Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Muhasebe

  Ekonomi ve İşletme

Bu konu başlığında toplam 382 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Vasfi Haftacı
Ali Ildır
Ahmet Tokaç
Erkan Karaarslan
Orhan Sevilengül
Ümit Gücenme Gençoğlu
Sami Karacan
Sait Y. Kaygusuz
Nihat Küçüksavaş
İbrahim Lazol
 

 Yeni Çıkanlar:

İşletme Bütçeleri

Cem Niyazi Durmuş, M. Vefa Toroslu, Mahmut Vefa Toroslu
Seçkin Yayıncılık; Ekonomi, İşletme;Finans, Yatırım

İşletme bütçeleri, işletmelerin belirlenen amaçlarına ulaşmak için belirli bir süre boyunca gidilecek politikayı gösteren, rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli bir plandır. İşletme bütçeleri, işletmelerin uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için sonraki faaliyet döneminde yapması gereken faaliyetleri kesin rakamlar ile belirler, işletme bütçeleri, işletme yönetimlerinin aldığı kararların uygulanmasının kontrolüne yarayan maliyet hesapları, üretim miktarları, satış politikaları gibi konuları belirleyen ekonomik planlardır. >>>

İşletme Finansmanı Excel Çözümlü Örneklerle

Hatice Gereklioğlu Düzakın
Seçkin Yayıncılık; Ekonomi, İşletme;Finans, Yatırım

İşletmelerde finans fonksiyonunun karar almadaki önemi dikkate alınarak hazırlanan bu kitapta teorik bilgilerin yanı sıra çözümlü örnekler ile konular açıklanmaya çalışılmıştır. Kitap günümüzde her alanda olduğu gibi finans alanında da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak karar almada etkili olabilecek konulara öncelik verilerek hazırlanmıştır. Bu kitapta konu anlatımları örneklerle açıklanmış ve her bölümün sonunda Excel 2007 sürümünde yer alan fonksiyonlar kullanılarak yapılan çözümlere yer verilmiştir. >>>

İşletme Kavramlar – İlkeler – İşlevler

Leyla Şenol, Vasfi Nadir Tekin
Seçkin Yayıncılık; Muhasebe

Bu kitabın temel amacı, işletme öğrencilerine yol gösterebilecek gerekli bilgileri anlaşılır bir dille kısa ve öz olarak sunmaktır. Bunun için öncelikle işletme biliminde yaygın olarak kullanılan temel kavramlara açıklık getirilerek, işletmenin temel ilkeleri ve temel işlevleri, bu kavramlar ışığında örneklerle açıklanmıştır.Bu kitaptan yararlanan öğrencilerin, yönetim, üretim, pazarlama, insan kaynakları, finansman, muhasebe, araştırma ve geliştirme işlevleriyle ilgili söylecek sözleri ve bu sözleri uygulayabilecek güçleri olacaktır... >>>

Yeni Türk Lirası'na Göre Bilgisayarlı Muhasebe ETA–7

Orhan Sağçolak, Özkan Sağçolak, Özkan Sağçolak, Tim Lahey
Seçkin Yayıncılık; Bilgisayar : Bilgisayarlı Muhasebe

2005 yılı itibariyle Yeni Türk Lirası.YTL'nın kullanılımına geçilmesi doğal olarak ticari işlemlerde de bir revizyonu beraberinde getirdi. ETA7 olarakta bilinen bilgisayarlı muhasebe programında Yeni Türk Lira'sı paralelinde yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemelerin; tek düzen ve ön muhasebe işlemleri, defter tutma esasları,temel mali tablolar, monografiler konuya ilişkin kapsamlı, açıklamalı örneklerin ışığında yeni sistemde kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak bu yayını gerekli kılıyor... >>>

1. Sınıf Genel Muhasebe Açıköğretim VCD Seti (21 VCD+1 Kitap)

Kolektif
Atlas Pazarlama; Muhasebe

İşletme ve MuhasebeMali TablolarHesaplarMuhasebe Kayıt BelgeleriMuhasebe SüreciMuhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleriStoklarHazır Değerler ve Menkul KıymetlerAlacaklarDuran VarlıklarMali BorçlarÖzsermaye - ÖzkaynaklarGelirler ve GiderlerDönem Sonu İşlemleriDönen Varlıklara Ait Dönem Sonu İşlemleriBorçlara Ait Dönem Sonu işlemleriGelir ve Gidere Ait Dönem(İçindekiler'den).. >>>

