Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Uluslararası Ticaret

  Ekonomi ve İşletme

Bu konu başlığında toplam 125 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Şükrü Dolu
Rosamond E. Mack
Musa Demir
Mehmet Melemen
Kurthan Fişek
Kenan Çelik
Kemal Baral
İlker Alp
İlhan Uludağ
Hasan Selçuk
 

 Yeni Çıkanlar:

Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler

Filiz Ali, Kenan Aydın
Nobel Yayın Dağıtım; Pazarlama - Satış

Bu çalışmada öncelikle uluslar arası ve küresel pazarlama kavramları üzerinde durularak bu kavramları açıklayan metaforlar olarak pazarlama bileşenlerinin uyarlanması ve standartlaştırılması üzerinde durulmuştur. Bir başka vurgu ise küreselleşme ve yerelleşme kavramlarına yapılmıştır. Diğer taraftan uluslar arası ve küresel pazarlamayı etkileyen çevresel faktörlerden kültür kavramına özel bir önem verilerek değişik boyutları ile incelenmiş ve kültürün pazarlama bileşenlerine (4 P) etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. >>>

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları Uluslararası Mevzuat - Belge - Uygulama

Ferudun Kaya
Detay Yayıncılık; Ticaret / E-Ticaret

Özet: Bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla basit bir dil anlatımına, yüzeysel ve sanal ortamdan öte daha çok günlük yaşamdan uygulamalarla vurgu yapan bu çalışma içerisinde yer alan bütün bilgiler yazarın sorumluluğunda olup, amaç bilgi paylaşımını zevkli bir hale getirmektir. Bu nedenledir ki, okuyuculardan gelecek yapıcı eleştirilerin, öğrenme ve öğretme konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesinde daha kapsamlı eserler hazırlamamda önemli ölçüde destek vereceği inancındayım. >>>

İcraatçı Gözüyle Muhasebe Maliye Ekonomi Üçgeni

Cevdet Akçakoca
Aktüel Yayınları; Finansman Ekonomisi, Muhasebe, Uluslararası Ticaret

Bu çalışmam, Ekohaber gazetesi ve diğer gazete ve dergilerde çıkmış yazılarımı içeriyor.20.yüzyılın sonundan 2008 yılına kadar olan süredeki Türkiye'nin benim tesbitlerimle maliye, muhasebe ve ekonomi üçgenindeki gelgitlerini bu kitapta göreceksiniz.... Cevdet AKÇAKOCA ? Teslimlerde tecil-terkin uygulaması değişti. ? İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı tanımı ? Tevkifat uygulaması ? Örtülü kazanç-örtülü sermaye ? Satışta aleyhte kur farkları ? Tahsilat genel tebliğine göre A.Ş. kanuni temsilcilerinin sorumluluğu ? Ar-Ge teşviki ? Çek yasasında yeni düzenlemeler yapıldı. ? >>>

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yer Seçimi Kararı ve Teşvik Politikaları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Meriç Subaşı Ertekin
Vadi Yayınları; Uluslararası Ticaret

Türkiye'de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması

Ahmet Özken, İsmail Aydemir, Mutlu Yılmaz, Utku Utkulu
Gazi Kitabevi; Finansman Ekonomisi, Ticaret, Uluslararası Ticaret, Ekonomi ve Finans : Küreselleşme

The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash

Charles R. Morris
Public Affairs; İş İdaresi, Genel Yöneticilik, Uluslararası Ticaret, Ekonomi ve Finans : Küreselleşme

We are living in the most reckless financial environment in recent history. Arcane credit derivative bets are now well into the tens of trillions. According to Charles R. Morris, the astronomical leverage at investment banks and their hedge fund and private equity clients virtually guarantees massive disruption in global markets. The crash, when it comes, will have no firebreaks. A quarter century of free-market zealotry that extolled asset stripping, abusive lending, and hedge fund secrecy will come crashing down with it. >>>

Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı (1829-1929)

Kurthan Fişek, Oral Sander
İmge Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

ABD Elçiliği İstanbul, 17 Temmuz 1903 GİZLİ Sayın John Hay Dışişleri Bakanı Efendim, Padişah'ın imzaladığı bir mazbatayla en yakın tarihte teslim edilmek üzere Krupp fabrikalarından 200 adet sahra topu ısmarlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Karar, bu topların Ehrhant'lara veya başka top modellerine üstün oldukları biçimde yorumlanmamalıdır. Türkiye'deki silah ticareti (ve devlet görevlileri) üstünde Krupp'un kolay kırılmayacak bir etkisi vardır. Yine aldığım bilgilere göre, son otuz veya kırk yıldır Krupp'un Türkiye'deki satış gelirleri yirmi milyon sterlini aşmaktadır. >>>

İhracat Teşvikleri / Teoride ve Uygulamada

Hüseyin Önder, Mustafa Durman
Aktüel Yayınları; Uluslararası Ticaret

İktisat politikasında ihracat teşviklerinin yeri İktisat politikası, dış ticaret politikası Tarifeler ve ticaret genel anlaşması ve dünya ticaret örgütü İhracat teşvikleri ile ilgili yapılmış çalışmalar Kobi'lerin ihracattaki örgütlenmeleri Sektörel dış ticaret şirketleri Türkiye'de uygulanmakta olan ihracat teşvik araçları Ar-ge yardımları Çevre koruma yardımları Yurt dışı fuar katılımlarının des.. >>>

