Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Türk Dili

  Dil ve Dilbilim

Bu konu başlığında toplam 20 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Nihat Yalçın
Sıddık Akbayır
Salih Sadawi
Rasih Erkul
Nevzat Özkan
Muhittin Bilgin
Fahri Özkan
Elmalılı Hasan Efendizade Arif
Doğan Günay
Ayşegül Sertkaya
 

 Yeni Çıkanlar:

Tezkire-i Evliya’nın Çağatay Türkçesi Çevrisi Arap ve Uygur Harfli Yazmaların Transkripsiyonlu Metni

Yazar : Ayşegül Sertkaya
Çantay Kitabevi; Fars Edebiyatı ve Başvuru Eserleri, Orta Asya Türk Edebiyatı, Türk Dili / Çağatay Türkçesi

Feridü'd-din 'Attar'ın Tezkire-i Evliya'sı İran Edebiyatının kaynak eserlerindendir. Attar eserinde 72 velinin hikayelerini anlatmaktadır. Bu Farsça kaynak eserin bir çok dile çevirisi yapılmıştır. Ancak 72 velinin hikayelerini ihtiva eden iki Türkçe çevirisi bilinmektedir. Türkçe çevirilerinden ilki Anadolu Türkçesi ile Hicri 741 (Milâdi: 1340-1341) yılında yapılan çeviridir. Bilinen tek yazması Macaristan Bilimler Akademisi, Türkçe Yazmalar No. >>>

Türk Dili & Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ile Anlatım Teknikleri

Hatice Şahin, İsmail Parlatır
Ekin Kitabevi Yayınları; Dil ve Dilbilim

Dil, Dünya Dilleri ve Türk Dili Dil Bilgisi Noktalama İşaretleri ve Kısaltmalar Türkçede Anlatım Bozuklukları Anlatım Türleri ve Teknikleri Bilimsel Yazıların Hazırlanması (Tanıtım Bülteninden) .... >>>

Türk Dilinin Yurtları

Nevzat Özkan
Akçağ Basım Yayım Pazarlama; Dilbilim, Türk Dili

Türk Dilinin Yurtları adlı eserde, bu coğrafi genişlik içinde, Türkçenin bugün dünyanın hangi ülkelerinde resmi dil, hangilerinde azınlık dili veya göçmen dili olarak kullanıldığı, bu ülke ve bölgelerdeki yazı ve konuşma dili olarak canlılığı araştırıldı. Buna bağlı olarak Türk dilinin yayıldığı ülke ve bölgelerde Türkçe kullanan toplulukların sayısı, Türkçenin yazılı basın veya sesli görüntülü yayın dili haline gelip gelmediği incelendi. Doç. Dr. >>>

Yıldızların Suya Döküldüğü Türkçe Günlükleri

Feyza Hepçilingirler
Everest Yayınları; Türk Dili

Yıldızların Suya Döküldüğü, usta edebiyatçı Feyza Hepçilingirler'in okurlar tarafından ilgiyle izlenen Türkçe Günlükleri. Bu yazılar, birer kezden fazla okunmayı, üstünde düşünülmeyi, tartışılmayı hak ediyor. Türkçenin değerini, zenginliğini ve tadını yitirmemesi için düşünen, çalışan, yazan Hepçilingirler, yaşamdan ve edebiyattan örnekler taşıyor okurlarına. Bu nedenle bu kitap kuru bir edebiyat ve dil dersi vermek yerine, bir edebiyatçının canlı gözlemlerinin, kıvrak kalemin tadını taşıyor. >>>

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

Fahri Özkan
Murathan Yayınevi; Dil ve Dilbilim

Dil, kültür değerlerimizin en önemlisidir. Milli kimliğimizi belirleyen ve koruyan bu kültür unsuruna hizmet etmek şerefli bir görevin yerşne getirilmesidir. Dünyada en uzun soluklu dillerden biri olan Türkçeye hizmet etmek arzusu bu esere vücut vermiştir. Bu kitap, Türkçenin ifade imkan ve kabiliyetini örnekleriyle göstermeye çalıştı. -Fahri Özkan-, Ekim 2009 (Önsöz'den).... >>>

Metin Bilgisi

Doğan Günay
Papatya Yayıncılık; Türk Dili

Bu kitap metin kavramı ile ilgili bilgileri belli bir sıra içinde açıklamaktadır. Metin tanımından başlayarak metin içi ve dışı öğeler örnek verilerek açıklanmaktadır. Yine metin açıklama, metin inceleme, metin yorumlama ve metin çözümleme ile ilgili her türlü kuramsal bilgi verilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Metin çözümlemede kullanılan küçük yapı, büyük yapı ve üst yapıya göre metinlerin hangi açılardan ele alınacağı gösterilmiştir. Kitapta farklı alanların verileri bir arada değerlendirilmiştir. >>>

Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım

Kolektif
Gazi Kitabevi; Türk Dili

İçindekiler: - Dil - Yazılı Anlatım - Sözlü Anlatım - Etkili İletişim.... >>>

Yazılı Anlatım - Nasıl Yazabilirim?

