Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar

  Türk Tarihi

Bu konu başlığında toplam 1.824 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Ahmet Kal'a
İlber Ortaylı
Halil İnalcık
Yılmaz Öztuna
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Mehmed Süreyya
Suraiya Faroqhi
Ahmed Akgündüz
Mustafa Armağan
Erhan Afyoncu
 

 Yeni Çıkanlar:

Büyük Osmanlı Tarihi (Ciltli) 5 Cilt

Enver Ziya Karal
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Balkanlar Tarihi, 1912 Yılına Kadar

Büyük Türk Tarihçisi Ord. Prof. İ. Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından hazırlanan Büyük Osmanlı Tarihini; merhum Uzunçarşılı'nın hastalğı üzerine ve tavsiyesi ile öğrencisi olan Büyük Osmanlı tarihçisi E. Ziya KARAL tamamlamıştır. Muhteşem bir kaynak kitap olan Büyük Osmanlı Tarihi şu bölümlerden oluşmaktadır.1. Cilt 5 Bölüm1. Bölüm: Yakın Çağların Başında Osmanlı İmparatorluğunun Genel Durumu2. Bölüm: Nizamı Cedid Devri (Yeni Dönem) 3. Bölüm: İrtica (Gerileme) 4. Bölüm: Bayraktar ve Mahmut (1808-1839) 5. Bölüm: Tanzimatı Hayriye Devri (1839-1859) 2. Cilt 2 Bölüm1. >>>

The Grandeur and Sultans of the Ottoman Empire

İlhan Akşit
Akşit Yayıncılık; Tarih

384 pages, 375 Illustartions.; Hardbound with slipcase, No matter how many works are published on Ottoman history or how diverse the angles may be in scrutinizing that history may be, they are all a mere drop in the proverbial bucket. This work entitled 'The Grandeur and Sultans of the Ottoman Empire' was designed to serve as a medium to promote this impressive cultural and historical heritage. While we're aware it is just not feasible to tell everything about the Ottomans in a single volume, we're very proud to say we've taken a significant step in that direction. >>>

Balkanlar'da Osmanlı Vakıfları Vakfiyeler Bulgaristan 1- cilt : Ottoman Waqfs in the Balkans. Waqf Deeds. Bulgaria

Halit Eren, Mustafa Oğuz, Önder Bayır, Zekai Mete
IRCICA Yayınları;

This publication resulted from a large-scale research project IRCICA undertook on the subject of the waqf institution. The waqf as a type of foundation was born in the Muslim Muslim world to serve a variety of functions ranging from the provision of basic means of subsistence to education, from charitable deeds to building mosques. The waqf also served as a model and found application outside the Muslim world with certain adaptations. >>>

?? ????? ??????? ??????? ?? ????? ???????? ???? ?????? ??????? (On The History of Arab Countries During The Ottoman Period

Halil Sahillioğlu
IRCICA Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, İslam Araştırmaları (Genel)

A voluminous collection of well-known historian Prof. Dr. Halil Sahillioğlu's articles authored in Arabic..... >>>

Osanlı Belgelerinde Sudan (Arapça) ??????? ?? ????? ???????? ?? ???? ??????? ??????? ????????

Salih Sadawi
IRCICA Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar

This book contains the Arabic traslations of a set of official documents of the Ottoman state which were selected from the Ottoman Archives in İstanbul on account of their importance as sources for research on the history of the Sudan during the Ottoman period. The book was prepared with the cooperation of the Ot-toman Archives Department attached to the Turkish Pri-me Ministry. Following its publication, a book launching was held at the Sudanese National Records House (NRH) in Khartoum in February 2009 to introduce it to interested researchers in the Sudan... >>>

Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre Tebliğleri / Proceedings of the International Congress on The Second Constitutional Period of the Ottoman State on Its Centenary


IRCICA Yayınları; Ortak Çalışmalar: Armağanlar, Sempozyum, Konferanslar, Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar

