitabevi Yayınları; Tiyatro - Piyes

Hayâlden Gerçeğe Karagöz

Yazar : Engin Deniz Akarlı
Kitabevi Yayınları; Tiyatro - Piyes

Türk Romanında Aşk

Yazar : Ahmet Erdoğdu
Kitabevi Yayınları; Edebiyat - Diğer

Bu kitabın, birinci bölümünde genel hatlarıyla aşk üzerinde durulmuştur. İkinci bölümün esas malzemesini 1872-1900 yılları arasında yazılmış ve yayınlanmış olan Türk romanları oluşturmaktadır. Üzerinde yoğunlaşılan eserleri seçerken olay örgüsünde aşkın hangi düzeyde ele alındığını, aşkın, romanın bütününde belirleyici bir unsur olup olmadığına özellikle önem verilmiştir. Burada gerek roman yazarı gerekse roman karakterlerinin aşk hakkında genel düşüncelerini belirlemeye, romanlarda benzer bir aşk algısının olup olmadığını tespite çalışılmıştır. >>>

Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu

Yazar : M. Fatih Kanter
Kitabevi Yayınları; Deneme

Toplumsal kimlik inşası, bir değişim/dönüşüm olarak görünse de milletin kendi değerlerine yaslanması ve özündeki tinsel değerleri sahiplenmesiyle gerçekleşir. Dönem şairleri de bu farkındalıkla toplumda bir uyanış ve millî bilinç oluşturmak için kimlik kurgusu için gereken unsurları ortak değerler dizgesi biçiminde metin düzlemine taşırlar. Çalışmanın sınırları ise Millî Edebiyat Dönemi olarak yaygın biçimde kabul edilen 1908-1923 yılları arasını kapsamaktadır. >>>

Taşova - Erbaa


Kitabevi Yayınları; Osmanlı Dönemi

İncelenen bölge 15. ve 16. yüzyıllarda Sonisa kazası, bugün Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinin tamamı ve Ordu'nun Akkuş ilçesinin güney kısmına karşılık gelmektedir. Ancak Sonisa bugün Taşova'ya bağlı Uluköy isimli bir beldedir. Nitekim beylikler döneminde önemli bir şehir merkezi iken Osmanlılar döneminde de kaza merkezidir. Bu çalışmanın amacı Osmanlı döneminde kırsal kesim araştırmalarına katkı sağlamaktır. >>>

Osmanlı'nın Askeri Gücü


Kitabevi Yayınları; Tarih Araştırmaları

19. yüzyılda Osmanlı Devleti, siyasi ve ekonomik açıdan Avrupa'nın ilgi odağı ve dolayısıyla bu yönde menfaatleri çatışan Avrupa devletlerinin bir çekişme sahası haline geldi. Büyük ölçüde İngiltere, Fransa ve Rusya üçgeninde cereyan eden bu çekişme, yeri geldiğinde devletler arasında diplomasi savaşlarını da doğurdu. Bu süreçte Osmanlı toprağını ziyaret eden ve bölge hakkında gözlemlerde bulunarak tecrübelerini yazıya döken Urquhart, mevcut çekişmeleri çok iyi analiz etmektedir. >>>

Mahmut Yesari Hayatı ve Hikâyeciliği

Yazar : Recai Özcan
Kitabevi Yayınları; İnceleme

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını takip eden dönemlerde Mahmut Yesari; hayatını "sadece yazarak" idame ettiren az sayıdaki yazarlarımızdan biri olarak, hem dönem edebiyatının ruhunu anlamamızda hem de eserleri üzerinden Türk edebiyatı tarihi, değişen ve gelişen edebiyat türleri hakkında bize zengin örnekler sunabilecek bir edebiyatçı kimliğiyle ortaya çıktı. Edebiyat tarihimizde genellikle romancılığı ile bilinen Yesari'nin, hikâyeciliğinin görmezden gelindiğine, yok sayıldığına şahit olduk. >>>

Tasavvuf

Yazar : Mahir İz
Kitabevi Yayınları; İslam Dini > İslam'da Mezhep ve Tarikatlar

Tasavvuf, Kur'an'a ve Sünnet'e yapışmak, heva, heves ve bid'atleri terk etmektir. Tasavvuf, Allah'tan gayriye -makam, mevki, mal, mülk, para, kadın, hırs ve şehvetlerine- kul olmamaktır. Tasavvuf, Allah'tan gayri kimseden bir şey ummamak, şöhretten kaçmak ve hayırlı olmayan şeylerden uzak durmaktır. Tasavvuf, Allah'ın emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınırken sabredip, devam etmektir. .. >>>

Tanpınarın Eşiğinde

Yazar : Mehmet Samsakçı
Kitabevi Yayınları; Edebiyat - Diğer

Bir ankete verdiği cevapta Hayatımın hangi devrinde edebiyatçı olmaya karar verdim? Bunu pek söyleyemeyeceğim. Hatta böyle bir karar verdiğimi de pek hatırlamıyorum. Daha iyisi şöyle düşünelim: Günün birinde kendimi edebiyattan başka bir işe yaramaz buldum. Ama o günün tarihini benden isteme. Hususî istidatlara inananlardan değilim. Hatta insanın biraz da şartlarının esiri veya mahsulü olduğuna kaniim. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Dünden Bugüne Karagöz Oyunları


