Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Orta Asya Türk Edebiyatı

  Türk Edebiyatı

Bu konu başlığında toplam 27 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Ali Şir Nevayi
Anar Rızayev
Bahaeddin Ögel
Teoman Duralı
Server Tanilli
Özkul Çobanoğlu
Aziz Merhan
Almagül İsina
Ali Duymaz
Abdulvahap Kara
 

 Yeni Çıkanlar:

Kazan Tatar Masalları (İnceleme-Metinler)

Mustafa GÜLTEKİN
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları; Edebiyat

İçindekiler : ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. Kazan Tatar Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar 1.1. Metin Yayınları 1.2. İncelemeler 2. Araştırma ve İnceleme Yöntemi Hakkında I. BÖLÜM Türk Dünyasında Masal Kavramı ve Tatar Masalları I.1. Türk Dünyasında Masal Türünü Karşılamak için Kullanılan Terimler I.2. Masal Türü ve Özellikleri I.3. Türk Dünyasında Masal Anlatma Geleneği ve Tataristan’da Bu Geleneğin Durumu I.4. Halk Anlatıları İçerisinde Masal ve Masalın Diğer Anlatı Türleriyle İlişkisi II. BÖLÜM Tatar Masallarının Tipleri ve Olay Örgüleri II.1. Tip Kavramı ve Tip Tasnifleri II.2. >>>

Rüzgârgülü Çamlıca

Güzide Ertürk, Mehmed Paksu
Heyamola Yayınları; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname, İstanbul Kitapları

Yokuşlar ve rüzgârlar. Çamlıca tepesine vardığımda, beni karşılayan dostlarım. Dağın eteklerinden yukarı doğru çıkarken nefes kesen yokuşları, rüzgârlar sayesinde aşarım. Bir doğudan eser, bir batıdan. Güneyden veya kuzeyden. Çamlıca'nın değişken ruhu yamaçlarında esen rüzgârlara benzer. Adımladığınız sokakların sonu hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlere çıkar. Her yönde değişik bir İstanbul'la karşılaşırsınız. Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki kırmızı bayrak, rüzgârın hangi yönden estiğini gösterir. Bir ikindi vakti balkonunuzda çay yudumlarken, deniz yönünü işaret ederse Lodos esiyor demektir. >>>

Çengiz - Name

Ötemiş Hacı; Yayına Hazırlayan: İlyas Kamalov
Türk Tarih Kurumu Yayınları ; Orta Asya Türk Edebiyatı

Esasta iki ana bölümden oluşan bu eser, birinci bölümde Çengiz-Nâme'nin Taşkent nüshasına göre Latin yazısına çevrilmiş metni yer almaktadır. İkinci bölümde ise Çengiz-Nâme'nin bugünkü Türkçeye tercümesi yapılmıştır. İçindekiler: Önsöz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Ötemiş Hacı, Çengiz-Nâme (Metin) Âgâz-ı Dâstân-ı Çengiz Han [Âgâz-ı Dâstân-ı] İcen Han (ve) Sayın Han Âgâz-ı Dâstân-ı Şiba.. >>>

Abdullah Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu

Aziz Merhan
Grafiker Yayınları; Genel Konular ve Başvuru Eserler

Çalışmamızın odağında, Abdulla Qodiriy'nin tarihsel romanlarıyla gösterdiği romancı kimliği olduğundan romanlarına konu olan tarihsel ve toplumsal olayların daha iyi anlaşılabilmesi için "giriş" bölümünde yazarın siyasal ve toplumsal çevresini inceledik. Ayrıca Özbek edebiyatına genel bir bakışla hem bu edebiyatı devirlere ayırmaya hem de yazarımızın beslendiği geleneği ve kaynakları, içinde bulunduğu edebiyat dünyasını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. >>>

The Uigur Translation of Sthiramati's Commentary on the Vasubandhu's: Vasabandhu'nun Abhidharmakosasastra Adlı Eserine Sthiramati'nin Yazdığı Tefsirin Uygurca Çevirisi

Yayına Hazırlayan: Şinasi Tekin
The Department of Near Eastern Languages & Civilizations Harvard University; Orta Asya Türk Edebiyatı

Gılgamış Destanı

Teoman Duralı
Dergah Yayınları; Orta Asya Türk Edebiyatı

Batı medeniyetleri topluluğu asıl kaynağını M.Ö Beşinci yahut Dördüncü binin Mesopotamyasının verimli topraklarında, ilk medeniyet merkezi kurup kendilerine yurd yapmış olan Sümerlilerin ülkesinde bulmuştur.Konar-göçerlikten, yerleşerek tarımla, zanatla uğraşan, üreten, ticaret yapan bu insanların toplum yapısı karmaşıklaşırken, bölgedeki bu filizlenen tutum yepyeni bir dönem olarak tarihe damgasının basmıştır. >>>

Dede Korkut Öyküleri

Cemal Şener
Kare Yayınları; Edebiyat

Dede Korkut'un anlattığı söylenen öykülerin tümü on iki tanedir. Bugünkü Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Oğuz Türkleri'nin yaşamlarını konu edinir bu öyküler. Türkler'in geleneksel yaşamları kendi aralarındaki ve dışarıya karşı verdikleri mücadeleler anlatılıyor. Destan ve masal öğelerine sıkça yer veriliyor. Dede Korkut, her öykünün sonunda ortaya çıkar..... >>>

Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü

Özkul Çobanoğlu
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları; Türk Halk Edebiyatı, Başvuru Eserleri, Sözlükler, Antolojiler, Ansiklopediler, Türkçe Sözlükler, Orta Asya Türk Edebiyatı

Gara'ibü's - Sigar: İnceleme - Karşılaştırmalı Metin

Ali Şir Nevayi, Günay Kut
Türk Dil Kurumu Yayınları; Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler, Klasik Türk Edebiyatı, Orta Asya Türk Edebiyatı

Ali Şir Nevayi: Sedd-i İskenderi (İnceleme - Metin)

Ali Şir Nevayi; Hazırlayan: Hatice Tören
Türk Dil Kurumu;

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Rüzgârgülü Çamlıca

Güzide Ertürk, Mehmed Paksu
Heyamola Yayınları; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname, İstanbul Kitapları

Yokuşlar ve rüzgârlar. Çamlıca tepesine vardığımda, beni karşılayan dostlarım. Dağın eteklerinden yukarı doğru çıkarken nefes kesen yokuşları, rüzgârlar sayesinde aşarım. Bir doğudan eser, bir batıdan. Güneyden veya kuzeyden. Çamlıca'nın değişken ruhu yamaçlarında esen rüzgârlara benzer. Adımladığınız sokakların sonu hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlere çıkar. Her yönde değişik bir İstanbul'la karşılaşırsınız. Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki kırmızı bayrak, rüzgârın hangi yönden estiğini gösterir. Bir ikindi vakti balkonunuzda çay yudumlarken, deniz yönünü işaret ederse Lodos esiyor demektir. >>>

Gılgamış Destanı

Teoman Duralı
Dergah Yayınları; Orta Asya Türk Edebiyatı

Batı medeniyetleri topluluğu asıl kaynağını M.Ö Beşinci yahut Dördüncü binin Mesopotamyasının verimli topraklarında, ilk medeniyet merkezi kurup kendilerine yurd yapmış olan Sümerlilerin ülkesinde bulmuştur.Konar-göçerlikten, yerleşerek tarımla, zanatla uğraşan, üreten, ticaret yapan bu insanların toplum yapısı karmaşıklaşırken, bölgedeki bu filizlenen tutum yepyeni bir dönem olarak tarihe damgasının basmıştır. >>>

Ali - Şir Nevayi, Mecalisü'n - Nefayis: Giriş ve Metin I. cilt; Çeviri ve Notlar II. Cilt

Hazırlayan: Kemal Eraslan, Server Tanilli
Türk Dil Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Edebiyatı, Klasik Türk Şiiri

Nevâyî'nin; Türk edebî hayatını tanıtmak, Molla Câmî'nin Bâhâristan'ı ile Devlet Şâh Tezkiresi'nde yer almayan Türkçe yazan şairleri unutulmaktan kurtarmak, Türkçe yazmaya teşvik etmek ve yeni yetişenlere öncülük etmek amacıyla kaleme aldığı eser, Türk diliyle yazılmış ilk şairler tezkiresi olduğu kadar, devrin sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmasıyla içeriği bakımından da çok önemlidir. İki ciltten meydana gelen eserin ilk cildinde "Giriş" ve "Metin", ikinci cildindeyse "Çeviri" ve "Notlar" bölümleri yer almaktadır. Eserin Farsça çevirisi Prof. Dr. Naci Tokman tarafından yapılmıştır... >>>

Alî Şîr Nevâyî: Mizânu'l Evzân

Kemal Eraslan
Türk Dil Kurumu; Edebiyat

Altay Destanları 1

İbrahim Dilek
Türk Dil Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi, Türk Halk Edebiyatı, Orta Asya Türk Edebiyatı

Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Tabiat

N. Kübra Erbay; Kapak tasarımı: Sinan Can
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; Edebiyat

Kitapta; Cengiz Aytmatov'un tabiata bakış açısı, eserlerinde bu konuya nasıl, niçin yer verdiği, baskı döneminde yaşayan bir Kırgız yazarının, tabiatı ne şekilde simgeleştirdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Kitap, Cengiz Aytmatov'un özel ve sanatsal yaşamı, eserleri ve eserlerinde tabiat konusunun ele alındığı üç bölümden oluşmaktadır..... >>>

Türk Mitolojisi 1. Cilt

Bahaeddin Ögel
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Mitoloji

Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:- Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.- Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. >>>

Dede Korkut Öyküleri

Cemal Şener
Kare Yayınları; Edebiyat

Dede Korkut'un anlattığı söylenen öykülerin tümü on iki tanedir. Bugünkü Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Oğuz Türkleri'nin yaşamlarını konu edinir bu öyküler. Türkler'in geleneksel yaşamları kendi aralarındaki ve dışarıya karşı verdikleri mücadeleler anlatılıyor. Destan ve masal öğelerine sıkça yer veriliyor. Dede Korkut, her öykünün sonunda ortaya çıkar..... >>>

Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü

Özkul Çobanoğlu
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları; Türk Halk Edebiyatı, Başvuru Eserleri, Sözlükler, Antolojiler, Ansiklopediler, Türkçe Sözlükler, Orta Asya Türk Edebiyatı

Gara'ibü's - Sigar: İnceleme - Karşılaştırmalı Metin

Ali Şir Nevayi, Günay Kut
Türk Dil Kurumu Yayınları; Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler, Klasik Türk Edebiyatı, Orta Asya Türk Edebiyatı

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 27 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ORTA ASYA TÜRK EDEBİYATI KİTAPLARI

Antoloji.com
27.08.2015 22:18:23  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]