The International Congress on “The Second Constitutional Period/Meşrutiyet of the Ottoman State on its Centenary” was organized by IRCICA in Istanbul, on 7-10 May 2008, with the participation of 106 scholars and researchers presenting 102 papers. The papers are published in this book in their original language: English, Turkish or Arabic. The 1839 Tanzimat and the 1856 Islahat initiatives of the .. >>>

Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve Nevsaller) Ottoman Year - Books (Salname and Nevsal)

Hasan Duman
IRCICA Yayınları; Başvuru Eserleri, Ansiklopediler, Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Bibliyografyalar

Ottoman Yearbooks (Salnames and Nevsals) : 'The book presently under review supersedes by far any previous attempt to catalogue the salnames and nevsals.' Kemal Karpat, International Journal of Middle East Studies,16 (1984) 'This catalogue should interest demographers as well as historians. We join H. Duman in his request that researchers send IRCICA their own set of references so that one day we may hope to see a truly comprehensive union catalogue of this important set of statistical yearbooks.' L. Bisharat, MESA Bulletin, Vol.18, July 1984.. >>>

The Gift to the Great Ones on Naval Campaigns (Hardcover)

Hacı Halife Katib (Katip) Çelebi
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Osmanlı Tarihi > Askeri Yapısı

The impressive book The Gift to the Great Ones on Naval Campaignsedited by Idris Bostan is a great accomplishment for the history of navigation as well as a great reminder of the Ottoman control and supremacy of the seas during from the 16th and 17th centuries. The text of the actual book is accompanied by the enlightening and valuable information provided by the editor which includes a short biography of Kâtib Çelebi, his academic life and works as well as an extensive background information on the book, from the period of its commencement to presentation and later developments. >>>

Tuhfetü’l - Kibar fi Esfari’l - Bihar (Ciltli, Kutulu)

Yayına Hazırlayan: İdris Bostan, Hacı Halife Katib (Katip) Çelebi
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Osmanlı Tarihi > Askeri Yapısı

UNESCO’nun 2009'u ”Katip Çelebi’nin 400. Doğum Yılı” ilan etmesi nedeniyle Denizcilik Müsteşarlığınca Katip Çelebi’nin Türkçe ve İngilizce olarak basılan eseri ”Tuhfetü’l-Kibar Fi Esfari’l-Bihar (Deniz Seferleri Hakkında Büyüklere Armağan)”  Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde tanıtıldı. Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli ve kitabı yayına hazırlayan Prof. Dr. İdris Bostan’ın gerçekleştirdiği tanıtımda basın mensupları hazır bulundu. >>>

Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 43


İSAM Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Ortak Eserler, Kongre, Sempozyumlar

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu   İ. Metin Kunt An Ottoman Imperial Campaign: Suppressing the Marsh Arabs, Central power and peripheral rebellion in the 1560s / Bir Osmanlı Sefer-i Hümâyûnu: Cezâ’ir-i Arab Kalkışmasının Bastırılması, 1560’larda Merkezî Güç ve Uçlarda İsyan 001 - 018 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 43 Osmanlı Tarihi 1600-1920 (Genel)   İsmail E. Erünsal Fethedilen Arap Ülkelerindeki Vakıf Kütüphaneleri Osmanlılar Tarafından Yağmalandı mı? / Were the Endowment Libraries in Arab Countries Plundered by the Ottomans? >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Yalan Söyleyen Tarih Utansın 1-12 Cilt TK

Mustafa Müftüoğlu
Başak Yayıncılık; Anılar (Hatırat), Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Osmanlı Tarihi 1600-1920

Esefle kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, bugün tarih adına yazılanların -pek azı hariç- cümlesinin gerçek tarihle alakası yoktur! ... Bu, gerçek tarihle alakası olmayan yayın, tarihi, günlük politikanın oyuncağı haline getirip, ikbal sahiplerinin arzuları istikametinde yazıp söylemeyi adet edinen sözde tarihçilerle yapılmış ve ortaya atılan o yalan laflar, yıllar boyu, mektep sıralarından gazete ve dergi sütunlarına kadar her yerde o kadar çok tekrarlanmıştır ki, o yalan lafların gürültüsünden gerçek tarihin sesi duyulmaz olmuştur! ..... >>>

Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - 1

Halil İnalcık
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar

Devlet-i 'Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcık'ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti'nin bir beylikten Orta-Doğu ve Balkanlar'ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor. İnalcık Osmanlı Klasik Dönemi'ni sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. Siyasi tarihin toplumsal-ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor. >>>

Üç Kıtada Osmanlılar Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 3

İlber Ortaylı, Nevin Turgutlu
Timaş Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

İlk iki kitapta 250.000 tiraja ulaşan Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek serisi üçüncü kitabıyla tarihin bıraktığı izleri irdelemeye devam ediyor. İlber Ortaylı, Osmanlı'yı "üç kıtaya hükmeden" yöneticileri ve yönetim şekliyle, Akdeniz dünyasındaki hâkimiyetiyle, "millet" sistemiyle, 18. yüzyıl Avrupa'sında değişen devletler dengesindeki rolüyle ve şehirlerdeki yaşam biçimiyle kısacası kendine özgü kimliğiyle tanımaya davet ediyor... (Tanıtım Bülteninden).. >>>

Tarihimiz ve Biz

İlber Ortaylı, Zehra İpşiroğlu
Timaş Yayınları; Tarih Felsefesi ve Metodolojisi - Kaynak Kitap, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Tarih yapan milletlerden biri olarak biz Türkler tarih bilincine ne derece sahibiz? Geçmiş belgelerimize ne kadar yakın, ne ölçüde uzağız? Prof. Dr. İlber Ortaylı derin vukufiyeti ve benzersiz üslubuyla bizi tarihimizle tanıştırıyor, yüzleştiriyor. Osmanlı'nın klasik dönemini, XVIII ve XIX. asırlardaki toplumsal ve siyasal panoramayı, bugünkü Avrupa'yı var eden koşulları, Türk, Rus ve Japon modernleşme yolculuklarını, kısacası dünya medeniyetinin kökenlerini gözler önüne seriyor. >>>

Bilinmeyen Osmanlı

Ahmed Akgündüz, Said Öztürk
OSAV Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar

... Kitabımız Dört Bölümden teşekkül edecektir. Birinci Bölümde, Osmanlı Devleti'nin Siyasi Tarihi ile ilgili önemli sorulara ve cevaplarına yer vereceğiz. Ancak her Padişah ile ilgili, çokça sorulan soruları, hukuk veya iktisadı ilgilendirse dahi, bu kısımda cevaplandıracağız. Mesela, Fatih'i anlatırken Kanunnamesinde yer alan kardeş katlini geçmeyeceğiz. İkinci Bölümde, Osmanlı Devleti'nde Sosyal Hayat ve Haremle ilgili soruları cevaplandıracağız. Üçüncü Bölümde, Osmanlı Hukuk Sistemi ve Devlet Teşkilatı ile alakalı meseleleri inceleyeceğiz. >>>

Zenanname Kadınlar Kitabı: The Book on Women

Enderunlu Fazıl; Hazırlayan: Filiz Bingölçe; Çeviren: Kevser Demir
Alt-Üst Yayın Grubu; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Osmanlı Divan Şiiri, Hat, Minyatür, Tezhib, Ebru

Onsekizinci yuzyilin bu cok onemli eseri ilk kez sadelestirilmis tam metin olarak Turkce'de. Osmanlı döneminde toplatılan ilk kitap olma özelliğini taşıyan ZENANNAME seçilmis minyatürleriyle dikkat çekici. Gürcüler mi daha cazibelidir Acemler mi? İngiliz kadınlarıyla Rus kızlarını birbirinden ayıran cinsel özellikler nelerdir? Kadınlar hamamında nasıl kavga edilir? İstanbul'da kaç çeşit kadın yaşar? Bütün bu soruların ve daha fazlasının yanıtını bu kitapta bulabilirsiniz. Elinizdeki bir kadınlar albümü. Dunyanın tüm kadınları bu eserde resmi geçit yapıyor. >>>

