Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.477 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Osmanlı Tarihi 1. Cilt

Yazar : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Genel Konular - Kaynakça - Bibliyografya

Osmanlı devletinin kurulmasından itibaren onbeşinci asır ortalarına kadar olan ve bir buçuk asırdan ziyade süren devir, kaynak itibariyle çok noksandır; hele ilk devirlere ait belgeler ve kaynakları yok denecek derecede azdır; bundan başka, mevcut rivayet ve nakillerin zamanları ve tarihleri de birbirlerini tutmamaktadır; bunun için onbeşinci asrın ikinci yarısında yazılmış olan Osmanlı tarihlerine bakarak bahsedeceğimiz bir buçuk asırlık zaman için bir tarih kaleme almak ne kadar hatalı olacağından şüphe yoktur. >>>

Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar

Yazar : Süheyl Ünver
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Midhat Paşa ve Taif Mahkumları

Yazar : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih - Diğer

Türk İnkılabı Tarihi (Cilt 2 -Kısım 3)

Yazar : Yusuf Hikmet Bayur
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih - Diğer

İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı

Yazar : Ali Sevim, Faruk Sümer
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih - Diğer

İçindekiler: Önsöz VII Giriş IX Tercümeler (1-73) Îbnü'l-Kalânisî 1-2 Îbnü'l-Ezrak 3-5 Ahbârü'd-devleti's-Selcukiyye 6-11 Sultanu'1-âzam Adududdevle Ebû Şucâ Alp-Arslan'ın yeniden Bizans İmparatoru Ermanus üzerine yürümesi ve onu tutsak alması 6 İbnü'l-Cevzî 12-17 Bundarî 18-22 Bizans İmparatoru'nun savaşa çıkması, bozguna uğraması, kahrolması ve tutsak alınmasının zikri 18 Îbnü'1-Esîr 23-27 Bizan.. >>>

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Hicri 859 Tarihli Suret - i Defter - i Sancak - ı Tırhala 2. Cilt


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm

Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,

Yazar : Hacer Topaktaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Osmanlı - Habsburg İlişkileri Kânûnî - Şarlken - Busbecq, 2013

Yazar : Yusuf Yıldız
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1520-1566) Yükselme > K. S. Süleyman

Siyaset - Name, Nizâmü'l - Mülk

Yazar : Nizamülmülk
Türk Tarih Kurumu Yayınları; İran Tarihi

Açıklama:Devlet idaresine dair Farsça "Siyaset-nâme" (Siyaset Kitabı) yi öteki adı ile, "Siyerû'l-mûlûk" (Hükümdarların Hayatları)'ü yazarn selçuklu Veziri Nizâmü'l mülk de değerli vasıflar taşıyan büyük bir devlet adamıdır. --- Önsöz İkinci Baskının Önsözü Başlangıç Faslı I.FASIL Zamanın Akışı ve İnsanların Ahvali ve Âlemin Efendisi Padişahın Medhine Dair II.FASIL Padişahın ve Meliklerin, Allahın (Verdiği) Nimetin Kadrini , Bilmelerine Dair III.FASIL Zamanın Padişahının Mezalim'e, Oturmasına ve İyi Hayat Sürmesinen Dair IV. >>>

1445 Tarihli Paşa Livası İcmâl Defteri

Yazar : Halil İnalcık
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ

Osmanlı Tarihi 1. Cilt

Yazar : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Genel Konular - Kaynakça - Bibliyografya

Osmanlı devletinin kurulmasından itibaren onbeşinci asır ortalarına kadar olan ve bir buçuk asırdan ziyade süren devir, kaynak itibariyle çok noksandır; hele ilk devirlere ait belgeler ve kaynakları yok denecek derecede azdır; bundan başka, mevcut rivayet ve nakillerin zamanları ve tarihleri de birbirlerini tutmamaktadır; bunun için onbeşinci asrın ikinci yarısında yazılmış olan Osmanlı tarihlerine bakarak bahsedeceğimiz bir buçuk asırlık zaman için bir tarih kaleme almak ne kadar hatalı olacağından şüphe yoktur. >>>

Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar

Yazar : Süheyl Ünver
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Midhat Paşa ve Taif Mahkumları

Yazar : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih - Diğer

Türk İnkılabı Tarihi (Cilt 2 -Kısım 3)

Yazar : Yusuf Hikmet Bayur
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih - Diğer

İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı

Yazar : Ali Sevim, Faruk Sümer
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih - Diğer

İçindekiler: Önsöz VII Giriş IX Tercümeler (1-73) Îbnü'l-Kalânisî 1-2 Îbnü'l-Ezrak 3-5 Ahbârü'd-devleti's-Selcukiyye 6-11 Sultanu'1-âzam Adududdevle Ebû Şucâ Alp-Arslan'ın yeniden Bizans İmparatoru Ermanus üzerine yürümesi ve onu tutsak alması 6 İbnü'l-Cevzî 12-17 Bundarî 18-22 Bizans İmparatoru'nun savaşa çıkması, bozguna uğraması, kahrolması ve tutsak alınmasının zikri 18 Îbnü'1-Esîr 23-27 Bizan.. >>>

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Hicri 859 Tarihli Suret - i Defter - i Sancak - ı Tırhala 2. Cilt


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
28.01.2015 03:20:51  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]