Kitabevi Yayınları; Tiyatro - Piyes

Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 2

Yazar : Nalan Türkeli
Kitabevi Yayınları; Tiyatro - Piyes

Hayâlden Gerçeğe Karagöz

Yazar : Engin Deniz Akarlı
Kitabevi Yayınları; Tiyatro - Piyes

Türk Romanında Aşk

Yazar : Ahmet Erdoğdu
Kitabevi Yayınları; Edebiyat - Diğer

Bu kitabın, birinci bölümünde genel hatlarıyla aşk üzerinde durulmuştur. İkinci bölümün esas malzemesini 1872-1900 yılları arasında yazılmış ve yayınlanmış olan Türk romanları oluşturmaktadır. Üzerinde yoğunlaşılan eserleri seçerken olay örgüsünde aşkın hangi düzeyde ele alındığını, aşkın, romanın bütününde belirleyici bir unsur olup olmadığına özellikle önem verilmiştir. Burada gerek roman yazarı gerekse roman karakterlerinin aşk hakkında genel düşüncelerini belirlemeye, romanlarda benzer bir aşk algısının olup olmadığını tespite çalışılmıştır. >>>

Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu

Yazar : M. Fatih Kanter
Kitabevi Yayınları; Deneme

Toplumsal kimlik inşası, bir değişim/dönüşüm olarak görünse de milletin kendi değerlerine yaslanması ve özündeki tinsel değerleri sahiplenmesiyle gerçekleşir. Dönem şairleri de bu farkındalıkla toplumda bir uyanış ve millî bilinç oluşturmak için kimlik kurgusu için gereken unsurları ortak değerler dizgesi biçiminde metin düzlemine taşırlar. Çalışmanın sınırları ise Millî Edebiyat Dönemi olarak yaygın biçimde kabul edilen 1908-1923 yılları arasını kapsamaktadır. >>>

Taşova - Erbaa


Kitabevi Yayınları; Osmanlı Dönemi

İncelenen bölge 15. ve 16. yüzyıllarda Sonisa kazası, bugün Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinin tamamı ve Ordu'nun Akkuş ilçesinin güney kısmına karşılık gelmektedir. Ancak Sonisa bugün Taşova'ya bağlı Uluköy isimli bir beldedir. Nitekim beylikler döneminde önemli bir şehir merkezi iken Osmanlılar döneminde de kaza merkezidir. Bu çalışmanın amacı Osmanlı döneminde kırsal kesim araştırmalarına katkı sağlamaktır. >>>

Osmanlı'nın Askeri Gücü


Kitabevi Yayınları; Tarih Araştırmaları

19. yüzyılda Osmanlı Devleti, siyasi ve ekonomik açıdan Avrupa'nın ilgi odağı ve dolayısıyla bu yönde menfaatleri çatışan Avrupa devletlerinin bir çekişme sahası haline geldi. Büyük ölçüde İngiltere, Fransa ve Rusya üçgeninde cereyan eden bu çekişme, yeri geldiğinde devletler arasında diplomasi savaşlarını da doğurdu. Bu süreçte Osmanlı toprağını ziyaret eden ve bölge hakkında gözlemlerde bulunarak tecrübelerini yazıya döken Urquhart, mevcut çekişmeleri çok iyi analiz etmektedir. >>>

Mahmut Yesari Hayatı ve Hikâyeciliği

Yazar : Recai Özcan
Kitabevi Yayınları; İnceleme

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını takip eden dönemlerde Mahmut Yesari; hayatını "sadece yazarak" idame ettiren az sayıdaki yazarlarımızdan biri olarak, hem dönem edebiyatının ruhunu anlamamızda hem de eserleri üzerinden Türk edebiyatı tarihi, değişen ve gelişen edebiyat türleri hakkında bize zengin örnekler sunabilecek bir edebiyatçı kimliğiyle ortaya çıktı. Edebiyat tarihimizde genellikle romancılığı ile bilinen Yesari'nin, hikâyeciliğinin görmezden gelindiğine, yok sayıldığına şahit olduk. >>>

Tasavvuf

Yazar : Mahir İz
Kitabevi Yayınları; İslam Dini > İslam'da Mezhep ve Tarikatlar

Tasavvuf, Kur'an'a ve Sünnet'e yapışmak, heva, heves ve bid'atleri terk etmektir. Tasavvuf, Allah'tan gayriye -makam, mevki, mal, mülk, para, kadın, hırs ve şehvetlerine- kul olmamaktır. Tasavvuf, Allah'tan gayri kimseden bir şey ummamak, şöhretten kaçmak ve hayırlı olmayan şeylerden uzak durmaktır. Tasavvuf, Allah'ın emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınırken sabredip, devam etmektir. .. >>>

Tanpınarın Eşiğinde

Yazar : Mehmet Samsakçı
Kitabevi Yayınları; Edebiyat - Diğer

Bir ankete verdiği cevapta Hayatımın hangi devrinde edebiyatçı olmaya karar verdim? Bunu pek söyleyemeyeceğim. Hatta böyle bir karar verdiğimi de pek hatırlamıyorum. Daha iyisi şöyle düşünelim: Günün birinde kendimi edebiyattan başka bir işe yaramaz buldum. Ama o günün tarihini benden isteme. Hususî istidatlara inananlardan değilim. Hatta insanın biraz da şartlarının esiri veya mahsulü olduğuna kaniim. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Kitabevi Yayınları

Antoloji.com
27.11.2014 04:41:09  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]