Osmanlı Mektepleri Sultan II. Abdülhamid Han Dervi

Hazırlayan: Osman Doğan
Çamlıca Basım Yayın; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih), Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

Bu eser, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın, maârifi muasır bir seviyeye çıkarmak için memleket sathında açtırdığı mektepleri mevzu edinen bir fotoğraf albümüdür. Bu çalışma, Devlet-i Aliyye'nin sadece bir padişahının, sadece maârif sahasında yaptığı faaliyetlerden bir nebzedir. "Osmanlı ne yapmış ki?" diyenlere verilebilecek en güzel bir cevaptır. Bu albümde Selanik'te, Trablusgarb'ta, Yemen'de, Yanya'da, Hanya'da, Bursa'da, Vidin'de, Bağdat'ta ve daha birçok yerde inşâ edilmiş mektepleri tanıyacak, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın "gerici" değil "yenilikçi" bir sultan olduğunu göreceksiniz. >>>

Tarih Şuuruna Doğru 3

İbrahim Refik
Albatros Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Osman Gazi'nin Rüyası İki Defa Tahtını Terkeden Dünyanın Tek Hükümdarı Sultan Murad'dan Geleceğin Fatihi'ne Zafer Avlayan Yiğitler Osmanlı Devlet Geleneği ve İnsana Verilen Değer Osmanlı Mahallesinin Orjinalliği Osmanlı ile Batı Medeniyeti Arasındaki Fark Osmanlı Arması Sultan Mahmud'u Kapısından Kovan Şeyh Osmanlı ve Zoraki Kasaplar Devlet-i Ali'nin Yükseliş Dinamikleri Seyyar Kadılık Müessesesi Harem Gerçeği Sultan 2. >>>

Öteki Tarih 1 Abdülmecid'den İttihat Terakki'ye

Ayşe Hür
Profil Yayıncılık; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih), Türkiye Cumhuriyeti (Siyasi ve Askeri Tarih)

Osmanlı İmparatorluğu son 150 yılında bir çözülme sürecine girmişti. Bitmez tükenmez savaşlar, yenilgiler ve büyük insan kayıpları devletin devamı konusunda derin endişeler yaratmıştı. İmparatorluğu yıkılmasını önlemek için yapılan her girişim başarısızlıkla sonuçlanırken, iktidarı elinde tutan kadrolar, olan bitenden emperyalist güçleri ve onlarla işbirliği yapan azınlıkları sorumlu tutmak eğilimindeydi. Ama kaçınılmaz son geldi ve Osmanlı İmparatorluğu tarihe gömüldü. >>>

Eski Dünya Seyahatnamesi

İlber Ortaylı
Aşina Kitaplar; Tarihi Seyahatnameler

İlber Ortaylı Seyahatnamesi, tarihçimizin seyyah kişiliğiyle İsfahan'dan Venedik'e, Kudüs'ten Kırım'a, Tokyo'dan Yemen'e geniş bir coğrafyada seyahate çıkarıyor. Onun adımlarına eşlik ederken, Eski Dünya düzeninin ülke ve şehirlerinin büyülü zamanlarına gidiyor ve geçmişimizle yeniden usulca buluşuyoruz. Osmanlı Diyarlarındaki izlenimleri ise İmparatorluk topraklarına bizi daha da aşina kılıyor. Dünya, seyyahların dilinde ve gözünde büyür, genişler, çoğalır. Seyahatnameler, bizi zamanın derinliklerine, tarihin katmanlarına ulaştırır. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 1.824 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: OSMANLI TARİHİNE AİT GENEL KİTAPLAR KİTAPLARI

Antoloji.com
28.08.2015 22:07:32  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]