Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Mitoloji

  Sosyoloji ve Toplum Bilimleri

Bu konu başlığında toplam 411 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Robert Krugmann
Levent Gönül
Derman Bayladı
Joseph Campbell
Fuzuli Bayat
Mehmet Ateş
Atilla Dirim
M. Siraç Bilgin
Homeros
Hasan Barışcan
 

 Yeni Çıkanlar:

Rudolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorunu

Cengiz Batuk, Emir Kuşçu
Eskiyeni Yayınları; Mitoloji

XIX. yüzyılın sonunda doğan, XX. yüzyılın ilk yarısında aktif düşünce hayatının önemli ürünlerini ortaya koyan, iki dünya savaşına şahitlik eden, ömrünün büyük bir kısmını Marburg gibi küçük bir şehirde geçiren Rudolf Bultmann, teoloji alanına getirdiği yeni yaklaşımlarla günümüz Hıristiyan teolojisine çok ciddi katkılar sağlayan ve fazlasğyla tartışılan bir isimdir. Bultmann, yirminci yüzyılın ortalarında İsa’nın gerçek öğretisinin mitolojik bir örtüyle kaplandığını, Yeni Ahit’in bu mitolojiden arındırılmadığı sürece modern insana bir şey veremeyeceğini söylediğinde fırtına kopar. >>>

Mitolojik İran Efsaneleri

Mehmet Korkmaz
Alter Yayıncılık; Mitoloji

İnsanlar yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri nesneleri ve mekanları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara yaşanmış bazı olayları da katıp nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Bu sonuçta bir sözlü kültür oluşturur. Efsaneler insan ile insanı insan ile coğrafyayı insan ile diğer varlıkları insan ile maneviyatı bir birine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Efsanelerin konuları çoğunlukla çocuk genç ve orta yaşlıların eğitimi ile ilgilidir. >>>

Roma Mitleri

Hans Christian Andersen, Jane F. Gardner
Phoenix Yayınevi; Mitolojiler

Roma mitleri tanrılar hakkındaki hikâyelerden değil ama Romalıların kendilerine ait hikâyelerden oluşmaktadır. Livy, Virgil ve Ovid gibi mitleri eski zamanlardan bize aktaran yazarlar, Roma'nın eski günlerine dair mitleri sanki gerçek tarihmişçesine ele alıyorlardı. Aeneas'ın, Romulus'un, Remus'un ve Yedi Kral'ın hikâyeleri Roma şehrinin kuruluşu hakkında bize çeşitli ipuçları veriyorlar. Roma'nın kaderi "onun mukadder tanrısal gücü" bütün hikâyelerde ana konu olarak ele alınıyordu. >>>

Eski Yunan'da Mit ve Tragedya

Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal- Naquet; Çeviren: Reşat Fuat Çam, Sevgi Tamgüç, Pierre Vidal-Naquet
Kabalcı Yayınevi; Arkeoloji

Mitlerin mantıki bir kavrayışla algılanmasın kökleri yeni çağda başlamamıştır; tersine, antikitenin başlangıç tarihine kadar uzanır. Neredeyse IV. yüzyıldan beri düşünürler "mit ve tragedya" üzerine kafa yormuşlar, onların arka planında yatan gerçeklik ve mantıksallığı bir anlamda anlamaya çalışırken bir anlamda da hesaplaşmaya çalışmışlardır. Ortaçağ resmi, müziği ve edebiyatı, imparatorlukların tekeline geçen tektanrılı dinlerin içinden ve dışından her fırsatta paganca bir karşı koyuş ile mitolojilerin sevimli, bizden ve erişilebilir tanrılarını ve efsanelerini tekrar tekrar işlemiştir. >>>

Kadim Viking İrfanı

Paul Rhys Mountfort; Çeviren: Araksi Büyüktaşçıyan, İsmail Erdem
Ayna Yayınevi; Mitoloji

İskandinav (Nordic) rune harfleri güçlü ve derinden dönüştürücü bir kehânet sisteminden oluşur. Bu sistem, bize Kuzey Avrupa kültürlerinin kadîm bilgelik geleneğine giriş imkânı sağlar. Bu rune harflerinin, tanrılar ve tanrıçalardan, devlerden, cücelerden, savaşçılardan ve bilgelerden oluşan Kuzey pagan dünyâsı içerisinde derin yansımâları vardır. Ve J. R. R. Tolkien'in romanlarını derinden etkilemiştir. >>>

