Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Tasavvuf Edebiyatı

  Türk Edebiyatı

Bu konu başlığında toplam 493 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Mevlana Celaleddin Rumi
Mehmet Önder
Gürcan Dikmen
Abdülbaki Gölpınarlı
İsmail Hakkı Bursevi
S. Ahmet Arvasi
Yunus Emre
Şefik Can
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Abdülkerim Abdülkadiroğlu
 

 Yeni Çıkanlar:

Ömer Hulüs, ve Divan'ı


Okur Akademi; Tasavvuf Edebiyatı, Klasik Türk Şiiri

Amâk-ı Hayâl

Yazar : Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi
Kaknüs Yayınları; Tasavvuf Edebiyatı

A’mâk-ı Hayâl, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin şâheseridir. Bu vasfı taşıyan her eser gibi A’mâk-ı Hayâl de zamanın yıpratıcı tesirine uğramamış, bilakis zaman geçtikçe daha çok alaka gösterilen, daha çok aranan bir eser olmuştur. A’mâk-ı Hayal, İslâm’a dayalı olan bakış açısı, Hind ve Çin’den Eski Yunan’a bütün kadim kültürleri kucaklayan kapsamı ve hakikatle mecazı, ironiyi birleştiren üslubuyla benzersiz bir romandır. >>>

Manakib - i Camal al - Din - i Savi

Hatib Farisi
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Mezhepler ve Tarikatlar (Genel), Tasavvuf Edebiyatı

Mevlana'dan 100 Bilgelik Hikayesi

Idries Shah; Çeviren: Meral Bolak
Butik Yayıncılık; Tasavvuf Edebiyatı

'Mevlana'dan Yüz Bilgelik Hikayesi' geleneksel bir ermişler kitabı, Sufi Yolu'nu izleyen öğrencilerin yedi yüz yıldır ders programının bir parçası olarak okudukları klasik bir eserdir. Bu sırf Müslümanları değil, tüm dinlere mensup insanları da kapsıyor. Bu kitap cenazesine tüm dinlerin mensuplarının katıldığı ve hepsinin hocaları olarak kabul ettiği Mevlana ile ilgili bir baş eserdir. 'Bu kitap Sufiler tarafından sıradan anlayışların ötesinde bir bilinç geliştirilmek için kullanılıyor.' Idries Shah yaşamı Doğu ile Batı arasında geçen tartışmalı bir kişilikti. >>>

The Mathnawi of Mawlana Jalaladdin Rumi

M. Nuri Gültekin
Öteki Yayınevi; Tasavvuf Edebiyatı

The name Mevlâna Jelâleddin Rumi stands for tolerance, love, peace and ecstatic fligh into the eternity. The name has been a universal figure of all time, as one of the great philosophers and poets Muslim social scientist, scholar who belogs to humanity in its entirety, the Unesco issued a Unesco Medal in his name in association with the 800th anniversary of Mevlâna Jelâleddin Rumi's birth in the year of 2007. He is now one ot the most influential universal İslamic Saints in the West and in the East. >>>

Aşk-ı Gizem

Mevlana Celaleddin Rumi
Panama Yayıncılık ; Tasavvuf Edebiyatı

Aşktan mutluluk, güven beklerler, hâlbuki aşk son zerresine kadar kendini vermektir. Ruhundaki son zerreye kadar sevdiğin olmak istemektir. O'nun içinde eriyecek kadar sevmek, kendinden kopmak demektir. İşte ben aşk derken böyle bir aşktan bahsediyorum, ölmekten bahsediyorum. Var mı O'nun aşkıyla ölmeye cesareti olan? .. Şems-i Tebrizi İnsanlar Maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama Aşk'ı bulamıyor. Şems-i Tebrizi Mevlânanın hayatında, gönül dünyasının şekillenmesinde Şems-i Tebrizinin ayrı bir yeri vardır. Bu konuda çok şeyler anlatılmış ve yazılmıştır. >>>

Divan- ı Kebir

Mevlana Celaleddin Rumi
Kırkambar Kitaplığı; Tasavvuf Edebiyatı

Divân-ı Kebîr (Büyük Divan) Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî'nin söyledigi ilîhî ask siirlerinden olusan,44 bin 8 yüz 34 beyitlik (rubai beyitleri ile birlikte yaklasık 50 bin beyit) nazım bir eserdir. Mevlânâ'nın 'Âsıklar Divanım' biçiminde adlandırdıgı eser aynı zamanda 'Sems Divanı', 'Divan-ı Sems-i Tebrizî' olarak da anılmaktadır. Islâm edebiyatında divanların, sairlerinin isimleri ile anılması gelenegine ters düsen bu son adlandırma; Mevlânâ'nın gazellerinin sonunda kendi adı yerine (birkaç istisna dısında) her zaman Sems-i Tebrizî adını kullanmasından kaynaklanmaktadır. >>>

Yunus Emre

Abdülbaki Gölpınarlı; Yazar : Abdülbaki Gölpınarlı (Abdûlbâki Gölpınarlı)
Milenyum Yayınları; Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar

