Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Orta Asya Türk Tarihi

  Türk Tarihi

Bu konu başlığında toplam 326 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Mehmet Saray
Jean - Paul Roux
Sencer Divitçioğlu
Zekeriya Kitapçı
Vasilij Viladimiroviç Barthold
Nadir Devlet
Ahmet Taşağıl
Doğan Avcıoğlu
Jean-Paul Roux
İbrahim Kafesoğlu
 

 Yeni Çıkanlar:

Tomris Türklerin İlk Kadın Hükümdarı

Emrullah Özdemir
Akçağ Basım Yayım Pazarlama; Tarih

Kırgızlar

Vasilij Viladimiroviç Barthold
Kömen Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi, Asya Tarihi

Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları

Özkan İzgi
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA İNCELEME MAKALELERİ Central AsIa After the Mongol Invas Ion -Islam and Sedentary Life as a Conse quence .3 Sung Devrinde Kao ’ch ’ang ’dan Çin ’e Giden Elçiler 19 İslamiyetten Önceki Türklerde Kadın 25 Destanlarda Türk kadını:27 Şiirlerde Türk Kadını:28 Hunlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:.29 Göktürkler zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:30 Uygurlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:31 İslâm’dan önceki Türklerde halk kadını:.33 Eski Türk Kadının giyimi:. >>>

Tarihte ve bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, 2013

Abdulkadir İnan
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi, Şamanizm, Zerdüştlük

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslam ve Batı kaynaklarında epeyce malumat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar içermektedir... İçindekiler: I. Tarihte şamanizm II. Dünyanın ve insanların yaradılışına dair efsaneler III. Tufan efsanesi IV. Dünyanın sonu-kıyamet (kalgançı çak) V. Tanrılar ve ruhlar VI. Şamanizmde put-fetişler VII. Yer-su tanrıları VIII. Ateş ve ocak IX. Şaman-kam ve hayatı X. Şaman cübbesi, külahı ve davulu XI. Âyin, tören ve bayramlar XII. Şaman dua, ilâhî ve afsunları XIII. >>>

Timur ve Devleti

İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

İçindekiler: ÖNSÖZ XI I-TİMUR DEVRÎ 1-33 a- Timur'dan Önceki Durum... 1-3; b - Ti¬mur'un Ortaya Çıkışı ve îlk Faaliyetleri... 3-7; c-Harezm Üzerine Seferler... 7-8; d - Mo¬ğollar ve Deşt-i Kıpçak Üzerine Seferler... 8-10; e - Timur'un Horasan Üzerine Sefer¬leri. .. 10-12; f- Üç Yıllık Sefer (1386-1388).. 12-15; g-Toktamış Üzerine Birinci Sefer... 15-17; h-Beş Yıllık Sefer (1392-1397)... 17-20; ı-Toktamış Üzerine İkinci Sefer... 20-22; i - Hindistan Seferi (1398-1399)... 22; j-Yedi Yıllık Sefer (1399-1404)... 22-31; k-Timur'un Son Seferi ve Ölümü... 31-33. >>>

Merv Sultan Sancar Türbesi: Soltan Sanjar Kümmedi

Tayfun Atmaca
TİKA Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi, Oyma, Oymacılık (Taş, Tahta, Kağıt vb.), Geleneksel Türk - İslam Sanatı, Restorasyon ve Konservasyon

Sultan Sencer; Hayatı, Devlet İdaresi ve Kişiliği,III. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer (1119 - 1157),Türkmenistan Eski Merv'deki Sultan Sancar Türbesinin Restorasyon Çalışmaları (2001 - 2004),Sultan Sancar Türbesi Restorasyonu. Sultan Sencer türbesi, Büyük Selçuklular´da iki katlı olan kümbet adı verilen yapılardan farklı olarak tek katlı inşa edilmiştir. Tuğlaların değişik şekillerde dizilmesiyle oluşturulan süslemeler ilgi çekicidir. Türkmenistan'ın Merv kentinde bulunmaktadır. Yapı büyük bir depremde yıkılmamıştı ve bu akıllara o türbenin melekler tarafından korunduğunu getirmişti. >>>

Moğolların Gizli Tarihi. (Yazılışı: 1240) . I. Tercüme

Manghol-un Niuça Tobça'an
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

Orijinal adı Manghol-un Niuça Tobça’an ve Çince tercümesinin adı Yüan-Cha’o Pi-Shi olan eser, Ahmet Temir tarafından Prof. Haenish’in Almanca ve S. Kozin’in Rusça tercümesinin Moğolca aslı ile karşılaştırılarak Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser bir müddettir tükendiği için yeni baskısı yapılmıştır (4. baskı). Temir’in “Moğolların Gizli Tarihi Hakkındaki Araştırmalara Umumî Bir Bakış” başlıklı girişiyle başlayan eser, Moğollar hakkında -efsanevî menşeden başlayarak Ogodai zamanına kadar- en eski bilgileri içine alır. Yazarı meçhul olan eser 1240 yılında tamamlanmıştır. >>>