Mit ve Destan I Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi

Georges Dumezil; Çeviren: Ali Berktay
Yapı Kredi Yayınları; Felsefe ve Psikoloji

20. yüzyılın en önemli filologlarından Georges Dumézil'in başyapıtı Mit ve Destan Yapı Kredi Yayınları farkıyla Türkçede. "Hint-Avrupalıların dünyayı açıklayışı, insanlığın sayısız rüyasından sadece biridir ve içeriği bakımından, ayrıcalıklı bir rüya da değildir. Ama onun gözlem koşulları bakımından ayrıcalığı vardır ve bu, Hint-Avrupalıların mirasçısı olan halkların, bugünkü gerileme ve gelecekt.. >>>

Runların Çağrısı

Igor Warneck; Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen, Haldun Hürel
Yurt Kitap Dağıtım; Mitolojiler

Runlar birkaç yıl önce beni kendilerine çağırdılar. Onların çağrısını duydum ama dinlemedim. İçimdeki bir ses bana: "Henüz zamanı değil." dedi. Runlar hakkında kitaplar, bilgi sahibi kişiler, üstatlar ve Kelt rahipleri "onu" her zaman heyecanlandırıyor ve ayaklandırıyordu. Sonunda "o" kazandı ve "ben" teslim oldum; kendimi Runlara adadım, onları kabul ettim. Teorik kaynakların dolambaçlı yollarına sapmadan, Runları bizzat tanıyabilmek için yola çıktım. Sadece işaretleri ve isimleri biliyordum; hepsi buydu. Geri kalanını bana "o" öğretti. >>>

A'dan Z'ye İnka

Ali Narçın, Mehmet Zeydin Yıldız
Ozan Yayıncılık; Tarih / Tarih / Medeniyetler

İnkaların Güneşin Çocukları olarak adlandırılmasının, Mudaki Güneş İmparatorluğunun ezoterik yaşam geleneklerinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kendilerini, İnka olmanın yüce bir erdemlilik olduğuna o kadar çok inandırmışlardı ki İnka olma uğruna kardeş-kardeşe savaşmaktan çekinmemişlerdi. Onlar da diğer uygarlıklarda olduğu gibi birçok tanrıya inanmış, o tanrılar için muhteşem tapınaklar, saraylar ve kurban sunakları yapmışlardı. Baş tanrıları Viraccochaydı. Geleneksel olarak uyguladıkları acımasız kurban törenleri insan belleğini sarsacak nitelikteydi. >>>

Büyük Dünya Mitolojisi Ansiklopedisi

Arthur Cotterell, Rachel Storm, Cevdet İlhan Günay, Semih Seyyid Dağıstanlı, Semih Tufan Gülaltay
Alfa Basım Yayım Dağıtım; Mitoloji

Yunan, Roma, Mısır, Pers, Hint, Çin, Norveç ve Kelt mitleri ve efsanelerindeki, Tanrıların, Tanrıçaların, kahramanların ve canavarların, büyücülerin ve savaşçılarının A'dan Z'ye klasikleşmiş hikâyeleri.Eski dünyanın en büyüleyici ve çarpıcı mitolojilerine ait sıradışı hikâye ve efsaneler için kapsamlı bir referansİki büyük kıtanın mitolojik figürlerinin A'dan Z'ye çapraz referanslı olarak incelend.. >>>

Hermes'ten İdris'e Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri

Sibel Özbudun
Ütopya Yayınevi; Antik Tarih - İlkçağ Tarihi, Dinler Tarihi - Felsefesi, Mitolojiler

Hermes'ten İdris'e: Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri başlıklı bu kitapta, Grek mitolojisindeki tanrı Hermes'in, İslam inanç sistemindeki İdris Peygamber'e dönüşüm süreci ve bu süreci etkileyen iktisadi, siyasal, toplumsal/kültürel dinamikler araştırılmıştır. Bilindiği üzere, klasik dönem Grek panteonu, Zeus, Hera, Apollon, Athena, Aphrodite, Poseidon, Ares vb. pek çok açık ve yetkin bir biçimde kurgulanmış tanrı ve tanrıçayı kapsamaktaydı. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Uruk Aslanı Gılgameş Mitolojinin Romanı