Özlü ve bilgiyle genişleyen kuvvetli bir görüş ve anlayış kabiliyeti, bu kabiliyetin verdiği tedâi kudreti, tasavvufla gelişen müsamalı, insani ve ileri bir dünya görüşü, nihayet sanatını halkın hizmetine verdiği için halk fadesini benimseyiş ve en güçlü şeyleri bile rahatça ve halk diliyle anlatış. İşteYunus'un sanatındaki sır ve işte onu ebedileştiren kudretin sırrı.(Tanıtım Bülteninden).... >>>

Niyazi-i Mısri

Mustafa Aşkar; Yazar : Kollektif
İnsan Yayınları; Biyografi - Otobiyografi

Niyazi-i Mısri yaşadığımız topraklarda etkileyici bir manevi atmosfer kuran, çağlar üstü seslerden biridir. Asırlardır divanı okunarak ilham alınan, görüşleriyle çok geniş bir alanda etkisi hissedilen Mısri, 17. yüzyılda yaşamış, ünü daha kendi dönemindeyken Anadolu sınırlarını aşmış, mutasavvıf, şair ve alim bir kişiliğin sahibidir. Fikirleriyle İbn Arabi'yi, şiirleriyle Yunus Emre'yi hatırlatan Niyazi-i Mısri'ye nispet edilen "Mısriyye" adında özgün bir tasavvuf yolu da kurulmuştur. >>>

Bab-ı Aşk

Şems-i Tebrizi
Uğur Tuna Yayınları; Tasavvuf Edebiyatı

Ne yöne gidersen git, doğu, batı, kuzey ya da güney çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün! Kendi içine yolculuk eden kişi, sonunda arzı dolaşır. Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz, ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni ve yaptaze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir..... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Aşkın Gözyaşları Şems-i Tebrizi

Sinan Yağmur
Karatay Akademi; Roman

Celaleddin'i Mevlana'laştıran Şemsi Tebrizi'nin Kitabı...Yedinci ve en tesirli bıçak darbesi ensesine gelir boynu sağa doğru bükülmüştür. Dervişler yere kapanmasını bekleye dursun. Şems Hz. Peygamberin şu hadisini sesi boğuk mırıldanır: "Allah'a kavuşmayı isteyeni Allah da sever" Dervişlerden birisi sırtına tekmeyi vurur. Yüzüstü taş zemine kapanır, dudağı patlamış, dişleri zemine dökülmüştür Siyah feracesi kanlar içinde bordoya dönmüştür. Saçlarından tutarak kafasını kaldıran dervişin niyeti Şemsin başını gövdesinden ayırmaktır Baş derviş engeller. Bırakın son nefesini versin. >>>

Mesnevi-i Şerif

Mevlana Celaleddin Rumi; Çeviren: Süleyman Nahifi; Sadeleştiren: Amil Çelebioğlu
Timaş Yayınları; Tasavvuf Edebiyatı

'Ben yaşadıkça Kur'ân'ın kulu, kölesiyim Ben, o temiz, pâk Muhammed'in yolunun toprağıyım Bir kimse, benim bu sözümden başka bir şey naklederse Onu söyleyenden de, o sözden de bîzârım..' Mevlânâ Mevlâna, yaşadığı dönemde 'Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir' demişti. Bu sözden alınan ilham ile, Mesnevî tarih boyunca birçok tercüme ve şerhe konu olmuştur. Süleyman Mehmed Nahîfî (ö.1738) Mevlevîlerin elkitabı olan bu eseri, aynı aruz vezninde manzum olarak tamamını tercüme eden ilk kişidir.2007, doğumunun 800. >>>

Tam Müzekkin - Nüfus Nefisleri Temizleyen ayrıca Evradı Kadiriyye ve Şerhli Tercemesi

Eşrefoğlu Rumi
Salâh Bilici Kitabevi Yayınları; Tarikatlar > Kadirilik

Rüzgargülü Çamlıca: İstanbulum 51

Güzide Ertürk; Yazar : Mehmed Paksu
Heyamola Yayınları; Aşk Roman ve Öyküleri

Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister. Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. >>>

Amak-ı Hayal

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi; Çeviren: Dursun Gürlek; Yazar : Filibeli Ahmet Hilmi
Antik Kitap;

Âmâk-ı Hayal / Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi "Tuhaf! Varla yok hiç bir olur mu? Örneğin ben şimdi varım, yarın yok olacağım. Bu ikisi arasında fark yok mu?" dedim. Deli, başını çevirdi. Kahkahayı bastı: "Vay! Sen varsın ha?! Acaba var mısın?" Ruh ve madde âlemi arasında varlığın hakiki manasını arayan Raci'nin yolu nihayet bir gün, mezarlıktaki küçük kulübesinde yaşamını sürdüren Aynalı Baba ile kesişir. Benliğini şüphe ejderhasına teslim etmek üzere olan Raci'nin kafasındaki sis perdesi, bundan sonra yavaş yavaş dağılır ve bizleri tadına doyamayacağımız heyecanlı bir yolculuğa çıkarır. >>>

