Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türkmen Kitabevi

Sitemizde bu yayınevinin toplam 306 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Ansiklopedik Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü

Özlem Meltem Kurtaran
Türkmen Kitabevi;

Denetim ve Güvence Hizmetleri SMMM ve YMM'lere Yönelik İlkeler ve Teknikler

Ersin Güredin
Türkmen Kitabevi;

- Denetim İşlevi ve Muhasebe Mesleği - Muhasebe Mesleği ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları - Denetim Raporu - Bağımsız Denetimde Meslek Ahlakı - Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu - Denetim Amaçları - Denetim Süreci ve Planlaması - Denetim Sürecinde Önemlilik ve Risk - Denetim Kanıtları ve Teknikleri - Çalışma Kağıtları - İç Kontrol Sistemi - Nakit Sisteminin Denetimi - Al.. >>>

Kredi Talepleri

Faik Çelik
Türkmen Kitabevi; İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe

Bu kitap, kredilerin bir ülkenin mali sistemindeki yerini kredi verme yoluyla iktisadi hayatın nasıl etkilenebileceğini göstermektedir. Yine devletin kredi faiz oranları ile oynayarak bankaların kredi hacmini nasıl etkilediğini ilk aşamada ele almaktadır. Takiben bankaların kredi verme ve değerlendirme sistemleri ele alınmakta ve banka mutfağı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kredi verirken alınan teminatlara ilişkin ayrıntılı incelemeler yapılmakta ve güncel uygulamalar için örnek metinleri ihtiva etmektedir. >>>

Firmalar ve Bankalar için Dış Ticaret Yazışmaları (Sözlük İlaveli)

Faik Çelik, Mehmet Behzat Ekinci
Türkmen Kitabevi; Ticaret / E-Ticaret

Dış ticaret günümüz iktisadi şartlarında ülkelerin büyük ümit beslediği bir hizmetler dizisidir. Ihracat ve ithalat olmak üzere iki alt faaliyetten oluşan dış ticaret, uygun tarzda gerçekleştirilmesi halinde ülke ekonomilerine doğrudan ve/veya dolaylı katkılar sağlamaktadır. Dış ticaret sürecinin Firma, Banka ve Gümrük olmak üzere üç temel ayağı vardır. Nitekim bir dış ticaret süreci yurt içi-dışı.. >>>

Modern İşletmecilik

İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi; İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe, İşletme - Muhasebe - Pazarlama

... Ondört bölümden oluşan kitabın, ilk sekiz bölümü, "İşletme" ile ilgili statik konuların incelenmesine ayrılmış; son altı bölümü ise, temel işletme fonksiyonlarının dinamik bir yaklaşım ile tetkikine tahsis edilmiş bulunuyor. Deskriptif bir yöntemle kaleme alınmış olan konulara açıklık getirmek için kitaba yeter sayıda tablo, grafik ve şemaların eklendiği; okurların başvuracakları Türkçe ve yabancı dildeki temel kaynaklara ve sayılı örneklere yer verildiği görülmektedir... -Cumhur Ferman- (Önsöz'den).. >>>

Hiç Bizans Olmadı "Romulus'tan Fatih'e Roma Devleti"

Celalettin Basık
Türkmen Kitabevi; Coğrafya - Genel

Romulusun İ.Ö. 753 yılında Romada kurduğu devlet, 1453 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. İki bin yılı aşan yaşamında iki semavi dinin gelişine tanık olmuştur. Hıristiyanlaşmış, zamanın ve koşulların dayattığı değişimleri yaşamıştır. Uçsuz bucaksız topraklara hükmettikten sonra kent boyutuna kadar küçülmüştür. Batılılar bu gerçeği benmerkezci bir anlayışla önce Doğu ve Batı olarak tahrif etmişler, imparatorluğu yıkılışının yaklaşık yüzüncü yılından itibaren de Bizans resmi belgeleri Romalıların İmparatoru olarak imzalamıştır. >>>

Global Ekonomide Küçük ve Orta Boy Firmaların (SMEs) Rekabet Gücü ve Maliyet Yönetimi

Asaf Murat Altuğ
Türkmen Kitabevi; Ekonomi - Diğer

Global Ekonomide Küçük ve Orta Boy Firmaların Rekabet Gücü (SMEs) ve Maliyet Yönetimi adı altında yapılan çalışma, dünyada büyük çoğunluğa sahip bulunan küçük ve orta boy firmaların artan globalizasyon ve teknoljik gelişme içinde rekabet etme olasılıklarını incelemek, global ekonomide hangi koşullar altında var olabildiklerini açıklığa kavuşturmak, yeni iş gelişmeleri içindeki yerlerini ve global .. >>>

Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar Alma Süreci

Recep Emre Eriçok
Türkmen Kitabevi; Yönetim - Organizasyon

Türkiyede yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına ilişkin karar alma sürecini incelemek üzere hazırlanan bu çalışma kapsamında, öncelikli olarak kamu yöne-timi anlayışındaki değişimler ve küreselleşme-yerelleşme etkileşiminin yerel yöne-timler üzerindeki etkileri incelenmiş, kamu hizmeti ve karar alma süreci ile ilgili teorik tartışmalara yer verilmiştir. Daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediy.. >>>

Temel Pazarlama Bilgileri

İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi; Pazarlama - Satış

Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi Pazarlama Anlayışı ve Son Gelişmelir Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi Tüketici Pazarları, Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Mamul Fiyat Tutundurma Kisişel Satış ve Satış Geliştirme Reklam ve Halkla Ilişkiler Internette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama Dağıtım Hizmet Pazarlaması Uluslararası Pazarlama Örnek Olaylar.. >>>

Finansal Muhasebe Uygulamaları Cilt 2

Sabri Burak Arzova, Sinan Ceyhan
Türkmen Kitabevi; İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe

Ana kitaba bağlı çalışma kitabı bizim ülkemizde İngilizce öğrenimi dışında sıklıkla görülen bir basılı yayın türü değildir. Genellikle uygu-lama kitaplarının içerisinde sorular ve bu soruların çözümleri yer alır. Oysa bizim kitabımızda çözümlü soru örnekleri olduğu gibi, çözümü tamamen boş alanlara yapılacak sorular ile test soruları şeklinde kavram uygulamaları yer almaktadır. Temel amacımız, öğrencilerimizin ana kitapta gördükleri konuları çalışma kitabında da çözerek hem derslerinde daha başarılı olmalarını sağlamak hem de muhasebe mesleğine hazırlamaktır... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Ansiklopedik Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü

Özlem Meltem Kurtaran
Türkmen Kitabevi;

Denetim ve Güvence Hizmetleri SMMM ve YMM'lere Yönelik İlkeler ve Teknikler

Ersin Güredin
Türkmen Kitabevi;

- Denetim İşlevi ve Muhasebe Mesleği - Muhasebe Mesleği ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları - Denetim Raporu - Bağımsız Denetimde Meslek Ahlakı - Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu - Denetim Amaçları - Denetim Süreci ve Planlaması - Denetim Sürecinde Önemlilik ve Risk - Denetim Kanıtları ve Teknikleri - Çalışma Kağıtları - İç Kontrol Sistemi - Nakit Sisteminin Denetimi - Al.. >>>

Kredi Talepleri

Faik Çelik
Türkmen Kitabevi; İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe

Bu kitap, kredilerin bir ülkenin mali sistemindeki yerini kredi verme yoluyla iktisadi hayatın nasıl etkilenebileceğini göstermektedir. Yine devletin kredi faiz oranları ile oynayarak bankaların kredi hacmini nasıl etkilediğini ilk aşamada ele almaktadır. Takiben bankaların kredi verme ve değerlendirme sistemleri ele alınmakta ve banka mutfağı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kredi verirken alınan teminatlara ilişkin ayrıntılı incelemeler yapılmakta ve güncel uygulamalar için örnek metinleri ihtiva etmektedir. >>>

Firmalar ve Bankalar için Dış Ticaret Yazışmaları (Sözlük İlaveli)

Faik Çelik, Mehmet Behzat Ekinci
Türkmen Kitabevi; Ticaret / E-Ticaret

Dış ticaret günümüz iktisadi şartlarında ülkelerin büyük ümit beslediği bir hizmetler dizisidir. Ihracat ve ithalat olmak üzere iki alt faaliyetten oluşan dış ticaret, uygun tarzda gerçekleştirilmesi halinde ülke ekonomilerine doğrudan ve/veya dolaylı katkılar sağlamaktadır. Dış ticaret sürecinin Firma, Banka ve Gümrük olmak üzere üç temel ayağı vardır. Nitekim bir dış ticaret süreci yurt içi-dışı.. >>>

