Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

  Tıp
» Acil Tıp
» Adli Tıp
» Alternatif Tıp Kitapları
» Anatomi
» Annelik ve Çocuk Bakımı
» Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
» Bakteriyel Hastalıklar
» Başvuru Eserleri, Sözlükler, Ansiklo..
» Başvuru Sağlık Kitapları
» Beslenme - Diyet
» Beslenme-Diyet
» Bezler, Lenf Sistemi Cerrahisi
» Biyofizik, Biyokimya
» Biyoloji - Genetik
» Boşaltım ve Üreme Organları
» Boşaltım ve Üreme Sistemi Cerrahisi
» Bölgesel Fizyoloji
» Bölgesel ve Topografik Anatomi
» Bulaşıcı Hastalıklar
» Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
» Cerrahi : Göz Hastalıkları
» Cerrahi : Anesteziyoloji ve Ağrı
» Cerrahi : Patoloji
» Cinsellik
» Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
» Dahili : Aile Hekimliği
» Dahili : Radyoloji
» Deneysel Tıp
» Deri, Saç, Kıl, Tırnak Hastalıkları (..
» Diş Hekimliği
» Dolaşım Organları
» Eczacılık
» Eczacılık (Farmakoloji) ve Tedavi
» Eczacılık > Belirli Tedaviler ve Türl..
» Eczacılık > İlaçlar, Vitaminler
» Eczacılık > Şifalı Bitkiler, Halk İla..
» Eczacılık > Toksikoloji (Zehirbilim)
» Embriyoloji, Sitoloji, Histoloji
» Embriyoloji, Sitoloji, Histoloji
» Farmakoloji
» Fizik Tedavi - Rehabilitasyon
» Genel Cerrahi
» Genel Sağlık Kitapları
» Genetik
» Göz Hastalıkları (Oftalmoloji)
» Hamilelik - Çocuk Gelişimi - Aile
» Hareket İşlevleri ve Deri
» Hareket ve Deri Sistemi Cerrahisi
» Hareket ve Deriden Oluşan Organlar
» Hastalıklar > Boşaltım, Üreme Sistemi..
» Hastalıklar > İskelet, Kas Sistemi
» Hastalıklar > Kalp-Damar Sistemi
» Hastalıklar > Salgı Bezleri
» Hastalıklar > Sindirim Sistemi
» Hastalıklar > Solunum Sistemi
» Hastalıklar ve İlaçlar
» Hemşirelik
» Histoloji ve Embriyoloji
» İlaç Rehberleri
» İlk Yardım
» İnsan Anatomisi
» İnsan Fizyolojisi
» Kadın Hastalıkları, Doğum Cerrahisi
» Kalp Damar Cerrahisi
» Kan ve Dolaşım
» Kan Yapıcı, Lenfatik Hastalıklar
» Kulak Burun Boğaz Cerrahisi
» Lenfler ve Bezler
» Mikrobiyoloji - İnfeksiyon
» Ortak Çalışmalar: Armağanlar, Konfera..
» Ortopedi ve Travmatoloji
» Paraziter Hastalıklar
» Pediatri
» Plastik (Estetik) Cerrahi
» Popüler Sağlık
» Popüler Tıp Kitapları - Şifalı Bitkil..
» Psikiyatri
» Radyoloji
» Sağlık
» Sağlık Uygulamaları
» Sağlık, Diyet
» Sağlık: Beslenme Bilimi
» Sağlık: Cinsiyet ve Yaş Grupları
» Sağlık: Çevresel Etmenler
» Sağlık: Doğum Kontrolü ve Hijyen
» Sağlık: Fiziksel Form
» Sağlık: İçecekler
» Sağlık: Kişisel Temizlik
» Sağlık: Madde Bağımlılığı
» Sağlık: Özel Konular
» Sağlık: Yapay Çevreler
» Sağlıklı Yaşam
» Salgılama, Boşaltım
» Sindirim
» Sindirim Sistemi Cerrahisi
» Sindirim Sistemi Organları
» Sinir Sistemi Cerrahisi
» Sinir Sistemi, Akıl Hastalıkları
» Sinir Sistemi, Duyu Organları
» Sinirsel ve Duyusal İşlevler
» Solunum
» Solunum Organları
» Sözlükler
» Şifalı Bitkiler
» Tıp - Sağlık
» Tıp Bilimleri
» Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)
» Tıp Felsefesi - Alternatif Tıp
» Tıp Sözlükleri
» Tıp Tarihi ve Felsefesi
» TUS Serisi
» Tümörler (Onkoloji) Hastalıkları
» Üreme, Gelişme, Olgunlaşma
» Yaralar, Yaralanmalar
» Yoga - Meditasyon
» Yoğun Bakım
» Zührevi Hastalıklar

