Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Tarihi Seyahatnameler

  Tarih

Bu konu başlığında toplam 193 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Evliya Çelebi
Antoine Ignace Melling
Charles Schefer
Yalçın Küçük
Necati Güngör
Yücel Dağlı
Petrus Gyllius
Dilaver Cebeci
Arminius Vambery
Ahmet İzzet Paşa
 

 Yeni Çıkanlar:

Kutsal Yolculuk Hac / Hajj The Holy Journey Kartpostallarla Hac Yolu / The Hajj Route Through Postcards

M. Murat Kargılı
Kaptan Yayıncılık; İslam Dini Tarihi

Kime ki Kâbe nasip olsa Hudâ rahmet eder. Her kişi sevdiğini hanesine davet eder. Nahifi Kökeni Hz. İbrahim’e dayanan ve uzun bir tarihî geçmişi olan hac, İslâm dininin üzerine inşa edildiği beş temel esastan biridir. Bu esaslardan şahadet (tanıklık) inançla ilgiliyken, namaz, oruç, zekât ve hac ibadetle ilgilidir. Sağlık ve servet yönünden imkânı olan Müslümanlara ömürde bir defa haccetmek farzdır. Ömürde bir defa yapılması yeterli olmasının yanı sıra haccı günlük hayat içerisinde yapılan diğer ibadetlerden ayıran en büyük özellik, bir yolculukla gerçekleşebiliyor olmasıdır. >>>

Bir Zamanlar Türkiye Bir İsveç Elçisinin 1820'lerde Türkiye Albümü Bir İsveç Elçisinin 1820'lerde Türkiye Albümü

Engin Yenal
Yapı Kredi Yayınları;

1824-1827yıllan arasında İstanbul'da Bab-ı Âli nezninde İsveç elçisi olarak görev yapan Cari Gustaf Löwenhielm (1790-1838) bu süre içerisinde Osmanlı ülkesini gezerek, çok değişik konuları kapsayan 250 kadar resim yapmıştı. Bu kitap, söz konusu resimlerin yaklaşık yarısını sunuyor, bunların çoğunluğu Uppsala Üniversitesi Kitaplığı'nda bulunan beş albümden derlenirken; diğerleri Stockholm Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi ve özel koleksiyonlardan seçildi... Her resme belgesel ve sanatsal değerini vurgulayan açıklayıcı yorumlar eşlik ediyor. >>>

Beyan - ı Menazil - i Sefer - i 'Irakeyn - i Sultan Süleyman Han

Nasuhü's Silahi Matrakçı; Yayına Hazırlayan: Hüseyin G. Yurdaydın
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Matrakçı Nasuh ( . - 1564) minyatür sanatçısı. buna ilave olarak matematik ve tarih konularında aşağıda isimlerini verdiğimiz kitapları da yazmış çok yönlü bir bilim adamıdır.Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi bir şekilde 1533’ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. Çeşitli kaynaklarda onun 1547’den, 1551’den, 1553’ten sonraları ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları bulunur.Enderun’da okumuştur. >>>

İstanbul ve Boğaz Kıyılarına Pitoresk Seyahat

Antoine Ignace Melling; Çeviren: Ece Zerman, Irvin Cemil Schick, Antonie Ignace Melling, Ayhan Aydın
Denizler Kitabevi; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname, İstanbul Kitapları, Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

Kısaca "kazıma resim sanatı" olarak tanımlayabileceğimiz gravür, fotoğrafın icadından çok önce, bir levhaya kazınan resimlerin kağıt üzerine aktarılmasıyla elde edilen meşakkatli bir çoğaltma tekniğiydi. Bu sayede geçmişin görüntüleri kaybolmuyor, yeni nesillere ulaşabiliyordu. Gravürler olmasaydı Osmanlı'yı nasıl hayal edebilecek, İstanbul'un güzelliklerini, mimarisini; insanların giyim kuşamından, kayıklarının süslemesine kadar birçok detayı nasıl öğrenebilecektik? >>>

