Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Kitabevi Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 832 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - Abdullah Uçman
  - Bilal Kemikli
  - Dücane Cündioğlu
  - Emine Gürsoy Naskali
  - Erman Artun
  - İsmail Kara
  - Mevlana Celaleddin Rumi
  - Ömer Erdem
  - Rıfat N. Bali
  - Ünver Oral
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Göçmenlerin Kimlik Arayışı Konuk İşçilikten Yerleşik Göçmenliğe

Yazar : Kadir Canatan
Kitabevi Yayınları;

"Dışgöç" ve "İçgöç" olgusunu, göçü hızlandıran sosyo-ekonomik, siyasi sebepleri, göç sonrası "ayrımcılık", "etnik azınlık", "dışlanma", "asimilasyon" gibi sorunları ve göçmen politikalarını araştıran yazar, birinci ve ikinci kuşağın çıkmazını ve arayışlarını da ele alıyor. Kültür ve geleneğini beraberinde taşıyan "göçmen"in, yeni ortamın kültür ve geleneğine de kolayca uyum sağlayamamasının; "ucuz.. >>>

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Oğuz İsyanı

Yazar : Ergin Ayan
Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Oğuzları batıya doğru iten iki gerçek neden vardı. Bunlardan birincisi verimli ve geniş otlaklar bulmak üzere kendilerine yurt aramaları, ikincisi ise göç dalgalarının birbirlerini itelemeleridir. İşte Sultan Sancar dönemindeki Oğuz isyanının bu iki gerçek nedenden dolayı ortaya çıktığı ve her zamanki gibi daha batıya göç etme sonucunu doğurduğu bu araştırmayla ortaya çıkmıştır.Oğuzların göç etmesi ve hele bunun sonucunda Selçuklu Devleti'nin yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması Türk tarihindeki en önemli olaylardan biridir. >>>

Doğumunun 100.yılında Ahmet Hamdi Tanpınar

Yazar : Sema Uğurcan
Kitabevi Yayınları; Biyografi - Otobiyografi - Monografi

Bu kitap 25 Aralık 2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün düzenlediği "Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Anma Toplantısı"nın bildirilerinden ve onlara ilave yazılardan meydana gelmiştir. Kitaptaki yazılar Tanpınar'ın eser hazırlama sürecinden, eserlerindeki kavramların açıklamasından, kelime kadrosundan, temel meselelerinden, eserlerinin yapı ve uslup özelliklerinden, türlerinin birbirini beslemesinden söz ediliyor. Makale yazarlarının aynı metni benzer veya farklı biçimlerde yorumladıkları olmuştur. >>>

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde Tirebolulu Memurlar (1879-1909)

Yazar : Ayhan Yüksel
Kitabevi Yayınları; Biyografi - Otobiyografi

Bugün biyografi denilen hal tercümeleri şahısların hayat hikayeleridir. Osmanlı döneminde padişahlar, devlet erkanı, ulema, sanatkarlar ve diğer kişiler hakkında hal tercümeleri yazıldığı bilinmektedir. Günümüzde bilhassa vilayetler, kasabalarda yetişen ve meşhur olarak nitelenen şahıslar daima ilgi çekmiş, hayatları hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılmıştır. Bu hal tercümeleri kitaplarında yer alan şahıslar mensup olunan vilayet ve kasabalılar için daima birer övünç kaynağı olmuştur. >>>

Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması

Yazar : Erol Özvar
Kitabevi Yayınları; Araştırma-İnceleme, Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz yüze kaldığı ve çözümü için uğraş verdiği meseleler içerisinde en önemlisi, değişen savaş organizasyonu ve bu değişimin finansmanı idi. XVII. Osmanlı maliyesi, bu sorunu, imparatorluğun uluslar arası ilişkiler içindeki yerini kaybetmeden ve iç düzeni dramatik ve ölümcül değişimlere uğratmadan aşmak için tedbirler almış ve imparatorluğu sıcak ve uzun yüzyıllara (XVIII. ve XIX. yüzyıla) taşımıştır.XVII. yüzyılın sonunda Osmanlı maliyesinin sözü edilen çerçevede aldığı tedbirlerden biri de malikane sistemi idi. Bu kitapta XVIII. >>>

İslamın İlk Üç Asrında Toprak Sistemi

Yazar : Mustafa Demirci
Kitabevi Yayınları; İslam Dini Tarihi

Toprak meselesi tarih boyu devletlerin ve fertlerin en önemli gelir ve geçim kaynağı olmuştur. Bundan dolayı tarihteki pek çok olayın sosyal ve iktisadi boyutu yeterince anlaşılmadan gerçek sebepleri de anlaşılmamıştır. Elinizdeki kitap, İslam'ın ilk asırlarında ekonomik ve sosyal hayatın temelini oluşturan böylesi önemli konuyu, tarih disiplini içinde ve en eski kaynaklara dayanarak ortaya koymaya çalışıyor. >>>