Aşk Çağlayanı Hz. Mevlana

A. Vehbi Vakkasoğlu; Editör: İsmail Fatih Ceylan; Yazar : Hasan Yücel Başdemir
Nesil Yayınları; İslam Felsefesi, Tasavvuf Edebiyatı

'Gel, gel, gel! ...' Diyen Adam... 'Gel! ' dedi, sevgiye çağırdı. 'Gel! ' dedi, saygıya çağırdı. 'Gel! ' dedi, şefkate, merhamete ve kulluğa çağırdı. Hiç itici, tepici, dışlayıcı olmadı. Düşmanlığı, kanı kini, ayrımcılığı silip attı. Herkesi kucakladı. Her gecesi kadir, her rastladığı Hızır'dı. Örneği, önderi, kılavuzu Resulullah'tı. Daim aşkla şakıdı, aşkı şakıdı. Ayrılıklardan yandı yakıldı. Dostu Allah'tı. O, Mevlâna'ydı. Başımızın tacıydı... Şimdi yüreklerimiz daha bir yaralı, bekliyor Mevlâna ahlaklıları. İlhamı 'Mesnevi' den alıp sevgiyi asra taşıyanları... >>>

Kalplerin Keşfi (Mükaşefetü'l-Kulüb) (Ciltli)

İmam Gazali
Semerkand Yayınları; Mezhep ve Tarikatlar

Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamd olsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Allah'ın en güzel ve en mükemmel salat ve selamları, kendisine uyulanların ve izinden gidilenlerin en hayırlısı, yaratılmışların en şereflisi, peygamberlerin efendisi Hazret-i Peygamber'e, O'nun şerefli ailesine, ashabına ve kıyamete kadar O'nun izinden gidenlere olsun.Her medeniyet içinde, eserleri ve düşünceleriyle bıraktıkları tesir bakımından o medeniyeti bütün yönleriyle temsil eden simge şahsiyetleri vardır. >>>

Yûnus Emre Divan ve Risaletü'n-nushiyye

Yunus Emre; Çeviren: Mustafa Tatcı
Sahhaflar Kitap Sarayı; İslam Dini > İslam'da Mezhep ve Tarikatlar

Şiir ve söz ülkemizin sultanı olan Yunus Emre (1240-1-1320-1), dilimiz için olduğu kadar, İslam tasavvufu içinde büyük bir tecrübedir. Yunus'un mucizesi, henüz kuruluş çağında olan bir yazı dilinin çağlar üstü en mükemmel örneğini vermesidir. Çok büyük temsilcilerin yetiştiği tasavvuf gibi bir alanda hep de mücerretle sınırlı kavramların Türkçe'yle bu kadar güzel donatılması, büyük bir hayrete ve hayranlığa sebeptir. Bu sebepledir ki, Yunus, Türkçe'nin zaferidir! Dilimizin her sahada yeterli olup olmadığını sınamak isteyenler Yunus'a bakmalıdırlar. (Arka Kapak).. >>>

Yunus Emre

Abdülbaki Gölpınarlı; Yazar : Abdülbaki Gölpınarlı (Abdûlbâki Gölpınarlı)
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Biyografi - Otobiyografi - Monografi, Halk Edebiyatı, Osmanlı ve Öncesi

Yunus Emre: Hayatın ve halkın dili ile gür bir lirizmi kaynaştırarak, tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı başaran unutulmaz bir 13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı ozanıdır. Elinizdeki kitaptaysa, Yunus Emre'nin 1307-8 yıllarında yazdığı bilinen küçük mesnevîsi Risâletü'n-Nushiyye'nin (Öğüt Kitabı) yanısıra, Gölpınarlı'nın 1930'lardan 1981'e dek sürdürdüğü çalışmalarla, ozana ait olduğu kesinleşmiş "Bütün Şiirleri" yer almaktadır. Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982); 20. yüzyılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli edebiyat tarihçilerinden ve (şarkiyat) doğubilimcilerindendir. >>>

Mesnevi'den Hikayeler

Mevlana Celaleddin Rumi; Yazar : Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Timaş Yayınları; İslam Dini > İslam'da Mezhep ve Tarikatlar

En meşhur eseri Mesnevi'den titizlikle seçilen düşündürücü, yol gösterici, eğitici ve hikmet dolu bu hikayelerde Mevlana, bilge kimliğiyle insan ruhunun derinliklerine inerek tüm yönleriyle hayatı öğretiyor. Okuyacağınız bu hikayerle Mesnevi'nin sırlarını, inceliklerini ve hikmetlerini keşfederek yeni ufuklara yelken açacaksınız... (Tanıtım Bülteninden).... >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 493 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TASAVVUF EDEBİYATI KİTAPLARI

Antoloji.com
21.12.2014 13:59:02  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]