Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Sözlükler

  Tıp - Sağlık

Bu konu başlığında toplam 134 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

İsmet Dökmeci
Orhan Şener
Mehmet Hengirmen
Komisyon
Metin Toprak
Kadir Güneş
İsmail Parlatır
İlker Yücel
Birsen Karaca
Ali Püsküllüoğlu
 

 Yeni Çıkanlar:

Almanca-Türkçe - Türkçe-Almanca Mini Sözlük itsy - bitsy Mini Sözlük

Muhammed Koçak
Delta Kültür Yayınevi; Sözlükler

Avuç içine sığabilecek büyüklükte ama yaklaşık on bin kelimeden oluşuyor. Cildi dikişle sağlamlaştırılmış, son derece pratik ve kullanışlı bir sözlük..... >>>

Arapça-Türkçe - Türkçe-Arapça Mini Sözlük itsy - bitsy Mini Sözlük

Murat Özcan
Delta Kültür Yayınevi; Sözlükler

Avuç içine sığabilecek büyüklükte ama yaklaşık on bin kelimeden oluşuyor. Cildi dikişle sağlamlaştırılmış, son derece pratik ve kullanışlı bir sözlük..... >>>

Fransızca-Türkçe - Türkçe-Fransızca Mini Sözlük itsy - bitsy Mini Sözlük

Deniz Karan, Jonathan Broutin
Delta Kültür Yayınevi; Sözlükler

Avuç içine sığabilecek büyüklükte ama yaklaşık on bin kelimeden oluşuyor. Cildi dikişle sağlamlaştırılmış, son derece pratik ve kullanışlı bir sözlük..... >>>

İngilizce - Türkçe Mini Sözlük itsy - bitsy Mini Sözlük

İlker Yücel
Delta Kültür Yayınevi; Sözlükler

Avuç içine sığabilecek büyüklükte ama yaklaşık on bin kelimeden oluşuyor. Cildi dikişle sağlamlaştırılmış, son derece pratik ve kullanışlı bir sözlük..... >>>

Rusça SözlükRusça - Türkçe / Türkçe - Rusça

Ali Bayram
Alfa Basım Yayım Dağıtım; Sözlükler

20.000 Türkçe - 20.000 Rusça sözcük En güncel ve en çok kullanılan sözcükler Türkçede ve Rusçada yaygın olarak kullanılan sözcük, terim ve deyimleri içeren 40.000'in üzerinde maddenin Türkçe ve Rusça karşılıkları Rusça sözcüklerin tümünün Türk alfabesine göre okunuşunu gösteren kolay anlaşılır sesletimleri Okulda, tatilde ve işte kullanılabilecek ebatta ve hacimde....... >>>

Türkçe - İngilizce Mini Sözlük itsy - bitsy Mini Sözlük Dizisi

İlker Yücel
Delta Kültür Yayınevi; Sözlükler

Avuç içine sığabilecek büyüklükte ama yaklaşık on bin kelimeden oluşuyor. Cildi dikişle sağlamlaştırılmış, son derece pratik ve kullanışlı bir sözlük..... >>>

Farsça - Türkçe Sözlük Alfabe, Önemli Fiiller, Mastar Kökleri

Ahmad Jabbari
Siyasal Kitabevi; Sözlükler

FARSÇA - TÜRKÇE Sözlük: Dr. Ahmad Jabbari yönetiminde; Hoseinreza Moradi ve Melisa Rahmatshahi'nin katkılarıyla yayına hazırlanmışolup; yabancı bir dile sahip olmak için yeterli sayılan 2000?3000 aralığında Farsça?Türkçe kelimenin sözlük karşılıklarıyla birlikte; alfabe, önemli fiiller ve mastar köklerinden oluşan ayrıntılı üç bölüm daha bulunmaktadır..... >>>

Devletler Hukuku Sistematik Dizini

Erkan Akdoğan, İlhan Akipek, Serap Telli Akipek
Turhan Kitabevi; Sözlükler

Genel olarak, hukuk, tümü itibariyle, birci (monist), ikici (düalist) ve çokcu (plüralist) açılardan sistemleştirilebilir. Hukukla ilgili bilgilerimizi, tek bir ana prensibe, tek bir fenomene irca ederek şemalandırabiliriz. O zaman hukuka dair bütün bilgilerimiz, aynı ağacın dalları olarak belirir. Diğer taraftan, bilgilerimizi, tiplerine göre, birbirlerine olan yakınlık ve uzaklık derecesine, altlık ve üstlük, öncelik ve sonralıkları-na bakarak sınıflandırabiliriz. >>>