Sırkâtibi ve Musahip

Yazar : Muzaffer İzgü
Kitabevi Yayınları; Tarih Araştırmaları

Bir ailenin II. Mahmud'un tahta geçişi ile başlayan doğuşunun, 200 yılı aşan dönemdeki gerçek hikayesi..... >>>

Habsburg Gözüyle Bir Osmanlı Elçisi Mustafa Hatti Efendi'nin Viyana Günleri (1748)


Kitabevi Yayınları; Osmanlı Dönemi

Elinizdeki bu kitap, kendisinden önceki Osmanlı elçilerinden farklı olarak fevkalade yetkilerle donatılmış bir Osmanlı elçisinin Avrupa?nın en önemli siyasî ve askerî merkezlerinden biri olan Viyana şehrindeki elçilik günlerinden bahsetmektedir. Mustafa Hattî Efendi, daha önceki Osmanlı elçileri gibi ne Osmanlı padişahının tahta cülusunun bildirimi için ne de savaşlar sonrasında imzalanan bir barış antlaşmasının tasdiki için Viyana?ya gönderilmişti. >>>

Ekmek Kitabı


Kitabevi Yayınları;

Ekmek Kitabı, kültürümüzde ekmek yapımı, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yapılan ekmek çeşitleri, ekmeğin yapıldığı mekan, bu mekanın mimari ögeleri, fırınlar ile ilgili birikimin bir tespitidir. Bize has ekmek sadece Türkiye hudutları içinde değil, Almanya'ya göçen vatandaşlarımızla birlikte Almanya'ya da uzanmıştır. Osmanlı döneminde ekmeğin nasıl yapıldığı, şehirlerde halkın ekmek ihtiyacının .. >>>

Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi (1829-1871)

Yazar : Mehmet Güneş
Kitabevi Yayınları; Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devletinde uzun süre varlığını devam ettiren yeniçeri ocağının kaldırılması, merkezi ve mahalli düzeyde değişimin ve yenileşmenin başlaması açısından bir dönüm noktasıdır. Nitekim II. Mahmud, bu ocağı kaldırdıktan sonra ortaya çıkan yeni koşullar içerisinde bir seri yeni kurum teşkil etme yoluna gitti. Bu doğrultuda, bir yandan güvenliği sağlamak amacıyla ülke içi seyahati belli kurallara bağlarken, öte yandan köy ve mahalle bazında asayişi ve halkın refahını temin etmek üzere muhtarlık nizamını teşkil etti. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Göçmenlerin Kimlik Arayışı Konuk İşçilikten Yerleşik Göçmenliğe

Yazar : Kadir Canatan
Kitabevi Yayınları;

"Dışgöç" ve "İçgöç" olgusunu, göçü hızlandıran sosyo-ekonomik, siyasi sebepleri, göç sonrası "ayrımcılık", "etnik azınlık", "dışlanma", "asimilasyon" gibi sorunları ve göçmen politikalarını araştıran yazar, birinci ve ikinci kuşağın çıkmazını ve arayışlarını da ele alıyor. Kültür ve geleneğini beraberinde taşıyan "göçmen"in, yeni ortamın kültür ve geleneğine de kolayca uyum sağlayamamasının; "ucuz.. >>>

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Oğuz İsyanı

Yazar : Ergin Ayan
Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Oğuzları batıya doğru iten iki gerçek neden vardı. Bunlardan birincisi verimli ve geniş otlaklar bulmak üzere kendilerine yurt aramaları, ikincisi ise göç dalgalarının birbirlerini itelemeleridir. İşte Sultan Sancar dönemindeki Oğuz isyanının bu iki gerçek nedenden dolayı ortaya çıktığı ve her zamanki gibi daha batıya göç etme sonucunu doğurduğu bu araştırmayla ortaya çıkmıştır.Oğuzların göç etmesi ve hele bunun sonucunda Selçuklu Devleti'nin yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması Türk tarihindeki en önemli olaylardan biridir. >>>

Doğumunun 100.yılında Ahmet Hamdi Tanpınar

Yazar : Sema Uğurcan
Kitabevi Yayınları; Biyografi - Otobiyografi - Monografi

Bu kitap 25 Aralık 2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün düzenlediği "Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Anma Toplantısı"nın bildirilerinden ve onlara ilave yazılardan meydana gelmiştir. Kitaptaki yazılar Tanpınar'ın eser hazırlama sürecinden, eserlerindeki kavramların açıklamasından, kelime kadrosundan, temel meselelerinden, eserlerinin yapı ve uslup özelliklerinden, türlerinin birbirini beslemesinden söz ediliyor. Makale yazarlarının aynı metni benzer veya farklı biçimlerde yorumladıkları olmuştur. >>>

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde Tirebolulu Memurlar (1879-1909)