Türkiye Muhasebe Standartları

İbrahim Bozkurt
Adalet Yayınevi; Muhasebe

İhtiyaca Uygun Olarak Seçilmiş Standartların Örnekler Yardımıyla Sistematik Anlatımı. Dünyadaki muhasebe standartlarına uyum sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, dünya genelinde belirgin hale gelen, muhasebe alanında ortak bir dilin oluşum çabalarına katkıda bulunmakla beraber, küresel yatırımcılar açısından ülkemizdeki finansal tabloların anlaşılmasını ve yorumlanmasını da kolaylaştırmaktadır. >>>

Banka Muhasebesi

İffet Görkey Kesimli
Paradigma Yayıncılık; Bankalar ve Bankacılık

Kitap, günümüzde Türk bankacılık sisteminde kullanılan Tekdüzen Hesap Plânına dayanmaktadır. İlk olarak temel muhasebe ilkeleri ele alınmış, temel varsayımlara ve muhasebe standartlarına değinilmiştir. Ardından malî tablo temel ilkelerine yer verilmiş, genel hükümler ve malî tablolarla raporlar, ilgili kavramlar açıklanarak ele alınmıştır. Tekdüzen Hesap Plânında yer alan hesaplar grup bazında, yardımcı hesaplarıyla birlikte, açıklamalı olarak, örnek monografiler ve yevmiye kayıtlarıyla desteklenerek anlatılmıştır. >>>

İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları

Cafer Şuekinci, Özgür Çatıkkaş
Maliye Hesap Uzmanları Derneği; Muhasebe

Hazırlanan bu kitapta, inşaat faaliyetinin türleri ve birbirleri arasındaki farklılıklar hem vergi hem de muhasebe uygulamaları açısından açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı örnekler yardımıyla vergi mevzuatına göre uygulanması ile karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Bugüne kadar yazılmış çalışmalardan farklı olarak inşaat firmalarının faaliyet süreci hakkında güncel bilgiler verilmiş ve inşaat faaliyeti sürecinde önemli olan belgelerin güncel hali çalışmaya konulmuştur. >>>

AÖF Güz Dönemi Genel Muhasebe 1 Görüntülü Eğitim Seti

Kolektif
İnteraktif Eğitim Merkezi; Muhasebe

Görüntülü Dershane AÖF Güz Dönemi Genel Muhasebe 1 Görüntülü Eğitim SetiAçıköğretim 1. Sınıf Genel Muhasebe 1 Görüntülü Eğitim Seti 11 DVD + Rehberlik KitabıSetin Avantajları ve Sağladığı Fayda:1- Kitaba gerek yok2- Teste gerek yok3- Soru bankasına gerek yok4- Görüntülü Dershane AÖF Görüntülü Muhasebe Seti 11 DVD İle hepsini ortadan kaldırıyoruz ve sizi sınavlarınıza 100 hazırlamış oluyoruz.Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:1- DVD Player2- Bilgisayar ortamında3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.Ders Hocaları ve Ders Anlatımları Nasıldır? >>>

2. Sınıf Muhasebe Uygulamaları Açıköğretim VCD Seti (23 VCD + 1 Kitap)

Kolektif
Atlas Pazarlama; Muhasebe

Dönem Sonu İşlemleriHazır Değerler ve Menkul KıymetlerAlacaklarStoklarDuran VarlıklarYabancı KaynaklarGelir ve GiderlerÖz KaynaklarMali Tabloların DüzenlenmesiTicaret ŞirketleriKollektif Şirket Kuruluşu ve Sermaye DeğişiklikleriKollektif Şirkette Kar ve Zarar DağıtımıKomandit ŞirketlerAnonim Şirketlerin Kuruluşu ve Sermaye DeğişikliğiAnonim Şirketlerde Kar DağılımıLimited ŞirketlerŞirketlerde TasviyeŞirketlerde Birleşme(İçindekiler'den).. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