Harald Braem
Yurt Kitap Yayın; Mitoloji

Uruk'tan kuzeye doğru yayan üç saatlik mesafede soluk soluğa durdu.... Sanki bir yarışmayı kazanmak ister gibi bütün yol boyunca durmaksızın koşmuştu. Belki de bir yarıştı bu, son derece yalnız bir yarış: Gılgameş tüm dünyaya karşı. ... Yıldızlar görüyordu gökyüzünde Gılgameş, gece ve gündüz yıldızlar. Yoksa zamanların akışı arasında bir fark kalmamış mıydı? ... Dudakları çatlamış, ağzı şişmişti. Derisini bir tuz tabakası kaplamıştı, yarı yarıya bir balık olmuştu artık. Bazen hayret edilecek bir şekilde kararıyordu çevresi, o zaman bilincini yitiriyor ve çok sonra uyanabiliyordu ancak... >>>

Kürt Mitolojisi

Cemşid Bender
Berfin Yayınları; Sosyal Gruplar > Kürtler

Bu kitabında Yazar, öncelikle mitolojik olguların ne zaman başladığını ve hangi coğrafyada, hangi halklar tarafından korunup geliştirildiğini ortaya koyuyor. Tanrıların, evrenin, insanın yaratılışıyla ilgili efsaneleri inceliyor ve zaman içinde uğradıkları değişiklikleri irdeliyor. Bu mitosların tek tanrılı dinleri nasıl etkilediğini belgelerle açıklıyor. Tümüyle zengin kaynakçalara dayalı bu çalışma, son yıllarda çözümlenen kil tabletlerden aktarılan bilgilerle de ayrı bir değer taşıyor. >>>

İtiraflar

Saint Augustinus; Türkçesi: Dominik Pamir
Kaknüs Yayınları; Biyografiler, Otobiyografiler, Mitoloji

Genellikle ilkçağ Hristiyanlığının en büyük düşünürü sayılan Augustinus (354 - 430) , Yunan felsefesinin Platoncu geleneği ile Hristiyan öğretiyi kaynaştırmaya çalışmıştır. Spekülatif ve mistik eğilimlerin ağır bastığı eserlerinde işlediği en temel sorun Tanrı ve mutluluk sorunudur. Katolik öğretiyle ilgili kuşkularından bir türlü arınamayan Augustinus, bir içe bakış anında, hem içkin hem de aşkın 'değişmez ışık' olan Tanrı'yı keşfeder. Ve ' anlayayım diye inanıyorum' önermesini şiar edinir kendine. >>>

Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki

John Maier, Samuel Noah Kramer; Çeviren: Hamide Koyukan
Kabalcı Yayınevi; Mitoloji, Antropoloji

Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, dünyanın en eski edebiyatından yapılan bir çeviriler kitabıdır. Güney Mezopotamya'da kurulmuş kadim Sümer Enki'yi, panteonun en yüksek derecesini oluşturan dört tanrı ve tanrıçadan biri olarak kabul ederdi. Sümer'in en önemli mitleri Enki üzerinde yoğunlaşmıştır. Enki yaratıcı bir tanrıydı; ana tanrıçayla birlikte Sümerlerce bilinen evrenin büyük bölümüne biçim vermiştir. Aynı zamanda bir bereket figürüydü ve kozmosun düzenli işleyişini sağlayan "özler"e ve "kaderler"e hakim olduğu düşünülürdü. >>>

İstanbul Efsaneleri

Hasan Barışcan
Cumhuriyet Kitapları; Mitoloji

Anadolu Mitolojisi dizisinin üçüncü kitabında Hasan Barışcan'ın anlatımı ve Zafer Temoçin'in çizgileriyle çocuklar, Altın Boynuz'dan Kızkulesi'ne, Yüzen Köprü'den Yılan Saçlı Kadın'a İstanbul'un gizemli öyküleriyle tanışıyor..... >>>

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği

Muazzez İlmiye Çığ
Kaynak Yayınları; Arkeoloji

Muazzez İlmiye Çığ, bu kitapta, Sumer'işn Aşk ve Bereket Tanrıçası İnanma, bereket kültü ve mabet fahişeliğinin Teratta'ki izlerini sürüyor. İnanna'nın kutsal evlenme öyküsü, bereket kültü eğlenceleri ve Sumer şiirleriyle Tekratta'ki "Neşideler Neşidesi" adlı şiir arasındaki benzerlikler... Sumer efsaneleriyle Musevi efsaneleri arasındaki ortak noktalar. Yeryüzünün ilk fahişeleri Tanrıça İnanna'yı "Göğün Fahişesi" diye adlandıran belgeler. Kendilerini, tanrı namına bu işe gönüllü olarak adayan kadınlar; kutsal fahişeler... >>>