Yazar : Ayhan Yüksel
Kitabevi Yayınları; Biyografi - Otobiyografi

Bugün biyografi denilen hal tercümeleri şahısların hayat hikayeleridir. Osmanlı döneminde padişahlar, devlet erkanı, ulema, sanatkarlar ve diğer kişiler hakkında hal tercümeleri yazıldığı bilinmektedir. Günümüzde bilhassa vilayetler, kasabalarda yetişen ve meşhur olarak nitelenen şahıslar daima ilgi çekmiş, hayatları hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılmıştır. Bu hal tercümeleri kitaplarında yer alan şahıslar mensup olunan vilayet ve kasabalılar için daima birer övünç kaynağı olmuştur. >>>

Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması

Yazar : Erol Özvar
Kitabevi Yayınları; Araştırma-İnceleme, Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz yüze kaldığı ve çözümü için uğraş verdiği meseleler içerisinde en önemlisi, değişen savaş organizasyonu ve bu değişimin finansmanı idi. XVII. Osmanlı maliyesi, bu sorunu, imparatorluğun uluslar arası ilişkiler içindeki yerini kaybetmeden ve iç düzeni dramatik ve ölümcül değişimlere uğratmadan aşmak için tedbirler almış ve imparatorluğu sıcak ve uzun yüzyıllara (XVIII. ve XIX. yüzyıla) taşımıştır.XVII. yüzyılın sonunda Osmanlı maliyesinin sözü edilen çerçevede aldığı tedbirlerden biri de malikane sistemi idi. Bu kitapta XVIII. >>>

İslamın İlk Üç Asrında Toprak Sistemi

Yazar : Mustafa Demirci
Kitabevi Yayınları; İslam Dini Tarihi

Toprak meselesi tarih boyu devletlerin ve fertlerin en önemli gelir ve geçim kaynağı olmuştur. Bundan dolayı tarihteki pek çok olayın sosyal ve iktisadi boyutu yeterince anlaşılmadan gerçek sebepleri de anlaşılmamıştır. Elinizdeki kitap, İslam'ın ilk asırlarında ekonomik ve sosyal hayatın temelini oluşturan böylesi önemli konuyu, tarih disiplini içinde ve en eski kaynaklara dayanarak ortaya koymaya çalışıyor. >>>

Sırkâtibi ve Musahip

Yazar : Muzaffer İzgü
Kitabevi Yayınları; Tarih Araştırmaları

Bir ailenin II. Mahmud'un tahta geçişi ile başlayan doğuşunun, 200 yılı aşan dönemdeki gerçek hikayesi..... >>>

Habsburg Gözüyle Bir Osmanlı Elçisi Mustafa Hatti Efendi'nin Viyana Günleri (1748)


Kitabevi Yayınları; Osmanlı Dönemi

Elinizdeki bu kitap, kendisinden önceki Osmanlı elçilerinden farklı olarak fevkalade yetkilerle donatılmış bir Osmanlı elçisinin Avrupa?nın en önemli siyasî ve askerî merkezlerinden biri olan Viyana şehrindeki elçilik günlerinden bahsetmektedir. Mustafa Hattî Efendi, daha önceki Osmanlı elçileri gibi ne Osmanlı padişahının tahta cülusunun bildirimi için ne de savaşlar sonrasında imzalanan bir barış antlaşmasının tasdiki için Viyana?ya gönderilmişti. >>>

Ekmek Kitabı


Kitabevi Yayınları;

Ekmek Kitabı, kültürümüzde ekmek yapımı, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yapılan ekmek çeşitleri, ekmeğin yapıldığı mekan, bu mekanın mimari ögeleri, fırınlar ile ilgili birikimin bir tespitidir. Bize has ekmek sadece Türkiye hudutları içinde değil, Almanya'ya göçen vatandaşlarımızla birlikte Almanya'ya da uzanmıştır. Osmanlı döneminde ekmeğin nasıl yapıldığı, şehirlerde halkın ekmek ihtiyacının .. >>>

Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi (1829-1871)

Yazar : Mehmet Güneş
Kitabevi Yayınları; Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devletinde uzun süre varlığını devam ettiren yeniçeri ocağının kaldırılması, merkezi ve mahalli düzeyde değişimin ve yenileşmenin başlaması açısından bir dönüm noktasıdır. Nitekim II. Mahmud, bu ocağı kaldırdıktan sonra ortaya çıkan yeni koşullar içerisinde bir seri yeni kurum teşkil etme yoluna gitti. Bu doğrultuda, bir yandan güvenliği sağlamak amacıyla ülke içi seyahati belli kurallara bağlarken, öte yandan köy ve mahalle bazında asayişi ve halkın refahını temin etmek üzere muhtarlık nizamını teşkil etti. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Kitabevi Yayınları

Antoloji.com
26.01.2015 00:17:34  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]