Akreditif Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak

Vahit Doğan
Seçkin Yayıncılık; Uluslararası Ticaret

Uluslararası ticaretin her geçen gün gelişmesi ve yaygınlaşmasına rağmen farklı ülkelerde yaşayan tacirler arasında ki ticari ilişkilerde güven problemi ortadan kalkmış değildir.Milletlerarası ticarette ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek veya asgariye indirmek için güvenli bir ödeme aracı olarak ortaya çıkan akreditif, milletlerarası ticaretin gelişimi bakımından gerçekten önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. >>>

Dış Ticarette Lojistik

Emine Koban, Hilal Yıldırır Keser
Ekin Kitabevi Yayınları; Uluslararası Ticaret

Dış ticarete genel bakış Lojistik kavramı ve gelişimi Lojistik terminolojisi Lojistikte temel unsurlar ve lojistik faaliyetler Dış Ticarette dış kaynak yolu ile tedarik edilen lojistik hizmetler Dış Ticarette lojistik süreçlerde vergi uygulamaları ve ekonomik yansımaları Türkiye'de lojistik sektörünün görünümü ve geleceği.... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Sorularla İtalya Yabancı Sermaye Mevzuatı

Derleyen: Müge Çakar
İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası Ticaret

Dış Ticarette Lojistik

Emine Koban, Hilal Yıldırır Keser
Ekin Kitabevi Yayınları; Uluslararası Ticaret

Dış ticarete genel bakış Lojistik kavramı ve gelişimi Lojistik terminolojisi Lojistikte temel unsurlar ve lojistik faaliyetler Dış Ticarette dış kaynak yolu ile tedarik edilen lojistik hizmetler Dış Ticarette lojistik süreçlerde vergi uygulamaları ve ekonomik yansımaları Türkiye'de lojistik sektörünün görünümü ve geleceği.... >>>

Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı (1903-1923)

Edward Mead Earle; Editör: Ö. Uğurlu
Örgün Yayınevi; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret

Çok defa savaş nedeni olan 'Doğu Sorunu' şimdi Amerikalılar için yeni bir önem kazanmaktadır. Son otuz yılda büyük devletlerin Yakındoğuda çelişik siyasi ve kültürel politikaları incelerken, bu kitap, çok karışık bir sorunu gözler önüne serecek ve buna bulaşmakla Amerikan devlet adamlarının ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklarını okuyucuya gösterecektir. Tarihe ve uluslararası ilişkilere meraklı olanlar Bağdat Demir ve Petrol yolunun hikayesinde, modern iktisadi emperyalizmi ve bunun çok ötelere uzanan sonuçlarını incelemek için çok zengin bir laboratuar malzemesi bulacaklardır. (Arka Kapak).. >>>

Elektronik Ticaret El Kitabı

Emel Batuman, Nevzat Erdağ
Arıkan Basım Yayım Dağıtım; Uluslararası Ticaret

İnternet Müşterisinin Tanımı E-Ticaret Nedir Elektronik Ticaretin Niteliği ve Kapsamı Elektronik Ticaretin Tarafları Elektronik Ticaret Modelleri Elektronik Ticaretin Araçları Elektronik Veri Değişimi Elektronik Ticaret-Elektronik İş E-İş Nedir E-Ticaret Nedir E-İş ile E-Ticaret Arasındaki Farklar E-Ticareti Seçmemiz İçin 10 Sebep Elektronik Ticaretin Kapsamı Elektronik İş Modelleri E-Ticarette Gü.. >>>

Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı (1829-1929)

Kurthan Fişek, Oral Sander
İmge Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

ABD Elçiliği İstanbul, 17 Temmuz 1903 GİZLİ Sayın John Hay Dışişleri Bakanı Efendim, Padişah'ın imzaladığı bir mazbatayla en yakın tarihte teslim edilmek üzere Krupp fabrikalarından 200 adet sahra topu ısmarlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Karar, bu topların Ehrhant'lara veya başka top modellerine üstün oldukları biçimde yorumlanmamalıdır. Türkiye'deki silah ticareti (ve devlet görevlileri) üstünde Krupp'un kolay kırılmayacak bir etkisi vardır. Yine aldığım bilgilere göre, son otuz veya kırk yıldır Krupp'un Türkiye'deki satış gelirleri yirmi milyon sterlini aşmaktadır. >>>

Ürün Ülke Etüdü


İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası Ticaret

Mısır Ülke Etüdü


İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Çağdaş Geziler ve Tarihi Seyahatnameler, Uluslararası Ticaret

Kenya Ülke Etüdü


İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası Ticaret

Tunus Ülke Etüdü


İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası Ticaret

İhracat El Kitabı

Kemal Baral
Çağlayan Kitabevi; Uluslararası Ticaret

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 125 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ULUSLARARASI TİCARET KİTAPLARI

Antoloji.com
30.08.2015 04:27:34  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]