Altın Ordu Kartalı Edigey

Atilla Dirim, Cengizhan Açıkgöz, Yüksel Mert
Yurt Kitap Dağıtım;

Toktamış Han'ın Kanlısı Noradın'ın Babası, Yiğitlerin En Dertlisi Edigey'in Romanı "Han'ım hey! Yer giderse ne kalır? Yerinde kayan il kalır. İl giderse ne kalır? İl giderse yurt kalır. Yurt giderse süt kalır, ak memeden süt emen, sözü tatlı dil kalır. Dil giderse ne kalır? Yazılmış mektup kalır. Baş giderse ne kalır? Soy içinde kan kalır. Soyda nesli biçilse, o zaman ne kalır? Yurdunda düşman kalır. Düşman biçince ne kalır? Yalnız başı körlenip, koyun olup meleyip, çöl bozkırda dolaşıp, kısır kaz gibi Han kalır. Senin kuşunu besleyen Kutlukaya Bey idi. O da bir mert er idi. >>>

Meleklerin Küllerinden: Günahkar Bir Irkın Yasaklanmış Mirası

Andrew Collins; Çeviren: Zafer Avşar
Avesta Yayınları; Mitoloji

Mitolojide melekler çok güzel ve zeki varlıklardır-şehvet ve kibirden dolayı inayetten düşmüş ulaklar... Eski dini metinler Gözleyenler olarak bilinen meleklerin ölümlü kadınlarla nasıl birleştiklerini, kadınların Nefilim olarak bilinen dev soyunu nasıl doğurduklarını anlatır. Sözü edilen kitaplar bu fiziksel varlıkların insanlığa, yasak sanatları, bilimleri -Büyük Sel ile onların yok olmalarına yol açan günahları- nasıl öğrettiklerinden de bahseder. Bu öyküler gerçekte neyi yansıtıyorlardı? Cennetin Gözleyenleri veya melekleri aslında kimlerdi? >>>

Ateşin Efendisi Şaman Mitolojinin Romanı

Harald Braem; Çeviren: Arzu Güloğlu Alarslan
Yurt Kitap Yayın; Mitoloji

Asya'nın Ayincisi, Ateşin Efendisi Şaman Mitolojisinin Romanı Büyük davulu ve ustasının pelerinini alıyor. Ayinlerde gerekli olan bir sürü ufak tefek nesneyi keselere doldurup beline bağlıyor. Dizlerinin üstüne oturup kürek çekiyor ve emniyetli bir şekilde yavaşça akıntının içinde ilerliyor. Kafasındaki tüylü başlık rüzgarda uçuşuyor. Tayganın kralı Malu'nun gururlu boynuzlarını da taşıyor üstünde; ruhunda ise bir daha asla sönmeyecek olan bir alev dalgalanıyor. Sisin içinde dimdik duruyor ve yavaşça kıyıda onu bekleyen insanlara doğru yol alıyor: Bir kartal, bir geyik ve Ateşin Efendisi. >>>

Kızılderili Mitolojisi

Alice Marriott, Carol K. Rachlin; Çeviren: Ünsal Özünlü
İmge Kitabevi Yayınları; Mitoloji

Kızılderili Mitolojisinde yer alan efsane ve destanların bazıları Yaratılışla ilgilidir. Bunlar dünyanın, güneşin ayın yıldızların ve insanların nasıl oluştuğunu anlatırlar. Bazı öyküler doğaya, bazıları da ölüm ve ölümden sonraki yaşama ilişkindir. Bu efsane ve destanlarda, Kızılderililerin dinleri, gelenekleri, tarihleri, etnik gülmece biçimleri, kabileler arasındaki benzer ve farklı yanlar ve Beyaz Adamın gelişinin neden olduğu değişiklikler ele alınmaktadır. (Arka Kapak).. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 411 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MİTOLOJİ KİTAPLARI

Antoloji.com
04.09.2015 15:19:11  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]