TWITTER'DA
TAKİP ET
twitter.com/AntolojiCom
Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Türk Dili

  Dil ve Dilbilim
» Alman Dili
» Almanca Sözlükler, Dilbilgisi, Konuşm..
» Anadolu Türk Lehçeleri
» Arap ve Fars Dilleri
» Arapça Sözlükler, Dilbilgisi, Konuşma..
» Diğer Diller
» Dil - Gramer
» Dil Bilim Edebiyat Çalışmaları
» Dil ve Dilbilim
» Dilbilim
» Farsça Sözlükler, Dilbilgisi, Konuşma..
» Fransız Dili
» Fransızca Sözlükler, Dilbilgisi, Konu..
» Genel Dilbilim Araştırmaları
» Helenik Diller
» Hellenik Sözlükler, Dilbilgisi, Konuş..
» İngiliz Dili
» İngilizce Sözlükler, Dilbilgisi, Konu..
» İspanyol Dili
» İspanyolca Sözlükler, Dilbilgisi, Kon..
» İtalyan Dili
» İtalyanca Sözlükler, Dilbilgisi, Konu..
» Klasik Filoloji
» Kökenbilim, Etimoloji
» Kuzey Avrupa Dilleri, Sözlükler, Dilb..
» Latin Dili
» Latince Sözlükler, Dilbilgisi, Konuşm..
» Ortak Çalışmalar: Armağanlar, Konfera..
» Özbek Dili
» Rumeli Türk Lehçeleri
» Rus ve Slav Dilleri
» Rus ve Slav Dilleri Sözlükler, Dilbil..
» Sesbilim, Fonoloji
» Sinoloji (Çince, Japonca)
» Sözlükler, Ansiklopediler
» Tarihi Türk Lehçeleri
» Türk Dili
» Türk Dili Grameri
» Türkçe Sözlükler; Konuşma Kılavuzları..
» Türkiye Dışı Türk Lehçeleri
» Yazı Sistemleri

Bu konu başlığında toplam 692 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Mehmet Hengirmen
Doğan Aksan
Fuat Bozkurt
Ahmet Bican Ercilasun
Zeynep Korkmaz
Hakan Yılmaz
Mehmet Kara
Kemal Ateş
Feyza Hepçilingirler
Abdullah Çağrı Elgün
 

 Yeni Çıkanlar:

Turkish Language in Ottoman Bosnia


Isis Press; Türk Dili, Rumeli Türk Lehçeleri, Türkiye Dışı Türk Lehçeleri

Klasik Dönem Osmanlı Nazmı

Yazar : Muhsin Macit, Ozan Yılmaz, Ömür Ceylan
Kesit Yayınları; Edebiyat, Türk Dili

Temelini Yunus Emre ve Aşık Paşa'dan alan Klasik Dönem Osmanlı Nazmı, hüner ve estetiğin şiir ikliminde birleştiği döneme verilen addır. Bu döneme mensup şairler, farklı zaman diliminde yaşamalarına rağmen aynı duygu, düşünce ve estetiğin beslediği ' nevi şahsına münhasır' hayallere sahiptir.Bir tür akademik disiplinin gözetildiği nazım vadisi, 'şiir meydanı' nda erlik davası güden şairlerin bu üstünlük yarışını gözler önüne sererken, onların aşklarına, arzu ve heveslerine, şikayet ve yakınmalarına da sahne olur. >>>

Tanrı Dağı Yazıtları

Yazar : Rysbek Alimov
Kömen Yayınları; Türk Dili

Tanrı Dağları Moğolistan, Yenisey havzası, Altay ve Doğu Türkistan'la birlikte Türk runik yazılı anıtların bulunduğu ana merkezlerden biridir. Bölgedeki ilk yazıtların keşfi üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, bugüne kadar yapılan ilgili çalışmaların hiçbiri yazıtların içeriğini tam olarak aydınlatamamıştır. Araştırmacılar arasında "okunması oldukça zor" olarak nitelendiril.. >>>

Türk Dili ve Kompozisyon

Yazar : Erdoğan Altınkaynak, Hakan Özdemir, Mustafa Aça
Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon; Türk Dili

