Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Öteki Yayınevi

Sitemizde bu yayınevinin toplam 186 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Philippicae Söylevleri (Ciltli)

Yazar : Cicero
Öteki Yayınevi;

İÖ 106-43 yılları arasında yaşamış olan Romalı söz söyleme ustası yazın adamı, filozof Marcus Tullius Cicero, yaşadığı dönemin en ünlü avukatı olmuş homo novus olarak devlet katında en yüksek kamu görevi sayılan konsüllüğe değin yükselmiştir. Marcus Tullius Cicero, M. Antonius'un devleti ele geçirmesini ve tek kişi yönetimi kurmasını engellemek için yaşamının son yıllarında senatoda ve halk önünde Philippicae Söylevleri'ni (Orationes Philippicae) vermiştir. >>>

Işığın Dokusu (Ciltli)

Yazar : Cathryn Vasseleu
Öteki Yayınevi;

Batı düşünce tarihinde varoluş ve ışığın doğası birbiriyle iç içe gelişir. Bu geleneğin temeli, ışığın anlaşılabilir bir dünyayı açığa çıkaran bir görünmeyen ortam imgesidir. Yunan düşüncesinde, görünebilirlik görsellikle onaylanması gereken bir gerçekliğin kesin doğruluğudur. Işığı görmek, görünebilen içindeki görünmeyeni görmenin ya da beraber varolan şeylerin kavranabilir fakat kendi halinde duyumsanan niteliklerden yoksun olan biçimin içinde görmenin metaforudur. (Arka Kapak).. >>>

İklim Adaletine Doğru (Ciltli)

Yazar : Brain Tokar
Öteki Yayınevi;

Barış, çevre ve adalet sorunlarına kendini adamış tanınmış bir aktivist olan yazar, Brain Tokar, İklim Adaleti Hareketi ile ilgili bu kitabında konuyu tüm boyutlarıyla incelemekte; küresel ısınma hakkında uzak geleceğe ait senaryoların muhtemel sonuçlarından ziyade yaşamları halihazırda bundan etkilenen ve genellikle küresel Güney'de yaşayanları; küresel Kuzey ülkelerinin tarihsel iklim borçlarını ödememek (iklim adaletini gerçekleştirmemek) için iklim zirvelerinin altını oyacak ideolojik, ? >>>

Monadoloji ve Sosyoloji (Ciltli)

Yazar : Gabriel de Tarde
Öteki Yayınevi;

Sonsuz sayıda bireyin oluşturduğu sonsuz sayıda birey ve gene söylemek gerekir ki, bu durumda bir toplum da bireydir. İşte monadolojik bireylikler teorisinin Tarde'daki ifadesi; "Biz"in arka planda, eğer iyi ararsanız, çoğalarak çatışan birleşen, yuvarlanıp giden belli bir sayıda "onlar" ve "bunlar"dan başka bir şey bulamazsınız (...) Gerçekte bu türden açıklamalar yanıltıcıdır ve bunları yapanlar.. >>>

Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi Yediyüz (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi;

Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazan tarihçilerin ezici çoğunluğu, imparatorluğun kuruluşunda dinin önemli bir rol oynadığında birleşiyorlar. İmparatorluğun son dönemlerindeyse, 'geri kalmışlığın' başlıca nedeninin din olduğu ileri sürülüyor! Elbette bir dönemde 'ilerici', değilse 'olumlu' rol oynayanın, nasıl olup da bir başka dönemde 'gericiliğin', 'olumsuzluğun', 'kötülüğün' başlıca nedeni haline geldiğini anlamak mümkün değildir. Bu tür yaklaşımlar, din ve dinin işleviyle ilgili yanlış anlamadan, değilse bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor (elbette bilmemek mazeret değildir. >>>

Akıntıya Karşı Yazılar (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi;

Oysa, dünyada "kavram çifti" diye bir şey vardır. Yoksulluk ve zenginlik kavramları bir birin zorunlu olarak üreten kavramlardır. Aynı şey kalkınmışlık ve geri kalmışlık için de geçerlidir. Bunlar, biri olmadan diğerinin de mevcut olmaması gereken kavramlardır. Zira birilerinin yoksulluğu diğerlerinin zenginliğinden kaynaklanır. Dünya ölçeğinde gelişmişlik ve azgelişmişlik de öyledir. Bugün ortalama bir Kuzey Amerikalı, ortalama bir Afrikalıdan 50 kat "zenginse"; bu, Afrikalının 50 kat az tüketmesinden ötürüdür. >>>