Ülfet Gazetesi

Hasan Demiroğlu
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi, İletişim > Haber, Medya, Gazetecilik, Yayıncılık

İçindekiler : ONSOZKISALTMALARGİRİŞ 1. RUSYA TÜRKLERİNDE MATBAAl.1. Rusya'ya Matbaanın Gelişi1.2. Matbaanın Rusya Türklerine Geçişi1.3. 1905 Yılma Kadar Rusya Türklerinde Basın1.4. 1905 İhtilali Sonrası İdil-Ural Türklerinde Basın 2. ÜLFET GAZETESİ2.1. Gazetenin Özellikleri 3-ÜLFET GAZETESİNİN ÜZERİNDE DURDUĞU MESELELER3.1. Rusya Müslümanlarının Geri Kalış Sebepleri3.2. Kadınlar Meselesi3.3. Orenburg Dini İdaresinde Islah3.4. Muhtariyet (Otonomi)3.5. Mektep ve Medreselerde Reform 4- ÜLFET GAZETESİNDE RUSYA MÜSLÜMANLARI İTTİFAK TOPLANTILARI4.1. >>>

Uluğ Beg ve Zamanı

Wilhelm Barthold; Çeviren: İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

Orta Asya Türk tarihinin çeşitli devirleri ile meşgul olmuş bulunan Barthold (1869-1930) bu eserini "Ulugbek i ego vremya" adı ile Rus İlimler Akademisi'ne 28 Ocak 1915'te takdim etmiş ve eser Akademinin Tarih-Dil şubesi yayınları arasında yayımlanmıştır. Bu neşir esas alınarak eser Tahiroğlu Akdes Nimet tarafından Türkçe'ye; Walther Hinz tarafından İngilizce'ye; Hüseyin Ahmedi Pur tarafından Farsça'ya tercüme edilmiş olduğu gibi, Almanca ve İngilizce tercümelerin müteakip baskıları da yapılmıştır. >>>

Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi (Ciltli ve Şömizli)

Mehmet Saray
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Türklerin Tarihi

Jean - Paul Roux; Çeviren: Aykut Kazancıgil, Lale Arslan Özcan, Jean-Paul Roux
Kabalcı Yayınevi; Tarih Felsefesi ve Metodolojisi - Kaynak Kitap, Antik Tarih - İlkçağ Tarihi, Dünya Ortaçağ'dan 20. Yüzyıla (Sosyal - Siyasi ve Askeri Tarih)

... Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar ... Türkler adıyla tarihe geçen bu boylar, aileler ve kavimler bütünü batılıların gözüyle çoğunlukla barbarlığın simgesi olsalar da Orta Asya'nın yüksek uygarlıklarından birini ve bazen küçük devletlerinin bazen de devasa imparatorluklarının sınırları dahilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler. Bazen memluk, bazen efendi ve bazen de birbirlerinin en amansız düşmanıydılar. >>>

Uygur Karızlarına Yolculuk

Dursun Özden, Sayım Çınar
Kaynak Yayınları; Bölgeler, Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih), Kültür Sosyolojisi

Araştırmacı-gezgin Dursun Özden, gittiği onlarca ülkede ve Anadolu'da, kaybolan etkin kültürleri araştırıyor.Son olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve Sincang-Uygur Özerk Bölgesi'ne yaptığı gezi kapsamında; Orta Asya'da birlikte yaşama kültürünü ve 2500 yıl önce Türkler tarafından yapılan ve "Bir Uygarlık Harikası" diye adlandırılan tarihi Karızları araştırdı. Tanrı Dağları'nda başlayıp Turfan havzasına uzanan, Takmakan Çölü'nün 110 metre altında ve toplam 5100 kilometre uzunluğundaki Karızlar, yeraltındaki Çin Seddi olarak tanımlanıyor. >>>

Türklerin Tarihi Geçmişten Geleceğe

Umay Günay, Umay Türkeş-Günay
Akçağ Basım Yayım Pazarlama; Diğer

İkinci baskısı geçtiğimiz günlerde yapılan kitap, yazarının dilinden şöyle tanıtılıyor: "Türklerin Tarihi" adlı bu çalışmayı, el kitabı niteliğinde ve uzmanlık alanı tarih olmayan aydınlar için hazırladım. Uzun insanlık tarihi içinde M.Ö. IV. binden, M.S. II. binli yıllara kadar izlenebilen Türk tarihini özetleyen bu çalışma insanların hayatının kısa, milletlerin hayatının ve serüvenlerinin çok uzun ve karmaşık olduğunu sergilemektedir. >>>