Anlam Bilimi ve İletişim

Yazar : Günay Karaağaç
Kesit Yayıncılık; Türk Dili

Anlam, beş duyu algısının ön yüzü, dilbilgisel yapının ise arka yüzüdür. Anlamın başlıca iki kaynağından birisini; varlığa bizzat kendisiyle, yani aracısız ve doğrudan doğruya gerçeklik göstergeleriyle ulaşan beş duyu; diğerini ise, bizi, varlığa saymaca veya eğretilemeli göstergeleriyle ulaştıran dil oluşturur. Çok genel ifadelerle söylemek gerekirse, gerçekliğin kendisi olan doğadan beş duyu organı yoluyla elde edilen algıların veya saymacaların oluşturduğu yapay bir dünya olan dilden alınan bilgilerin, kişinin önceki algı ve bilgileri ışığında değerlendirilmiş biçimine anlam denir. >>>

İki Dirhem Bir Çekirdek

Yazar : İskender Pala
Babıali Kültür Yayıncılığı; Türk Dili

Birkaç kelimeden ibaret deyimlerin her biri bir hikayenin, bir kelimeler yumağının şifresi. Biz şifreyi söyleyince muhatabımızın kafasındaki anlam düğümü birden çözülüveriyor. Fakat o birkaç kelimenin asla değişmeyecek, birbirlerinden ayrılmayacak şekilde kaynaşmaları ve şifrelerini çözdükleri manalarla bütünleşmeleri asırlara yayılan bir süreç. Dolayısıyla deyimler bir milletin tarih ve kültür zenginliği de aynı zamanda...İki Dirhem Bir Çekirdek, İskender Pala'nın deyimlerimizin ardındaki bu muhteşem birikime nüfuz ettiği özel bir eseri. >>>

Türk Dili ve Anlatım Bilgileri

Yazar : Muhammet Yelten
Der Yayınları; Türk Dili

Sevmek eyleminin gerçekleşmesinin bilmek eylemi ile özdeş olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. İnsanın bir şeyi bildiğine inanması çok önemli aşamadır ve ayrıca bir güven olayıdır da. Dilimizi biliyoruz ve seviyoruz. O halde onun sözlü halini ve yazılı kısmını her durumda en iyi şekilde icra etmeliyiz. Konuşmalarımızda kelimelerin seçiminden telaffuzuna kadar doğru şe-killerini özenle kullanmaya çalışmalıyız. Ayrıca yazma sırasında cümlelerimizin anlam ve yapılarının, dilin değerlerine uygun olup olmadığına da hassasiyet göstermeliyiz. >>>

Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım El Kitabı


Grafiker Yayınları; Türk Dili

Bu kitap; Türk dili, edebiyatı alanlarında tarihî ve güncel bilgiler ile belirli bir konuda araştırma yapmak, bu araştırmanın sonuçlarını yazılı veya sözlü anlatım yolları ile ortaya koymak isteyen herkes için temel bilgileri ve uygulamaya yönelik pratik önerileri sunmaktadır. Kitabın ilgili bölümlerinde sırasıyla; -Dilin, kültürün bir parçası, kültürün somut ve somut olmayan unsurlarıyla iç içe b.. >>>

Eski Anadolu Türkçesinde Arkaik (Eski) Öğeler

Yazar : Emek Üşenmez
Akademik Kitaplar; Türk Dili

"Eski Anadolu Türkçesinde Arkaik (Eski) Öğeler" adlı bu çalışma, giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde Eski Anadolu Türkçesi' nin Türk dil tarihi içindeki yeri, dönemleri ve önemi hakkında kısaca durulmuştur. Birinci bölümde anlambilim (semantik), arkaizm gibi gramer terimleri ele alındı. Devamında bugüne kadar yapılan bazı arkaik incelemeler ve araştırmacıların konu hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Hangi kelimelerin incelemeye tabi tutulması, arkaik sayılması gerektiği, arkaizm hakkındaki farklı yorum ve görüşlere bağlı olarak bir neticeye bağlanmıştır. >>>

