TWITTER'DA
TAKİP ET
twitter.com/AntolojiCom
Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Uluslararası Ticaret

  Ekonomi ve İşletme
» Bankalar ve Bankacılık
» Birleşmeler, Holdingler, Çokuluslu Şi..
» Borsa
» Çalışma Hayatı
» Dünya Ekonomisi
» Ekonomi
» Ekonomi Emek İş Dünyası
» Ekonomi - Emek - İş Dünyası
» Ekonomi - Genel
» Ekonomi - Politik
» Ekonomi ve Finans : Küreselleşme
» Ekonomik Araştırmalar
» Ekonomik Doktrinler
» Ekonomik Kalkınma ve Büyüme
» Ekonomik Kurumlar
» Ekonomik Terimler - Kavramlar
» Emek Ekonomisi
» Faiz ve Kâr Oranı
» Finans
» Finansman Ekonomisi
» Gelir ve Servetin Dağılımı
» Genel Üretim Ekonomileri
» Halkla İlişkiler - İnsan Kaynakları
» İç Ticaret
» İktisat
» İktisat Kitapları
» İktisat Tarihi
» İstatistik
» İş Adamları
» İş Dünyası - Kariyer
» İş İdaresi, Genel Yöneticilik
» İşçi - İşveren
» İşçiler ve İşçi Grupları
» İşgücü ve Pazar
» İşletme - Finans - Pazarlama - Muhase..
» İşletme - Muhasebe - Maliye
» Kalpazanlık, Sahtecilik, Tahrifat
» Kamu Maliyesi
» Kooperatifler
» Kredi
» Kurumlar - Örgütler
» Küçük İşletmeler KOBİ - Girişimcilik
» Lojistik ve Taşımacılık
» Makroekonomi Politikaları
» Makroekonomik Sistemler ve Kuramlar
» Para
» Pazarlama - Satış
» Sayısal Yöntemler
» Sigorta
» Tarihi İstatistikler
» Ticaret
» Ticaret - E-Ticaret Hukuku
» Ticari İşletmeler, Organizasyon
» Toprak Ekonomisi
» Türkiye Ekonomisi
» Ulusal Servet ve Gelir Hesapları
» Uluslararası Ekonomi
» Uluslararası Ticaret
» ÜRETİM
» Üretimin Örgütlenmesi
» Yatırım ve Yatırımlar
» Yönetim ve Organizasyon

Bu konu başlığında toplam 125 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Musa Demir
Şükrü Dolu
Rosamond E. Mack
İsmail Aydemir
Oral Sander
Hilal Yıldırır Keser
Turan Subaşat
Sadettin Gültekin
Mualla Bilgin
Nuri Avcı
 

 Yeni Çıkanlar:

Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler

Yazar : Filiz Ali, Kenan Aydın
Nobel Yayın Dağıtım; Uluslararası Ticaret

Bu çalışmada öncelikle uluslar arası ve küresel pazarlama kavramları üzerinde durularak bu kavramları açıklayan metaforlar olarak pazarlama bileşenlerinin uyarlanması ve standartlaştırılması üzerinde durulmuştur. Bir başka vurgu ise küreselleşme ve yerelleşme kavramlarına yapılmıştır. Diğer taraftan uluslar arası ve küresel pazarlamayı etkileyen çevresel faktörlerden kültür kavramına özel bir önem verilerek değişik boyutları ile incelenmiş ve kültürün pazarlama bileşenlerine (4 P) etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. >>>

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları

Ferudun Kaya
Detay Yayıncılık; Ekonomi ve İşletme

Bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla basit bir dil anlatımına, yüzeysel ve sanal ortamdan öte daha çok günlük yaşamdan uygulamalarla vurgu yapan bu çalışma içerisinde yer alan bütün bilgiler yazarın sorumluluğunda olup, amaç bilgi paylaşımını zevkli bir hale getirmektir. Bu nedenledir ki, okuyuculardan gelecek yapıcı eleştirilerin, öğrenme ve öğretme konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesinde daha kapsamlı eserler hazırlamamda önemli ölçüde destek vereceği inancındayım. >>>

İcraatçı Gözüyle Muhasebe Maliye Ekonomi Üçgeni

Cevdet Akçakoca
Aktüel Yayınları; Finansman Ekonomisi, Muhasebe, Uluslararası Ticaret

Bu çalışmam, Ekohaber gazetesi ve diğer gazete ve dergilerde çıkmış yazılarımı içeriyor.20.yüzyılın sonundan 2008 yılına kadar olan süredeki Türkiye'nin benim tesbitlerimle maliye, muhasebe ve ekonomi üçgenindeki gelgitlerini bu kitapta göreceksiniz.... Cevdet AKÇAKOCA ? Teslimlerde tecil-terkin uygulaması değişti. ? İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı tanımı ? Tevkifat uygulaması ? Örtülü kazanç-örtülü sermaye ? Satışta aleyhte kur farkları ? Tahsilat genel tebliğine göre A.Ş. kanuni temsilcilerinin sorumluluğu ? Ar-Ge teşviki ? Çek yasasında yeni düzenlemeler yapıldı. ? >>>