Güncel Yazım Kılavuzu

Vural Sözer
Epsilon Yayıncılık; Sözlükler

Yazan/Okuyan Herkese!.. Dekarasyon mu dekorasyon mu? Rating mi, reyting mi? Kuaför mü, kuvafür mü? Eşorfman mı, eşofman mı? Şohben mi, şofben mi? Ezgost mu, egzos mu, egzoz mu?... Ve daha niceleri... Hiç duraksamadan, bir çırpıda yazabiliyor musunuz? Bu kılavuzda: *Türk dilene girmiş 30 000'i aşkın yabancı sözcüğü, *Tüm bileşik sözcükleri, *İnceltme ya da uzatma imi alan sözcükleri, *Yerli v.. >>>

İlkokul Konuşan Sözlük

Baha Dürder, Haydar Ediskun
Remzi Kitabevi; Genel Konular ve Başvuru Eserler

Sayın Öğretmenlere, KONUŞAN SÖZLÜK, öğrencilerin ellerindeki ders kitapları ve dergiler tarandıktan sonra hazırlanmıştır. Bu bakımdan Sözlük, gereksiz kelime ve deyim boğuntusundan kurtarılmıştır..... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy Tanı / Tedavi El Kitabı 18. Edisyon

Editör: Justin L. Kaplan, Mark H. Beers, Robert S. Porter, Thomas V. Jones
Yüce Yayımları; Hastalıklar ve İlaçlar, Sözlükler

Tıbbi bilgilerdeki artışa karşın The Merck Manual'ın hedefi değişmemiştir. Bu hedef hekimlere, tıp öğrencilerine, hemşirelere, eczacılara ve diğer sağlık görevlilerine eksiksiz, titiz ve yararlı klinik bilgiler sunmaktır. The Merck Manual'de bir iç hastalıkları ders kitabından beklenen bütün konular yer almakta, ayrıca pediyatri, psikiyatri, obstetrik, jinekoloji, dermatoloji, farmakoloji, oftalmoji, otolaringoloji ve bir dizi özel konuya ayrıntılı olarak yer verilmektedir. The Merck Manual doktorların hastalarına en iyi tedaviyi sağlamasına yardımcı olan bilgileri vermektedir. >>>

Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü

Ekmeleddin İhsanoğlu, Ekrem Kadri Unat; Yayımlayan: Suat Vural
Türk Tarih Kurumu Yayınları ; Osmanlıca Sözlük ve Rehberler, Sözlükler

OSMANLICA TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ÖNSÖZ s.IX TIP DİLİNİN TÜRKÇELEŞMESİ MESELESİ (E. İhsanoğlu) s.XIII Sözlüğün Hazırlanış Şekli ve Kullanımına Dair Bazı Notlar s. XXIX I. OSMANLICA - TÜRKÇE - FRANSIZCA TIP SÖZLÜĞÜ s.1 II. OSMANLICA - TÜRKÇE - FRANSIZCA TIP SÖZLÜĞÜ (Telâffuzuna Göre) s.219 III. TÜRKÇE - OSMANLICA - FRANSIZCA TIP SÖZLÜĞÜ s.335 IV. FRANSIZCA - TÜRKÇE - OSMANLICA TIP SÖZLÜĞÜ s.445 KAYNAKÇA s.559 .. >>>

Türkçe Okunuşlu Tıp Terimleri Sözlüğü

İsmet Dökmeci
İstanbul Medikal Yayıncılık; Sözlükler

Bir hekim yaşamı boyunca yerli ve yabancı mesleki yayınları yakından izlemek ve gerektiğinde uluslararası alanda ileri gitmiş ülkelerdeki meslektaşlarıyla sürekli iletişim durumunda olduğundan, tıp eğitiminde yabancı terminoloji egemenliği geçmişte olduğu gibi bu gün de ön plana çıkmaktadır. 'Ülke sınırı olmayan meslek' diye tanımlanan hekimlik, evrensel bir meslektir. Dünyanın her yerinde tıp eğitimi, uluslararası ternimolojinin, kendi dillerine adapte edilmiş şekliyle sürdürülmektedir. Sadece kendi dilinde eğitim almış olan bir hekim, ülkesi sınırlarına hapsolmuş demektir. >>>

