Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.470 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü

Yazar : Salahi R. Sonyel
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm

Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,

Yazar : Hacer Topaktaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Kazan Hanlığı - Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437 - 1552 )

Yazar : Serkan Acar
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ1 KAYNAKLAR 1 - Arşiv Belgeleri5 2- Rus Kronikleri10 3- Türkçe-Tatarca Yazmalar26 4- Seyahatnameler31 5- Araştırma Eserleri40 I BÖLÜM İtil Boyu ve Kazan Şehri 1- İtil Bulgarları53 2- Altin Orda Devleti62 3- İtil Bulgarlan-Altın Orda Münasebetleri69 4- Kazan Adının Kökeni73 5- Kazan Şehrinin Kuruluşu78 6- Kazan Hanlığı'nm Sınırları86 II BÖLÜM Kazan ve Sibir .. >>>

Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu

Yazar : Nuray Yıldız
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ GİRİŞ VII 1 I. BÖLÜM: Antikçağda Yazı Taşıyıcılarının Önemi II. BÖLÜM: Antik Yunan ve Roma'da Yazı Taşıyıcıları A. Ağaç 1. Ağaç Yaprakları 2. Ağaç Kabukları 3. Ağaç Levhalar 4. Beyazlatılmış Ağaç Levhalar 5. Balmumu Kaplı Ağaç Levhalar B. Kil Tablet C. Ostrakon D. Taşlar E. Madenler F. Keten Bezi G. Fildişi, Kemik, Hayvan Kabuk ve Organları H. Diğer Bazı Maddeler I. Papyrus 1. Papyrus Nedir, Yetiştiği Yerler 2. Papyrus Kâğıdının Üretimi ve Piyasası 3. Roma'da Üretilen Diğer Papyrus Kâğıt Türleri 4. Papyrus Buluntularının Çözülmesi J. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart Hâdisesi : II. Abdülhamid'in Son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey'in Fezlekesi

Yazar : Faik Reşit Unat
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1876-1908) Meşrutiyet, Anı, Hatırat

Önsöz Giriş Ali Cevat Bey’in Önsözü 1. Mabeyn-İ Hümayun Kitabet Dairesi 2. Meşrutiyetin İlk Günleri 3. Meclisi Mebusanın Açılması 4. Mebuslarla Yakınlaşma Teşebbüsleri 5. Hüsyeni Hilmi Paşa’nın Sadareti 6. İhtilâlden Önceki Bazı Olaylar 7. Otuzbir Mart İhtilali 8. Tevfik Paşa’nın Sadareti 9. İhtilâlin Memlekette Akisleri 10. Hareket Ordusunun İlerlemesi 11. Yıldız Sarayının İşgali 12. Abdülhamid’in Hal’i 13. Vesikalar 14. İstidratlar 15. Ekler 16. Devrin Olayları 17. İndeksler Resimler.. >>>

Namık Kemal'in Hususi Mektupları I - IV. Cilt (Takım Satılmaktadır) (Karton kapak)


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Türkçe Söylev ve Mektuplar

I - Resmî Çalışma ve Mücâdeleleri II - Şahsiyetini Canlandıran Muhtelif Yönleri III - Fikir ve San'at Hayatı VI. MİDİLLİ MEKTUPLARI - II (7 Ocak, 1880 - 19 Ekim, 1884) TERİMLER, ÖZ-ADLAR DİZGİSİ 4. Bölüm Nâmik Kemal'in Rodos ve Sakız Mutasarrıflıkları I. Rodos Mutasarrıflığı (15 Ekim 1884 - 24 Kasım 1887) Resmî Çalışma ve Mücâdeleleri II. Sakız Mutasarrıflıı (24 Kasım 1887 - 2 Aralık 1888) Resmî Çalışma ve Mücâdeleleri III. Şahsiyyetini Canlandıran Muhtelif Yönleri IV. Fikir ve San'at Hayâtı V. Mektuplarının Başlıca Husûsiyetleri ve Bu Cildin Nasıl Meydâna Geldiği VII. >>>

Tarihte ve bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, 2013


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi, Şamanizm, Zerdüştlük

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslam ve Batı kaynaklarında epeyce malumat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar içermektedir... İçindekiler: I. Tarihte şamanizm II. Dünyanın ve insanların yaradılışına dair efsaneler III. Tufan efsanesi IV. Dünyanın sonu-kıyamet (kalgançı çak) V. Tanrılar ve ruhlar VI. Şamanizmde put-fetişler VII. Yer-su tanrıları VIII. Ateş ve ocak IX. Şaman-kam ve hayatı X. Şaman cübbesi, külahı ve davulu XI. Âyin, tören ve bayramlar XII. Şaman dua, ilâhî ve afsunları XIII. >>>

Dünyanın Kısa Tarihi (İslami Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranice Kronik), 2014

Yazar : Nuh Arslantaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Dünya Tarihi (Genel)

Abbasîler döneminde kaleme alınmış elinizdeki Seder ‘Olam Zuta isimli bu kitap İslamî dönemde kaleme alınan ilk Yahudi kronik olması yönüyle oldukça önem kazanmaktadır. Kronik aslen Kayravânlı olan, yüksek öğrenimini Bağdat’ta tamamladığı için “Bağdatlı” (ha Bavli) nisbesi ile meşhur olan Natan ha-Bavli isimli bir ilim adamı tarafından kaleme alınmıştır. --- ÖN SÖZ GİRİŞ 1. KRONIĞIN KALEME ALINDIĞI DÖNEME KADAR YAHUDILERDE TARIH YAZICILIĞI 2. KRONIĞIN KALEME ALINDIĞI DÖNEMDE İSLAM DÜNYASI YAHUDILERI 3. KRONIK HAKKINDA BILGILER 3.1. Kroniğin Müellifi 3.2. Kroniğin Muhtevası ve Önemi 3.2.1. >>>

Osmanlı Tarihinde Levendler

Yazar : Mustafa Cezar
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü

Yazar : Salahi R. Sonyel
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
01.08.2014 16:52:57  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]