Evliya Çelebi Konuşmaları

M. Sabri Koz
Yapı Kredi Yayınları; Anı, Hatırat

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi yazma nüshasından özgün dili ve günümüz Türkçesi ile tam metin olarak yayımlandıktan sonra, üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerde gözle görülür bir artış oldu. Eskiden olduğu gibi ulaşılmaz ve güvenilmez bir metin değil Seyahatnâme. Bu kitap da yazar ve eser üzerine yapılmış incelemelerin derlendiği bir seçki yalnızca: Evliyâ Çelebi'nin Riyâsız Sohbetleri - Evliyâ.. >>>

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler

Atsız
Öğretmen Yayınları; Tarihi Seyahatnameler

Atsız'ın yayına hazırladığı Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler tam 40 yıl aradan sonra yeniden raflarda... Evliya Çelebi başka milletlerin de dikkatini çekmiş, üzerinde birçok incelemeler yapılmış, yazılar ve tenkidler yazılmıştır. Bunların listesi Prof. Cavid Baysun'un İslâm Ansiklopedisi'ndeki makalesinde gösterilmiştir. Bu yazılar umumiyetle müsbettir. Fakat yukarda da işaret ettiğim gibi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi hakkındaki son ve kesin hükmün verilmesi için önce, eserinin karşılaştırmalı ve doğru bir basımının yapılması lâzımdır. >>>

Amerika Seyahatnamesi

Henry Mercham
Ark Kitapları;

Kitapta İnkaların güneş ve ay tutulması karşısındaki davranışları, İspanyolların yazdıkları yazıdan korkup kaçışmaları, uyguladıkları ziraat usulleri, balık tutma şekilleri, Avrupadan gelenlerin parıltılı ufak tefek cam ve teneke parçalarıyla onları kandırıp ellerindeki altın heykelleri alması, Pizarronun bir oda dolusu altınını elinden aldığı İnka Kralı Atahua l p a yı nasıl hile ile öldürdüğü gibi enteresan hadiseler anlatılmaktadır.Cajamarca savaşında kıyım yapan İspanyolların işi çok kolay olur. Avrupadan getirdikleri ağır top ve tüfeklerle dörtbin yerliyi kısa sürede katlederler. >>>

Evliyâ Çelebinin Nil Haritası Dürr-i bî-misîl în ahbâr-ı Nîl

Nuran Tezcan, Robert Dankoff
Yapı Kredi Yayınları; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname

Evliyâ Çelebi'nin çok yönlü bir insan olduğu, Seyahatnâme ile iki yüzyıldır bilim dünyasını ve seyahat meraklısı okuru şaşırtmaya devam ettiği, bir gün ona ait yeni eserlerin gün ışığına çıkma olasılığının bulunduğu hep konuşulan, yazılan hususlardır. Seyahatnâme'nin 10. cildini Mısır'a ayıran ve bütünüyle kendine özgü bir monografi kaleme alan Evliyâ Çelebi, Mısır deyince her zaman birlikte anılan Kahire ve Nil üzerine de oldukça ayrıntılı bilgiler vermiştir. 18. >>>

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 08. Cilt (2 Kitap Takım)

Evliya Çelebi; Hazırlayan: Seyit Ali Kahraman
Yapı Kredi Yayınları; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme'sinin sekizinci cildinde Batı Trakya üzerinden Mora yarımadasına geçip Girit seferi için asker toplar, ardından Girit'e geçer. Girit'te 3 sene kaldıktan sonra Arnavutluk'a geçer, oradan Balkanlardan Tekirdağ'a gelir. Çok uzun süren ve Osmanlıya çok pahalıya mal olan Girit fethine katılıp bütün savaş sahnelerini bize anlatır. Bu ciltte gezdiği yerler: Batı Trakya, Dimeto.. >>>

Osmanlıya Yolculuk (1789-1800-1801)

William Wittman, Semin Güler Oğurtan
ODTÜ Yayıncılık; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih), Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