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yer Seçimi Kararı ve Teşvik Politikaları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Meriç Subaşı Ertekin
Vadi Yayınları; Uluslararası Ticaret

Türkiye'de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması

Ahmet Özken, İsmail Aydemir, Mutlu Yılmaz, Utku Utkulu
Gazi Kitabevi; Finansman Ekonomisi, Ticaret, Uluslararası Ticaret, Ekonomi ve Finans : Küreselleşme

The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash

Charles R. Morris
Public Affairs; İş İdaresi, Genel Yöneticilik, Uluslararası Ticaret, Ekonomi ve Finans : Küreselleşme

We are living in the most reckless financial environment in recent history. Arcane credit derivative bets are now well into the tens of trillions. According to Charles R. Morris, the astronomical leverage at investment banks and their hedge fund and private equity clients virtually guarantees massive disruption in global markets. The crash, when it comes, will have no firebreaks. A quarter century of free-market zealotry that extolled asset stripping, abusive lending, and hedge fund secrecy will come crashing down with it. >>>

Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı (1829-1929)

Kurthan Fişek, Oral Sander
İmge Kitabevi Yayınları; Uluslararası İlişkiler, Modern Türkiye 1920-1938, Uluslararası Ticaret, Osmanlı Tarihi 1600-1920

ABD Elçiliği İstanbul,17 Temmuz 1903 GİZLİ Sayın John Hay Dışişleri Bakanı Efendim, Padişah'ın imzaladığı bir mazbatayla en yakın tarihte teslim edilmek üzere Krupp fabrikalarından 200 adet sahra topu ısmarlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Karar, bu topların Ehrhant'lara veya başka top modellerine üstün oldukları biçimde yorumlanmamalıdır. Türkiye'deki silah ticareti (ve devlet görevlileri) üstünde Krupp'un kolay kırılmayacak bir etkisi vardır. Yine aldığım bilgilere göre, son otuz veya kırk yıldır Krupp'un Türkiye'deki satış gelirleri yirmi milyon sterlini aşmaktadır. >>>

İhracat Teşvikleri / Teoride ve Uygulamada

Hüseyin Önder, Mustafa Durman
Aktüel Yayınları; Uluslararası Ticaret

İktisat politikasında ihracat teşviklerinin yeri İktisat politikası, dış ticaret politikası Tarifeler ve ticaret genel anlaşması ve dünya ticaret örgütü İhracat teşvikleri ile ilgili yapılmış çalışmalar Kobi'lerin ihracattaki örgütlenmeleri Sektörel dış ticaret şirketleri Türkiye'de uygulanmakta olan ihracat teşvik araçları Ar-ge yardımları Çevre koruma yardımları Yurt dışı fuar katılımlarının des.. >>>

Akreditif Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak

Vahit Doğan
Seçkin Yayıncılık; Uluslararası Ticaret

Uluslararası ticaretin her geçen gün gelişmesi ve yaygınlaşmasına rağmen farklı ülkelerde yaşayan tacirler arasında ki ticari ilişkilerde güven problemi ortadan kalkmış değildir.Milletlerarası ticarette ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek veya asgariye indirmek için güvenli bir ödeme aracı olarak ortaya çıkan akreditif, milletlerarası ticaretin gelişimi bakımından gerçekten önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. >>>

Dış Ticarette Lojistik

Emine Koban, Hilal Yıldırır Keser
Ekin Kitabevi Yayınları; Uluslararası Ticaret

Dış ticarete genel bakış Lojistik kavramı ve gelişimi Lojistik terminolojisi Lojistikte temel unsurlar ve lojistik faaliyetler Dış Ticarette dış kaynak yolu ile tedarik edilen lojistik hizmetler Dış Ticarette lojistik süreçlerde vergi uygulamaları ve ekonomik yansımaları Türkiye'de lojistik sektörünün görünümü ve geleceği.... >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Sorularla İtalya Yabancı Sermaye Mevzuatı

Derleyen: Müge Çakar
İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası Ticaret

Dış Ticarette Lojistik

Emine Koban, Hilal Yıldırır Keser
Ekin Kitabevi Yayınları; Uluslararası Ticaret

Dış ticarete genel bakış Lojistik kavramı ve gelişimi Lojistik terminolojisi Lojistikte temel unsurlar ve lojistik faaliyetler Dış Ticarette dış kaynak yolu ile tedarik edilen lojistik hizmetler Dış Ticarette lojistik süreçlerde vergi uygulamaları ve ekonomik yansımaları Türkiye'de lojistik sektörünün görünümü ve geleceği.... >>>

Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı (1903-1923)

Edward Mead Earle; Editör: Ö. Andaç Uğurlu
Örgün Yayınevi; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret

Çok defa savaş nedeni olan 'Doğu Sorunu' şimdi Amerikalılar için yeni bir önem kazanmaktadır. Son otuz yılda büyük devletlerin Yakındoğuda çelişik siyasi ve kültürel politikaları incelerken, bu kitap, çok karışık bir sorunu gözler önüne serecek ve buna bulaşmakla Amerikan devlet adamlarının ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklarını okuyucuya gösterecektir. Tarihe ve uluslararası ilişkilere meraklı olanlar Bağdat Demir ve Petrol yolunun hikayesinde, modern iktisadi emperyalizmi ve bunun çok ötelere uzanan sonuçlarını incelemek için çok zengin bir laboratuar malzemesi bulacaklardır. (Arka Kapak).. >>>

Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı (1829-1929)

Kurthan Fişek, Oral Sander
İmge Kitabevi Yayınları; Uluslararası İlişkiler, Modern Türkiye 1920-1938, Uluslararası Ticaret, Osmanlı Tarihi 1600-1920

ABD Elçiliği İstanbul,17 Temmuz 1903 GİZLİ Sayın John Hay Dışişleri Bakanı Efendim, Padişah'ın imzaladığı bir mazbatayla en yakın tarihte teslim edilmek üzere Krupp fabrikalarından 200 adet sahra topu ısmarlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Karar, bu topların Ehrhant'lara veya başka top modellerine üstün oldukları biçimde yorumlanmamalıdır. Türkiye'deki silah ticareti (ve devlet görevlileri) üstünde Krupp'un kolay kırılmayacak bir etkisi vardır. Yine aldığım bilgilere göre, son otuz veya kırk yıldır Krupp'un Türkiye'deki satış gelirleri yirmi milyon sterlini aşmaktadır. >>>

Uluslararası Ticarete Giriş

Nuri Avcı, Oğuz Kaymakcı, Recep Şen
Nobel Yayın Dağıtım ; Uluslararası Ticaret

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler bir ülkenin iç ekonomik ilişkilerine kıyasla çok daha karmaşık bir yapı göstermektedir. Bunun nedenini açıklamakta sadece ulusal kurumlar ve kuralların etkisinin yanında uluslararası hatta uluslar üstü kurum ve kuralların da devreye girmekte oluşu önemli bir yer tutar.Buna kültür, talep ve tercih farklılıkları da eklediğimizde yukarıda kullandığımız 'karmaşık' ifadesinin hiçte fazladan bir ifade olmadığı görülecektir. Uluslararası ticaret, tıpkı yaşam gibi üç boyutlu bir yapıya sahiptir. Birinci boyutu teorik zemin oluşturur. >>>

Elektronik Ticaret El Kitabı

Emel Batuman, Nevzat Erdağ
Arıkan Basım Yayım Dağıtım; Uluslararası Ticaret

İnternet Müşterisinin Tanımı E-Ticaret Nedir Elektronik Ticaretin Niteliği ve Kapsamı Elektronik Ticaretin Tarafları Elektronik Ticaret Modelleri Elektronik Ticaretin Araçları Elektronik Veri Değişimi Elektronik Ticaret-Elektronik İş E-İş Nedir E-Ticaret Nedir E-İş ile E-Ticaret Arasındaki Farklar E-Ticareti Seçmemiz İçin 10 Sebep Elektronik Ticaretin Kapsamı Elektronik İş Modelleri E-Ticarette Gü.. >>>

İslam Değerler Sistemi ve Max Weber

Orhan Türkdoğan; Kapak tasarımı: Yunus Karaaslan
IQ Kültür Sanat Yayıncılık; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret

Son yıllarda, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde hızla yayılan anarko-kapitalizm zihniyeti, toplum yapımız ve kültür değerlerimizde büyük çöküntülere neden olmaktadır. Bu sebeple, ekonomik sistemimize yeni bir ruh ve zihniyet (ideoloji) kazandırmak gerektiğinde, bu zihniyetin kökleri nerede aranmalıdır? Toplum yapımız ve kültürel miraslarımızdan yararlanmak suretiyle, bu hususa bazı çözüm yolları bulunabilir mi? Özellikle, İslami değerler sistemi ve normlar bu hususta bizlere yardımcı olabilir mi? (Arka Kapak'tan).. >>>

Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Habib Yıldız
Seçkin Yayıncılık; Finansman Ekonomisi, Muhasebe, Uluslararası Ticaret, Ekonomi ve Finans : Küreselleşme, Küreselleşme

Küreselleşmeye Genel Bir Bakış / Küreselleşme Sürecinde Vergileme Alanında Ortaya Çıkan Yeni Eğilimler ve Sorunlar / Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkileri ve Yeni Vergi Olasılıkları / Vergilemede Küresel Eğilimlerin Türkiye Açısından DeğerlendirilmesiKüreselleşme ile vergileme arasındaki ilişkinin çeşitli yönleri ile değerlendirilmesinin hederflendiği bu çalışmada, ulusal ekonomil.. >>>

Sorularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yabancı Sermaye Mevzuatı

Derleyen: Birgül Subaşı
İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası Ticaret

Avrupa Birliği'nin Kobilere Uygarlığı Kredi ve Destek Programı


İstanbul Ticaret Odası Yayınları; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 125 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ULUSLARARASI TİCARET KİTAPLARI

Antoloji.com
18.04.2014 00:30:56  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]