Sıddık Akbayır
Pegem Akademi Yayıncılık; Türk Dili

"Nasıl Yazabilirim? sorusu, bu kitapta, daha çok yazınsal anlatım açısından ele alındı. Dilekçe, tutanak, bilimsel araştırma gibi öğrenilmesi bilgiyle sınırlı olan formel metinlerden çok, yaratıcılık isteyen metinler, kitabın hazırlanış amacını oluşturdu. Yaklaşık 8 yıl uygulaması yapılan ders notları kitaplaştırılırken öğrencilerin okurluk profilleri belirlendi, okurluk donanımları ve bu derslerden beklentileri dikkate alındı. Öğrencilerin en çok ilgi gösterdikleri tiyatro, senaryo, portre gibi türler; hem kuramsal hem uygulamalı bir biçimde bu kitapta yer aldı. >>>

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz

Muhittin Bilgin
Anı Yayıncılık; Genel Konular ve Başvuru Eserler

Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Türkçemizi tüm yönleriyle incelemeyi amaçlayan bir çalışmanın ürünüdür. Böyle bir çalışmanın eksiksiz olacağı düşünülemez. Türkçe, engin bir deniz! Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, sesten paragrafa değin bütün dil birimlerini bağlam içinde değerlendirme biçiminde özetleyebileceimiz dilbilimdeki yeni yaklaşımları gözeten bir çalışmadır. Yardımlarda, değerlendirmelerde tanıklığına başvurulan ozan ve yazarlarımız, yapıtlarıyla birlikte, Tanıklar bölümünde gösterildi. >>>

Dil Doktoru Dile ve Türkçeye Dair Yazılar

Hayati Develi
Kesit Yayınları; Türk Dili

Dil Doktoru, Prof. Dr. Hayati Develi'nin dergi ve gazetelerde yayımladığı yazılardan yapılmış bir seçki. Yazar, dile ve Türkçeye bir uzman olarak yaklaşıyor, ancak bu yazılar bilimsel araştırma yazıları değil. Yazar, bu yazılarda Türkçe konuşan, Türkçe yazan, Türkçeyi konuşan ve Türkçeyi dert edinen düşünce yolcularıyla kendi kaygılarını ve heyecanlarını, ümitlerini paylaşmak istediğini dile getiriyor. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri 17 - 19 Haziran 2004

Kolektif
Nobel Yayın Dağıtım; Türk Dili

Dil, Yazın ve Deyişbilim günümüzde kültürleri tanımak ve yazılı ürünleri okuyarak anlamak için gereksinim duyulan olgularıdır. Bu nedenle anadil ve yabancı dil uzmanları bu alanlarda yaptıkları araştırma ve çalışmalarla bu bilim dallarına katkıda bulunurlar, kültürlerarası ve kültür-içi iletişime yardımcı olurlar, yazarlar ise yazın ve deyişbilim için malzeme sunan sanatçılardır.(Önsöz'den).... >>>

Mısır’da Türk Kültür İzleri, Mısır Halk Dilinde Türkçe Kelimeler, Lügatçasıyla Birlikte ??????? ??????? ?? ??? ????? ?? ??????? ??????? ??? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ??????? ?? ??????? ???????

Ekmeleddin İhsanoğlu, Salih Sadawi
IRCICA Yayınları; Türkçe Sözlükler, Türkiye Dışı Türk Lehçeleri

This book is divided into six parts: Part I examines the Turkish influence in Egypt in such fields as culture, language and literature, architecture, social life and institutions during the periods of the Tolunids, Ihshidids, Fatimids, Ayyubids, Mamluks, the Ottomans (following the conquest of Egypt) and the French occupation of Egypt in 1798. Part II examines Turkish architecture and arts in Egypt during the periods of various dynasties including the Ottomans (1517-1805). >>>

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Almanya Öğreği

Abdurrahman Güzel
Akçağ Basım Yayım Pazarlama; Dil ve Dilbilim

Dünya ile başa çıkmak için bir araç olarak ele alındığında tüm diller birbirine eşit sayılabilir. İnsanların ana dili olarak konuştukları her dil, onların aynı zamanda da eğitimlerinde işlev gören bir ortamı oluşturur. Hem uygulamada hem dil bilimi açısından ele alındığında bir dilin diğerinden daha iyi olduğunu veya bir diğerinden daha gelişmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Temel şart iletişimi sağlamasıdır. >>>