İşlemler Yönetimi (Schaum's)

Sevinç Üreten
Nobel Yayın Dağıtım ; Muhasebe

'Bu kitap günümüz İşlemler Yönetimi dersinin tümünü kapsıyor. Kuramsal ve uygulamaya dayalı önemli konuları açıklıyor ve problemlerin nasıl çözüleceğini adım adım açıklıyor.397 adet örnek problem sunmaktadır.' .... >>>

Muhasebede Belge Düzeni

N. Ata Atabey, Raif Parlakkaya
Nobel Yayın Dağıtım ; Muhasebe

Bir olayın gerçeğe uygunluğunu ya da bir olayın varlığını kanıtlayan yazı, disk, disket ve manyetik bant gibi her türlü belge kaynağı belge olarak tanımlanır.İşletmeler faaliyetlerini belgeler üzerinden yürütür. Belgeler işletmelerin yaptıkları işlerin akışını gösteren ve işletmenin hafızasını oluşturan önemli bilgi kaynaklarıdır. .... >>>

Satış ve Satış Gücü Yönetimi

Gonca Telli Yamamoto
Literatür Yayıncılık; Finansman Ekonomisi, Muhasebe

Satış ve Satış Gücü Yönetimi, içinde bulunduğumuz yeni binyılda yapısal değişimleri de yaşıyor. Bu değişimi kolaylıkla izleyebilmek, uygulayabilmek ve geliştirebilmek için konunun bilimsel bir kavrayışla ele alınması gerekiyor. Yard. Doç Dr. Gonca Telli Yamamoto bu kitabında iş ve satış ortamından satış gücüne; satış örgütlerinden satış temsilcilerinin oluşturulmasına ve satış gücü liderliği ve motivasyonuna ilişkin yaklaşımları ele alıyor. Satış gücü oluşturulmasına yönelik ilgili ayrıntıları ve çözümleri sunarken gerekli saptamalarda bulunuyor. >>>

Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları (1989-2000)


Maliye Hesap Uzmanları Derneği; Muhasebe

.... >>>

Şirketler Muhasebesi

Ali Ildır
Seçkin Yayıncılık; Muhasebe

Ticari hayatta faaliyet gösteren şirket türleri tanıtılarak, kuruluşlarından tasfiyelerine kadar değişik aşamalarda gerçekleşen özel muhasebe işlemleri, her şirket tipi için ayrı ayrı ele alınarak örneklerle açıklanmaktadır..... >>>

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Soruları ve Cevapları

Kolektif
Siyasal Kitabevi; Muhasebe

1997-2006 yılları arasında çıkmış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav soruları ve cevaplarının yer aldığı kitap, bu sınavlara hazırlananlar için ana kaynak olma özelliğini taşımaktadır. (Tanıtım Yazısından).... >>>

Muhasebecinin El Kitabı

Yaşar Kızılkum
Alfa Basım Yayım Dağıtım; Muhasebe

Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe)

Nihat Küçüksavaş
Kare Yayınları; Muhasebe

- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları - Muhasebenin Teknik Yapısı - KPSS Sınavlarına Hazırlık - Bilgisayar Uygulamalrı - Dönem Sonu İşlemleri - Maliyet Muhasebesi - Finansal Analiz - Türkçe - İngilizce - Finansal Tabolalar - Terimler Sözlüğü (Kapak'tan).... >>>

Toplam Kalite Yönetimi

Ahmet Yatkın
Nobel Yayın Dağıtım ; Muhasebe

Kaliteyi arttırarak rekabet gücünü geliştirmenin çağdaş yöntemi Toplam Kalite Yönetimidir .... >>>

Muhasebe 2. Sınıf Önlisans


Mecidiyeköy Deneyim Açıköğretim Yayınları; Muhasebe

Konu Anlatımı / Çözümlü Sorular / Deneme Sınavları
İçindekiler
# Maliyet Muhasebesi
# Ticaret Hukuku
# İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
# Vergi Uygulamaları
# Muhasebe Bilgi Sistemi
# Muhasebe Uygulamaları
(Ön Kapak)....
>>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 382 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MUHASEBE KİTAPLARI

Antoloji.com
31.08.2015 13:44:11  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]