Bu konu başlığında toplam 22 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

İlter Uzel
Erdem Aydın
Şerafeddin Sabuncuoğlu
İsmail Yakıt
Zehra Tonbul
Özgün Forta
Gürbüz Çelebi
Ramazan Şeşen
Hüsrev Hatemi
Jacques Rollet
 

 Yeni Çıkanlar:

Tahlilhane’den İlaç Sanayii’ne Bir Asırlık Birliktelik İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. 100 Yaşında

Yazar : Mehmet Altun
Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji), Eczacılık, Baskı Tarihi 1981-2010 arası

Hastalıklar Hastaneler Kurumlar

Yazar : Nuran Yıldırım
Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Bilim Tarihi

1. Türk Tıp Tarihi Kongresi. İstanbul 17 - 19 Şubat 1988 Kongreye Sunulan Bildiriler

Yazar : Abdülkerim Suruş
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Ortak Çalışmalar: Armağanlar, Sempozyum, Konferanslar, İstanbul Kitapları (Genel), Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

Cerrahiyyetü'l - Haniyye 1. Cilt.

İlter Uzel, Şerafeddin Sabuncuoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ, Hat, Minyatür, Tezhib, Ebru, Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

Cerrahiyyetü'l - Haniyye 2. Cilt

İlter Uzel, Şerafeddin Sabuncuoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ, Hat, Minyatür, Tezhib, Ebru, Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

Anadolu'da Bulunan Antik Tıp Aletleri

İlter Uzel
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Eğitim

Eserin giriş bölümünde (I. Bölüm) antik tıpla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bunlar henüz Türkçe tıp tarihi kitaplarında yer almayan ve özellikle alet kullanımı ile ilgili selektif bilgilerdir.İkinci bölümde tıp aletleriyle ilgili primer kaynaklar olan antik literatür, belgeler ve yapılan yayınların özeti ile aletlerin doğru idantifikasyonunu sağlayan önemli buluntular açıklanmıştır.Üçüncü bölümde tıbbi alet yapım tekniği ile yapımda kullanılan metal ve objeler incelenmiştir. >>>

2. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Eğitim

Tıp tarihi 'bilim tarihi'nin özgün ve geniş kapsamlı bir dalıdır. Tıp tarihi ile ilgilenmek biyolojinin, fizik ve kimyanın, bir dilin dilbilgisi ve anlatım özelliklerinin, sosyal hizmetlerin, asker hekimliğinin ve daha birçok konunun da gelişim tarihiyle ilgilenmek demektir. Kongremizin programına göz atmak, bu gerçeği kabul etmemiz için yeterli olur. Bu programda şeri'iye sicilleri, tarih metodolijisi, eczacılık ve biyokimya tarihi, Hititler devri bitkisel drogları gibi geniş bir ilgi alanının önümüzde açıldığını görüyoruz.(Sunuş'tan).. >>>

4. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; İletişim > Konferans Kitapları