Elinizdeki kitap 'Seyahatnameler' dizimizin üçüncü kitabı... İlki "1831-1832 Türkiye'sinden Görünümler" İkincisi ise "Doğu Akdeniz'e Yolculuk (1633)" Dr. William Wittman, bir İngiliz cerrah... Napolyon'un Mısır'ı işgali üzerine ortaya çıkan Osmanlı-İngiliz-Rus yakınlaşmasının bir ürünü olarak İngiltere'nin Osmanlı'ya yardım için gönderdiği askeri birliğin doktoru. Savaş sırasında da Sadrazam'ın doktoru. Dr. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Beş Kıtada Türk Seyyahları: XX. Yüzyıl Gezi Edebiyatımızdan Seçmeler

Hazırlayan: Enis Batur
Turkcell; Edebiyat

At Sırtında Anadolu

Frederick Burnaby; Çeviren: Fatma Taşkent
İletişim Yayınları;

Yıl 1876. Bir İngiliz subayı, yanında uşağı ile birlikte Anadolu'yu baştan başa dolaşır. O günün zor koşullarında yapılan bu maceralı yolculuğun tek bir amacı vardır: Osmanlı Devleti'nde azınlıkların durumunu yerinde görmek. O yıllarda Avrupa kamuoyunda Osmanlı'da azınlıklar meselesi ile ilgili pek çok haber yazılmakta, çizilmekte ve konuşulmaktadır. Pek çok seyahatnameye imza atan Albay Fred Burnaby'nin yerinde yaptığı tespitlerden sonra kaleme aldığı bu kitap Batı'da çok büyük bir ilgi görür ve adeta "bestseller" olur. >>>

İbn Battuta Seyahatnamesi I-II Cilt

Ebu Abdullah Muhammed İbn Batuta Tanci; Hazırlayan: A. Sait Aykut
Yapı Kredi Yayınları; Anılar (Hatırat), Tarihi Seyahatnameler

14. yüzyıl gezginlerinden İbn Battuta (1304-1368) Fas'ın Tanca şehrinde dünyaya geldi. Bu şehirden çıktığı ve 28 yıl süren gezileri boyunca Mısır, Arap Yarımadası, Irak, İran, Anadolu (başta Osmanlı Beyliği olmak üzere o dönemin belli başlı beylikleri) , Deşt-i Kıpçak, Bizans (İstanbul) , Orta Asya, Hindistan, Maldivler, Çin ve Endülüs'ü gezen İbn Battuta devlet ve toplum yapıları, inanç ve adetleri, doğal özellik ve ürünleriyle tanıttığı bu ülke ve şehirlerin 700 yıl önceki durumlarını başarıyla yansıtır... >>>

An Evliya Çelebi Glossary : unusual, dialectal and foreign words in the Seyahat - name Evliya Çelebi Lügati Seyahat - name'deki Yabancı Kelimeler, Mahalli İfadeler

Hazırlayan: Robert Dankoff
The Department of Near Eastern Languages & Civilizations Harvard University; Dil ve Dilbilim

Artvin'deki Gürcü Manastırlarının Mimarisi

Fahriye Bayram
Ege Yayınları; Bölgeler, Mimari

Bir 10. yüzyıl el yazmasına göre Rahip Grigol Handzta'nın gezi güzergahındaki manastırların mimarisi. Gürcü mimarisinin gelişimi açısından önemli bir yere sahip Tao Klarceti bölgesi günümüzde Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars illerini kapsamaktadır. Bu bölgede Gürcü dönemine ait pek çok manastır yapısı mevcuttur. (Tanıtım Bülteninden).... >>>

Amerika Seyahatnamesi

Henry Mercham
Ark Kitapları;