Devlet - Ülkücü - Mafya. Kurtlu Kokteyl

Hasan Uysal
Öteki Yayınevi;

Bilim Dilinde Kürtler ve Kürdistan

Edip Polat
Öteki Yayınevi;

Çığrından Çıkmış Bir Dünya (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi; Siyasal Hayat - Dünya

İnsanlığın ortak serveti olanın bir azınlık tarafından yağmalanmasını bir ilerleme, bir "uygarlık göstergesi" saymak mümkün değildir. Artık, sermayenin hareketi demek olan kapitalist üretim tarzı (burjuva uygarlığı densin), doğaya ve topluma zarar vermeden yol alamıyor. Üstelik her aşamada sistemin yıkıcılığı daha da büyüyor. Sermayenin yeniden üretimi, toplumun ve doğanın yeniden üretimini problemli hale getiriyor. Velhasıl, yaşamı ve yaşamın kaynağını aşındırıyor. Dolayısıyla genel bir sürdürülemezlik tablosu ortaya çıkmış durumdadır... >>>

Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi; Ekonomi - Politik

Bazı kavramlar sıkça kullanıldığı halde, içerikleriyle pek ilgilenilmez. Veri olarak kabul edilirler ve bir bakıma inanç kategorisine dahil olmuşlardır. Kalkınma kavramı son yarım yüzyılın en çok kullanılan kavramlarından biridir. Oysa, gerçekten neyi ifade ettiği pek merak konusu olmamıştır. Kavramlara yüklenen anlamlar her zaman herkes için aynı olmayabilir ve bu doğaldır. "Uygarlaşma", "modernleşme" veya aşağı yukarı aynı anlama gelen "çağdaşlaşma", batılılaşma" vb. gibi kavramlar herkes için aynı anlamları taşımaz. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Philippicae Söylevleri (Ciltli)

Yazar : Cicero
Öteki Yayınevi;

İÖ 106-43 yılları arasında yaşamış olan Romalı söz söyleme ustası yazın adamı, filozof Marcus Tullius Cicero, yaşadığı dönemin en ünlü avukatı olmuş homo novus olarak devlet katında en yüksek kamu görevi sayılan konsüllüğe değin yükselmiştir. Marcus Tullius Cicero, M. Antonius'un devleti ele geçirmesini ve tek kişi yönetimi kurmasını engellemek için yaşamının son yıllarında senatoda ve halk önünde Philippicae Söylevleri'ni (Orationes Philippicae) vermiştir. >>>

Işığın Dokusu (Ciltli)

Yazar : Cathryn Vasseleu
Öteki Yayınevi;

Batı düşünce tarihinde varoluş ve ışığın doğası birbiriyle iç içe gelişir. Bu geleneğin temeli, ışığın anlaşılabilir bir dünyayı açığa çıkaran bir görünmeyen ortam imgesidir. Yunan düşüncesinde, görünebilirlik görsellikle onaylanması gereken bir gerçekliğin kesin doğruluğudur. Işığı görmek, görünebilen içindeki görünmeyeni görmenin ya da beraber varolan şeylerin kavranabilir fakat kendi halinde duyumsanan niteliklerden yoksun olan biçimin içinde görmenin metaforudur. (Arka Kapak).. >>>

İklim Adaletine Doğru (Ciltli)

Yazar : Brain Tokar
Öteki Yayınevi;

Barış, çevre ve adalet sorunlarına kendini adamış tanınmış bir aktivist olan yazar, Brain Tokar, İklim Adaleti Hareketi ile ilgili bu kitabında konuyu tüm boyutlarıyla incelemekte; küresel ısınma hakkında uzak geleceğe ait senaryoların muhtemel sonuçlarından ziyade yaşamları halihazırda bundan etkilenen ve genellikle küresel Güney'de yaşayanları; küresel Kuzey ülkelerinin tarihsel iklim borçlarını ödememek (iklim adaletini gerçekleştirmemek) için iklim zirvelerinin altını oyacak ideolojik, ? >>>