Tıp tarihi araştırmaları, gerek bilim, gerekse genel kültür tarihi açısından, düşünce alanımızı genişleterek, ileriye dönük adımlara ışık tutabilmektedir. Bir tedavi sanatı olarak tıbbın dünden bugüne gelişmesini, bilimdeki buluşların yanı sıra, toplum değer yargıları, devlet siyaseti ve çevredeki ilişkiler gibi unsurlar da etkiler. Her toplumda tıbbın gelişmesi, o toplumun tarihi boyunca gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir; çünkü tıp, toplumun bilgi birikiminin yanı sıra, inançları, gelenekleri, sağduyusu, bireye saygısı gibi unsurların ortamında mayalanıp, yoğrularak oluşur ve şekillenir. >>>

3. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; İletişim > Konferans Kitapları

Türk tıbbı Türk kültürü içinde ve onun bir alanıdır. Herhangi bir toplumun gereksinimleri kültürünün gelişmişliği oranında artar. Bu yalnız madde olarak düşünülmemelidir. Maddi talepler kültürün gelişmesiyle güçlü bir ilişki göstermeyebilir. Ani zenginleşen toplumlarda kültür düzeyine uymayan tüketim başlayabilir. Bu bakımdan "gereksinim" derken kavramlara ve kurumlara gereksinim demek istiyorum. Bu açıdan bakılırsa, Türk kültür tarihinin birçok Avrupa ülkesiyle aynı derecede eski olduğu anlaşılır. Çağdaş tıbbın kökeni Akdeniz çevresi uıygarlığıdır. Türklerin islam dinini benimsemeleri VIII. >>>

Nasıl Okudum

Tevfik Sağlam; Yazar : Abdülhamit Koçar
İşaret Yayınları; Anı - Mektup - Günlük - Seyahatname

Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam eserini şu sözlerle okuruna sunmaktadır: Bu eser 1888 ile 1903 yılları arasında geçen öğrenim hayatımın hikâyesidir. İnsan yaşlandıkça geçmişte yaşamaktan ve eski hatıralarını anlatmaktan zevk duyuyor. Ben de kendimi bu zevke kaptırdım ve şu küçük kitabı yazdım. Okuyucularım onda geçmiş bir âlemin tasvirini bulacaklardır. (Tanıtım Bülteninden) .... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Cerrahiyyetü'l - Haniyye 1. Cilt.

İlter Uzel, Şerafeddin Sabuncuoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ, Hat, Minyatür, Tezhib, Ebru, Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

Catalogue of Islamic Medical Manuscripts. (in Arabic, Turkish, Persian) in the Libraries of Turkey.

Cemil Akpınar, Cevat İzgi, Ramazan Şeşen; Translated and Edited by: Ekmeleddin İhsanoğlu
IRCICA Yayınları; Arşiv, Kütüphane ve Kataloglar

This catalogue covers aproximately 1000 original manuscripts and their available copies in the collections of 129 major libraries of Turkey. The total number of manuscripts is approximately 5000. Catalogue of Islamic Medical Manuscripts (Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey: 'The scale of this undertaking is formidable... Researchers are much indebted to the compilers of this catalogue as a valuable and useful reference work.' L. I. >>>

4. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; İletişim > Konferans Kitapları

Tıp tarihi araştırmaları, gerek bilim, gerekse genel kültür tarihi açısından, düşünce alanımızı genişleterek, ileriye dönük adımlara ışık tutabilmektedir. Bir tedavi sanatı olarak tıbbın dünden bugüne gelişmesini, bilimdeki buluşların yanı sıra, toplum değer yargıları, devlet siyaseti ve çevredeki ilişkiler gibi unsurlar da etkiler. Her toplumda tıbbın gelişmesi, o toplumun tarihi boyunca gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir; çünkü tıp, toplumun bilgi birikiminin yanı sıra, inançları, gelenekleri, sağduyusu, bireye saygısı gibi unsurların ortamında mayalanıp, yoğrularak oluşur ve şekillenir. >>>

Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine

İsmail Yakıt
Ötüken Neşriyat; Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

'Erdemli tabip, erdemlerinden birini kazanıp, diğerlerini kazanmamazlık etmemelidir. Zire erdemlerin hepsi doğru bir çizgi üzerinde dizilmiş gibidir. Tıp tahsil etmek isteyenin, evvela zaruri olarak felsefe öğrenmesi, sonra da tecrübe kazanarak bilgi ve becerilerini artırması ve nihayet filozof olması gerekir. Bunun için her hangi bir burhan getirmeye gerek yoktur.'.... >>>

Cerrahiyyetü'l - Haniyye 2. Cilt

İlter Uzel, Şerafeddin Sabuncuoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ, Hat, Minyatür, Tezhib, Ebru, Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

Anadolu'da Bulunan Antik Tıp Aletleri

İlter Uzel
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Eğitim

Eserin giriş bölümünde (I. Bölüm) antik tıpla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bunlar henüz Türkçe tıp tarihi kitaplarında yer almayan ve özellikle alet kullanımı ile ilgili selektif bilgilerdir.İkinci bölümde tıp aletleriyle ilgili primer kaynaklar olan antik literatür, belgeler ve yapılan yayınların özeti ile aletlerin doğru idantifikasyonunu sağlayan önemli buluntular açıklanmıştır.Üçüncü bölümde tıbbi alet yapım tekniği ile yapımda kullanılan metal ve objeler incelenmiştir. >>>

Beitrage zur Geschichte der Türkisch - Islamischen Medizin, Wissenschaft und Technik I-II.

Arslan Terzioğlu
Isis Press; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ, Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

2. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Eğitim

Tıp tarihi 'bilim tarihi'nin özgün ve geniş kapsamlı bir dalıdır. Tıp tarihi ile ilgilenmek biyolojinin, fizik ve kimyanın, bir dilin dilbilgisi ve anlatım özelliklerinin, sosyal hizmetlerin, asker hekimliğinin ve daha birçok konunun da gelişim tarihiyle ilgilenmek demektir. Kongremizin programına göz atmak, bu gerçeği kabul etmemiz için yeterli olur. Bu programda şeri'iye sicilleri, tarih metodolijisi, eczacılık ve biyokimya tarihi, Hititler devri bitkisel drogları gibi geniş bir ilgi alanının önümüzde açıldığını görüyoruz.(Sunuş'tan).. >>>

3. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; İletişim > Konferans Kitapları

Türk tıbbı Türk kültürü içinde ve onun bir alanıdır. Herhangi bir toplumun gereksinimleri kültürünün gelişmişliği oranında artar. Bu yalnız madde olarak düşünülmemelidir. Maddi talepler kültürün gelişmesiyle güçlü bir ilişki göstermeyebilir. Ani zenginleşen toplumlarda kültür düzeyine uymayan tüketim başlayabilir. Bu bakımdan "gereksinim" derken kavramlara ve kurumlara gereksinim demek istiyorum. Bu açıdan bakılırsa, Türk kültür tarihinin birçok Avrupa ülkesiyle aynı derecede eski olduğu anlaşılır. Çağdaş tıbbın kökeni Akdeniz çevresi uıygarlığıdır. Türklerin islam dinini benimsemeleri VIII. >>>

1. Türk Tıp Tarihi Kongresi. İstanbul 17 - 19 Şubat 1988 Kongreye Sunulan Bildiriler

Yazar : Abdülkerim Suruş
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Ortak Çalışmalar: Armağanlar, Sempozyum, Konferanslar, İstanbul Kitapları (Genel), Bilim Tarihi, Tıp Etiği ve Tarihi (Deontoloji)

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 22 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TIP ETİĞİ VE TARİHİ (DEONTOLOJİ) KİTAPLARI

Antoloji.com
30.01.2015 15:56:51  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]