Üniversiteler İçinTürk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım


Kriter Yayınları; Türk Dili

Yüksek öğretime adım atan gençlerimizin birinci sınıfta aldıkları derslerden birisi de Türk Dili'dir. İlköğretimden beri gördükleri Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin son halkası olan ders, daha çok bu zamana kadar öğrenilen bilgilerin genel bir tekrarının ve iş hayatına adım attıklarında kullanabilecekleri kimi bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Elinizdeki kitap Üniversite Türk Dili derslerinde ve hayatlarının geri kalan kısmında yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlandı. (Tanıtım Bülteninden).. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

İki Dirhem Bir Çekirdek

İskender Pala
Kapı Yayınları;

Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kılmak üzere her dilde kalıplaşmış bazı sözler bulunur. Atasözleri, dua ve temenni cümlecikleri, sövgü ve ilençler, bilmece ve tekerlemeler... Bu tür kalıplaşmış sözler arasında, dilin bünyesinde en sık rastlanılanlar ise deyimdir. Dilin bünyesinde kalıplaşmış ve kökleşmiş olarak değişmeden kullanılan deyimler, hiç şüphe yok ki anlatıma canlılık ve güç katarlar. Bu sayede düşüncelerin ve olayların muhataba daha etkili biçimde yansıtıldığı bir gerçektir. >>>

Rüzgargülü Çamlıca: İstanbulum 51

Güzide Ertürk; Yazar : Mehmed Paksu
Heyamola Yayınları; Aşk Roman ve Öyküleri

Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister. Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. >>>

Türkçenin Gücü Türk Dilinin Zenginliklerine Tanıklar

Doğan Aksan
Bilgi Yayınevi; Dil ve Dilbilim

"Türkçenin Gücü", Türk dilinin zenginliklerini gözler önüne seren önemli bir kaynaktır. "Prof. Aksan" da "bu ilk denemeyle, ilgi ve çalışma alanları dilcilik olmayan kimselerin Türkçenin gücünü tanımalarına, dilimizin zenginliğine inanmalarına yardımcı olmayı amaçladık" diyor. Yazar, "Türkçenin Gücü"nü, güzelliklerini görmek isteyenlere yüzlerce örnek sunuyor.(Arka Kapak).... >>>

Bir Nev-York Rüyası 'Bye - Bye' Türkçe: Türkçe Giderse Türkiye Gider

Oktay Sinanoğlu
Alfa Basım Yayım Dağıtım; Türk Dili

Atilla İlhan: 'ABD Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesi; iki kere Nobel adayı... Kim bu adam? Kim bu çetin Türkçe öğretim savaşçısı? Onu niye hepimiz yeterince tanımıyoruz? Sinanoğlu, ABD nam ülkede çok genç yaşında profesör olmuş bir harika çocuk; ülkesindeki 'Amerikan Rüyası'nın yanlış yaygınlığından, Türkçe'nin itilip kakılarak, herhangi bir sömürgedeki 'yerli dili' muamelesi görmesinden son derece rahatsız.' (Cumhuriyet,24.05.2000) Yalçın Pekşen: Akıl, zeka ve en sonunda deha: Oktay Sinanoğlu... Time mecmuası 'mucize profesör' diye yazdı... >>>

Yaşama Sanatı

Alfred Adler; Çeviren: Selma Koçak; Yazar : Rıfat N. Bali
Doruk Yayınları; Psikiyatri - Psikanaliz

Bireysel psikolojinin kurucusu olan Adler, bu kitabında yaşamın amacı, aşağılık kompleksi, üstünlük eğilimi, yaşam üslubu, sağduyu eksikliği gibi ana kavramları temellendiriyor.Kitap, vücut devinim ve pozisyonlarından tutum ve davranışlara, düşler ve yorumlamadan sevgi ve evliliklere, cinsellikten cinsel sorunlara kadar çok geniş bir alanda kişinin iç dünyasına, karşılaştığı sorunların çözümlerine ilişkin ipuçları sunuyor.Adler, aynı zamanda okuyucunun kendini değerlendirmesi için gerekli olan teorik bakış açısını kurmasına da yardımcı oluyor. >>>

Türkçe Off

Feyza Hepçilingirler; Yazar : Franz Ruppert
Everest Yayınları; Makale - Deneme - Derleme, Eleştiri - Kuram