Osmanlıca Cep Sözlüğü

Elmalılı Hasan Efendizade Arif
Rumuz Yayınları; Osmanlıca Sözlük ve Rehberler

1500 kelimelik Osmanlıca- Türkçe Cep Sözlüğü… Türkçe Alfabeye göre sıralanmış ve dizin yapılmıştır. Muallim Efendilerin malumudur ki her talebe okuduğu kitaplardaki gördüğü kelimelerin manasını anlayamaz ve manalarını anlamakta pek çok müşkilat çekerler. Binaenaleyh bu kitab-ı acizînin mütalaası talebelere tavsiye edilirse talebe efendiler o zaman ibare arasında gelen lügatlerin manalarını anlamakta müşkilat çekmeyip istifade edecekleri aşikardır. Hataların zevi'l-irfan (irfan sahipleri) tarafından afvı rica olunur.-Ve mina'l-lâhi't-tevfîk.-(Tanıtım Bülteninden).. >>>

Caricatures from the Ottomanas

Nihat Yalçın
Rumuz Yayınevi; Edebiyat

Osmanlı'dan Karikatürler

Nihat Yalçın
Rumuz Yayınları; Türkçe Hiciv ve Mizah, Osmanlıca Sözlük ve Rehberler, Hiciv - Mizah

Karikatür, bir kişi, tip ya da eylemin çizgiyle çarpıtılmış, abartılmış sunuluşudur …Karikatür, çizildiği dönemi en iyi yansıtan kaynaklardan biridir. O dönemdeki sosyal, ekonomik, kültürel ve saire bir çok konuda iğneleyici tarzda bilgiler verir.Osmanlı Dönemi gazete ve dergilerinden, sizler için seçerek Latin harflerine çevirdiğimiz bu karikatürleri okurken eskilere doğru bir yolculuğa çıkacak, ninelerimizin ve dedelerimizin düşünce yapısını, yaptıkları derin esprilerde bulacaksınız…Abartılı espriden daha çok, ince fikirlilik, iğneleme ön plana çıkmaktadır. Tamamı zeka ürünüdür. >>>

Divanu Lugati't - Türk

Hazırlayan: Ahmet Bican Ercilasun, Ziyat Akkoyunlu, Kaşgarlı Mahmud
Türk Dil Kurumu Yayınları; Sözlükler

Türkçe Öğretim Yöntemleri - Yeni Yaklaşımlar

Alemdar Yalçın
Akçağ Basım Yayım Pazarlama; Türk Dili

Dil eğitim ve öğretimi konusu birçok bakımdan yeni çağın ene önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu yüzden her yıl üzerinde binlerce yeni makale yazılmakta ve araştırmalar yapılmaktadır. Birçok alanda çalışan bilim adamlarının elde ettikleri bulgular ise hızla eğitim öğretim yöntemlerine, kitaplara ve öğretmenlere aktarılarak eğitim içine sokulmaktadır. Ülkemizde bu yeniliklerin Türkçenin eğitim ve öğretimine batıdaki hız ile girdiğini ve geliştiğini söyleyemeyiz. >>>

Türkçe Dilbilgisi

Mehmet Hengirmen
Engin Yayınevi; Türk Dili

Bugüne kadar çıkan dilbilgisi kitaplarında anlambilim, sözcükbilim ve Türk lehçeleri gibi bölümlere yer verilmemiştir; ilk kez bu kitapta Türkçe dilbilgisi konuları çağdaş bir yöntem ve sistemle, yedi bölümde incelenmiştir. Bunlar; sesbilim (fonetik), biçim bilim (morfoloji), sözdizimi (sentaks), anlambilim (semantik), sözcükbilim (leksikoloji), Türk lehçeleri, noktalama işaretleri ve yazım kurallarıdır. Türkçe Dilbilgisi, özellikle üniversite öğrencilerinin ve bütün öğretmenlerin yararlanacağı çok önemli bir kaynak kitaptır. (Tanıtım Bülteninden).. >>>

Eski Türk Edebiyatı

Rasih Erkul
Pegem Akademi Yayıncılık; Türk Dili, Edebiyat

Eski Türk Edebiyatı'na Giriş niteliğindeki bu kitap, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarına, ayrıca Divan Edebiyatına ilgi duyanlara yönelik bir çalışmadır. Eski Türk Edebiyatı: duygu, görgü, bilgi, düşünce ve ülkü açısından daha çok çeşitli ve evrensel konularda eserler veren gelenekli bir edebiyattır. Kısa zamanda modası geçmeyip yüzyıılar boyunca ısrarla işlenen, zamanında her Türk aydınının bildiği, sevdiği gelenekli bir edebiyattır. Eski Türk Edebiyatı'nın en yoğun ürünü olan şiirin, bugüne göre oldukça farklı bir dünya görüşünün ürünü olan sezgi dünyası vardır. >>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 20 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: TÜRK DİLİ KİTAPLARI

Antoloji.com
02.08.2015 21:18:14  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]