Kitapta İnkaların güneş ve ay tutulması karşısındaki davranışları, İspanyolların yazdıkları yazıdan korkup kaçışmaları, uyguladıkları ziraat usulleri, balık tutma şekilleri, Avrupadan gelenlerin parıltılı ufak tefek cam ve teneke parçalarıyla onları kandırıp ellerindeki altın heykelleri alması, Pizarronun bir oda dolusu altınını elinden aldığı İnka Kralı Atahua l p a yı nasıl hile ile öldürdüğü gibi enteresan hadiseler anlatılmaktadır.Cajamarca savaşında kıyım yapan İspanyolların işi çok kolay olur. Avrupadan getirdikleri ağır top ve tüfeklerle dörtbin yerliyi kısa sürede katlederler. >>>

Gazi ve Latife

İsmet Bozdağ
Tekin Yayınevi; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname, Atatürk Hakkında ve Kendi Yazdıkları

Atatürk, "Gazi Mustafa Kemal" günlerinde, İzmir'de bir genç kızla tanıştı ve evlendi. 2 yıl, 6 ay, 4 gün birlikte yaşadılar. 25 Ağustos 1925 günü, Latife Hanım: "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak çıktığı İzmir'den; sadece "Latife" olarak yine İzmir'e dönüyordu. Nasıl tanıştılar, nasıl yaşadılar, niçin ayrıldtılar? Bu konuyu çok insan yazmaya heveslendi. Başaramadılar. Çünkü Latife Hanım: "Özel hayatımdır, yayınlayamazsınız" diye girişimleri, mahkeme kararı ile durduruyordu. Biz, bütün kaynakları kullanarak bu kitabı yazdık ve HÜRRİYET Gazetesinde yayınladık. >>>

Antoine Galland İstanbul'a Ait Günlük Anıları 1672-1673, Cilt 2

Charles Schefer; Çeviren: Nahid Sırrı Örik
Türk Tarih Kurumu Yayınları ; İstanbul Kitapları (Genel), Osmanlı Tarihi 1600-1920, Tarihi Seyahatnameler

.... >>>

Dünyanın Hikaye Edilişi Harikalar Kitabı 1

Marco Polo; Çeviren: Işık Ergüden
İthaki Yayınları; Tarihi Seyahatnameler

Tüm anlatı boyunca, gerçek, olağanüstü olanı didik didik ederek elde edilmiş değildir: Kendine bir içerik edinerek gerçeklik halini alan şey, olağanüstüdür. Bu gerçeklik, kaçınılmaz olarak belli bir olağanüstünün ölümü, ama aynı zamanda da bir diğerinin doğumudur. Marco Polo'dan iki yüzyıl sonra Kuru Ağaç'tan, Rahip Jean'dan ya da Gog ve Magog'dan neredeyse hiç söz edilmeyecektir, ama onun kitabında ilk kez ortaya çıkarılan Cipingu altınından ve Doğu'nun hazinelerinden hep bahsedilecektir. >>>

Bertrandon De La Broquiere'in Denizaşırı Seyahati

Charles Schefer; Önsöz: Semavi Eyice; Yayına Hazırlayan: Muhittin Salih Eren
Eren Yayıncılık; Türkiye'de Şehir Tarihleri, Tarihi Seyahatnameler, Osmanlı Tarihi > (1402-1451) Kuruluş > II. Devir 1402-1453

Bertrandon, bir hacı gibi doğuya gitmiş, fakat gizli ajan olarak görevlendirildiğinden islam devlet ve beyliklerinin başlıcalarını dolaşarak karayolundan geri dönmüştü. O çağda son derece de güç olan bu uzun seyahatin esas gayesi, Türklerin politik durumlarını yerinde incelemek, Philippe le Bon'un yapmağı tasarladığı bir Haçlı seferi için zemini yoklamaktı. Bertrandon, bir ajandır, fakat içinde yaşadığı milleti iyi tanımağa çalışan, onun iyi taraflarını, meziyetlerini, başarı sebeplerini de görmesini, takdir etmesini bilen bir insandır. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 193 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TARİHİ SEYAHATNAMELER KİTAPLARI

Antoloji.com
01.09.2015 04:46:22  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]