Monadoloji ve Sosyoloji (Ciltli)

Yazar : Gabriel de Tarde
Öteki Yayınevi;

Sonsuz sayıda bireyin oluşturduğu sonsuz sayıda birey ve gene söylemek gerekir ki, bu durumda bir toplum da bireydir. İşte monadolojik bireylikler teorisinin Tarde'daki ifadesi; "Biz"in arka planda, eğer iyi ararsanız, çoğalarak çatışan birleşen, yuvarlanıp giden belli bir sayıda "onlar" ve "bunlar"dan başka bir şey bulamazsınız (...) Gerçekte bu türden açıklamalar yanıltıcıdır ve bunları yapanlar.. >>>

Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi Yediyüz (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi;

Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazan tarihçilerin ezici çoğunluğu, imparatorluğun kuruluşunda dinin önemli bir rol oynadığında birleşiyorlar. İmparatorluğun son dönemlerindeyse, 'geri kalmışlığın' başlıca nedeninin din olduğu ileri sürülüyor! Elbette bir dönemde 'ilerici', değilse 'olumlu' rol oynayanın, nasıl olup da bir başka dönemde 'gericiliğin', 'olumsuzluğun', 'kötülüğün' başlıca nedeni haline geldiğini anlamak mümkün değildir. Bu tür yaklaşımlar, din ve dinin işleviyle ilgili yanlış anlamadan, değilse bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor (elbette bilmemek mazeret değildir. >>>

Akıntıya Karşı Yazılar (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi;

Oysa, dünyada "kavram çifti" diye bir şey vardır. Yoksulluk ve zenginlik kavramları bir birin zorunlu olarak üreten kavramlardır. Aynı şey kalkınmışlık ve geri kalmışlık için de geçerlidir. Bunlar, biri olmadan diğerinin de mevcut olmaması gereken kavramlardır. Zira birilerinin yoksulluğu diğerlerinin zenginliğinden kaynaklanır. Dünya ölçeğinde gelişmişlik ve azgelişmişlik de öyledir. Bugün ortalama bir Kuzey Amerikalı, ortalama bir Afrikalıdan 50 kat "zenginse"; bu, Afrikalının 50 kat az tüketmesinden ötürüdür. >>>

Devlet - Ülkücü - Mafya. Kurtlu Kokteyl

Hasan Uysal
Öteki Yayınevi;

Bilim Dilinde Kürtler ve Kürdistan

Edip Polat
Öteki Yayınevi;

Çığrından Çıkmış Bir Dünya (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi; Siyasal Hayat - Dünya

İnsanlığın ortak serveti olanın bir azınlık tarafından yağmalanmasını bir ilerleme, bir "uygarlık göstergesi" saymak mümkün değildir. Artık, sermayenin hareketi demek olan kapitalist üretim tarzı (burjuva uygarlığı densin), doğaya ve topluma zarar vermeden yol alamıyor. Üstelik her aşamada sistemin yıkıcılığı daha da büyüyor. Sermayenin yeniden üretimi, toplumun ve doğanın yeniden üretimini problemli hale getiriyor. Velhasıl, yaşamı ve yaşamın kaynağını aşındırıyor. Dolayısıyla genel bir sürdürülemezlik tablosu ortaya çıkmış durumdadır... >>>

Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü (Ciltli)

Fikret Başkaya
Öteki Yayınevi; Ekonomi - Politik

Bazı kavramlar sıkça kullanıldığı halde, içerikleriyle pek ilgilenilmez. Veri olarak kabul edilirler ve bir bakıma inanç kategorisine dahil olmuşlardır. Kalkınma kavramı son yarım yüzyılın en çok kullanılan kavramlarından biridir. Oysa, gerçekten neyi ifade ettiği pek merak konusu olmamıştır. Kavramlara yüklenen anlamlar her zaman herkes için aynı olmayabilir ve bu doğaldır. "Uygarlaşma", "modernleşme" veya aşağı yukarı aynı anlama gelen "çağdaşlaşma", batılılaşma" vb. gibi kavramlar herkes için aynı anlamları taşımaz. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Öteki Yayınevi

Antoloji.com
28.04.2015 21:16:13  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]