Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Metodoloji - Araştırma Teknikleri

  Akademik

Bu konu başlığında toplam 8 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Mübahat S. Kütükoğlu
Mesut Şengirgin
Mehmet Mendeş
Kemal Kurtuluş
Kadir Çavdar
Gökrem Tekir
Emel Hanağası
Ch. V. Langlois
Ch. Seignobos
Aleksandr Kolesnikov
 

 Yeni Çıkanlar:

Tarih Tetkiklerine Giriş

Ch. Seignobos, Ch. V. Langlois
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Eğitim

Tarih metodolojisiyle ilgili kaynaklar arasında önemli bir yeri olan eser, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metodolojiyle ilgili ön bilgiler verilmiş, ikinci bölümde analiz ve tenkit konularına girilerek, tarih bilgisinin genel şartları, "dışarıdan tenkit (bilgelik tenkidi)", kaynakların tenkitle sınıflara ayrılması, "içeriden tenkit" (yorum tenkidi) gibi hususlar açıklanmış ve üçüncü bölümde "sentez" konusu ele alınarak tarih kurmanın genel şartları, olayların gruplara ayrılması gibi hususlara değinilmiştir. >>>

Rus Seyyahların Gözüyle Kaşgar

Aleksandr Kolesnikov
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Anı, Hatırat

Çok eski dönemlerde doğu Türkistan veya Kaşgar'ın -Çin halk Cumhuriyeti'ne bağlı günümüz Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin- büyük bir kısmı Seridinya şeklinde adlandırılıyordu. Onlarca kültür ve uygarlığın bu denli iç içe olduğu Kaşgar gibi bir bölgeyi, dünyanın başka bir yerinde bulmak zordur. Rusya'nın bu bölgeye özellikle XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında belirginleşen özel ilgisi, coğrafi, tarihi ve hiç şüphesiz stratejik nedenler ile açıklanmaktadır.(Önsöz'den).. >>>

Proje Yönetimi

Gökrem Tekir
Çağlayan Kitabevi; Eğitim

Proje Yönetimine GirişProje Tanımlama DökümanıAktivite Tanımlama - İş Ayrışım Yapısı (WBS)BağlantılarProje Sürelerinin TahminlenmesiOrganizasyonel Yapılar ve Proje YöneticisiProje Ekibinin YönetimiKritik Yol AnaliziProje Bütçeleme ve DeğerlemeRisk YönetimiProje KontrolüProje KapanışıÖrnek Olaylar ve Proje Şablonları(İçindekiler'den).... >>>

Pozitivist Metodoloji ve Ötesi

İrfan Erdoğan
Erk Yayınları; Eğitim

Günümüzde bilimsel araştırmada çok popüler olan ampirik tasarımı ve istatistik yöntemleri birlikte ve bütünleşik bir şekilde sunan bir yapıta çok ender rastlanmaktadır. Bu kitapta, İrfan Erdoğan bu ender olanı işleyerek bilimle uğraşanların, araştırmacıların ve öğrencilerin çok gereksinim duyduğu bir yapıt ortaya koymuştur. Kitap bilimsel araştırmanın felsefi, epistemolojik, yöntembilim, insan ve .. >>>

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Meslek Yüksekokulu Programları İçin

Kadir Çavdar, Mesut Şengirgin
Nobel Yayın Dağıtım ; Metodoloji - Araştırma Teknikleri

Bu kitap ile öğrencinin temel fizik kurallarını kavraması, malzeme özellikleri ve deneyleri hakkında temel bilgileri alması ana hedeftir. Bunun yanında sınırlı da olsa öğrencinin deney yapması ve deney sonuçlarını sistematik şekilde yorumlaması amaçlanmaktadır. Kitapta, meslek yüksekokulu öğrencisinin seviyesine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan meslek yüksekokulu programları de.. >>>

Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik ve Araştırma Yöntemleri

Mehmet Mendeş
Kriter Yayınları; Eğitim

Bu kitap, üç husus dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bunlardan ilki, bu kitabın gerek lisans düzeyinde farklı isimlerle okutulan İstatistik, İstatistiksel Yöntemler, Biyometri, Bitoistatistik, Temel İstatistik, Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Deney Tasarımları ve Araştırma Yöntemleri gibi lisans dersleri için gerekse de Lisansüstü ve Doktora düzeyinde okutulan Deneme Planlanması, İstatistiksel Veri Değerlendirme, Bilimsel Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Tarımda Bilimsel Araştırma kavramı gibi dersler için temel bir kaynak kitap olmasına dikkat edilmiştir. >>>

Tarih Araştırmalarında Usul

Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları ; Diğer, Metodoloji - Araştırma Teknikleri

Bütün ilim dallarında olduğu gibi tarihte de ciddi bir inceleme meydana getirilebilmesi, ancak ilmi araştırma usûllerinin bilinmesi ile mümkündür. Gerçekten, konuyla ilgili bibliyografyanın tesbitinden başlayarak, matbaada dizilen kitabın tashihine kadar, çeşitli safhalarda kullanılan usûller bilinmeden, gerçek manada ilmi bir eser meydana getirilemez.Tarih Araştırmalarında Usûl, 1970'li yıllarda.. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tarih Tetkiklerine Giriş