Tıp Terimleri Cep Sözlüğü

İsmet Dökmeci, Metin Toprak, Mübeccel Ulukavak
İstanbul Medikal Yayıncılık; Tıp Bilimleri

Tıp dünyasının dili olan Grekçe ve Latince kökenli kelimelerin Türkçe anlamlarını kavrmak için sözlük kullanmak gerekmektedi. (Tanıtım Bülteninden) .... >>>

Hekimlik ve Türkçe: Türkçe Tıp Terimleri Çalıştayı

Yayına Hazırlayan: Esen Güray
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); Sözlükler, Ortak Çalışmalar: Armağanlar, Konferanslar, Sempozyumlar

Türkiye Bilimler Akademisi� nin Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında tıp terimleri sözlüğü hazırlanmasına yönelik etkinliklerden biri olan Türkçe Tıp Terimleri Çalıştayı,26-27 Aralık 2003 tarihleri arasında, Bolu- Abant İzzet Baysal Üniversitesi� nde düzenlendi. Kitap, tıp fakülteleri, uzmanlık dernekleri ve Türk Tabipler Birliği� nden toplam 80 uzmanın katıldığı toplantıda yapılan konuşmaları içermektedir. Kitapta ayrıca,7 çalışma biriminde tartışılan Türk tıp dilinin sorunları, önerilen çözüm yolları ve sonuç bildirgesi de bulunmaktadır... >>>

Feneis'in Sistematik Resimli Anatomi Sözlüğü

Wolfgang Dauber
Yüce Yayımları; Sözlükler

Anatomi, çok kapsamlı bir bilim dalı olup terminolojisi sürekli yenilenmektedir. Yenilikçi ve güvenilirliği kanıtlanmış,1250'den fazla yeni terim eklenmiş bu resimli cep sözlüğü, uluslararası geçerliliğe sahip güncel anatomik terimleri hızla öğrenmenizi sağlamaktadır. - 8000'den fazla terim, kısa ve anlaşılır cümlelerle açıklanmıştır. - Hemen hemen tüm terimler, çizgisel anatomik şekillerle somutlaştırılmıştır. - Karşılıklı sayfalarda yer alan metin ve şekiller, öğrenmeyi kolaylaştırılmıştır. - Sözlük, vücudun tüm organ ve sistemlerini kapsar. >>>

Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü

Süreyya Ülker
Yüce Yayımları; Sözlükler

(93,000 tıp teriminin Türkçe karşılıkları, tıbbi tanımları, tıpdışı anlamları. Tıbbi botanik, fizik, kimya, zooloji terimleri) '...bu azim ve çaba gelecek nesilller için bir gayret örneği olsun... Bu yola özel bir örnek vermiş olan genç hekim Süreyya Ülker'i bu bakımdan da kutlamak isterim.' -Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak- 'Yorulma bilmez dil ülkücüsü, genç doktorumuz Süreyya Ülker'in şu yapıtı... İmrenilecek bir emek ürünüdür. Dr. Süreyya Ülker, adını şimdiden hekimlik tarihine geçirmiştir. >>>

Tıbbi Terimleri Oluşturan Latince-Yunanca Kök Kelimeler Sözlüğü

Günhan Yayla
İstanbul Medikal Yayıncılık; Sözlükler

Bu sözlük, tüm hekimlerle, tıbbi konulara meraklı olanları ilgilendiriyor.Gerçekten titizlik, sabır, dikkat, cesaret, özveriyle ve büyük emek verilerek ortaya çıkarılan bu değerli yapıtın Türk hekimlerine katkı sağlayacağına inanmaktayım..... >>>

Türkçe Tıp Terimleri Sözlüğü

İsmet Dökmeci
İstanbul Medikal Yayıncılık; Sözlükler

4000 Türkçe Tıbbi Sözcük Geniş Açıklamalı Terminolojik Bilgiler Şifalı ve Zehirli Bitki, Mineral ve Hayvansal Ürünler İngilizce-Türkçe Dizin.... >>>

Tıp Terimleri Sözlüğü (Ciltli)

İsmet Dökmeci
İstanbul Medikal Yayıncılık; Sözlükler

2003'te yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören bu sözlüğün bir yıl sonra yoğun istek üzerine, yeniden düzenlenmiş,64 bin sözcük içeren 2. baskısı çıkarıldı..... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 134 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: SÖZLÜKLER KİTAPLARI

Antoloji.com
04.09.2015 17:27:55  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]