Modern İşletmecilik

İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi; İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe, İşletme - Muhasebe - Pazarlama

... Ondört bölümden oluşan kitabın, ilk sekiz bölümü, "İşletme" ile ilgili statik konuların incelenmesine ayrılmış; son altı bölümü ise, temel işletme fonksiyonlarının dinamik bir yaklaşım ile tetkikine tahsis edilmiş bulunuyor. Deskriptif bir yöntemle kaleme alınmış olan konulara açıklık getirmek için kitaba yeter sayıda tablo, grafik ve şemaların eklendiği; okurların başvuracakları Türkçe ve yabancı dildeki temel kaynaklara ve sayılı örneklere yer verildiği görülmektedir... -Cumhur Ferman- (Önsöz'den).. >>>

Hiç Bizans Olmadı "Romulus'tan Fatih'e Roma Devleti"

Celalettin Basık
Türkmen Kitabevi; Coğrafya - Genel

Romulusun İ.Ö. 753 yılında Romada kurduğu devlet, 1453 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. İki bin yılı aşan yaşamında iki semavi dinin gelişine tanık olmuştur. Hıristiyanlaşmış, zamanın ve koşulların dayattığı değişimleri yaşamıştır. Uçsuz bucaksız topraklara hükmettikten sonra kent boyutuna kadar küçülmüştür. Batılılar bu gerçeği benmerkezci bir anlayışla önce Doğu ve Batı olarak tahrif etmişler, imparatorluğu yıkılışının yaklaşık yüzüncü yılından itibaren de Bizans resmi belgeleri Romalıların İmparatoru olarak imzalamıştır. >>>

Global Ekonomide Küçük ve Orta Boy Firmaların (SMEs) Rekabet Gücü ve Maliyet Yönetimi

Asaf Murat Altuğ
Türkmen Kitabevi; Ekonomi - Diğer

Global Ekonomide Küçük ve Orta Boy Firmaların Rekabet Gücü (SMEs) ve Maliyet Yönetimi adı altında yapılan çalışma, dünyada büyük çoğunluğa sahip bulunan küçük ve orta boy firmaların artan globalizasyon ve teknoljik gelişme içinde rekabet etme olasılıklarını incelemek, global ekonomide hangi koşullar altında var olabildiklerini açıklığa kavuşturmak, yeni iş gelişmeleri içindeki yerlerini ve global .. >>>

Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar Alma Süreci

Recep Emre Eriçok
Türkmen Kitabevi; Yönetim - Organizasyon

Türkiyede yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına ilişkin karar alma sürecini incelemek üzere hazırlanan bu çalışma kapsamında, öncelikli olarak kamu yöne-timi anlayışındaki değişimler ve küreselleşme-yerelleşme etkileşiminin yerel yöne-timler üzerindeki etkileri incelenmiş, kamu hizmeti ve karar alma süreci ile ilgili teorik tartışmalara yer verilmiştir. Daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediy.. >>>

Temel Pazarlama Bilgileri

İsmet Mucuk
Türkmen Kitabevi; Pazarlama - Satış

Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi Pazarlama Anlayışı ve Son Gelişmelir Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi Tüketici Pazarları, Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Mamul Fiyat Tutundurma Kisişel Satış ve Satış Geliştirme Reklam ve Halkla Ilişkiler Internette Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama Dağıtım Hizmet Pazarlaması Uluslararası Pazarlama Örnek Olaylar.. >>>

Finansal Muhasebe Uygulamaları Cilt 2

Sabri Burak Arzova, Sinan Ceyhan
Türkmen Kitabevi; İşletme - Finans - Pazarlama - Muhasebe

Ana kitaba bağlı çalışma kitabı bizim ülkemizde İngilizce öğrenimi dışında sıklıkla görülen bir basılı yayın türü değildir. Genellikle uygu-lama kitaplarının içerisinde sorular ve bu soruların çözümleri yer alır. Oysa bizim kitabımızda çözümlü soru örnekleri olduğu gibi, çözümü tamamen boş alanlara yapılacak sorular ile test soruları şeklinde kavram uygulamaları yer almaktadır. Temel amacımız, öğrencilerimizin ana kitapta gördükleri konuları çalışma kitabında da çözerek hem derslerinde daha başarılı olmalarını sağlamak hem de muhasebe mesleğine hazırlamaktır... >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türkmen Kitabevi

Antoloji.com
21.04.2015 16:08:42  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]