Ch. Seignobos, Ch. V. Langlois
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Eğitim

Tarih metodolojisiyle ilgili kaynaklar arasında önemli bir yeri olan eser, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metodolojiyle ilgili ön bilgiler verilmiş, ikinci bölümde analiz ve tenkit konularına girilerek, tarih bilgisinin genel şartları, "dışarıdan tenkit (bilgelik tenkidi)", kaynakların tenkitle sınıflara ayrılması, "içeriden tenkit" (yorum tenkidi) gibi hususlar açıklanmış ve üçüncü bölümde "sentez" konusu ele alınarak tarih kurmanın genel şartları, olayların gruplara ayrılması gibi hususlara değinilmiştir. >>>

Tarih Araştırmalarında Usul

Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları ; Diğer, Metodoloji - Araştırma Teknikleri

Bütün ilim dallarında olduğu gibi tarihte de ciddi bir inceleme meydana getirilebilmesi, ancak ilmi araştırma usûllerinin bilinmesi ile mümkündür. Gerçekten, konuyla ilgili bibliyografyanın tesbitinden başlayarak, matbaada dizilen kitabın tashihine kadar, çeşitli safhalarda kullanılan usûller bilinmeden, gerçek manada ilmi bir eser meydana getirilemez.Tarih Araştırmalarında Usûl, 1970'li yıllarda.. >>>

Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik ve Araştırma Yöntemleri

Mehmet Mendeş
Kriter Yayınları; Eğitim

Bu kitap, üç husus dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bunlardan ilki, bu kitabın gerek lisans düzeyinde farklı isimlerle okutulan İstatistik, İstatistiksel Yöntemler, Biyometri, Bitoistatistik, Temel İstatistik, Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Deney Tasarımları ve Araştırma Yöntemleri gibi lisans dersleri için gerekse de Lisansüstü ve Doktora düzeyinde okutulan Deneme Planlanması, İstatistiksel Veri Değerlendirme, Bilimsel Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Tarımda Bilimsel Araştırma kavramı gibi dersler için temel bir kaynak kitap olmasına dikkat edilmiştir. >>>

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Meslek Yüksekokulu Programları İçin

Kadir Çavdar, Mesut Şengirgin
Nobel Yayın Dağıtım ; Metodoloji - Araştırma Teknikleri

Bu kitap ile öğrencinin temel fizik kurallarını kavraması, malzeme özellikleri ve deneyleri hakkında temel bilgileri alması ana hedeftir. Bunun yanında sınırlı da olsa öğrencinin deney yapması ve deney sonuçlarını sistematik şekilde yorumlaması amaçlanmaktadır. Kitapta, meslek yüksekokulu öğrencisinin seviyesine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan meslek yüksekokulu programları de.. >>>

Rus Seyyahların Gözüyle Kaşgar

Aleksandr Kolesnikov
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Anı, Hatırat

Çok eski dönemlerde doğu Türkistan veya Kaşgar'ın -Çin halk Cumhuriyeti'ne bağlı günümüz Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin- büyük bir kısmı Seridinya şeklinde adlandırılıyordu. Onlarca kültür ve uygarlığın bu denli iç içe olduğu Kaşgar gibi bir bölgeyi, dünyanın başka bir yerinde bulmak zordur. Rusya'nın bu bölgeye özellikle XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında belirginleşen özel ilgisi, coğrafi, tarihi ve hiç şüphesiz stratejik nedenler ile açıklanmaktadır.(Önsöz'den).. >>>

Pozitivist Metodoloji ve Ötesi

İrfan Erdoğan
Erk Yayınları; Eğitim

Günümüzde bilimsel araştırmada çok popüler olan ampirik tasarımı ve istatistik yöntemleri birlikte ve bütünleşik bir şekilde sunan bir yapıta çok ender rastlanmaktadır. Bu kitapta, İrfan Erdoğan bu ender olanı işleyerek bilimle uğraşanların, araştırmacıların ve öğrencilerin çok gereksinim duyduğu bir yapıt ortaya koymuştur. Kitap bilimsel araştırmanın felsefi, epistemolojik, yöntembilim, insan ve .. >>>

Proje Yönetimi

Gökrem Tekir
Çağlayan Kitabevi; Eğitim

Proje Yönetimine GirişProje Tanımlama DökümanıAktivite Tanımlama - İş Ayrışım Yapısı (WBS)BağlantılarProje Sürelerinin TahminlenmesiOrganizasyonel Yapılar ve Proje YöneticisiProje Ekibinin YönetimiKritik Yol AnaliziProje Bütçeleme ve DeğerlemeRisk YönetimiProje KontrolüProje KapanışıÖrnek Olaylar ve Proje Şablonları(İçindekiler'den).... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 8 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: METODOLOJİ - ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KİTAPLARI

Antoloji.com
05.09.2015 13:18:44  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]