Moğol Kurdu

Homeric; Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
Doğan Kitap; Edebiyat

Temuçin'in kazandığı başarıların yankısı bozkırda dörtnala yayılıyor ve dün onu terk edenler bugün atlılarının ve okçularının arasına katılıyordu. Zeki ve sabırlı Temuçin'in içgüdüleri bir kurdunki gibidir. Yanında, her türlü güçlük karşısında dimdik ayakta kalmayı başaran sadık dostu Borçu, tüm dünyanın tanıdığı ve önünde korkuyla diz çöktüğü Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın, yani Temuçin'in büyüklüğünün en yakın tanığı olacaktır. >>>

Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacib
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Edebiyat

Adetler İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi

Kadir İbrahimoğlu Kadirzade; Çeviren: Ahmet Doğan
Akçağ Basım Yayım Pazarlama; Kültür Sosyolojisi

Azerbaycan Nahçıvan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Doç, Dr. Hacı Kadir İbrahimoğlu Kadirzade'nin halkbilimi alanındaki "ADALETLER, İNANÇLAR ve TÜRKLERİN SOY KÜTÜĞÜ MESELESİ" adıyla Türkiye Türkçesine uyarlanan bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. 1- Çocukların doğumu ve terbiyesi ile ilgili Adaletler, İnançlar ve Etnogeneik Alakalar, 2- Defin ve yasla ilgili İnançlar ve Etnogenetik Alakalar, 3- Bazı hayvanlarla ilgili İnançlar ve Etnogenetik Alakalar. >>>

Bozkır İmparatorluğu

Rene Grousset; Çeviren: Reşat Uzmen
Ötüken Neşriyat;

"Ünlü Fransız Şarkiyatçısı René Grousset'in bu eseri Macar ovalarından Çin Denizine kadar olan bütün Avrasya kıtasında at oynatmış, tarihte daima hâkim bir rol oynamış, bir zamanlar dünya milletlerinin kaderini derinden etkilemiş, milletleri yerlerinden oynatarak bugünkü etnik ve demografik oluşumların ortaya çıkmasında baş rolü oynamış Türklerin bozkırlardaki muhteşem tarihini anlatmaktadır. Türkler veya Moğollar zeki, dengeli, pratik bir ırka mensup olup ortamın hırçın ve sert tabiatı altında yetişmişler, tabiî bir şekilde kumanda etmeye alışmışlar ve hatta bu karakter genlerine işlemiştir. >>>

Tarihte Türkler

Erol Güngör
Ötüken Neşriyat; Orta Asya Türk Tarihi

Bu eser bir Türk tarihidir. Sosyal ilimci, mütefekkir Erol Güngör'ün yeni nesillere samîmî ve akıcı bir üslûp içerisinde sunduğu bir tarihtir. Gayesi, tarih ilmiyle uğraşanların üzerinde ittifak ettikleri olayları, kendi bakış açısından okuyucuya sunmaktır. Sosyal ilimci Erol Güngör'ün bakış açısı, hâdiselerin anlatımında tâkib ettiği usûl ve üslûp önemlidir. Mütefekkir ve idealist insanlar cemiyetlere verecekleri mesajları tarih zeminine oturtma ihtiyacını her zaman duymuşlardır. >>>

Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği


Gündoğan Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

Rus ve Türk yetkililer tarafından farklı anlamlarda kullanılan Avrasya bölgesi ve özelde de Hazar enerji havzası, tarih boyunca, uluslararası politikada önemli bir rol oynamıştır. 'Büyük Oyun' adıyla anılan Sritanya İmparatorluğu ile Çarlık Rusya sı arasındaki siyasi mücadeleye sahne olan bu bölge,1991 yılında, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte, yeniden stratejik rekabetin oyun sahası haline gelmiştir. Büyük Oyun'da taraflar, doğrudan bölgeyi idari ve askeri kontrolleri altına alma mücadelesi yaşadılar. >>>

Attila Sendromu Batı Hıristiyanlığının Şuurötesi

Fevzi Samuk
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık; Orta Asya Türk Tarihi, Hıristiyanlık

Türk gücü bir masal gibi bütün Avrupa'yı büyüledi ve korkuttu. Analar çocuklarını susturmak için Türkler geliyor! Demeye başladılar. Ve o asırlarda Avrupalı halklar arasında onulmaz bir korku oluştu. Bu böyle bir korku idi ki şuurların derinliklerine nüfuz etti, yerleşti. Bir daha çıkmadı. Bunun adına Türk korkusu veya Türk fobiası denildi..... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 326 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ORTA ASYA TÜRK TARİHİ KİTAPLARI

Antoloji.com
03.09.2015 20:07:53  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]