Yalnızca bir iletişim aracı olarak görmeye alıştırdığımız, belki de bu yüzden hafife almaya başladığımız dil, aslında yaşamımızı belirleyen en önemli kültürel etken. Dilimizin yoğurduğu bir zihinle düşünüyor, hissediyor ve bunları yine dili kullanarak aktarıyoruz. Dildeki bozulma, yaşamı algılayışımızı, kurgulayışımızı, yaşama sahip çıkışımızı etkilediği gibi, iletişim kazalarına da yol açabiliyor. Feyza Hepçilingirler bu kitapta, bir yandan dilimize sahip çıkmanın anlamını tartışırken, bir yandan da doğru Türkçe'nin bilgisini sunuyor okurlara. >>>

Ereğli Yokken Armudun Adı Neydi/Çalımlı Sözler Kitabı

Ali Püsküllüoğlu
Can Yayınları ; Başvuru Eserleri, Sözlükler, Antolojiler, Ansiklopediler, Türk Dili

Ali Püsküllüoğlu'nun Çalımlı Sözler Kitabı alt başlığını verdiği bu kitap, benzerine az rastlanır bir sözlük. Püsküllüoğlu, sözlük çalışmaları sırasında rastladığı birtakım sanatlı söz dizilerini bir kenara not etmiş. Bu sözler, bildiğimiz tanımlara uymuyor; atasözü değil, deyim değil, ama neredeyse kalıplaşmış birtakım esprili, hoş sözler. Bu ?çalımlı' sözler sonuçta bir kitaba dönüşmüş, ortaya çok değerli, çok ilginç bir çalışma çıkmış: Ereğli Yokken Armudun Adı Neydi. >>>

Çırpınış: Türkçenin Çırpınışı

Nidai Sulhi Atmaca
Toroslu Kitaplığı; Türk Dili

Bu yapıt, güzel ve zengin dilimiz Türkçe'ye okumuşların ve yönetimin 1950'den sonra uyguladığı yanlışlıkları ve aymazlığı, güncel olarak yabancı dil sarkıntılığının nasıl zarar verdiğini sergilemek ereği ile hazırlanmıştır. Umarım bundan sonra ders alacak ve anadilleri Türkçe'ye diyetini ödeyecekler olacaktır....... >>>

Türkülerin Dili: Sözlük

Mehmet Özbek
Ötüken Neşriyat; Türk Dili, Türkçe Sözlükler

Türkülerimiz, hakikati olduğu gibi görüp söylemekten çekinmeyen ermişlerin ve cesur kimselerin söylemleridir. Türk insanının düşünen, soran; seven, küsen; gülen, ağlayan kalbinin içi görülür türkülerde. Onlar bizim hayat hikâyelerimizidir, bizi anlatır asırlardır. Türkülerimizdeki sırları çözebilmek, o sıcak anlatımların tadına varabilmek Türk dilinin anlatım gücündeki kudret ve zenginlikle ezginin oluşturdu ahengi birlikte hissetmek, türkülerimizi derinlemesine anlamak ve kavramak için şarttır. >>>

Atasözleri ve Halk Deyimleri Işığında Türk İnsanı

Adnan Güriz
Phoenix Yayınevi; Türk Dili, Türk Dili Grameri, Toplumbilim (Genel)

Türkçe geniş bir coğrafyada farklı lehçelerle ve şivelerle konuşulan zengin bir dildir. Uzun süren bir tarih döneminde bu dilin ürünü olan atasözleri, halk deyimleri, halk türküleri ve maniler oluşmuş, benimsenmiş ve yaygınlık kazanmıştır. Türkiye atasözleri ve deyimleri ile Türk dilinin konuşulduğu değişik ülkelerdeki sözler arasında belirgin benzerlikler bulunduğu dikkati çekmektedir. Makedonya, Kosova ve Irak Türkmen sözleri ile Türkiye atasözleri ve deyimleri arasında temelde hiç farklılık olmadığı söylenebilir. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 692 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TÜRK DİLİ KİTAPLARI

Antoloji.com
20.04.2014 01:08:17  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]